Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
Големина на текста:
Глава I. Световната Банка като международна институция
1.Обща характеристика и функции
Световната банка е много важен източник на финансова и техническа помощ
за развиващите се страни в целия свят. Тя не е обикновена банка и концепцията
стояща в основата на създаването и се различава коренно от тази на една
нормална банка. Изградена е от две уникални институции, а именно от
Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и Международната
асоциация за развитие (МАР). Всяка от тези организации играе различна роля
като допринася за изпълнение на мисията на СБ за намаляване на бедността и
подобряване на стандартите на живот. Заедно тези две организации осигуряват
нисколихвени заеми, безлихвени кредити и безвъзмездни финансирания за
развиващите се страни.
Тъй като МБВР е институцията, чрез която започва да функционира
Световната банка, често двете понятия се използват като синоними, а
характеристиките на Световната банка, се отнасят предимно до МБВР
В последствие към горепосочените две организации (МБВР и МАР) се
присъединяват още 3 организации които формират заедно добре познатата в
нашето съвремие Група на Световната банка. Трите организации допълващи
групата на Световната банка са:
- Международната финансова корпорация (МФК), която подпомага
инвестирането в частния сектор, като подкрепя високо рискови сектори и държави;
- Многостранна агенция за гарантиране на инвестициите (МАГИ), осигуряваща
гаранции срещу политически рискове за чужди инвеститорите и за заемодателите
в развиващите се страни;
- Международният център за уреждане на инвестиционни спорове (МЦУИС),
който урежда инвестиционни спорове между инвеститорите и страните, в които те
оперират.
Мисията на световната банка е да подпомага, съвместно със своите
партньори, развиващите се страни и хората живеещи в тези страни в борбата за
намаляване на бедността. За да постигне тази своя основна цел, банката насочва
своите усилия към изграждане на инвестиционен климат, разкриване на работни
места и осигуряване на устойчив растеж, като същевременно инвестира в и
осигурява възможност на бедни хора да участват в/ допринесат за развитието на
икономиките
1
.
Работата на Световната Банка е концентрирана в постигане на "Целите за
развитие през хилядолетието", приети от 189 страни през 2002г. на срещата на
върха на Обединените нации. Те олицетворяват безпрецедентния консенсус
5
относно това, което е нужно за намаляването на бедността. Целите определят
специфични насоки, към които цялата развиваща се общност - донори и
бенефициенти трябва да работят по един и същи начин, а именно
2
:
- Премахване на бедността и глада
- Осигуряване на основно образование в цял свят
- Подкрепа за равенство на половете и правата на жените
- Намаляване на детската смъртност
- Борба с ХИВ/СПИН, маларията и други болести
- Осигуряване устойчиво състояние на околната среда
- Установяване на глобално партньорство за развитие
2.Структура на Световната банка
Първоначално Световната банка се отъждествява напълно с името на
Международната банка за възстановяване и развитие, която е водещата и
основополагаща институция. Сега обаче банката представлява един голям, много
широк и доста сложен организъм. Тя се е превърнала в група, обхващаща пет
близко свързани институции за развитие.
2.1 Международна банка за възстановяване и развитие
Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) е най-голямата
инвестиционна институция в света. Много често тя се идентифицира като
Световна банка, тъй като е водещата организация в Световната банкова група.
Нещо повече, тя стои в основата на създаването на Групата, като първата и най-
стара от финансовите институции в нея. Тя е учредена заедно с МВФ на Бретън-
Уудската валутно-финансова конференция, а дейността си започва през м. юли
1946 г., като утвърждава първият си отпуснат заем на 9 май 1947г. на Франция в
размер на 250 млн. долара. Нейните членове могат да бъдат само страни,
участващи в МВФ. Понастоящем общият им брой е 185 държави
3
.
Съгласно Споразумението за създаване на МБВР нейните първоначални
цели са :
да оказва на страните-членки помощ за тяхното възстановяване и
икономическо развитие чрез насърчаване на инвестициите в производствената
сфера, в т.ч. за преодоляване на разрухата от Втората световна война (чрез
строежи на магистрали, летища, електроцентрали), както и за увеличаване на
производствените възможности на по-слаборазвитите държави.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. http://bg.wikipedia.org
2. Целите са поместени в брошура на СБ: „10 things you never new about the World bank”
3. Информацията е от сайта на Световната банка: http :// web . worldbank . org
6
Да съдейства за осъществяване на частни чуждестранни инвестиции,
предоставяйки на инвеститорите гаранции, както и да допълва частните
инвестиции с отпускане на преки заеми. Първоначалната идея е била Банката да
предоставя дългосрочни заеми на европейските държави и Япония, пострадали
най-много от войната, т.е. да подпомогне тяхното икономическо възстановяване.
Днес задачите на МБВР се фокусират в мобилизирането на дългосрочни
капитали, които тя предоставя във вид на заеми за преструктуриране на
икономиките, за стимулиране на икономическия растеж и установяване на
пазарни отношения в развиващите се държави и в страните, намиращи се преход.
Основната й цел е да съдейства за намаляване на бедността в страните със
среден доход на глава от населението, посредством осигуряване на устойчив
растеж чрез предоставяне на заеми, гаранции, продукти за управление на риска,
консултантски и анализализаторски услуги.
Клиенти на МБВР са страните със среден доход на глава от населението
или тези които са с нисък доход на глава от населението но с
приемлив/добър/достатъчно висок кредитен рейтинг. Критерият, на който трябва
да отговарят страните, за да получат кредит от МБВР е да имат брутен вътрешен
продукт на глава от населението между 1,025 щ.д. и 6,055 щ.д. за финансовата
2007 г. В случай, че дохода на глава от населението е по висок, съответната
страна пак биха могла да заемат средства от МБВР, но само по изключение при
специални обстоятелства. Обикновено страните с по-нисък доход от 1025 щ.д. на
глава от населението не са подходящи за заемополучатели на МБВР, освен ако
не се ползват с висок кредитен рейтинг. Такива страни най-често обаче използват
услугите на МАР, от която могат да получат нисколихвени или безлихвени кредити
или грантове. Примери за страни, които са подходящи за клиенти на МБВР и МАР
едновременно са Индия, Индонезия, Пакистан.
Основният капитал на МБВР според нейния устав от 1944г. е 10 млрд. USD
и е разделен на 100 000 акции с номинална стойност 100 000 USD. Той се набира
от вноските на нейните членове. Размерът на вноската на всяка страна се
установява в зависимост от дяла й в световния брутен продукт. Два процента от
вноската се определя в резервни валути, а 18% - в национална валута. Тези 20%
подлежат на внасяне, а останалите 80% са осигурени от страните-членки, но са
платими само при поискване в случай на възникване на екстремални потребности
от ресурси за кредитиране.
МБВР е защитена срещу изменения на курсовете на националните валути на
страните-членки. При понижаване на валутните курсове последните са задължени
да доплащат определените от банката суми за компенсиране на разликата, а при
повишаване - тя им връща част от внесените средства.
7

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конвергенция

Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) е най-голямата инвестиционна институция в света. Много често тя се идентифицира като Световна банка, тъй като е водещата организация в Световната банкова група...
Изпратен от:
Лора Даскалова
на 2009-03-31
Добавен в:
Курсови работи
по Икономика
Статистика:
127 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа Apple (Бизнес стратегии)
добавена от bmw_r 06.01.2015
1
16
БНП на България е: ?
добавена от digler 26.11.2013
4
14
Подобни материали
 

Продуктова политика

15 яну 2011
·
123
·
4
·
315

Казус по продуктова политика - маркетинг дистанционно обучение...
 

Концепция за жизнен цикъл на продукта. Анализ на фазите

22 мар 2011
·
156
·
19
·
682
·
237
·
5

Концепция “жизнен цикъл” на продукта...
 

Apple Computer Inc.

02 дек 2008
·
191
·
14
·
989
·
231

Фирмено проучване на патентната и заявителска активност на фирма “Apple Computer Inc.”
 

Данъчна система в България

20 май 2007
·
1,610
·
2
·
452
·
325
·
1

Доходите на стопанските субекти са разделени на облагаеми (доходите на еднолични търговци...
 

Tест по икономика

10 май 2008
·
316
·
9
·
1,071
·
2

Тест по икономика с верни отговори.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
63
1
5 мин
31.08.2018
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
99
1
2 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Конвергенция

Материал № 313953, от 31 мар 2009
Свален: 127 пъти
Прегледан: 90 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 47
Брой думи: 10,845
Брой символи: 98,523

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конвергенция"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
1 170 29

Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
с опит от  22 години
1,262 332

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения