Големина на текста:
В икономическата литература,касаеща пазара на земеделска земя са изведени
значителен брой фактори, оказващи влияние върху формирането на цената на земята.
Търсенето и предлагането на земеделска земя взети заедно формират нейната цена.
При допускането за нееластично предлагане,тази цена се определя изключително от
търсенето на земя за селскостопанско производство. То от своя страна се детерминира
в най-голяма степен от стойността на пределния физически продукт-МРР,т.е.
стойността на продукта,произведен с помощта на земята. Съществено влияние върху
цената на земята имат цените на суровините,вложени в производството на
селскостопански продукти. ?Зависимостта между цената на земята и продукта
произведен от нея е едносртанна(Отбелязано за първи път в теорията на
Рикардо,според която цената на земята е производна от цената на продуктите,които се
произвеждат от нея,а обратната зависимост не е вярна.)?
Като основен диференциращ фактор на пазарната цена на земеделската земя се
приема нейното качество (при еднакво местоположение,търсене и предлагане на
земя).Условен измерител на качеството е категорията на земята.Категорията се
формира въз основа на оценка на пригодността на земята за отглеждане и получаване
на добиви от съответните култури (известна в България като бонитетна оценка на
земеделската земя). При тази оцека се отчита и поливността на земята, като цената на
земята в близост до водоизточници е по-висока.
Съществено влияние върху пазарната цена на земята оказва нейното
местоположение,поради немобилния характер на земята като актив.При земи с едни и
същи характеристики, с по-висока пазарна стойност са тези с по-добро разположение
до консумативните и преработвателните центрове.
Степента на фрегментация на земята също детрминира нейната цена. Неправилната
форма на парцела или малкия му размер увеличават разходите за механизация. Ако
земята е разделена на малки парцели транзакционните разходи на купувача за
придобиване на необходимия размер земя са по-високи.
Регистрацията на земята е от значение за формирането на цената на земята, тъй
като сигурните права на собственост улесняват сделките със земя, правят ги по-евтини
и по този начин стимулират пазара на земеделска земя. Правото на собственост върху
земята трябва да бъде ясно определено и лесно прехвърляемо.
Директен ефект върху цената на земята оказва демографският фактор, причина за
което е относителната фиксираност на предлагането на земя за определен регион,
произтичащо от немобилността й. Повишаването на броя на населението може да има
пряко въздействие най-малко в две направления- чрез нарастване търсенето на
селскостопански продукти и чрез засилване на урбанизационния натиск. Възрастовата
структура на населението също е от съществено значение. В случай, че по-голяма част
от заетите в земеделието са в напреднала възраст е възможно предлагането на земя
значително да надхвърли нейното търсене.
??Сред различните фактори, влияещи върху цената на земята с особено значение се
откроява провежданата макроиономическа политика по отношение на цените на
земеделските стоки. Повечето държави реализират в някаква степен
протекционистична политика по отношение на мастното производство чрез
икономически регулатори като: квоти, мита, гарантирани цени, субсидии, акцизи, такси
и т.н.,прилагайки привилегирован режим на внос и износ по отношение на
производства, определени за приоритетни. Политиката на държавата,свързана с пазара
на земята също е от значение.??
Сред факторите определящи цената на земята са и ликвидните ограничения, тъй
като влияят директно върху стойността на парите. В условия на развита финансова
система, търсенето на земя за покупка нараства пропорционално на достъпа до
финансови активи. При лесен достъп до дългосрочни кредити за закупуване на земя ,
при използване на тази земя като допълнителна гаранция, тенденцията е цената й да се
повишава.
Размерът на данъците свързани със собствеността върху земята и върху печалбата
от селскостопанското производство са от значение за формирането на цената на земята.
В литературата очакваните нетни приходи от собствеността върху земята се разглеждат
като функция от поземлената рента след облагане със съответните данъци и такси.
(Alston,J. An Analysis of Growth of the US Farmland Prices, 1963-82., American Journal of
Agricultural Economics 68, 1986, pp.1-9). При ситуация, в която цената на земята е тудно
измерима, правителството налага фиксиран поземлен данък в съответствие с
характеристиките на земята. Този вид данъчно облагане на земята обикнвено влияе
негативно върху нейната цена.
Очакванията са от съществено значение за състоянието на икономическите
променливи в бъдеще.Често очакването за повишаване цената на земята е причина за
действителното й нарастване, а начинът по който се формират очакванията, определя
краткосрочен или дългосочен ще бъде този ефект.
Сред основните детерминанти на пазарната цена на земята е и информацията.
Съществува потребност от информация за състоянието и очертаващите се тенденции на
позара не земеделска земя на различни равнища: органи на държавно управление,
стопански и нестопански организации и физически лица. Достъпът до нея улеснява
сключването на сделки, свързани със земята и по този начин създава предпоставки за
развитието на пазара на земеделска земя.
Транзакционните разходи се свързват с проучването на пазара, законовата проветка
на документите, оценката на имота, разходите за измерване на имотите и т.н. Колкото
по-високи са тези разходи, толкова инициативите по отношение покупко-продажбите в
тази област са по-малко. Разходите по проучване на пазара са относителни, тъй като
поради немобилния характер на земята, поземленият пазар не е локализиран на
определена територия, като в този смисъл степента на развитие на информационната
система за пазара на земеделска земя има решаващо значение за редуциране на тези
разходи.
??Инфлацията е от особено значение за цената на земята. От една страна, в
инфлационна среда се променя съотношението между реалните цени на произведената
селскостопанска продукция и вложените в производството суровини, тъй като
компенсаторният ефект върху тях не е еднакъв, дори и при наличието на пълна
индексация. От друга страна, земята се използва за съхранение на богатството при
инфлация, тъй като реалната й стойност като актив с постоянно предлагане остава
относително непроменена.Привлекателността на земята в този случай е тясно свързана
с ефекта, който инфлацията оказва върху реалния лихвен процент. Ако лихвеният
процент е отрицателен,лихвоносните активи не са привлекателни и инвеститорте
търсят за закупуване активи като жилища и земеделска земя. Обратно, високият лихвен
процент се свързва с по-ниски цени на земята. По време на инфлация, търсенето на
земеделска земя се определя не толкова от пползването й за земеделско производство,
колкото от спекулативните мотиви, които инвеститорите имат по отношение на цената
на земята, очаквайки нейното повишаване или поне запазването й като относително
постоянна величина. Върху възможността за печалба от инвестицията в земя влияние
оказва наличието на функциониращ поземлен пазар, позволяващ не само нейното
закупуване, но и последваща печалба от тази инвестиция, при евентуална продажба на
земята.??

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Цена на земята

Това са фактори за цена на земята в България през 2000 година...
Изпратен от:
psihoryche
на 2009-04-06
Добавен в:
Доклади
по Икономика на труда
Статистика:
46 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност и предпоставки на трудовия пазар. Обективни и субективни фактори, определящи търсенето и предлагането на работната сила.


Трудов пазар /ТП/- е съвкупност от правни норми, принципи правила, изисквания процедури институции и организации, осигуряващи намирането на предпочитаната РС, а също така и на желаната платена заетост. Формирането на ТП изисква:
 

За кривите на търсенето и предлагането и как производителността на труда им влияе


За кривите на търсенето и предлагането са известни два типа изменения – по самите криви или тяхното изместване наляво или надясно. Какъв тип изменения ще предизвика повишаването на производителността на труда?
 

Икономика на труда

05 май 2009
·
126
·
17
·
5,367

За науката икономикс в истори.план това е периодът на първоначално натрупване на капитала и формирането на големите нац. стопанства...
 

Същност и подходи за изучаване на труда

06 ное 2008
·
107
·
21
·
7,075
·
53

Трудът, естествено, първо и вечно условие за възникване, съществуване и развитие на човешкото общество...
 

Пазар на труда


Пазарът на труда е механизъм за разпределение на работната сила, на човешките ресурси, регулатор на заетостта, на равновесието между търсенето и предлагането на труд. От тази гледна точка той е фактор с изключително силно въздействие върху управлението...
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по човешки ресурси
тематичен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът е на тема ''Управлението на човешките ресурси в контекста на съвременната икономика''. Всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
23
11
1
22 мин
14.10.2013
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тест по Икономика на труда за студенти от 1-ви курс при Лалко Дулевски. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
648
1
1 мин
13.03.2014
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Цена на земята

Материал № 316433, от 06 апр 2009
Свален: 46 пъти
Прегледан: 56 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Автор: Елин Пелин
Тип: Доклад
Брой страници: 2
Брой думи: 662
Брой символи: 5,841

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цена на земята"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения