Големина на текста:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ЕСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА НА
ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Изготвил: Петя Петрова Узунова, ПУПЧЕ, III курс, ф.N
О
: 25473
Проблемите, свързани с естетическото възпитание в детската
градина и началното училище, не са малко. През тях минават почти всички
деца от предучилищна и начална училищна възраст. Трябва да се има
предвид, че детската градина и училището са само степени от цялостния
процес по формиране на новата личност наред със съществени фактори
като семейството, обществената среда, формалните и неформалните групи
и т.н. За да има ефект и трайно въздействие на естетическото възпитание
върху детската личност, то трябва да започне от най-ранна възраст.
Осъществяването на естетическо възпитание в предучилищна възраст
съдейства най-пряко при формиране на личността. Запознаването на
децата в тази възраст с най-различни изкуства ще развие художественото
им впечатление и ще способства художественото им възпитание.
През 60-те години се създава система на естетическото възпитание
на децата от предучиллищна възраст, която намира отражение в
разработените и утвърдени през 1962 и 1978 г. „Програма за възпитание в
детската градина”, с ръководители Н. Ветлугина и Е. Петрова. На преден
план се изтъква необходимостта от системни въздействия върху децата от
предучилищна възраст на произведения от различни видове изкуства.
Неслучайно в съвременните условия на детската градина се поставят
следните задачи на естетическото възпитание:
1. Систематически да се развива художественото възприятие,
естетическите чувства и представи на децата. Всички видове изкуства,
природата и бита трябва да съдействат за развитието на непосредствена
емоционална отзивчивост, радост, вълнениежелание за контакт с
художествените образи;
2. Да се приобщават децата към дейност в областта на изкуствата,
като се възпитава у тях потребност и привички за внасяне на елементи на
прекрасното в бита, природата и обществените отношения;
3. Да се формират основите на естетическия вкус у децата от
предучилищна възраст и способност самостоятелно да оценяват
произведенията на изкуствата;
4. Да се развиват художествено-творческите способности на
децата. Тяхната дейност, свързана с изкуството, винаги трябва да бъде
непринудена, наситена с радостни чувства, творческо въображение и
инициатива. Колкото повече естетически е развито детето, толкова по-
трайни и успешни са неговите художествени умения, толкова повече е
разгърната неговата творческа дейност.
Принципните положения на теорията и практиката на възпитанието
и обучението на децата чрез средствата на изкуството се разработват като
отделни проблеми на художественото възпитание.
Въпреки че се провеждат изследвания и теоретически се обосновават
връзките между отделните страни на естетическото възпитание в
практиката на детската градина, се допуска едностранчивост, причината за
която се крие в абсолютизирането на отделните видове художествена
дейност.
Работата по естетическото възпитание в детската градина и
началното училище е тясно свързана с всички страни на възпитателния
процес, формите на организация са разнообразни, а резултатите се
2
проявяват в различните видове дейности. Ето защо съдържанието на
работата, свързана с естетическото възпитание според Н. Ветлугина трябва
да съдържа следните основни моменти:
Възпитаване на естетическо отношение към обкръжаващата
действителност чрез запознаване с обществените и природни явления в
бита, в процеса на труда, в игрите;
Естетическо възпитание чрез изкуствата (художествено
възпитание, развитие на творческите способности).
Задачите и програмното съдържание, включени в художествено-
естетическите дейности, дават превес на художествените дейности за
сметка на допира на детето с изкуството, запознаване с произведенията на
скулптурата, живописта, музиката и т.н. Е. Флерина поставя следните
изисквания към изкуството, което може да се използва при децата от
предучилищна възраст:
1.Изкуството за деца да бъде високохудожествено;
2.Да бъде достъпно за възприемане от децата;
3.Изкуството да бъде реалистично и да отразява правдиво
околния живот;
4.Изкуството за деца трябва да отразява високи морални
качества в поведението на хората.
Тези изисквания се отнасят не само до изкуството за деца, а въобще
за произведенията на изкуството. Ето защо е необходимо да се построи
съответен подход за изучаването на взаимодействието на детето с
изкуството. Този подход ще определи и основата на системата за
въздействие и възприемане на изкуството върху децата, което ще даде
възможност за методическа реализация. Н. Велугина определя като
художествена онази дейност на детето, която е непосредствено свързана с
изкуството. Тук се прави уговорка, че става дума за изкуство,
предназначено за деца. Подобна теза застъпват М. Якова, С. Алексиева, Ц.
Шейтанова, които поясняват, че художествената и естетическа дейност са
тясно свързани и се преплитат. Вижда се, че акцентът на естетическото
възпитание, въпреки че не се отъждествява с художественото такова, пада
главно върху художествената дейност на децата.
Проблемите, свързани с естетическото възпитание на децата, тяхната
взаимосвързаност и много пластовост намират конкретна реализация и
диалектическо обосноваване в програмите за възпитателна работа в
детската градина чрез разделите, свързани с художествено-естетическите
дейности. Тук вече акцентът пада върху естетическата възприемчивост и
естетическото отношение към света като компоненти на естетическата
култура. Естетическото възпитание е процес на съвместна дейност между
педагозите и децата, насочен към формиране на естетическата култура у
последните. Необходимо е задачите и учебното съдържание точно да
отразяват диалектическата връзка между компонентите на естетическата
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 дек 2019 в 23:03 в момента не учи на 34 години
25 ное 2019 в 22:24 потребител
18 окт 2019 в 10:02 в момента не учи
16 юни 2019 в 06:40 студент на 35 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2019
05 юни 2019 в 18:47 студентка от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Педагогически факултет, випуск 2008
24 май 2019 в 17:28 студентка на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - ПУПЧЕ, випуск 2019
14 май 2019 в 10:03 ученичка на 23 години от Крумовград - СОУ "Васил Левски", випуск 2020
30 апр 2019 в 23:52 студент на 40 години от Варна - ДИПКУ-гр.Варна, специалност - ПУНУП, випуск 2019
18 апр 2019 в 19:07 студентка на 36 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет за начална и предучилищна педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
10 ситуации за 4 група по моливко
добавена от miglena.antova 14.06.2017
0
57
Социално-педагогически особености на прехода на децата от детската градина към началното училище.
добавена от esra.hasanova 03.05.2019
1
8
Изготвяне на дневник за дейностите в Детска градина през летния период
добавена от iovka.georgieva.9 03.07.2018
1
29
Подобни материали
 

Играчката в живота на децата

27 фев 2010
·
266
·
5
·
2,002
·
478

За децата играта е дейност , чрез която те откриват света ,осъзнават себе си , своите силни и слаби страни и развиват способностите си.Чрез играта децата се учат:”Играта е най – естествената и най – типичната функция на личността...
 

План-конспект по математика за 1 клас

25 яну 2009
·
583
·
7
·
755
·
767
·
3

Тема, цел, задачи, методи на работа, предварителна подготовка, ход на урока.
 

Хуманизацията на отношенията - цел и резултат на възпитанието

03 май 2009
·
32
·
2
·
918
·
28

Хуманизацията на отношенията е процес на овладяване на хуманните идеи и опит от личността и превръщането им в убеждения, в мотиви за поведение, в ежедневни отношения...
 

Ценностното въздействие върху мен на моите родители

19 май 2009
·
69
·
4
·
644
·
99

Семейството е изключително важен фактор във възпитанието на детето. Семейната среда, отношението към детето и между родителите, оказва голямо влияние върху изграждащата се личност...
 

Мотивация на поведението

18 окт 2009
·
129
·
10
·
1,704
·
156

Проучването на мотивацията за учене на студентите е съществен компонент на процеса на учене...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по социално партньорство
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти, магистри от специалност "Управление на образованието". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
11
1
6 мин
12.09.2013
Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Труден)
49
8
2
23 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Естетико-художествено развитие в условията на детската градина и началното училище

Материал № 32213, от 29 май 2007
Свален: 1,215 пъти
Прегледан: 729 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,482
Брой символи: 22,891

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Естетико-художествено развитие в условията на д ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
448

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,953 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения