Големина на текста:
Протокол N : 2
Конспектирайте първа тема от I раздел „Същност и основни
понятия на менигжмънта”
Менигжмънта е комплекс от задачи, които трябва да се решат, за да се
осигури успех и запазване на икономическата система. Тези задачи решават
периодично възникващи проблеми на всички нива в системата, независимо от
вида на конкретните работни операции и йерархията. Социалните системи
се отличават с огромно разнообразие на структора, характер и дейности.
Въпреки това, може да се направи „каталог” на универсалните задачи на
управлението. Те се изпълняват от специални лица – мениджъри, които
съставляват мениджмънта в институционален смисъл.
Основни понятия
1. Елементи на управлението
Управлението е съвкупност от действия, насочени към постигане на
определени цели чрез въздействие върху материали, хора или системи.
Тази разпространена дефиниция поставя мениджмънта в контекст на
теорията за автоматичното регулиране, според която процесът има три
елемента: субект, обект и цел. Това практически е идеалният случай, в който
определен човек или група хора /субект/ формулират желани крайни
резултати
/цели/ , въздействат върху ресурси и системи /обект/ , за да постигнат целите
и изработват корекции в манипулацията на ресурсите, ако постигнатото се
различава от желаното.
Информацията за действително постигнатите резултати се нарича
„обратна връзка”. Идеалният вариант за постигане на целите е практически
приложим само в техническите системи. Социално-икономическите системи
са сложни и динамичн, което поставя граници в приложението на механичния
подход. Ограниченията произтичат от наличието на странични явления при
1
извърщването на определени въздействия и смущения при практическото им
реализиране.
2. Системен подход към управлението
Принос в изследователския процес имат кибернетиката и теорията на
информацията, но преди всичко развитието на теорията за границите на
системите.
Изходно допускане на теорията е, че социално-икономическите системи
функционират, за да се защитят от комплексната околна среда. Системите
могат да бъдат изучавани само чрез връзките им с външната среда; те
възникват и се запазват чрез изграждане и запазване на граници спрямо
околната среда.
Системния подход е универсален начин за изучаване на сложни социално- ико-
номически явлвния, каквито са съвременните организации.
Системите се формират в комплексната среда като се разграничават.
Стопанските и социалните системи нямат естествени, физически граници. Те
се обособяват чрез единимислие, единодействие и комуникация. Тези граници са
условни. Те ограждат мислено един специален свят от елементи и връзки,
които са вътрешни за системата. Извън нея остават условно сигменти и
взаимовръзки, които влияят в различна степен на системата и поддържат
нейното съществуване.
Социалните, в частност стопанските системи, се дефинират чрез
единодействието, а не чрез особеностите на всеки човек, който е елемент в
тях. Хората се разглеждат като елементи, характеризирани чрез
индивидуалните им таланти, но само изразени чрез индивидуалните им
действия. На основата на това фундаментоално схващане се развива
съвременната теория за управление на човешките ресурси.
Моделът за функциониране на сложните системи, представен чрез
съвременната Теория на системите, е развит в концепция за процеса на
управление. Тя се опира на схващането, че възникването и съществуването на
системата е контролируем процес, който се състои от:
?Задачи (цели) по регулирането;
?Последователност от действия- управленски пеоцес и
технология на производството;
?Специфични методи и инструменти, които се използват за
решаване на тези задачи и за реализиране на процесите.
Основните характеристики на процеса на управление на социално-
икономическите системи са:
?Селекция
2
Всяка система разглежда външната среда само от определени
аспекти,занимава се само с определен кръг въпроси, интересува се само от
определени перспективи. Селективността е присъща за индивидите, но
отнесена към системите има редица последствия. На първо място, тя е
причината за неопределеността.
Стопанските системи се състоят от елементи и връзки, които се
„избират” от системата. В процеса на създаване на елементи се проявява
свойството автоселективност, което понижава сложността на самата
система и е в основата на възможността, елементите в нея да бъдат
подредени, а връзките- координирани. Чрез автоселективността се дава
преоритет на различни дейности, изучават се изолирани процеси или явления,
формират се структори.
?Компенсация ( преодоляване на риска )
Селективността е неизбежна, но когато се пренебрегват
елементи и връзки, винаги съществува опастност те да се проявят по силно,
отколкото очакваме в ролята на случайни смущаващи фактори. В
стопанските системи е правило неопределеността да се преодолява чрез
взимането на решения. Степента на неопределеност се характеризира чрез
понятието риск. Компенсирането на риска е възлов проблем в концепцията за
мениджмънта като процес.
?Развитие
Системата се изгражда чрез селективност и е устойчива само
ако опазва своите важни характеристики. Характеристиките описват
качествено и количествено границата между системата и външната среда.
Те са променливи в зависимост от промените в средата и отразяват
способността на системата да се приспособява. В този смисъл социалните
системи са самообучаващи се, могат да увеличат потенциала си и да
подобряват позициите си спрямо външната среда чрез опит, сравнение с
други системи и аналогия.
Основните системни функции определят съдържанието на
мениджърските функции в различна степен. Селекцията е в основата на
планирането; контролът е свързан с компенсацията на риска.
Организирането и целеполагането са инструменти на селекцията.
Управлението на човешките ресурси (мотивирането ) се основава на трите
системни функции.
Процесът на управление на системите се извършва на две нива:
?Стратегическо- концептуално и дългосрочно;
?Оперативно- конкретни действия в краткосрочен план.
Определянето на граници не води до създаване на некомплек-
сни (прости) социални системи или външна среда. Проблемът с редуциране на
връзките, определяне на значещите връзки и ранжирането им по степен на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 мар 2019 в 07:36 потребител на 29 години
29 май 2018 в 11:21 потребител
08 фев 2018 в 16:28 в момента не учи на 34 години от Варна
08 фев 2018 в 10:27 в момента не учи на 28 години
18 фев 2017 в 10:47 в момента не учи на 35 години от София
31 окт 2016 в 08:03 в момента не учи на 40 години
22 юни 2016 в 12:44 родител на 25 години
08 дек 2015 в 18:36 в момента не учи на 46 години от София
14 юни 2015 в 22:18 учител на 45 години от Варна
08 фев 2015 в 23:51 студентка на 30 години от София - Университет за национално и световно стопанство, факулетет - 11246420, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
420
·
38
·
7,289
·
365

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Стратегическо планиране

27 ное 2008
·
170
·
7
·
740
·
56

Стратегии на алианса. Стратегия 7-те С. Стратегическо развитие и контрол.
 

Стратегически мениджмънт

07 дек 2008
·
236
·
10
·
1,359
·
1

Всяка компания периодично се нуждае от оценка. В конкретния случай – компания за разработка на счетоводен софтуер, процесите, протичащи във външната фирмена среда оказват много по-силно влияние...
 

Управление на човешките ресурси

27 ное 2008
·
237
·
3
·
592
·
170

Управление на човешките ресурси – планиране, развитие на управление на човешките ресурси, разработване на алтернативни методи за оценка на трудовото участие и определяне на трудовите възнаграждения...
 

Харизматично лидерство

24 яну 2009
·
793
·
16
·
4,095
·
609

Феноменът лидерство предполага комплексен подход поради своята сложност и недостатъчната степен на концептуализация от гледна точка на класическия политологичен анализ...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по експортен маркетингов мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти магистри дистанционно обучение. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
5
1
1 мин
26.08.2014
Тест по ценови мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е по ценови мениджмънт за магистри финансов мениджмънт, СА Свищов. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
32
1
1 мин
01.09.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Протокол 2

Материал № 315851, от 05 апр 2009
Свален: 49 пъти
Прегледан: 133 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Протокол
Брой страници: 11
Брой думи: 1,947
Брой символи: 17,989

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Протокол 2"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения