Големина на текста:
Как да напишем проект?
І. Каква идея (замисъл) искаме да осъществим?
Всеки проект започва с формулирането на някаква идея, замисъл, намерение. Идеята
може да бъде отговор на различни въпроси:
Как да решим този проблем?
Как да използваме тази възможност?
Как да подобрим този процес?
Как да организираме ефективно съвместната работа?
Как да излизим от това затруднено положение? и други.
Като правило в началото идеята очертава само общите контури на замисъла. В процеса
на нейното разработване и развитие тя се конкретизира и придобива формата на план за
действие.
ПРИМЕР: Забелязах, че радиаторът на моя “Опел” тече. Това е сериозен проблем, тъй
като непрекъснато трябва да доливам вода. Нещо трябва да се направи. Но какво?
Дали е възможно да се справя с проблема сам? Чувал съм, че някои сипват в
радиатора червен пипер и така запушват малките дупки. Други купуват
специални алуминиеви стружки, които също имат свойството да запушват
малките дупки.
Ако обаче се окаже, че повредата е по-сериозна, трябва да отида при специалист
да залепи “пробойните”.
Ако ли пък това е невъзможно (радиаторът е стар и много прогнил), ще трябва
да се смени с нов.
За решаването на “проблема счупен радиатор” в главата ми се въртят различни
идеи. Коя от тях ще се окаже подходяща в този случай?
По-нататъшно развитие на идеята предполага:
Да формулираме и други възможни алтернативи за разрешаване на
идентифицирания проблем.
Да се ориентираме към най-подходящата за този случай идея. Колкото по-добре
опознаваме проблема, толкова по-надеждни ориентири за избор на подходяща
идея притежаваме.
Да конкретизираме идеята (намерението): да си придставим нейното
реализиране като алгоритъм (последователност от взаимно свързани стъпки); да
я поставим в реален контекст (т.е. да я съобразим с реалните условия, при които
трябва да я осъществим)
ІІ. Кои проблеми ще решим с реализирането на проекта? Кои възможности ще
оползотворим?
Проблемът е несъответствие, противоречие. При създаването и развитието на проекта
ние имаме придвид различни групи проблеми:
Проблеми, които искаме да разрешим с реализирането на проекта;
Проблеми, които трябва да решим в процеса на реализиране на проекта;
Проблеми, които могат да възникнат в резултата на реализиране на проекта.
1
ІІІ. Какви цели си поставяме? Какви резултати искаме да постигнем?
Целите са идеален образ на желаното бъдеще, осъзнаване на необходимостта от
промяна на заобикалящата ни действителност. Желан резултат от нашата дейност. Тъй
като човешката дейнаст е целево обусловена, формулирането на ясни и добре
обосновани цели допринася за ефективността на човешката дейност.
При формулирането на целите на проекта, ние следваме определени правила. Целите
трябва да са свързани с проблемите, които искаме да решим (възможностите, които
искаме да реализираме). Целите трябва да бъдат:
Ясни;
Конкретни;
Добре формулирани;
Обосновани;
Реалистични;
Постижими;
Законосъобразни.
Важно изискване към целите е да бъдат измерими. Това ни дава възможност на всеки
етап от реализирането на проекта да разберем докъде сме стигнали – дали сме
постигнали желаните цели, на “какво разстояние от тях” се намираме.
Трябва да мислим и за това, целите да са приемливи за членовете на проектния екип. Те
трябва да се съобразени и с целевите групи (хората, към които е насочен нашия проект,
които ще бъдат засегнати – положително или отрицателно) от реализирането на
проекта.
ІV. Към кого е насочен нашият проект? Кой ще се възползва от постигнатите
резултати? (целева група)
Реализирането на нашия проект трябва да осигури постигането на определени цели
(резултати). От тях могат да се възползват (или да бъдат засегнати) – пряко или
косвено, различни (групи) хора. Определянето на целевите групи е важен ориентир при
изработване и развитие на проекта. Ясното дефиниране на това за кого работим и кого
ще засегнем ще ни помогне да конкретизираме първоначалния замисъл (идея) и за по-
точното формулиране на целите и определяне на подходите (стратегиите) за постигане
на целите. За планиране на ресурсите и изграждане на подходящ проектен екип. За
умелото управление на проекта.
ЗАДАЧА: искаме да изградим нашия клас като страхотен работен екип. Отговорете на
следните въпроси:
Какво означава да бъдем страхотен екип?
Какви цели/резултати искаме да постигнем?
Към кого е насочен този проект? Кой ще се възползва (ще бъде засегнат) от
неговото реализиране?
Какви преки ефекти ще произведе върху конкретни хора (групи)?
Какви непреки ефекти ще произведе върху конкретни хора (групи)?
2
V. По какъв начин ще решим проблемите? Как ще оползотворим съществуващите
възможности? (подход, стратегия)
Искате да хванете лъв в пустинята. Като опитен “проектен лъв” вие сте събрали
представители на различни професии, за да получите разнообразни предложения (идеи,
подходи, начини за решаване на проблема).
Математикът: “Господа, това е лесна задача. Пустинята е равнина. Прекарваме през
нея права линия и лъвът остава в една от двете полуравнини. През тази полуравнина
прекарваме нова линия и лъвът остава в една още по-малка полуравнина. Така
последователно прекарваме линии, докато сгащим лъва в една точка – останалото е
лесно.”
Философът: “Господа, всичко е въпрос на гледна точка. Искате да хванете лъв, т.е. да
го гледате през решетките. Затворете се в една клетка и ще гледате лъва през
решетките.”
Дърводелецът: “Предлагам на един голям шперплат да нарисуваме една крава – като
истинска. Лъвът ще се нахвърли върху кравата и ще забие ноктите си в шперплата. С
чука бързо ще закривим ноктите му от другата страна и така ще го фиксираме върху
шперплата.”
Полицаят: “Колеги, вашите методи са много сложни. Колко по-просто е да хванем заек
и да го бием докато признае, че е лъв!”
Какви изводи можем да направим от този стар виц? Приведете примери, които
показват, че в стремежа си да реализираме определени цели ние можем да използваме
различни подходи и стратегии.
ПРИМЕР:
Вариант 1. Вашата група след корабокрушение попада на пустинен остров. Трябва да
направите план за действие, така че да имате най-голям шанс да оцелеете през
следващия един месец – времето, за което се предполага, че ще ви открият и спасят.
Вариант 2. Вашата група след корабокрушение попада на пустинен остров. Предстои
ви да живеете до края на дните си на този остров. Имате уникалната възможност да
изградите от А, Б....свое ново общество – такова, каквото искате да бъде. Направете го.
От какво се нуждаете? Какво ще предприемете...
VІ. Какви задачи трябва да изпълним, за да постигнем желаните цели? Какви
дейности трябва да реализираме?
За да постигнем дадена цел, ние реализираме множество взаимно свързани дейности,
изпълняваме конкретни задачи.
ПРИМЕР: Искаме нашият клас да стане страхотен екип. За да постигнем тази цел, ние
реализираме конкретен проект и трябва:
Да открием обща, завладяваща цел, която да обединава всички.
Да разберем какви стъпки трябва извървим заедно, за да станем страхотен екип.
Да разберем кои са предпочитаните екипи роли на всеки от нас и да ги
балансираме по подходящ начин.
Да открием кои са силните страни на всеки наш съученик и как да ги използваме
най-добре за общото благо
Да изградим система от споделени правила, които да следваме; да постигнем
добре координация на индивидуалните усилия.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Как се пише проект?

Всеки проект започва с формулирането на някаква идея, замисъл, намерение. Идеята може да бъде отговор на различни въпроси...
Изпратен от:
roro2
на 2007-05-31
Добавен в:
Уроци
по Педагогика
Статистика:
1,058 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Изисквания за писане на курсова работа

03 апр 2008
·
199
·
2
·
193
·
372

Структура на курсова работа и помощ за това как да напишем качествено своя проект.
 

Влияние на масовите комуникации за социализацията на детето от предучилищна възраст

30 ное 2008
·
364
·
9
·
1,506
·
381
·
1

Влияние на масовите комуникации за социализацията на детето от предучилищна възраст - определение, исторически преглед, влияние на телевизията, вестниците, компютрите.
 

Съвременна образователна система в България

06 яну 2009
·
467
·
5
·
532
·
572

Въпреки очевидно бързото и динамично развитие на образователната ни система, по последни данни нашата страна от първо място пада до двайсто по интелигентност на населението.
 

Предучилищна педагогика

13 яну 2009
·
1,664
·
42
·
5,150
·
2,381
·
5
·
1

ПП разработва системи на нравственото, умственото, физическото, естетическото и трудовото възпитание на деца от предучилищна възраст...
 

Хигиена и изисквания към детски заведения и училища

01 фев 2009
·
244
·
5
·
915

Тема №3 по предмет "Хигиена и здравно възпитание" за І курс на специалност ПУПЧЕ + конспект с всички теми за изпит. Разглеждат се подробно изискванията за детски градини и училища и всички постройки, прилежащи към тях.
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Тематичен тест за студенти по педагогика върху тематиката - изкуство и възпитание. Всички въпроси имат само един верен отговор-
(Труден)
45
53
1
1 мин
15.10.2013
Тест по педагогика на изобразителното изкуство
изходен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден по учебниците на Пламен Легкоступ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
31
1
6 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Как се пише проект?

Материал № 32535, от 31 май 2007
Свален: 1,058 пъти
Прегледан: 299 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Урок
Брой страници: 7
Брой думи: 1,415
Брой символи: 11,807

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Как се пише проект?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ралица Василева
преподава по Математика, Български език и Човекът и природата
в град Варна
с опит от  26 години
58

Йонка Маршелева
преподава по Педагогика
в град Шумен
с опит от  19 години
38

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения