Големина на текста:
Облигационно право
Погасява ли се по давност правото да се иска обявяване на предварителен договор
за окончателен (чл.19, ал 3, ЗЗД)
Увод
Предварителния договор е вид организационен договор. На практика,
предварителния договор представлява споразумение, според, което договарящите се
поемат задължение да сключат в определен бъдещ момент окончателен договор.
В зависимост от това дали задължението възниква само за едната или за двете
страни предварителния договор бива едностранен и двустранен.
Смисълът на предварителния договор се проявява тогава, когато страните не са в
състояние да сключат окончателния договор, но искат да се обвържат.
По начало, предварителния договор е неформален, но ако за окончателния
договор се изисква форма за действителност, разновидност, на която е всякакъв вид
нотариална дейност, предварителния договор също е формален. По принцип се изисква
само писмена форма, но не е проблем, предварителния договор да бъде заверен
нотариално.
За да бъде действителен, предварителния договор трябва да съдържа всички
съществени елементи на окончателния договор, като по този начин / ако съдържа
всички елементи/, предварителния договор поражда задължение за страните да сключат
окончателния договор.
Както е известно, в ЗЗД съществува института на обявяване на предварителния
договор за окончателен / в чл.19, ал.3 на ЗЗД/. За другата страна се поражда
потестативно право, което се упражнява само по съдебен ред чрез конститутивен иск,
за да се предизвикат правните последици на уговорения предварителен договор.
1
Те настъпват по силата на съдебното решение. В момента, в който то влезе в
сила за страните настъпват задълженията, които биха произтекли от окончателния
договор.
В българската правна практика, предварителният договор се разглежда
предимно във връзка с прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху тях.
1
Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, 7. издание, С., 2001
1
Според някои автори, съдебната ни практика също почти не е имала случаи да се
произнася по предварителния договор, по които се поема задължение за прехвърляне
на друг вид права.
Ето защо, в настоящата разработка ще се разгледат въпросите, свързани с
предварителния договор като институт на облигационното право, като се акцентира на
това дали се погасява по давност правото да се иска обявяване на този вид договор за
окончателен.
1. Същност на предварителния договор
Предварителният договор е този, с който страните уговарят съществените
условия на друг, т нар. окончателен договор, чието сключване ще последва след
подписване на предварителният такъв.
Наличието на този институт произтича от следното: при осъществяване на
дадено взаимодействие, страните все още не са постигнали степен на готовност за
сключване на окончателен договор, пораждащ съответните права и задължения, ето
защо, чрез предварителния договор, страните макар и не дотам подготвени,
предприемат крачка към подготовката на окончателният договор със сключването на
предварителен такъв, който съдържа всички съществени условия на окончателния, като
предмет на договора, цена, срокове и модалитети.
Правната уредба на предварителният договор се съдържа в чл.19 от ЗЗД и
чл.297-298 от ГПК.
Според ЗЗД, предварителният договор за сключване на определен окончателен
договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, трябва да се
сключи в писмена форма. Предварителният договор трябва да съдържа уговорки
относно съществените условия на окончателния договор.
Според ГПК, при иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, ако според предварителния
договор ищецът трябва да изпълни свое насрещно задължение при сключване на
окончателен договор, съдът постановява решение, което замества окончателния
договор, при условие ищецът да изпълни задължението си. В този случай ищецът
трябва да изпълни задължението си в две седмичен срок от влизане на решението в
сила, включително и чрез прихващане на платените от него за сметка на ответника
задължения към държавата. Ако в срока ищецът не изпълни задължението си,
първоинстанционният съд, по искане на ответника, обезсилва решението. Когато се
касае за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот, съдът проверява и
2
дали са налице предпоставките за прехвърляне собствеността по нотариален ред,
включително дали отчуждителят е собственик на имота. С решението си съдът осъжда
ищеца да заплати на държавата следващите се разноски по прехвърлянето на имота и
нарежда да се впише възбрана върху имота за тия разноски.
2
Може да се обобщи:
С „предварителен договор” страните поемат задължение да сключат в бъдеще
друг договор - окончателен. Този вид договор може да предхожда сключването на
различни облигационни или търговски договори, като най – често се използва за да се
уговори покупко – продажба на недвижим имот, защото за сключването на тези
договори е необходима продължителна подготовка, проверка на правото на
собственост, обезпечаване на всички необходими документи и т.н. При сключването на
някои договори не може да се уговаря „предварителен договор” – сключени с оглед на
личността и страните.
Предварителният договор трябва да отговаря на общите изисквания, които ЗЗД
поставя към действителността договорите, като освен тях, съгласно чл. 19, ал.2 от ЗЗД
предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените условия
на окончателния договор. Целта на закона е въпросният договор да съдържа достатъчно
конкретни данни за волята на страните, което да позволи на съда, при необходимост, да
обяви решение, с което да се счита, че е сключен окончателен договор.
Следователно: предварителния договор може да се сключи само относно
окончателен договор, който има форма за действителност, по-тежка от писмената
(нотариална заверка на датата, на подписите, нотариален акт, форма при участие на
държавен орган). Предварителни договори не може да има относно договори, за които
страните са уговорили специална форма помежду си. Този вид договор не може да е
устен.
Позитивно, границите на предварителния договор могат да се очертаят така:
- формални договори с форма за действителност по-тежка от частната писмена;
2
Допустимо е да се сключва предварителен договор за различни по характер и
съдържание двустранни правни сделки, като предварителен договор за покупко-
продажба на недвижим имот или на лек автомобил, замяна на движими вещи или
недвижими имоти, наем и др. Нищожен е обаче предварителният договор за дарение,
т.к се явява неморално и в противоречие с добрите нрави възможността чрез един вид
“принуда” дарителят да бъде задължен да подари нещо.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Погасява ли се по давност правото да се иска обявяване на предварителен договор за окончателен (чл.19, ал 3, ЗЗД)

Облигационно право Погасява ли се по давност правото да се иска обявяване на предварителен договор за окончателен (чл.19, ал 3, ЗЗД) - Предварителния договор е вид организационен договор. На практика, предварителния договор представлява споразумение...
Изпратен от:
Keria
на 2009-04-05
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
136 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Понятия за търговско право

13 дек 2007
·
579
·
6
·
2,316

Понятия за търговско право. Търговско качество. Понятие за търговец. Видове търговци. Едноличен търговец. Търговци –юридически лица...
 

Търговско право

18 дек 2007
·
498
·
3
·
1,380

1. Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правото – още Улпиан е...
 

Договор за продажба

09 юни 2008
·
174
·
2
·
624
·
187

Съгласно ЗЗД с д-ра за продажба, продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или др. право с/у цена, която купувачът се задължава да плати на продавача...
 

Видове право на собственост

21 юли 2008
·
337
·
4
·
1,082

Нормативната уредба на правото на държавна собственост се разграничава на основна, обща и специална. Основната нормативна уредба се съдържа в ЗДС и ППЗДС. Общата нормативна уредба се съдържа в ЗС, а специалната - в специални закони...
 

Вещно право – система , източници и основни принципи

09 апр 2009
·
174
·
11
·
1,520

Вещното право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен кръг обществени отношения, то е един основен вид субективно право...
 
Онлайн тестове по Право
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Лесен)
40
1
1
11 мин
06.06.2019
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
33
1
6 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Погасява ли се по давност правото да се иска обявяване на предварителен договор за окончателен (чл.19, ал 3, ЗЗД)

Материал № 316067, от 05 апр 2009
Свален: 136 пъти
Прегледан: 152 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 23
Брой думи: 4,543
Брой символи: 40,988

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Погасява ли се по давност правото да се иска об ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения