Големина на текста:
ИСТОРИОГРАФИЯ
-ОЗНАЧАВА НАПИСАН РАЗКАЗ (БУКВ.)
-СИНОНИМ НА ИСТОРИЯ (ЗНАНИЯ, РАЗБИРАНИЯ ЗА МИНАЛОТО)
-ЛИТЕРАТУРА ЗА МИНАЛОТО
-ИСТОРИЯ НА ИСТ. НАУКА
-ИСТОРИЯ НА ИСТ. ПОЗНАНИЕ (КАК СА СИ ПРЕДСТАВЯЛИ МИНАЛОТО)
ПОД ВСИЧКО ТОВА ДНЕС СЕ РАЗБИРА ИСТОРИОГРАФИЯ
Относително млада наука.Възниква през 2 1/2 на 19в.
Следващ етап на библиорафията; анотирани библиографии.
-развитие на мисленето за ист. през вековете
У нас е свързано със създаването и развитието на висшите училища.
Проф. В.Златарски чете лекционен курс. А след него и проф. Петър Ников
След 1944г. проф.Ал. Бурмов чете марксистка интерпретация на ист. наука
Горан Тодоров- средновековие
Проф. Мария Велева подготвя последователи-доц. Елка Дроснева и др.
ФУНКЦИИ
1)ГНОСЕОЛОГИЧЕСКА (познавателна)
2)АКСЕОЛОГИЧЕСКА(оценъчна)- да се извлече доброто в науката
3)ПРОГНОСТИЧНА- да се разкрият пробемите
4)ЕТИЧНА-уважение към предходниците в науката
ОБЕКТ НА ИСТОРИОГРАФИЯТА
1-ВИ КРЪГ ОТ ПРОБЛЕМИ- РАЗБИРАНЕ ЗА ИСТОРИЯ
Да вникне в представите, за да разбере представите им
време; пространство; типове събития
Много изменчиви представи. Можеш да уловиш чрез различни принципи. Идея за
цикличност на времето. Библейският модел се налага в нашите ширини. Новото време – идея
за спиралата. Тече с различна интензивност за различните ширини и епохи. Пространство-
сцена, в/у която се разиграват събитията. Целия свят- пространството, което хората
обитават.
Важно е пространството, което човекът е усвоил. Усвоеното пространство създава чувство
на уютност.Типове събития – избират се няколко централни сфери на човешката дейност
(политика и отношения, а стопанската дейност и културната остават извън полезрението)
18в. и 19в. типовете събития разширяват кръга си.
Кой? Как? и Защо?
Идеята кой определя ист. процес има различен отговор: библейския модел;
идея за обществения договор (през 18в.) ; идеята за равенството пред Бога се заменя с идеята
за равенство пред закона;
Човек разбира миналото през призмата на настоящето, а това не е правилно от ист. гледна
точка
Историкът трябва да има 2 гледни точки – минало -настоящето
2-РИ КРЪГ – РАЗБИРАНЕ ЗА ПОЛЗА ОТ ИСТОРИЯТА
В различните епохи се мени идеята за полезността на знанието. Знанието е необходимо на
политиката например. Човека има памет за история – така се отличава от другите организми.
Идеята за миналото или се разбира или се отхвърля, когато не се познава.Историята е не
само занаят, но и вдъхновение.Влиянието на тези божества е свързано с покровителството
над историка. Историка е мислещ човек, той има много проблеми с държавата. Политика
иска само част от миналото, а историка иска всичко да бъде представено.
3-ТИ КРЪГ – СЪЗДАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗНАНИЕТО ЗА МИНАЛОТО
-устно
-ръкописно
Слово + печатно слово, представено от Новото време
Нива на историческо познание към този кръг:
-на официална (устна и писана) история
-масово познание
Интерпретират една и съща информация и са свързани в методологически план + преходно
ниво м/у офиц. наука и масовото ист. познание
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЪЗДАВАНЕ И ОПЗВАНЕ НА ИСТ. ПОЗНАНИЕ
-изграждане на институции, архиви
-организация на музеите
-организация на образованието
-интересува се и от културата, манталитета на едно обществo
ТРУДЪТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИСТОРИК
1)ОБРАЗОВАНИЕ НА ИСТОРИКА
2)ПОДХОДИ НА РАБОТА
3)КАК Е ИЗГРАДИЛ ТЕЗИТЕ СИ В/У МИНАЛОТО
4)ПОГЛЕД В/У СЕМЕЙСТВОТО МУ(също изгражда личност)
Нива на критичност – интересува ни доколко тезите му са аргументирани
Разлика м/у професионален историк и човек, който знае много история:
професионалния историк трябва да прави провокации в историята
Контакт с читателя или зрителя - има много измерения – трябва да се оцени насочеността на
един труд - за коя аудитория е
Научния апарат на един автор – дали приема или отхвърля тези
Проблем за историографския факт, който има отношение към историята на историческото
познание.
ИСТОРИКО-ЛЕТОПИСНО ТВОРЧЕСТВО
Представянето на ист. зависи от няколко фактора:
-от чуждите дух. и пол. влияния и от цялостното развитие на културата
Началото се поставя в Русия (нач. 19в.) – интерес към славянските текстове- идея да се
изследва ролята на взаимодействието м/у бг и руските автори
М. Пагодин, М. Уголенски
Калайдович-„ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ”(1824Г.)
Спиридон Палаузов и Константин Иречек –бг литература е беден раздел(преводи и
византийски)
Ив.Иванов, Ив. Дуйчев, В. Златарски – по-подробен анализ
П. Мутафчиев, Веселин Бешевлиев, М. Каймакамова- в по-ново време
няма обобщена книга
ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ИСТОРИКО-ЛЕТОПИСНОТО ТВОРЧЕСТВО
Проф. Иван Дуйчев+Горан Тодоров:
(1) 681-1018г. (езически и християнски период)
(2)Бг историография 11-14век
Проф. Ив.Божилов-езически и християнски период
Миляна Каймакамова( с тази се съобразяваме)
1-ви период – Бг ист. в 1-ва Бг д-ва
1) 6-7в.- славяни и прабългари
2) 7-ср.9в.- каменна летопис
3) ср.9 до нач. 11в.
2-ри период - 2-ра Бг д-ва
1)развитие на апокрифни съчинения във византийското
владичество
2) 13век
3) 1 1/4 от 15в.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО
1)по тип- надписи
2)по съдържание
(1)Кратки бг хроники : „Именик”, „Историкий”, превод на Манасиевата „Несебърска
градска хроника”
(2)Летописни надписи : около Мадарския конник; Кирилски надписи;
Оригинални бг надписи; сбитост в изложението; често присъстват бг-
византийските отношения
(3)Летописни приписки : кратки бележки в началото, края или в полето. Те са дело на
преписвача. Информация за владетеля и др. – приписка на Тудор Доксов и др. Събитията
са представени в генетична връзка и образна насоченост
(4) Историческа публицистика и разкази : „Сказание за буквите”; „Чудото на Св.Георги с
българина” и др.
Завършена форма на повествование; наситени с голям исторически фон (информация за
владетеля и дори за живота на обикновения човек); задължително има библейски мотив с
цел утвърждаване на християнството
(5) Апокрифни летописи: „Бг анонимна летопис” 11в.; „Солунска легенда” и др.
Изградени като апокалиптични сказания; ползвани сказания и легенди и византийски
исторически съчинения
(6) Преводни византийски хроники :
Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес,
осъществяван по волята на Бога
ЕЗИЧЕСКИ ПЕРИОД
Развива се под влияние на идеите в бг ханство. Осъществява се основно чрез войни с/у
Византия.
Хан- олицетворение на бг държавност. Връзка м/у бг култура и езическите варварски
кралства на запад. Културата на империята не се докосва до бг ист. модел и не рефлектира
в/у летописите.
Идея за различност м/у империите. Съзнателно се избягва обвързването с византийската
образованост. Прабългари и славяни нямат писменост.(1)
Гръцкият е езикът на региона(2)-затова са на гръцки надписите.
Епоса на славяни и прабългари трябва да бъде разгедан. Слабо изследван е, защото няма
съхранени паметници от периода.
Славяни (6-7в.)- инфо
1-ви податки при Прокопий Кесарийски-говори за религиозния живот на славяните.
Допускане, че първоначално боговете са били приказни същества , но се е стигнало до
развитие на мисленето- възпяване на отделната личност, която ръководи.
Менандър - славянско-аварски отношения; пише за епос на славяните.
Теофилакт Симоката - разказ за войните с Византия; разказ за гъдулки ; предание за
славянски вождове.
Свързани с легенди, сказания, подчинени на ист. разказ
„Анонимна хроника” от 10в.
Прабългари-инфо
1-ви епични творби с ист. характер
Агапий Миринейски – наречени скити, хуни, кутригури, утигури и наречени по обичайния
разказ за сърната, която ги увлякла към Черно море
Прабългарите- др. разказ; инфо за разселване на бг род.
В 1- част на „Именника” има контакт хуни-прабългари (има инфо за такъв)
Владетеля е свързващо звено. Величието на един народ се определя от годините, които е
управлявал той.(много от библейски времена)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 окт 2020 в 11:03 студент на 29 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2014
27 окт 2020 в 13:06 потребител
01 сеп 2020 в 22:46 ученик на 22 години от Костинброд - ПГВМСС, випуск 2018
21 юни 2020 в 09:16 студент на 47 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, випуск 2024
18 май 2020 в 16:37 студент на 23 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика, випуск 2019
24 мар 2020 в 22:24 студент на 52 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - История, випуск 2020
16 мар 2020 в 10:19 родител
24 фев 2020 в 09:41 студент на 39 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - Културология, випуск 2020
21 фев 2020 в 15:18 потребител на 29 години
21 яну 2020 в 20:56 потребител
 
Домашни по темата на материала
Материали за югославенския самоуправленски социализъм и необвързана политика след 1949 г.
добавена от mariapavlova1991 02.12.2018
0
2
защо атинският акропол се оценява днес като най-ценно културно наследство за човечеството
добавена от ronaldo.dossantos.5895 14.01.2013
1
13
"Не политиката трябва да управлява xората, а xората политиката" - есе
добавена от borislavakoleva 27.02.2012
1
13
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
279
·
15
·
3,439
·
426

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
192
·
60
·
27,404
·
457
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
879
·
8
·
1,403
·
1,988

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Българската култура през Средновековието

28 фев 2008
·
555
·
8
·
3,650
·
518
·
1

Обликът и тенденциите на развитие в старобългарската култура се оформят в сложен процес, чието начало се поставя при заселването на славяните и прабългарите на Балканския полуостров и образуването на българското ханство.
 

Комунистически режим в България

29 май 2007
·
696
·
20
·
4,226
·
443
·
1

След края на Втората световна война СССР установява военнополитически контрол над страните от централна Европа и Балканите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Междинен тест по история за 8-ми клас, 2-ри срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 2 срок. Въпросите, включени в него са само с един верен отговор.
(Лесен)
18
12
1
1 мин
13.08.2019
История и цивилизация за 7-ми клас
входен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за проверка на входното ниво на учениците в 7-ми клас, но може да се ползва и при проверка на изходното ниво в 6-ти клас. Включва въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Труден)
19
153
1
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Българска историография

Материал № 321258, от 15 апр 2009
Свален: 568 пъти
Прегледан: 669 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 6,983
Брой символи: 60,955

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Българска историография"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
134

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
237 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения