Големина на текста:
Ход:
?
Учителят поздравява учениците, проверява присъстващите, подготвените
учебни материали и пособия неоходими за провеждането на часа.
/
Урокът започва с дидактическа игра, имаща за цел да активизира вниманието на
децата за предстоящата работа и да актуализира знанията от предходни уроци./
?Да проверим кой днес е най-съобразителният математик. Аз ще ви
диктувам колко стотици, десетици, единици има дадено число, а вие ще
записвате числата с цифри във вашите тетрадки! След като приключим с
играта ще излъчим и най-добре справилите се ученици!
?
Числото има три стотици, две десетици, нула единици ; две стотици, три
десетици, осем единици; пет стотици, нула десетици, нула единици; седем
стотици, шест десетици, четири единици; осем стотици, три десетици, девет
единици; нула стотици, три десетици, осем единици; нула стотици, девет
десетици, осем единици. Да прочетем! Кои числа сте записали?
? Триста и двадесет, двеста тридесет и осем, петстотин, седемстотин
шестдесет и четири, осемстотин тридесет и девет, тридесет и осем, деветдесет
и осем.
?
Аз съм записал вашите отговори на дъската! Нека подредим числата в ред,
по големина, така, че най-малкото да е първо, а най-голямото последно!
/
Учителят посочва ученика, който да продиктува всяко следващо число/
? тридесет и осем, деветдесет и осем, двеста тридесет и осем, триста и
двадесет, петстотин, седемстотин шестдесет и четири, осемстотин тридесет и
девет.
/
съобщаване на темата/
?
Помислете преди да ми дадете отговор на задачата, която ще чуете!
/Задачата се предвижда за устно смятане, имащо за цел да активизира знанията на учениците по
предходната тема
/
?
За изработката на несесер на Жанин и били нужни конци – 1метър бял и 3
метра червен. Оказало се, че майка и нямала шивашки метър и
третокласничката била принудена да измерва дължината на конците с линийка
в сантиметри. Колко сантиметра червен конец отрязала? А общо?
?
Още веднъж ще ви прочета условието на задачата, а вие помислете какво е
дадено в нея! /
Учителят прочита втори път задачата, задачата може да се прочете и от добре
четящ ученик/
За какво се говори в задачата? Какво знаем за дължината на белия
конец? За червения? Още веднъж да прочетем условието на задачата, а вие
слушайте внимателно за да ми отговорите на въпроса: какво се търси! /
при този
прочит може учениците сами да си прочетат условието на задачата/
? Какво се търси в задачата? Има ли в задачата скрит въпрос на който
трябва да отговорим? Кой е той?
? Да, скритият въпрос е: На колко сантиметра е равен 1м.? Колко см. Бял
конец е отрязала? Да превърнем метрите в сантиметри ....
Какво трябва да направим за да достигнем до отговора на въпроса в
задачата? Как да запишем решението?
?
Прогнозата за детските отговори не винаги отговаря на очакванията на
учителя. Винаги има отговори, съдържащи изненади, неточни, отвлечени,
странни. За да се намалят те до минимум е добре да се провежда
систематична, задълбочена работа с текстови, логически, занимателни задачи.
?На колко сантиметра е равен един метър? А три? Пет, осем?
? На сто см., на триста см., на петстотин см., на осемстотин см.
Казвате ми, че един метър е равен на сто сантиметра! Вярно ли е тогава, че
Жанин е отрязала общо четири метра? Мога ли да кажа, че четири метра са
четиристотин сантиметра? Защо? Как пресметнахте? Ако събираемите са една
стотица и три стотици сборът ще е …? Колко стотици?
?
Вярно е, че Жанин е отрязала общо четири метра. Може да се каже, че
четири метра са равни на четиристотин сантиметра? Щом 1м.=100см.,то
2м.=200см., 4м.=400см., 8м.=800см. Ако събираемите са една стотица и три
стотици сборът ще е четири стотици.
?Нека запишем решението!
/Учителят посочва ученик, който да продиктува решението/
?
На дъската виждате лъч с начало „0”, кажете кои са пропуснатите
числа!
/Задача от учебника - стр.29, зад.1 е изнесена на дъската
/
?
300, 400, 600, 800
Да ги запишем!
/
Учителят посочва ученика, който да запише всяко следващо число/
?
Щом се справихте толкова бързо с поставената задача, не бихте се
затруднили и с задачите, които трябва да пресметнете устно: Две стотици
плюс една стотица равно…? стотици. Внимавайте 4 стотици .... десетици
са? А единици?
? Четири стотици. Четири стотици са равни на четиридесет десетици.
Четири стотици са равни на четирстотин единици.
?
/
Учителят посочва ученика, който да отговори на всеки следващ пример- стр.29,
зад.4/
/
задача за упражнение на алгоритъма за намиране на неизвестен компонент./
?
Намислих число. От него извадих 300 и получих разлика 100. Кое число
намислих?
? Четиристотин. Намерих го, като към разликата 100 прибавих умалителя
300.
?Намислих число. От него извадих 200 и получих разлика 300 Кое число
намислих?
? Петстотин. Намерих го, като към разликата 300 прибавих умалителя 200.
?Намислих число. От него извадих 400 и получих разлика пак 200. Кое
число намислих?
? Шестотин. Намерих го, като към разликата 200 прибавих умалителя 400
/Творческа задача
./
?
Много добре работите в екип, затова предлагам да се разделите на три
групи. Като използвате числовите данни, които ще получи говорителя на
всяка една от групите измислете задачи с даденото решение.
/
Зададената работа е вариант на зад.3 от стр.29. Работата в екип цели да не се повтарят и
взаимстват вариантите на предложени задачи, да се даде изява на творческата дейност/
(Говорителите представят устно текста на задачата, която групата е съставила. Останалите
групи преценяват дали предложената задача може да има това решение.)
?
Да запишем на дъската решенията, които получи всяка една от групите!
Кои свойства на събирането използвахте, за да пресметнете по-лесно?
?
Капитанът на всяка група представя дискутираните решения и свойствата,
използвани за по-лесно пресмятане на числовите изрази.
/въвеждане на новото понятие/
?Записите от този вид, в които има числа, математически знаци за
събиране, изваждане, умножение, деление, скоби се нарича числов израз.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 ное 2020 в 17:02 в момента не учи на 41 години
05 ное 2020 в 21:02 студент на 27 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална педагогика, випуск 2018
21 окт 2020 в 09:09 студентка на 34 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Икономически факултет, специалност - Икономика, випуск 2020
21 юли 2020 в 11:43 потребител на 38 години
13 май 2020 в 14:30 студент на 30 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
29 апр 2020 в 17:39 студент на 35 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
25 апр 2020 в 19:29 студент на 42 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Обществени науки, специалност - Начална педагогика, випуск 2020
30 мар 2020 в 12:50 студент на 23 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2021
23 мар 2020 в 13:16 ученик на 25 години от Добрич - ПГТ "П. К. Яворов", випуск 2013
20 фев 2020 в 15:16 родител на 59 години
 
Домашни по темата на материала
спешно !!! благодаря !!!!
добавена от elena_pr 02.03.2020
0
25
Домашна работа по математика за 5 клас
добавена от dhristova200 преди 14 дни
2
13
Теми за 5-то ПКС ПУП
добавена от dididvd1992 14.07.2018
1
33
Подобни материали
 

Логически задачи и решенията им

28 мар 2010
·
193
·
2
·
362
·
1

В документа е обяснено решаването на няколко логически задачи, което подпомага за разбирането на такива типове задачи...
 

Пищови по висша математика

15 окт 2007
·
3,634
·
5
·
2,036
·
2

Матрици, детерминанти, интеграли и т.н..................
 

Задачи по Висша Математика

20 дек 2007
·
3,606
·
8
·
194
·
1,842
·
1
·
3
·

Задачи по математика - производни на основните елементарни функции.
 

Метод на инвариантите

12 апр 2008
·
77
·
1
·
1,979
·
109

Търсенето на инварианта развива наблюдателността и съобразителността. Този метод е много полезен при решаването на нестандартни задачи, понеже е необходимо само да се определи кое остава непроменено в дадената задача...
 

Задачи по математика за III клас

13 ное 2008
·
398
·
2
·
247
·
2,601

Задачи по математика за III клас с дадени отговори.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Математика
Математика
изпитен тест по Математика за Студенти от 2 курс
Тест за студенти - магистри, ПНУП. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
29
16
1
6 мин
25.09.2019
Национално външно оценяване по математика за IV-ти клас
изпитен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тест от НВО за 2018 г. от Министерство на образованието и науката, даден на 14 май 2018 г. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Лесен)
19
10
1
8 мин
08.07.2019
» виж всички онлайн тестове по математика

Урок по математика за 3 клас

Материал № 317067, от 07 апр 2009
Свален: 358 пъти
Прегледан: 697 пъти
Качен от:
Предмет: Математика
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 727
Брой символи: 5,998

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Урок по математика за 3 клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Анна Йолчева
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  12 години
154 21

Иванка Димитрова
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  36 години
38 21

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения