Големина на текста:
До началото на реформите през 1989-1990 г, здравеопазването в
България разполагаше със сравнително добре развита здравна мрежа,
съизмерима с напредналите европейски страни по количествени измерения-
персонал, болнични легла, институции. Вследствие на редица икономически и
политически фактори, ефективността на здравните дейности се превърна в
крайно нисък показател, което наложи провеждане на здравна реформа у нас.
Дори и след приключване на здравната реформа, в България са налице
сериозни недостатъци в дислокацията на здравната мрежа, в структурата и
механизма на управлението на здравните заведения, финансирането на НЗОК.
От друга страна, общото здравно състояние на населението в
последните две десетилетия значително се влошава. Това намира израз в
динамиката на основните здравни показатели. Нараства общата смъртност- в
известна степен се дължи на демографското остаряване на населението,
повишава се детската смъртност, както и тази в активните възрастови групи.
Намалява се средната продължителност на живота, увеличават се трудно
лечими заболявания. Съществува и несъответствие между здравеопазването
у нас, в сравнение с европейските стандарти, което се изразява в:
? липса на баланс между частния и обществен сектор в
здравеопазването;
? липсват икономически и финансови механизми за повишаване
качеството на медицинската помощ;
? недостатъчни първично- здравни заведения и ненужно големи
скъпоструващи болници;
? недостатъчна следдипломна квалификация на здравния
персонал;
? елиминиране на професионални съсловни организации на
лекари стоматолози, фармацевти.
Въвеждането на здравно – осигурителната система също създаде своите
проблеми – финансови, управленски, организационни.
Промените в организацията и финансирането в доболничната
медицинска помощ реално започна от 1 юли 2000 г. с формирането на
дейността на общопрактикуващите лекари и обособяването на центрове за
специализирана медицинска и стоматологична помощ. Дейността на лекарите
от доболничната помощ бе нормативно определена с приемането на
областните здравни карти като част от НЗОК. Съвременната система за
задължително здравно осигуряване се регламентира със Закона за здравното
осигуряване (1998 г., ДВ, бр.70). Този акт идва в отговор на тежките
проблеми на обществената данъчно финансирана система на здравеопазване и
като продължение на общите тенденции в страните от Централна и Източна
Европа и историческата традиция на страната. Приетият закон урежда
едновременно материята на задължителното и доброволното здравно
осигуряване. Във връзка с проведените реформи, може да се изтъкне, че
1
съвременният пациент, който е здравно осигурен разполага както с права,
така и със задължения.
Правата и задълженията на всеки здравноосигурен пациент, който търси
или получава медицинска и стоматологична помощ, са регламентирани в
Глава III от Националния рамков договор, подписан между Националната
здравноосигурителна каса и съсловните организации на лекарите и
стоматолозите.
Всеки задължително здравно осигурен гражданин има :
право на достъпна медицинска помощ;
право на избор;
право на безопасност;
право на поверителност;
право на достойнство;
право на комфорт (телесен и душевен);
право на продължително медицинско обслужване;
право на мнение.
Всички задължително здравноосигурени лица имат равни права и
достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и
стоматологична помощ, независимо от тяхната раса, народност, етническа
принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения,
политическа принадлежност, лично и обществено положение или
имуществено състояние.
Задължително здравноосигурените лица имат следните задължения:
да заплащат дължимите здравноосигурителни вноски;
да изпълняват предписанията на лекарите и стоматолозите и
изискванията за профилактика на заболяванията. За неявяване на
профилактични прегледи, регламентирани в Националния рамков
договор, здравноосигуреният гражданин губи осигурителните си
права за срок от един месец;
при посещение при лекаря или стоматолога да представят
здравноосигурителната си книжка;
да спазват установения вътрешен ред в лечебното заведение,
в което получават медицинска или стоматологична помощ;
да уважават професионалното и човешко достойнство на
лекарите и стоматолозите;
да не увреждат умишлено собственото си или на трети лица
здраве.
В случай, че не са заплатили повече от три дължими
здравноосигурителни вноски, здравноосигурените граждани заплащат
оказаната медицинска и стоматологична помощ, както и получените
лекарства от списъка на НЗОК.
2
Въпреки, че в страната бе направен опит за регламентиране на законова
рамка за провеждане на здравна реформа, съществуват редица нерешени
въпроси, свързани с осигурените лица, ролята на общинските центрове в
системата на здравеопазване, както и с проблема за неплатените здравни
осигуровки. Основен проблем, който съществува пред системата на
здравеопазването у нас е свързан с финансирането на здравната помощ.
Успешното функциониране на здравеопазната система се определя в
решаваща степен от нейното финансиране и начина за разходване на
предоставените финансови ресурси. Основните източници за финансиране на
здравеопазването са:
От данъчни постъпления чрез държавния бюджет;
От здравно осигурителни вноски – чрез фондове за задължително или
доброволно здравно осигуряване;
Преки плащания от гражданите;
Комбинация от изброените.
Какви са проблемите на сегашната здравноосигурителна система?
- Национална здравноосигурителна каса е монополна структура,
ползваща се от законови привилегии и забрана за навлизане на други
участници. Това, според икономическата теория (още от Адам Смит насам),
води до липса на конкуренция, която да води до намаление на разходите,
иновации, предлагане на по-добри услуги и качествено обслужване. Така
например, здравните вноски могат да се платят по банков път, но след това
трябва да се попълни специална декларация и придружително писмо (които се
закупуват от книжарницата), които да се занесат в Националния осигурителен
институт, което е свързано с огромна загуба на време.
- Национална здравноосигурителна каса е държавна институция и се
държи като типична бюрократична структура, целта на която е да максимизира
броя на служителите, скъпите сгради и офиси, които притежава, а не да
изпълнява най-качествено задачите, за които е отговорна.
- Национална здравноосигурителна каса няма клиенти (въпреки, че
всички са й клиенти). Това е така, защото отношението между клиент и
изпълнител е лично - съответният човек избира определен изпълнител. При
държавната здравна каса няма така възможност - тя получава по закон
задължително пари от всички хора и по тази причина смята, че не им дължи
добро отношение и обслужване.
- При сегашната здравноосигурителна система няма връзка между това,
което се плаща и това, което се получава, няма и възможност за избор. По тази
причина хората нямат стимули да плащат здравни вноски. Един пример:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 окт 2021 в 00:17 потребител на 39 години
 
Подобни материали
 

Статистически методи в управлението на лечебните заведения

06 ное 2008
·
282
·
5
·
366
·
325
·
1

Курсова работа по статистика за магистърска програма по здравен мениджмънт.
 

Финансиране на здравеопазването

16 ное 2008
·
866
·
19
·
3,812
·
466
·
4

Процесът на доставяне и финансиране на здравни услуги може да бъде сведен до трансфер и обмен на ресурси....
 

Ефикасност на болничната помощ

15 дек 2008
·
266
·
9
·
544
·
262
·
2

Повишаване на ефективността и ефикасността на болничната помощ при съблюдаване на изискванията за достъпност, своевременност, достатъчност и качество е целта на стратегията за преструктуриране на болничната помощ в България...
 

Системи за здравно осигуряване

13 яну 2009
·
1,430
·
36
·
7,901
·
1,121
·
2
·
1

Паралелно с общото развитие на обществата възниква необходимостта и от развитие на установените системи за здравно осигуряване. Най-ефективно работят здравноосигурителните системи, основани не само на пазарните принципи...
 

Здравно осигуряване

22 яну 2009
·
697
·
9
·
2,620
·
597
·
1

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ (Обща характеристика, модели. Финансови аспекти на здравното осигуряване. Системи за финансиране. Развитие на здравното осигуряване в България. Социално-пазарни основи на съвременното здравно осигуряване)...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт - Медицина на бедствията и авариите
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ за подготовката на студентите за изпитите по здравен мениджмънт. Въпросите са 28 и са от затворен тип
(Лесен)
28
99
1
1 мин
22.08.2011
Икономика на здравеопазването
междинен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тест с 12 въпроса по икономика на здравеопазването за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
12
1
12 мин
12.07.2019
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Здравно осигуряване

Материал № 310867, от 26 мар 2009
Свален: 448 пъти
Прегледан: 400 пъти
Качен от:
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,219
Брой символи: 11,077

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Здравно осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения