Големина на текста:
Международна стандартизация
В областта на стандартизацията отдавна се развива интензивно международното
сътрудничество в рамките на две основни международни организации : ISO и IEC.
Основната им цел е развитието на световната стандартизация. От около 30 години насам
започват да разработват собствени международни стандарти.
Международните стандарти се разработват за най-важните правила и норми в различни
обществени области.
Първоначално международните стандартизации се разработват с цел на тяхна основа да
бъдат разработвани национални стандарти. Напоследък съществува тенденция за директно
приложение на международните стандарти като национални.
Определение за международна стандартизация : това е стандартизацията, която се
осъществява от специализирани международни организации, членуването в които е открито
за всички страни по света.
Структура и дейност на ISO
ISO е създадена по инициатива на ООН през 1947г., затова се счита, че функционира в
рамките на ООН. На 01.01.1950 се присъединява и България. Понастоящем членуват около
100 държави.
ISO може да се разглежда като световно обединение на национални органи по
стандартизация .
Структура на ISO => Основните елементи, чрез които осъществява дейността си са 5 :
1) Общо събрание на ISO – всички страни-членки са представени (БИС). Това
събрание е върховен орган, който определя политиката, свиква се на сесии най-малко
веднъж на 3 години. На всяка сесия се избира президент на ISO за 3 години и съвет на
ISO за 3 години мандат.
2) Съвет на ISO – управлява организациите между сесиите на Общото събрание.
Съгласно устава в съвета влизат 38 члена – не всички органи са представени. Съветът
одобрява международните стандарти чрез гласуване. Свиква се най-малко веднъж
годишно.
3) Централен секретариат на ISO – основен административен орган; оглавява се от
генерален секретар, който се назначава от съвета на ISO ; няма мандат; седалище - Женева
4) Система от постоянни комитети на ISO – помощни органи на съвета за ISO, които
разработват главните теоретико методологични проблеми на стандартизацията в
различни области.
Съществуват 9 постоянни комитета – разработват ръководства по стандартизация и
сертификация, които се използват от различни държави.
5) Система от технически комитети по стандартизация – най-важен елемент; тази
система се състои от специализирани технически комитети, които разработват проектите
на международните стандарти в различни области. Има 209 технически комитета (ТС).
Всеки ТС има пореден номер, който се използва като код, и свое наименование. Към
всяко ТС се изграждат технически подкомитети, които се означават ТС176/ SC. Те
са още по-тясно специализирани и подпомагат комитетите при изработване на
стандарти. Те имат свой номер в рамките на ТС. Към всеки подкомитет се изграждат
специални работни подгрупи. Понастоящем има около 1500 работни групи.
Работните групи са динамични, формират се с цел разработване на конкретен проект.
Комитетите и подкомитетите са съсредоточени в различни държави – където се
счита, че има най-добри условия и специалисти – САЩ, Канада, Франция, Германия,
Великобритания, Япония.
Структура и дейност на IEC
IEC – Международна електротехническа комисия.
Създадена е през 1906г. и има големи заслуги в стандартизацията на електротехниката.
Двете организации (ISO и IEC) работят в много тясно сътрудничество, имат съвместни
документи; комитетите работят по единни правила, стандартите се оформят по един и същи
начин.
Разликата е само в областта на стандартизацията – IEC се занимава в областта на
електротехниката, а ISO със всичко останало освен тази област.
Възникват спорове по определени обекти, например информационните технологии. Затова
те са направили съвместен комитет в тази област.
Основни етапи при разработване на международни стандарти
Определени са от съвместното ръководство на ISO и IEC.
I. Етап на предложението ? постъпват предложения; решава се въпроса за това дали да се
разработват; могат да постъпват от различни страни и международни организации.
Централният секретариат ги изпраща до съответния комитет, който взема решение.
II. Етап на подготовката ? Разработване на първата редакция на стандарта от определен
технически подкомитет с помощта на работните групи.
III. Етап на проекта ? Осъществява се комплексна експертиза на проекта. Съгласуват се
проектите с националните органи по стандартизация – промени, допълнения, в определен
срок. Внасят се корекции и се разработва окончателна редакция на проекта.
IV. Етап на гласуването ? Окончателният проект постъпва в Централния секретариат,
който го внася в Съвета на ISO. Там се гласува проектът като може да бъде приет при 75%
от членовете на ISO.
V. Етап на регистрация и публикуване ? Регистрира се в регистрационната служба на
Централния секретариат – пореден номер, идентификационни елементи. Публикува се на 4
работни езика : английски, немски, френски и руски (ако Русия поеме разходите по
превода).
Видове стандартизационни документи
В зависимост от фазата на одобрение на стандартите, международните стандарти биват
одобрени стандарти и проекти на стандартите ISO/DIS , IEC/DIS , ISO/IEC/DIS .
Има 3 категории :
1.стандарт ISO 6343
2.рекомендации – стандартни документи, които се отнасят до проблеми, свързани
със структурата на сертификационните системи, оформяне на стандартите и др.
3.технически ръководства – технически отчети – отнасят се до методите за
изследване на различни обекти.
Регионална стандартизация
Регионална се нарича стандартизацията, която се осъществява от международни
организации, членуването в които е ограничено само за държави от определен район на
света или от определени икономически и военно-политически групировки.
CEN – Европейски комитет по стандартизация – организация на ЕС; право на членство в
нея имат страните-членки на ЕС и ЕАСТ. Първоначалната цел е била сближаване на
стандартите и сътрудничество, а сега - разработване на европейски стандарти. За обекти, за
които има международни стандарти, се приемат и за европейски.
Организацията работи в тясно сътрудничество с ISO. CEN е по-голяма от ISO, има около
250 комитета, a също така и повече стандарти. CEN има задачата постепенно да въведе
европейски стандарти за всеки обект, за който има национални стандарти.
CENELEC – Европейски комитет по стандартизацията в електротехниката – членуват
членките на ЕС и ЕАСТ( Швейцария, Люксембург, Норвегия и Исландия). Седалището на
CENELEC е в Брюксел.
ETSI – Европейки институт по стандартизация в телекомуникациите – седалището ми
е в Париж; членуват само членовете на ЕС. Разработват европейски стандарти в областта на
телекомуникациите.
COPANT – Панамериканска комисия по стандартизацията – в нея влизат Северна,
Централна и Южна Америка. Целта на тази организация е развитие на американския
континент, както и сближаване на стандартите. От няколко години разработват собствени
стандарти.
ASAC – Тихоокеанска организация по стандартите – в нея влизат страните от Азия и
тихоокеанските острови; главна роля играят Япония, Китай, Южна Корея.
ARSO – Африканска организация по стандартизацията – целта им е развитие на
стандартизацията, както и сближаване на стандартите; разработват и свои стандарти от
няколко години насам, повечето са международни, въведени като африкански. Тук не
членуват арабските страни – Египет, Мароко и др.
AIDMO – Арабска организация по стандартизация и метрология – тук членуват
държавите-членки на Арабската лига, които са 21. И тук се наблюдава развитие на
стандартизацията и сближаване на стандартите. Разработват собствени стандарти от 2-3
години насам.
STAGS – Организация по стандартите на НАТО членуват членки на НАТО;
разработили са собствени стандарти за военна продукция.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Международна и регионална стандартизация

Лекция по Управление на качеството - ПУ, трети курс МИО...
Изпратен от:
nassko87
на 2009-04-21
Добавен в:
Лекции
по Управление на качеството
Статистика:
121 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност на стандартите

17 апр 2009
·
67
·
3
·
318
·
58

В основата на планомерното регулиране на качеството на продукцията е поставена системата за стандартизация. Тя се състои от технически документи и нормативи, с които се установяват единни изисквания за качеството на продукцията...
 

ISO сертификация


Описани са основните етапи, необходими за осъществяването на сертификация по ISO...
 

Сертификация

26 апр 2010
·
128
·
8
·
1,596
·
131

Лекции по "Управление на качеството" в УНСС. "Сертификация"...
 

Управление на качеството

27 май 2012
·
613
·
36
·
10,854
·
843

Качеството като обществено явление. Обектът дава информация за същността и структурата на качеството, за формирането, оценката, за стандиртизационното осигуряване, за сертификационното осигуряване на качеството....
 

Историческо развитие и съвременно състояние на стандартизацията в България


Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган по стандартизация в Република България. Той е регистриран като публичноправна организация...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
1 мин
25.06.2012
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Международна и регионална стандартизация

Материал № 324053, от 21 апр 2009
Свален: 121 пъти
Прегледан: 91 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 733
Брой символи: 7,023

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международна и регионална стандартизация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения