Големина на текста:
Глава 3
СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ
3.1. Съвкупно търсене. Елементи на съвкупното
търсене.
3.2. Потребителско търсене. Концепции за
потребителския избор.
3.3. Търсене на инвестиции. Кейнсиански и
неокейнсиански
възгледи за търсенето на инвестиции.
3.4. Съвкупно предлагане в краткосрочен и
дългосрочен план.
3.5. Модел на взаимодействие на съвкупното
търсене и съвкупно
предлагане AD – AS.
3.1. Съвкупно търсене. Елементи на съвкупното
търсене.
Съвкупното търсене (AD) в една икономика се определя от
сумарните разходи на макроикономическите субекти за придобиване на
крайни стоки и услуги, произведени в икономиката за определен период от
време.
Елементите, които се включват в съвкупното търсене (AD) са:
а) разходите на домакинствата за потребление (С);
б) разходите за инвестиции на фирмите (I);
в) разходите на правителствотот (G);
г) нетният износ (NE).
Потреблението (С) се определя от величината на разполагаемия
доход, който от своя страна е равен на личния доход на индивидите минус
данъчните плащания. Промените в потреблението в дългосрочен преиод са
свързани с промените във величината на доходите и равнището на цените.
36
Анализ на съвкупното търсене се концентрира преди всичко върху
факторите, влияещи на реалното потребление (номиналната стойност на
потреблението разделена на индекса на цените).
Инвестициите (I) включват следните компоненти: частните покупки
на недвижими имоти, оборудването и запасите. Обемът на инвестициите се
определя от обема на производството, стойността на капитала, от
очакванията за бъдещата конюнктура на пазара.
Държавните разходи (G) на стоки и услуги включват разходите на
правителството за въоръжение, за строително оборудване, финансиране на
държавните училища и болници и т.н.
Нетния експорт (NE) е равен на разликата между обема на вноса и
износа. Обемът на вноса зависи от величината на вътрешните доходи и
обема на производството вътре в страната, от съотношенията на цените на
вътрешния и външен пазар и валутния курс на националната парична
единица. Износът се определя от доходите и производството зад граница, от
съотношението между цените и валутния курс. Съвкупното търсене може
да бъде изразено със следното уравнение:
AD= C + I + G + NE
Съвкупното търсене изпитва влиянието на ценови и неценови
фактори. Най-важният фактор, влияещ върху съвкупното търсене е цената.
Кривата на съвкупното предлагане (AD) показва количеството на
стоките и услугите, които мoгат да се закупят при дадено равнище на
цените.
Изменението на съвкупното търсене е показано с помощта на
кривата AD. Според количествената теория за парите MV = PY. Чрез
преобразуване получаваме: Y
d
= MV/P , където Y
d
– реалният доход; M –
количеството на парите в икономиката; V – скоростта на паричното
обръщение. На фиг. 3.1. са показани различни съчетания на Р и Y при
постоянно предлагане на пари в икономиката.На абсцисната ос са нанесени
стойностите на реалния БВП или което е същото – реалният обем на
производството; на ординатата са посочени равнищата на цените или
дефлаторът, който е относителен показател.
37
Р
AD
Y
Фиг.3.1 Крива на съвкупното търсене
Кривата AD е насочена надолу, предизвикано от факта, че цените се
покачват в резултат на което се съкращават реланите запаси от парични
средства (M/P). Следователно търсенето на стоки и услуги се свива. С това
се обяснява обратнопропорционалната зависимост между величината AD и
нивото на цените (при условие, че предлагането на пари и скоростта на
тяхното обръщение са фиксирани).
Отрицателният наклон на кривата на съвкупното търсене Ad се
обяснява с трите ефекта:
А. Ефектът на Кейнс (ефект на лихвения процент);
Б. Ефектът на Пигу (ефект на реалните касови остатъци или ефект на
богатството);
В. Ефект на вноса.
А. Ефектът на Кейнс
Ефектът на Кейнс се изразява в това, че с покачването на цените
нараства търсенето на пари; при неизменно предлагане на пари нараства
лихвеният процент. По този начин се свива обемът на инвестициите в
икономиката, а то води от своя страна до свиване на съвкупното търсене:
??=>?=>?=>
ADiPMP /
Б. Ефектът на Пигу
Ефектът на Пигу означава намаляване на богатството поради
покачване на стоковите цени, което от своя страна води до съкращаване на
потреблението и на съвкупното търсене:
??=>?=>?=>
ADCPMP /
Артур Сесил Пигу (1877-1959) е английски икономист,
последовател на Кеймбриджската школа, ученик на Алфред
Маршал. Получава образованието си в Кеймбриджския
университет, където ръководи катедрата по политическа икономия
38

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 яну 2020 в 16:26 потребител
22 фев 2019 в 22:29 в момента не учи на 20 години, випуск 2019
18 яну 2019 в 15:30 студент на 39 години от Велико Търново - БУАРР, випуск 2023
14 авг 2018 в 11:08 в момента не учи на 24 години
12 юни 2018 в 22:45 студент на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2021
31 май 2018 в 07:56 в момента не учи на 25 години от София
08 мар 2018 в 14:15 студент на 41 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2021
29 май 2017 в 23:54 ученик на 24 години от София - ПГИЧЕ "Св. Методий", випуск 2015
26 май 2017 в 20:20 ученик на 22 години от Варна - Оздравително училище "Д-р Никола Димитров", випуск 2017
23 апр 2017 в 02:44 студент на 23 години от Варна - Икономически университет - Варна, специалност - Стокознание, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Казуси по макроикономика
добавена от Gretas90 17.01.2016
2
48
Подобни материали
 

Брутен вътрешен продукт

05 яну 2011
·
225
·
28
·
716
·
495
·
1

Макроикономика: предмет и метод на изследване. Брутен вътрешен продукт: разгоден и доходен подход за измерване. Номинален, реален БВП....
 

Макроикономика - фискална политика

20 дек 2011
·
226
·
11
·
1,855
·
415
·
1

Фискална политика - с това понятие се наименува държавното данъчно облагане и изразходването на получените по този начин приходи с цел да се повлияе върху съвкупното (агрегатно) търсене и предлагане....
 

Икономичеси растеж

02 яну 2009
·
329
·
6
·
888
·
271

Икономически растеж Икономическият растеж представлява устойчиво увеличение на общото производство на стоки и услуги, произведени от дадено общество. Той е увеличение на реалния брутен национален продукт и включва:...
 

Безработица - същност, видове и причини

26 апр 2011
·
787
·
15
·
2,138
·
1,035

Понятието „безработица” е употребена за първи път във Великобритания в средата на 19 век, но самото явление се е появило в свободната икономика много преди това. Безработицата е основна характеристика на съвреминните индустриални общества...
 

Икономическата криза в България

06 юни 2009
·
406
·
3
·
1,137
·
193
·
1

Има ли икономическа криза в България ? Въпроси и отговори , предназначен за студенти...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Макроикономика, II-ра част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(За отличници)
86
09.07.2019
Тест по Макроикономика за 2-ри курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Макроикономика със 79 въпроса, предназначен за студенти 2 курс от Техническия университет. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
79
28
1
5 мин
06.09.2018
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Съвкупно търсене и съвкупно предлагане

Материал № 31196, от 20 май 2007
Свален: 1,204 пъти
Прегледан: 500 пъти
Качен от:
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 39
Брой думи: 5,735
Брой символи: 53,393

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съвкупно търсене и съвкупно предлагане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения