Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
Големина на текста:
Подходящо е да се мисли за дистрибуцията като част от общия комуникационен
процес, тъй като включва селекции и операции от канали, чрез които компанията
предстьвя продуктите си на пазара. Технически, в маркетинговата теория има два аспекта
за дистрибуция. Единият се справя с дистрибутивните канали, а другият с физическите
доставки на продукти до техния канал, и на края до потребителите. Последният процес
има за цел притежанието на опис от ползите за балансирано търсене и предлагане,
складовете за стоки и складовете за съхранение на стока, транспортирането на стоката до
търговците и потербителите. Както и да е , последната функция свързва до голяма степен
маркетинга на реални продукти, докато в случай на пътуване и туризъм потребителите
биха донесли продукт, отколкото продукт, съществуващ за потребителите.
И така ние се занимаваме тук с малко различни аспекти от дистрибуционния процес.
Въпреки всичко това са прости резултати в дистрибутирането на стоки и услуги. Особено
туризма се нуждае от състав за резервационна система, и двете да управляват продажния
процес и да приведат в ред изпълнението на описа за контрол на системата за баланс на
търсене и предлагане. Тази резервационна система може успешно да се мисли като ' пътна
дистрибутивна система' , която е близо до съединяването на пътя, в който каналите са
управлявани, и ще се справят с тази част от изпита на ролята и функцията на
дистрибуционния канал.
Главната цел на дистрибуционния канал е да продава продуктът на компанията и по
тази причина ще разгледаме функциите от продажби на умения и продажба на
мениджмънт от тази глава.
ИЗБОР НА КАНАЛ
Преди да обсъдим как са избрани каналите, нека първо осведомим себе си за опциите
да сме отворени към компанията, когато планираме дистрибутивна стратегия.
Принципно, търсите авиокомпанния, компания за круиз или хотел, които да бъдат
избрани директно от потербителите, изцяло чрез посредниците или чрез комбинация на
директни продажби и разпродажби чрез посредниците. Терминът посредник е използван ,
за да опише всеки търговец, който е като връзка на дистрибуцията с компанията и
клиентите. Повечето компании избират за връзка един или няколко посредника. Причината
е проста: евтино е компанията да установи собствена мрежа за търговия или продажба на
своите продукти по кой и да е начин. При плащане на комисионна или друга постигнала
съгласие форма на финансово възнаграждение до посредниците, компании купуват
използването на разпределителна мрежа. Системата действа като удобство на
потребителите, как те могат да избират различни продукти под един покрив, вместо да
посещава всеки производител в избирането на техния продукт.
Ако авиокомпания реши да продаде своите полети директно на публиката, то трябва
да предостави мрежа в магазини за целта; поне във всеки важен търговски център във
Великобритания и навън. Алтернативно, може да се намерят други средства да се продадат
билети, такива както са през автоматични автомати, чрез телефонни записвания или от
пощенско нареждане, но всичко това предлага неудобство на клиентите и в допълнение
всяка отделна авиолиния ще трябва да установи своя собствена система за
разпространение, удвоявайки усилието за продаване(Въпреки че някои авиолинии на не-
конкурентни пътища несъмнено щяха да действат като представители за разпределението
на билетите на другите авиолинии). Произтичащата авиолиния ще има само ограничени
бройки от продукта за продажба: полетите и почивните пакети, използващи онези
специални услуги за авиолинията. Клиентите принудително ще преместят избора си към
сравняване на полета и цената, или купуване на други продукти, свързани с пътуването,
като наемане на кола.
Умножете това изображение по огромния брой принципи на различно пътуване, и ще
започнете да разбирате чудовищността на проблема с директната
продажба,непрактичността от пронизващия посредник.Някои ключови продукти за
пътуване магат да бъдат дистрибутирани в случач, когато пазара е много голям,
изключително географски съсредоточен и когато често се купува; или алтернативно ако
компанията е много малка, но продуктът е изкючително специализиран и който един
потенциален клиент е подготвен за издирване. Някои кратки почивки и активни празници
са продадени по този начин.
Много американски авиолинии имат свои собствени външни продажби в главни
комерсиални центрове в своята страна, докато в Англия нивото на търсене на самолетни
билети може само да поддържа ограничен брой магазини на British Airways(ВА) в главните
градове. Повечето пътници, обаче, ще намерят за по- подходящо да закупят своя ВА
билет чрез своя местен агент, който управлява 70-80 % от обема на самолетни билети. ВА
трябва да бъде предпазлива, следователно неврацдебно агента увеличава директните
продажни усилия твърде мощно, които заплашват представителствената поддръжка. С
малка верност сред летящата публика това може да е относително за много агенти да
убедят своите клиенти да сменят авиолинията.
Фигура 8.1(а) показва процеса,в който стоки и услуги достигат до клиентите чрез
верига на дистрибуцията, стартиращ при произвдителя и завършващ в точката, където
купувачът приема "доставката" на продукта. Диаграмата опростява показването на
типичен номер на намерена връзка във веригата, но само в случай, когато допълнителни
посредници могат да разширяват тази връзка значително. Използването на аналог за
авиолиния още веднъж, авиолинията е производител на транспортен продукт и това е
началото на ' пътна връзка от дистрибуцията', въпреки че читателя трябва да бъде
осведомен, че продуктовата връзка всъщност се простира обратно през самолетния
фабрикант до снабдителя на сурови материали за самолетите.
Авиолиния продава своите места по разнообразни начини. Индивидуални места
могат да бъдат продадени директно на клиента или да се продадат чрез агент. Авиолинията
също ще продаде по голчмата част от местата чрез оператор или ' въздушни брокери'. Тур
оператори използват един след друг тези места да създадат тур пакети (някои убеждаващо
го правят, те са измислили нови продукти и трябва правилно да се нарекат
''производители'' на продукти, отколкото търговци на едро), които тогава са продавали или
директно или чрез агенти. Някои видове брокери влизат във веригата на нивото между
въздушните линии и тур оператора, купувайки голямо количество места на висока цена и
ги продават по ред на операторите, докато другите брокери постъпват като '' обединители''
за въздушните чартарни полети, помагат на тур операторите с малко товарни фактори да
съединят своите полети с полетите на другите оператори, които са сравнително
пласирани. Някои от тези обединителни места ще намерят своя път до магазина като бъдат
продадени индивидуално чрез агентите до публиката до 'късно вписване на спасяващите
пътници'. Операторите могат сами да не товарят непродадените места на 'спасяващите
пътници' на публиката чрез агент или директно. Дистрибутивната система за въздушни
места по такъв начин приема комплекс,а с местата започват продажба чрез вариация на
различни търговци. Това може да бъде видяно на фигура 8.1(б).
Въздушните линии оперират и с разписания и с чартарни полети, които типично ще
използват всичко от тези дистрибутивни методи,за да максимизират факторите, но трябва
непрекъснато да преоценят услугите при условие, че една от тези връзки във веригата
осигурява тази текуща система, а именно да оферира най- ефективното значение от
простирането на купувачите до най- ниските възможни цени, съизмерими с качеството на
сервизното изискване.
Производител
Посредник
(търговци на едро, брокери)
Търговци на дребно
Потребители
фигура 8.1 (а) връзка на дистрибутицията
Въздушна линия
Брокер оператор обединител
Агент
Пътници
Фигура 8.1 (б) дистрибуционен канал на самолетни места
ИЗБОР НА КАНАЛА
Нови компании за пътуване и туристически бизнес трябва да определят своята
стратегия за дистрибуция; само съществуващите компании трябва да я преоценяват от
време на време. Има три ключови фактора, които принципно трябва да се раждат в
мислите, когато се прави избор:
?Стойност
?Контрол
?Ниво на обслужване
СТОЙНОСТ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 май 2020 в 20:56 студент на 34 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Бизнец Логистика, випуск 2020
04 мар 2019 в 00:25 студент на 23 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историко-юридически факултет, специалност - Културно - историческо наследство, випуск 2020
25 дек 2018 в 14:59 в момента не учи на 30 години от София
25 фев 2017 в 19:12 студент на 31 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - МИО, випуск 2012
21 окт 2016 в 11:51 в момента не учи
10 дек 2015 в 22:09 в момента не учи на 36 години
08 ное 2015 в 20:30 студентка на 26 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Маркетинг, випуск 2016
30 окт 2015 в 21:28 студент на 27 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Мениджмънт, випуск 2017
23 юни 2015 в 23:44 потребител на 31 години
 
Домашни по темата на материала
с л у ж е б н а б е л е ж к а
добавена от yanica.stefanova_fb 07.10.2017
2
12
Подобни материали
 

Селски туризъм

11 мар 2008
·
666
·
25
·
3,412
·
364
·
3

Етъра е единственият у нас и в Югоизточна Европа етнографски парк- музей на открито, с действаща експозиция. Разположен в северните гористи склонове на Стара планина, отстоящ на 8 км южно от центъра на град Габрово, комплексът заема площ от около 70 дека.
 

Анализ на алтернативния туризъм в България

12 дек 2006
·
1,645
·
22
·
3,702
·
291
·
11

Обща рамка, организационна структура - национални, регионални и местни сдружения. Макропроекти, работещи в страната.
 

Развитие на морски вид туризъм

31 май 2007
·
868
·
25
·
3,900
·
259
·
1

Морският туризъм присъства традиционно в туристическата оферта на България. Голяма част от туристопотока и легловата база са съсредоточени по Българското Черноморие.
 

Мачу Пикчу - Изгубеният град на инките

18 мар 2008
·
177
·
10
·
659
·
146
·
3

Мачу Пикчу е едно истинско архитектурно чудо, скътано в Андите. От градчето, построено и обитавано преди векове от инките, днес са останали само руини. Те обаче продължават да предизвикват интереса не само на учените, но и на туристите от цял свят....
 

Представяне на туристическа дестинация Плевен

27 фев 2008
·
252
·
7
·
1,826
·
1

Забележителности и туристически обекти в град Плевен. Подробно описание на същите и географското им разположение. Анализ и препоръки за развитието на туризма в град Плевен.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по туроператорска, агентска и транспортна дейност
изпитен тест по Туризъм за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по дисциплината туроператорска, агентска и транспортна дейност за студенти от специалността туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
40
142
1
2 мин
31.07.2013
Тест по валутни операции в туризма
изходен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от специалността Туризъм в Земеделския колеж - Велико Търново. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
5
1
8 мин
01.08.2013
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Дистрибуционна система

Материал № 311749, от 28 мар 2009
Свален: 133 пъти
Прегледан: 82 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 27
Брой думи: 8,004
Брой символи: 68,090

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дистрибуционна система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,350 358

Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
с опит от  10 години
29 358

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения