Големина на текста:
Икономически Университет – Варна
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
I.Увод
Целта на курсовата работа е да запознае аудиторията с основите на
логистиката като наука, да изследва ефективността на логистичните
дейности в Нестле България АД и въз основа на анализите да разгледа
реалните възможности за бъдещо развитие и усъвършенстване на фирмата
до достигане на конкурентноспособни позиции на пазара .
За постигането на тези цели в хода на работа ще бъдат разгледани
следните моменти:
-Същност на логистиката и нейното място във фирмената дейност
-Характеристика на продукта
-Анализ на логистичните дейности в Нестле България АД
-Възможности за подобряване на логистичните дейности във
фирмата
Обектът на излседването е производственото предприяатие Nestle,
което се занимава с производство главно на шоколадови изделия под
различна форма, но и на друг вид продукция.
В процеса на разработване на курсовата работа са използвани
няколко метода сравнителен метод на изследване, динамичен
статистически анализ, графичен анализ.
II.Първа глава – теоретико – методологични основи на
логистичната дейност
1.Същност, място и роля на логистиката във фирмената
дейност. Характерни черти на логистиката.
1. Павел Димитров – “ Това е концепция свързана с необходимостта за
интегриране на логистичните процеси и дейности, способстващи
протичане на материалните потоци от мястото им на зараждане до
крайните потребители”.
Димитров , П., “Логистика в променящия
се свят” том 1, БАЛ, С., 1996, с. 9-24.
2. Европейска асоциация по логистика “ Осъществяване и управление на
движението и разполагането, както и на поддържащите дейности свързани
Изработил:
Силвия Иванова
Ф.н. 8449
И.Т. 24група
Проверяващ:
Доц. д-р Добри Ангелов
Варна 2007
Икономически Университет – Варна
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
с движението и разполагането на хора и/или стоки в рамките на системата,
организирана за постигането на определени цели”.
3. Според описанието наречено 7-те П-та “ Осигуряване доставката на
подходящ продукт, подходящо количество и качество, подходящо време и
подходяща цена, подходящо място”.
Stock, J. & Lambert D. “Strategic Logistics
Management” , IRWIN, Home wood, Ilinois, 1987,
p. 6
4. Съвета по управление на логистиката “Процесът на планиране,
изпълнение и контролиране на ефективното движение и складиране на
суровините, входните запаси, крайните продукти, услугите и свързващата
информация от началната точка до точката на потребление”.
5. Джон Гаторна – “Процес на стратегическо управление, на придобиване,
придвижването и съхранението на материали, резервни части и завършени
стоки в организацията и нейните маркетингови канали.
Гаторна, Дж. , “Основи на логистиката и
дистрибуцията, Делфин Прес, Бургас, 1996,
с.25
6. Аникина – “Наука за управление на материалните потоци и отнасящия
се към тях информационен поток, от първоначалния източник до крайния
потребител”.
Аникина, Б. и колектив, “Логистика” , Инфра-М,
М, 1999, с.19
7. Carl M. Guelzo – “Всички дейности , необходими за управление и
движение на суровините до и през производствените съоражения и на
крайните продукти до потребителите”.
Guelzo, Carl M., Introduction to logistics
Management “, Prentice Hall, New Jersey, 1986,
p. 4
8. Б. Корчак – Свързваща система, която съединява основните процеси на
производството и потреблението
Корчак, Б., “Що е логистика?” , АЕБТРИ, С,
1993, с.17
Изработил:
Силвия Иванова
Ф.н. 8449
И.Т. 24група
Проверяващ:
Доц. д-р Добри Ангелов
Варна 2007
Икономически Университет – Варна
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Логистичните дейности са връзката между производството и
пазара, които са разделени по време и място. Логистиката се занимава с
потока от материални ресурси към фирмата и от нея към другите
потребители, затова логистиката се разглежда още като управление на
всички дейности по транспортиране и складиране, които се извършват
между пунктовете за производство и потребление. Най-общо логистиката е
сбор от управленски дейности, които се повтарят многократно през цялата
верига. У нас се е утвърдило мнението, че логистиката е съвкупност от
методи и средства за интегрирано управление на материалните потоци,
услугите и информацията от мястото на възникването им до мястото на
крайния потребител с цел, осигуряването на високо ниво на обслужване на
клиентите при минимални общи разходи. Даденото определение позволява
да се изведат следните по –важни характерни черти на логистиката:
1)Обект на стопанската логистика са материални потоци и свързаните с
тях информационни потоци
2)Логистиката е интегрирано управление на материални потоци. Това
означава, че материалните потоци през всички свои фази на предвижване
се разглеждат като едно цяло.
Приложението на логистиката във фирменото управление води до
интегриране на традиционно разделени дейности, каквито са
снабдяването, производството и пласмента. Интегрирането им се
осъществява на базата на единството на материалните потоци, на
повторяемостта и еднотипността на управленските дейности на различни
фази на движение на материалния поток. Самите логистични дейности са
разпръснати в различни области, но предимно са в снабдяването,
производството и пласмента.
3)Целта на логистиката е осигуряване на пространствена и времева
полезност на материалните запаси, високо ниво на обслужване на
клиентите при минимални логистични разходи.
За да удовлетворят определена потребност продуктите трябва да
притежават 4 полезности :
*полезност на формата, която се създава в производството;
*полезност на притежанието, която се създава в процеса на притежание;
*пространствена полезност;
*времева полезност осигурена от логистиката.
За да бъде употребен даден продукт не е достатъчно той да е
закупен,а да е и доставен. Посредством времевата и пространствената
полезност логистиката допринася за полезност на фирмата и на
притежанието.
Основна цел на логистиката е осигуряване на високо ниво на
Изработил:
Силвия Иванова
Ф.н. 8449
И.Т. 24група
Проверяващ:
Доц. д-р Добри Ангелов
Варна 2007

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 юни 2022 в 14:45 потребител
 
Подобни материали
 

Логистична система и транспортна логистика

13 окт 2008
·
203
·
5
·
817

Лекция, която ще помага на студенти и на ученици. Съдържа ясна и точна информация за поставената тема. Ясно и точно са посочени всички понятия, най-важните неща по темата.
 

Анализ на движението на приходите в тр.фирма

08 юни 2009
·
316
·
13
·
2,627
·
322
·
1

Ефективното развитие на всяка транспортна фирма в голяма степен зависи от размера на получаваните приходи.Те са източник за покриване на разходите и реализирането на печалбата.Размера на приходите се влияе...
 

Материални потоци. Логистика

16 мар 2008
·
462
·
7
·
1,457
·
214

Във фирмата съществуват паричен поток, поток от хора, поток от информация и материален поток. Причините за пораждане на материалния поток се пораждат от разделението на труда – този процес води до все по-задълбочаваща се специализация...
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Изследване организацията и контрола на логистичните дейности в Нестле България АД

Материал № 314269, от 01 апр 2009
Свален: 956 пъти
Прегледан: 930 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Анализ
Брой страници: 25
Брой думи: 3,655
Брой символи: 32,454

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изследване организацията и контрола на логистич ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения