Големина на текста:
Педагогика
Предмет и задачи на педагогиката
Същност и особености
Възниква още в древността, терминът педагогика е известен от
гръцкия език. Така са се нарекли онези които са се наели с грижата да
възпитават младото поколение. В древна Гърция философът Платон
пръв поставя тезата, че възпитанието трябва да има обществен
характер. След него Аристотел в своята книга казва: „Възпитателите
са по-достойни за уважение, отколкото родителите, защото
последните дават само живот на децата, а възпитателите –
достоен живот”. В своето развитие педагогиката изминава дълъг път
до наши дни. Това показва че хората много от рано са търсили начини
как да се възпитава младото поколение. В развитието и е достигнала до
2 схващания. Тогава се е възприемала като теоретична наука, а от друга
страна като изкуство (учителя трябва да бъде като творец за да
въздейства).
В робовладелческия строй се оформят няколко периода на
развитие на педагогиката. Донаучен период, първоначално развитие на
педагогиката. И третия период е когато започва да се развива като
самостоятелна наука. Ян Амос Коменски пръв постига цялостно
научно представяне на педагогиката в книгата си „Велика дидактика”
(1632). Други поставили основата са Е.Х.Трап (пише „Опит по
педагогика”), Хербърт (1835 г. пише първите лекции по педагогика).
Определение на педагогиката: изучава закономерностите на
възпитанието, обучението, образованието, определя съдържанието
на тези явления, установява технологията на организацията и
функционирането им и изучава учебно-възпитателната практика.
Става ясно че няма основание тя да се разглежда като изкуство.
Етапи в развитието на педагогиката
1. Донаучния период – от възникването и утвърждаването на
основните педагогически дейности като социални явления.
2. Предвид на стихийно научно развитие – кой какво могъл да
напише без да си поставят цел. До тук тя все още се числи към
философията
3. Класическа педагогика когато се утвърждава като
самостоятелна наука
4. Разцвет на педагогическата наука – когато се утвърждават и
различни клонове на педагогическото познание.
Обект и предмет на педагогиката
Обект - проучване възпитанието, обучението и възпитанието
Предмет – са закономерностите и организации на функциониране
на педагогиката.
Основни задачи
- Разкриване на закономерностите.
- Да се уточнят научните критерии за подбор на възпитание, обучение и
образование.
- Да се уточнят принципите, методите, формите и средствата за
ефективно възпитание, обучение и образование
- Разкриване на критериите за оценяване на възпитаността, обученоста
и на творческия педагогически опит
Основни функции
- превантивна
- социално-икономическа – повишаване квалификацията на кадрите,
които ще обучават
- конструктивна – как да се конструира цялостното възпитание,
обучение образование за да се повишава ефективността на действията
- светогледна – педагогическа култура на обществото
- познавателна – да се дадат научни познания на различните процеси,
които протичат в живота.
- диагностично-прогностична обективна диагностика за
постиженията и слабостите в учебно-възпитателния процес
В обучението е важно да се поддържа националния характер, а не
да взимаме от чужд опит.
Методи на педагогиката и педагогически изследвания
Метод – способ за теоретично изследване или практическо проучване
на различни явления.
В педагогиката се оформят три основни групи методи
- методи за емпирично педагогическо познание
- методи за теоретично педагогическо познание
- методи на емпирично-теоретичното познание
Най-широко се използват методи свързани с емпиричното
педагогическо познание – наблюдаване. Най широко се използва, често
се допълва и с други методи, но може да е и самостоятелно. Правят се
видими проучвания с видими резултати. За да успее трябва да е
планирано, обективно и всичко да се запише като резултат.
Педагогическото експериментиране също намира голямо
приложение. Това е начин за целенасочено, планомерно и продуктивно
възприема не на различните педагог.процеси. при него обикновено се
работи с 2 групи, като едната е контролна, а в другата
(експериментална) група се залагат онези виждания на педагога с които
смята че най лесно се работи и се правят сравнения коя група до къде е.
Педагогическо сравняване. Използва се анализ, синтез, абстракция,
установява се сходство м/у два проекта
Педагогическо моделиране – използват се схеми, снимки, материали.
Педагогическо тестуване – трябва да се внимава как се съставя теста.
Когато се прави тест, той дава отговор на знанията само за момента,
след известно време могат са се получат знания.
Педагогически анализ и синтезиране.
Други науки с които контактува педагогиката:
- анатомията – здравето на децата, необходимостта да се познават
някои патологични случаи
- физиология
- хигиена
- психологията – педагогическия процес протича с проявата на
психичните процеси и явления.
Възпитанието като педагогически процес
Големия руски педагог Бабански определя думата процеса
самостоятелно цялостно явление. Възпитанието като сложно,
многостранно взаимодействие между възпитаника и факторите изисква
много сериозно изследване. Теорията разглежда възпитанието като
специфична социално-педагогическа дейност или изисква още съвсем
от начало, с развитието на детето да се вижда неговото бъдеще.
Възпитаност на обществото, на човека – това е комплексното
свойство на личността, формирала в себе си обществено значими
качества отразяващи всестранното и развитие. Възпитаността е
съвкупност от всички възпитателни отношения в които е включен
човека. Извън тези възпитателни отношения не може да се разбере
неговата възпитаност. Понятието възпитание може да се определи в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 апр 2018 в 20:40 студент на 39 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Педагогика, випуск 2017
22 сеп 2016 в 20:12 студент на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2019
18 фев 2016 в 17:50 учител на 41 години
20 юли 2014 в 13:55 студентка на 27 години от Варна - Варненски свободен университет, факулетет - Хуманитарен, специалност - Психология, випуск 2018
30 апр 2014 в 10:33 ученик на 28 години от Перник - ПМГ "Христо Смирненски", випуск 2009
25 апр 2014 в 07:44 студент на 36 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2014
20 фев 2014 в 11:12 ученичка на 24 години от София - 118 СОУ "АКАДЕМИК ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ", випуск 2013
20 ное 2013 в 08:43 студент на 41 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Лекция педагогика

Материал № 318281, от 09 апр 2009
Свален: 98 пъти
Прегледан: 90 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 923
Брой символи: 8,492

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекция педагогика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения