Големина на текста:
Изобразителните умения съдържат група от специални умения: за
изграждане на форма, за изграждане на пространство, за изобразяване на
определени обекти, за използване на цветове. Композиционните умения са важна
съставка на изобразителните умения. Тяхното формиране и развитие се
осъществява чрез учебната изобразителна практика. Игровият метод на възпитание
и обучение заляга във всички педагогически и психологически теории и е обект на
изучаване и обновяване до днес. Дейността е в основата на развитието на физиката,
психиката и интелектуалните способности. Играта е свободна дейност на детето, но
също така е и силно педагогическо средство – в нея се развиват главните човешки
добродетели, овладяват се двигателните качества, усъвършенстват се умствените
способности и се формират мотивите за учене и труд. Двигателно-сетивната
дейност на детето може успешно да се съвмести с активността му в игрите,
изкуството, музиката, математиката, познанието. И точно тук откриваме връзката
между изобразително-творческата и двигателно-сетивната активност, към което
можем да съотнесем играта и творчеството - развиване на двигателните представи
за положението на тялото в пространството – стоежи, седежи, клек, лег, наклони на
тялото и други, както и целенасочено формиране на естетическо отношение. Чрез
изобразителната дейност на базата на възприятията се развиват и усъвършенстват
зрителни представи. В сложния познавателен процес се осъществява превръщане
на инстинктивното възприятие в съзнателно. Известно е, че изобразителната
дейност е органично единство от рисуване, апликиране, моделиране и
декоративните им аналози. Чрез тях детето създава образи със специфична
художествена характеристика и естетическа стойност и по този начин децата
формират понятия за структура на изобразителния език, за форма, цвят, пластика.
Характерна особеност при апликирането е, че композиционното разположение на
елементите на изображението е първоначален творчески стадий и изисква
съответна хармонична организация, което е все още трудно при малките деца и тук
във взаимодействие може да се включи играта - играта преди всичко може да се
използва за възпитание в дисциплинираност. Именно в играта и заради играта
детето по-лесно потиска своите желания и сдържа нетърпението си – така у него се
възпитават и качества като сдържаност, скромност, трудолюбие. В игровата
ситуация детето задоволява любопитството си. При неразривната връзка между
игра, учене и труд се издига ролята на взаимодействието между играта и ученето,
като се подчертава по-голямата роля на играта за формиране на творческите
способности у детето. Само интересната за детето работа обаче може да стане
източник на трудолюбие, за това ученето на изобразяване на статичност и
динамика трябва да се разчупва чрез играта. Статичността е свързана със
симетрията – еднакви и пропорционално разположени части и съгласуване между
тях. От друга страна динамиката е свързана с асиметрията, при която се цели
изразяване на усещане за свобода или движение. В предучилищната възраст се
полага началото и активно се проявява изобразителната дейност, а неосъзнатата
статичност при изобразяване на фигурите е характерна особеност за този възрастов
период. Преодоляването на неосъзнатата статичност е съществен момент в
развитието на детската изобразителна дейност.
Благоприятна страна на възпитателния процес в предучилищните заведения
е, че ръководещият двигателната култура на детето педагог подготвя, организира и
провежда и изобразителната дейност. При тези условия във взаимодействие между
посочените дейности съществуват възможности, от една страна, за развиване
представите относно положението на тялото в пространството, както и за
целенасочено формиране на естетическо отношение към изпълняващите позиции, а
от друга, за формиране на умения, необходими за изобразяване на статична или
динамична фигура, обект. Чрез двигателната активност се постига дееспособност и
правилна стойка на тялото, детето осъзнава своето тяло и неговите части в
движение и покой. А при 5-7-годишните се постига изпълнение на двигателни
действия, като детето узнава как и защо извършва дадена двигателна задача.
За конкретизиране на представите с оглед планиране на изобразителната
дейност е необходимо провеждане на аналитично наблюдение още при
изпълнението на различни двигателни упражнения. Вниманието се насочва
първоначално към визуалните качества на тялото в статична поза например
симетрично положение на крайниците в изходно положение стоеж. Впоследствие
от статично положение на краката се преминава към динамично – изнесен крак,
сгънат, наклони, извивки. Тази подготовка ще бъде полезна в изобразителната
дейност на 5-7-годишните. В посочения възрастов диапазон децата разполагат с
комплекс от изобразителни умения, които позволяват да се преодолее неосъзнатата
статичост с оглед раздвижване на изобразителната форма.
Апликирането, поради специфичната технология на изобразяване, разполага
със средства за създаване на композиция от съвкупност на изобразителни
елементи. За целта децата получават форми с геометрично ясни очертания – овали,
правоъгълници, триъгълници, ленти с различна ширина и дължина. Първоначално,
с пропорционално съобразените готови елементи децата създават чрез симетрична
организация статична фигура, а след това пристъпват към изграждане на
динамична чрез изнасяне на крайник, а впоследствие и по-сложна двигателна
активност. Поставянето на подходяща спортна тема ще насочи децата и интересът
им към изобразяване на съответното състояние или позиция. Спортната тема
трябва да ориентира, да бъде терминологично позната, да провокира към
изобразяване на символиката на покоя и движението.
Чрез осъществения продукт на базата взаимодействието между
изобразителната дейност апликиране и двигателната активност, децата по-пълно
активизират своите представи, както и формират умения за самопознание, за
познавателно-практическа активност и естетическо изразяване.
Изобразителния процес за пресъздаване на статичност и динамичност (което
включва и предварителни двигателни упражнения от самите деца) може да се
квалифицира като игра за развитие на сензорните възприятия и двигателните
способности. Образователната среда трябва да бъде стимулираща – не просто да
отразява инстинктите на детето, а да съдържа възможности за стимулиране, да
поражда проблеми и да предизвиква мислене и търсене на средства за
разрешаването им. В играта самия процес на обучение остава скрит за детето и то
може в интересна занимателна форма да решава и по-сложни умствени задачи. За
това сложните процеси на рисуване и апликиране е нужно да са представени под
формата на игра. Игрите с материали дават възможност децата да се запознаят по
сетивен път със свойствата на предметите, да се развие и усъвършенства нагледно-
действеното и конкретно-образното мислене. Благоприятно се оказва свързването
на игровия елемент с известни произволни движения на децата или използването
на такива игрови похвати, които осигуряват подвижност, смяна на положението,
участие на двигателния анализатор. Също така трябва да се предоставят на децата
адекватни и разнообразни материали, с които те могат да проявят творческа
инициатива при поставената задача, в случая изобразяване на статичност и
движение, както и свобода да избере крайната цел и да създаде собствен план,
въпреки поставените параметри на задачата.
Играта е най-привлекателната дейност на детето, съпроводена с чувството
за свобода, но същевременно тя създава условия за дисциплинирано и
организирано поведение още от предучилищна възраст. Децата се заемат с игра
винаги и по всяко време при различни условия. Те са готови за целите на играта да
се подчинят на известни вътрешни или външни препятствия, да извършват иначе
не особено приятни и трудни действия в името на спонтанната, доброволната
дейност се създават условия за организирано поведение, за изграждане на
положителни черти на личността, и развитие на различни способности, които
включват и изобразяването и апликирането.
Използвана литература:
Гюлчев, Н.
Формиране на умения за изобразяване на статичност и динамика
Сп. ''Предучилищно възпитание'' бр. 10/2001

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изобразителните умения

Изобразителните умения съдържат група от специални умения: за изграждане на форма, за изграждане на пространство, за изобразяване на определени обекти, за използване на цветове.
Изпратен от:
Zaza
на 2007-05-30
Добавен в:
Теми
по Педагогика
Статистика:
436 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
план конспект по БЕЛ
добавена от geri_mc 05.10.2014
0
34
Конспект - предучилищна педагогика
добавена от - 20.05.2012
0
69
умения за междуличностна комуникация в професионалната дейност на учителите
добавена от halime135 07.12.2015
1
9
Подобни материали
 

Довиждане детска градина

15 ное 2011
·
3,375
·
10
·
1,486
·
5,180
·
11

Сценарий на тържество за раздяла с детската градина...
 

Сценарий "Вълшебство в детската градина"

28 ное 2011
·
2,017
·
3
·
663
·
4,078
·
6

Предварителна подготовка - децата от всички групи са облечени в карнавални костюми. Водещите са облечени като клоуни. Децата са през залата, подготвена за празника, и влизат по даден сигнал, като се започва от най-малките....
 

1 юни - празник на детето

07 ное 2011
·
1,959
·
4
·
789
·
3,305
·
4

Сценарий за празнуване на 1 юни - Деня на детето в детска градина. Предназначен е за студенти по предучилищна педагогика...
 

Сценарий за празник в детската градина

15 ное 2011
·
1,393
·
3
·
549
·
2,922
·
7

План-сценарий на тържество, посветено на 21 ноември - деня на християнското семейство...
 

Раздяла на децата с детската градина

16 мар 2012
·
2,449
·
11
·
1,312
·
3,323
·
4

Сценарий за празник по случай завършване на детската градина...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Изкуство и възпитание
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Учебен тест от материала по "Изкуство и възпитание" за студенти магистри. Въпросите имат само по един верен отговор.
(Лесен)
47
1
1
19 мин
03.10.2019
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
188
1
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Изобразителните умения

Материал № 32410, от 30 май 2007
Свален: 436 пъти
Прегледан: 126 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 747
Брой символи: 6,892

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изобразителните умения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
40

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 155 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения