Големина на текста:
История на политическите идеи
Коментар на фрагмент:
„Понеже виждаме ,че всяка държава представлява някаква общност и всяка общност е
възникнала заради някакво благо …., а най-вече и към най-висшето се стреми тази,която
е най-висша и обхваща всички останали . Това именно е така наречената държава или
политическата общност.”
Аристотел „Политика”
Даденият фрагмент е част от произведението на Аристотел „Политика” В него той поставя
един основен проблем вълнувал и редица други философи и мислители,а всъщност – какво
представлява държавата , каква е нейната същност .С поставеният въпрос той дава и
конкретен отговор . Държавата е общност , тя е най- висша от всички общности ,които
съществуват и на последно място тя е политическа общност .Всяка конкретна държава
според Аристотел съществува заради някакво благо ,а по- точно за общото благо на
народа .Тя трябва да осигури добър живот на своите поданици .
За да се обясни по- подробно същността на държавата трябва да се разгледа по-
обстойно и учението на Аристотел за видовете общности ,техните цели и начините за
прилагане на власт в тях .Точно тези общности обединени заедно представляват така
наречената държава .
Аристотел разглежда съществуването на няколко типа общности. Първата и най-
древната е семейството .Според самият автор то представлява умален образ на държавата и
затова то полага основите на нейното създаване .Семейството е естествена общност
възникнала за всекидневния живот.Неговата цел е продължаването на рода .В него както и
в държавата се прилага определен тип власт , съществува определен тип взаимодействие
между съпрузите .Основните видове отношения , които съществуват са между господар и
роб , съпруг и съпруга , баща и деца . След като стават ясни основните типове отношения
трябва да се разгледа и на какви принципи са подчинени . Двата основни типа са на
подчинение и господство .Мъжът господства над роба , за да осигури своето благоденствие
. Брачната власт – връзката на мъжа и жената няма свое специално име . Мъжът доминира
над жената като съветник . Последният тип отношение е бащината власт . Целите на мъжът
са да осигури добър живот на децата , да ги превърне в достойни граждани на държавата .
Естествено всяка общност възниква поради някаква определена причина , когато тя
изпълни своите задачи ,но не задоволява потребностите на по- голям кръг от хора ,а само
на малка част от тях възниква естествената нужда да бъде създадена друга общност , по-
висша от предходната ,но без да изключва нейното съществуване .
Следваща естествено възникнала общност е стопанството –то възниква заради
потребностите на хората .Чрез него човек си осигурява средствата за съществуване .Както
споменава Аристотел –собствеността е едно особено оръдие ,обслужващо всекидневната
дейност .Основният тип отношение е господар- роб .Отново се прилага принципът на
подчинение и власт .
Първата общност,която възниква от няколко къщи и от няколко семейства не само
заради ежедневните нужди е селото .То представлява по-висока степен на обществена
организация от семейството и стопанството . Чрез него започва зараждането на класовото
разслоение тъй като всяко едно село както и всяка държава се нуждае от хора ,които да
управляват и такива ,които да се подчиняват .В селото съществува определен тип власт
,която регламентира начинът на живот .Но отново то не задоволява нуждите на всички
хора .Затова и възниква последната и най-висша организация на обществото –държавата .
Държавата според Аристотел е съставена от няколко села и е завършена общност,която е
достигнала предела на пълната самодостатъчност .Тя възниква заради съхранението на
живота ,но съществува ,за да се живее добре .Всяка държава съществува по природа щом и
първите общности съществуват по природа.Държавата е тяхното завършено състояние
.Тук се открива и съществената разлика между нея и всички останали общности –тя е
единствената форма на обединение ,която сама по себе си е самодостатъчна и не се нуждае
от нищо друго .Затова тя е и най-висша.Единствено тя може да осигури всички нужди но
хората ,защото тя обединява в себе си всичко ,което може да съществува ,извън нея няма
живот . Държавата е по-висша по природа от семейството и от всеки един човек ,защото
цялото е по необходимост по-важно от частта .
Във всяка държава има граждани .Според Аристотел гражданин или истински човек е
този,който се занимава с обществените дела –той се нарича политес .В държавата не може
да има разграничение между частни и обществени дела –те са неразривно свързани ,затова
и хора ,които се занимават само с частните си дела се наричат идеотес .Хората ,които се
занимават активно с политическа дейност дават живот на държавата .Без тях тя не може да
съществува .
Основната и най-главна цел на всяка държава е осъществяването на общото благо
.Неговото постигане е изключително трудно и отговорно начинание ,но осъществяването
му ще определи държавата като идеална . Аристотел въвежда деление на типовете
държави – съответно правилни и неправилни като критерий за това е дали изпълняват
основните си функции .
Учението и възгледите на Аристотел за възникването и същността на държавата може
да бъде сравнено с вижданията и позициите на Платон за нея . Най-основната разлика
между двамата философи е ,че според Платон държавата трябва да бъде разделена на
точно определен тип съсловия /общности –производители ,воини ,управлаващи .При
Аристотел такова деление не съществува .Един и същи човек може да участва в различни
общности . Човек е zoon politicon – полисно животно .Неговата същност е да общува в
рамките на полиса.Общуването е необходимо от материална гледна точка и е условие да се
реализират човешките добродетели ,да се постигне най-висшето благо за хората. Според
Аристотел хората трябва да могат едновременно да се подчиняват и управляват .Добрият
владетел е този ,който е бил управляван .За Платон обаче нещата изглеждат по по-
различен начин .Той твърдо застава зад идеята ,че едни могат да управляват ,а други да се
подчиняват .Една държава е правилно устроена тогава и само тогава ,когато всяко едно
съсловие изпълнява своите конкретни задачи и не се намесва в работата на другите.За
Аристотел промените не винаги водят до упадък на държавата ,докато за Платон всяка
една промяна води до разруха .По отношение на ценностите не може да има промяна
нещата могат да бъдат добри само по един начин .Всичко останало се отклонява от
общоприетите норми и не може да бъде приемано за добро .
Аристотел обаче приема ,че всеки един човек щом е гражданин може да се стреми към
общото благо ,той може да участва в управлението на държавата без да е част от нейния
елит-мъдреците.
Даденият фрагмент представя идеята за държавата ,нейната същност като политическо
обединение на обществото .Поставя идеята и въпросът за нейните конкретни задачи и
отговорности ,а именно постигането на общото благо . Издига мнението ,че няма нищо по-
висшо и по- важно от държавата ,защото тя е този необходим елемент, чрез който всеки
човек изживява добре своя живот. И систематизира мнението,че човек трябва да участва в
политическите дела на държавата ,а тя от своя страна непрекъснато ще се стреми да
функционира в негова полза.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 окт 2019 в 09:46 потребител
29 апр 2018 в 10:00 в момента не учи на 26 години
16 фев 2018 в 21:05 ученик на 19 години от Пловдив - СОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2019
22 яну 2018 в 21:58 студент на 26 години от София - Нов български университет, факулетет - Масови комуникации, специалност - Журналистика, випуск 2018
08 юни 2017 в 03:04 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2020
23 фев 2017 в 20:18 студент на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2013
09 фев 2017 в 09:11 родител на 46 години
02 фев 2017 в 02:00 потребител
06 окт 2016 в 09:34 в момента не учи на 29 години
30 юни 2016 в 09:59 ученик на 22 години от София - ...., випуск 2015
 
Домашни по темата на материала
какво ще предложат българите на другите емропейци
добавена от ipek_2000 28.05.2014
1
4
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
269
·
15
·
3,439
·
376

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
300
·
26
·
6,100
·
330

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
185
·
60
·
27,404
·
427
·
1
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българската култура през Средновековието

28 фев 2008
·
544
·
8
·
3,650
·
497
·
1

Обликът и тенденциите на развитие в старобългарската култура се оформят в сложен процес, чието начало се поставя при заселването на славяните и прабългарите на Балканския полуостров и образуването на българското ханство.
 

Българска историография

15 апр 2009
·
554
·
26
·
6,983
·
629

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Междинен тест по история за 8-ми клас, 2-ри срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 2 срок. Въпросите, включени в него са само с един верен отговор.
(Лесен)
18
2
1
2 мин
13.08.2019
Тест по история и цивилизация за 5 клас
изходен тест по История за Ученици от 5 клас
Тест за проверка на знанията, получени по предмета в 5 клас, всеки от въпросите има само по един верен отговор.
(Лесен)
24
13
1
4 мин
02.07.2019
» виж всички онлайн тестове по история

История на политическите идеи

Материал № 318964, от 11 апр 2009
Свален: 157 пъти
Прегледан: 176 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 719
Брой символи: 5,855

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на политическите идеи "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
65

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
184

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения