Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
Големина на текста:
ПАРЕНХИМНИ ТЪКАНИВИДОВЕРАЗПОЛОЖЕНИЕСТРУКТУРА И ФУНКЦИИ.
Тъканите с паренхимен характер са еволюционно наи­старите тъкани в растенията
Доказателство за това е фактаче тялото на най – примитивните многоклетъчни 
растения е било изградено само от паренхимни клеткиОсвен това паренхимните 
тъкани са най – слабо диференцираните тъкани и най – лесно възвръщат 
меристемния си характерт.еспособността да се делят отновоВторичните 
меристеми най – често произлизат от паренхимни тъканиОт такава вторична 
меристема могат да се образуват нови тъкани и органи и може да се възстанови 
цялото растениеПаренхимните клетки могат да се видоизменят допълнително и да 
се превръщат в специализирани тъкани.
Паренхимните тъкани заемат най – голям обем в растениятаТе запълват 
вътрешността на всички растителни органи и всред тях се разполагат всички 
останали тъкани.
Те обединяват доста различни по устройство и функция клетки.
Клетките на паренхимните тъкани са живиизодиаметрични или удължениимат 
нелигнифицирани клетъчни стениголяма вакуола и пристенно разположена 
цитоплазмаСвързват се чрез плазмодезмиМежду тях има по – малки или по – 
големи междуклетъчни пространстваКлетъчните стени са тънки и целулознино в 
отделни случаи могат да задебеляватВ клетките се откриват всички органели
типични за живата клеткаКогато се изучава ултраструктурата на типичната 
растителна клетка се има предвид преди всичко структурата на паренхимната клетка
Вакуолите са ясно обособенив тях се отлагат резервни вещества и крайни продукти 
от различни звена на метаболизмаВ клетките има пластидив тях се отлагат 
различни продукти от асимилацията.
Паренхимните тъкани трудно се подлагат на класификациязащото често 
изпълняват две или повече функцииНапример паренхимът на кората може да има 
резервнаасимилационнаотчасти механична и проветрителна функцияНормално е 
в растениятаклетките с паренхимен характер да влизат в състава на клетки с 
непаренхимен характер и така се оформят хетерогенни комплексни тъкани.
Според функцията паренхимните тъкани се разделят на няколко типаосновен
асимилационенрезервенвъздухоносенаеренхимвсмукващводоносенпроводящ.
Основен паренхимТова е тъкантакоята най – точно отговаря на понятието 
паренхимТози паренхим действително образува пълнежа на растителните органи
изпълва пространството между другите тъкани – покривнимеханичнипроводящи
Според мястотокоето заемаосновният паренхим се означава като:
паренхим на кората
паренхим на централния цилиндър
паренхим на сърцевинните лъчи
паренхим на дървесината
паренхим на ликото
Основният паренхим се диференцира от основната връхна меристемаТамкъдето 
той влиза в състава на вторичните тъкани ксилем и флоемтой произлиза от 
вторичната меристемаФормата на клетките на основния паренхим е най – близко до 
многостенникОпитно е установеноче най – приемливата форма за тези клетки е 
многостенникизграден от 14 стени – 8 шестоъгълни и 6 квадратниТакава 
геометрична фигура се нарича хексапаралелоидТова е може би идеалната 
геометрична фигуракъм която се доближават реалните клеткиПо – малките клетки 
имат по – малко от 14 стенипо – големите – повече от 14. Когато клетките встъпват 
в делене броят на стените им се повишаваобаче всяка дъщерна клетка има отначало 
по – малко от 13 стениОсновният паренхим не е тясно специализирана тъкан и може 
да изпълнява повече от една функция.
Резервен паренхимТова е паренхим с резервна функцияРеално всяка паренхимна 
клеткав по – малка или по – голяма степенможе да натрупва хранителни вещества
Самото присъствие на вакуолата показваче тя е резервоар на водата за клетката.
Когато в паренхимните клетки се натрупват много запасни хранителни вещества 
основният паренхим се превръща в резервен паренхимВ клетките на резервния 
паренхим могат да се отлагат различни веществабелтъцискорбяламазнини
хемицелулозаСпоред вида на преобладаващите резервни вещества той носи 
различни наименованиязахароносенскорбелоносенмаслоносенводоносен
хемицелулозен.
Резервните хранителни вещества се натрупват в определени органели на клеткатав 
зависимост от своите биохимични свойстваа не изобщо в клетката.
Водоразтворимите белтъци се отлагат във вакуолата и впоследствие се превръщат в 
алейронови зърнаРазтворимите захари (монозахари и дизахарисе отлагат също 
във вакуолатаЕдинственият полизахаридкойто се натрупва във вакуолата на 
клетките в някои растенияе инулинътПолизахаридитекато скорбялатасе отлагат 
в лейкопластите и образуват скорбелни зърнаМазнините се отлагат в 
хиалоплазмата или под формата на липидни телца в сферозомитеХемицелулозата 
се отлага върху клетъчните обвивкиНай – много резервен паренхим се развива в 
семенатаплодоветегрудкитекореноплодитекоренищатаВ семената резервните 
вещества се отлагат в ендоспермасемеделитепериспермаотчасти в осевите 
органи на зародиша
Силно развит захароносен паренхим има например в кореноплода на захарното 
цвекло (Beta vulgaris), в стъблото на захарната тръстика (Saccharum officinarum), в 
сладките плодове.
Скорбелоносен паренхим се развива в грудките на картофа (Solanum tuberosum), в 
зърното на пшеницата (Triticum), царевицата (Zea mays), ориз (Oriza sativa) и други 
житни растения.
Резервен паренхим се развива и в сърцевината на стъбло на повет (Clematis vitalba), 
чиито клетки са дебелостеннино се съхраняват живи.
Маслоносен паренхим с характерен за семената на слънчогледа (Helianthus annuus), 
рицина (Rhicinus communis), рапицата (Brassica napus), фастъците (Arachis hypogea), 
ореха (Juglans regia) и други.
Белтъконосен паренхим има в семената на бобовите растения – фасул (Phaseolus 
vulgaris), соя (Glicine Soja), обикновена леща (Lens culinarius) и други.
Хемицелулозен паренхим има например в ендоспермата на семената на финиковата 
палма (Phoenix dactylifera), райската ябълка (Diospyros), Asparagus, кафето (Cifea), в 
костилките на маслините (Olea europea), в семеделите на лупината (Lupinus). В тези 
случаи клетъчните стени са силно задебелениКогато семената покълват 
клетъчните стени изтъняватхемицелулозата се разгражда до захарикоито се 
използват от младите покълнециХемицелулозни клетъчни стени има също в листата 
на зелетов стъблото на житните и други.
Резервните вещества се отлагат и натрупат докато имат висока жизненостПроцесът 
на отлагането и по – късно използването на запасните вещества е свързан със 
структурни преобразования и сложни биохимични процеси.
Например при синтезирането на резервни белтъци и мазнини в семената
ендоплазмената мрежа в клетките достига максимално развитиеТя играе главна 
роля в синтеза на белтъцитеПредставена е от голям брой цистерни и робозоми по 
мембранитеАктивизират се и диктиозомитеТе определят голям брой мехурчетаВ 
цитоплазмата се появяват голям брой белтъчни телаПроизходът им се свързва с 
образуване на разширения в краищата на мембраните на ендоплазмения ретикулум и 
мехурчетата на Апарата на ГолджиБелтъчните тела се транспортират през 
цитоплазмата към вакуолатаОбемът на вакуолата се увеличаваВ пренасянето на 
белтъците взема участие Апаратът на Голджикъдето става трансформиране
преработванеупаковане на синтезираните в ендоплазмената мрежа белтъци.
Формиране на алейроновите зърна започва с появата на неголеми белтъчни тела в 
цялата вакуолаСъщевремено се образуват и по – малки плътни телакоито по – 
късно се обособяват като глобоидниВакуолата се разпада на по – малки вакуоли
Напълно сформираното белтъчно зърноизградено от глобоидбелтъчен 
кристалоид и белтъчна аморфна масаизпълва вакуолкатаа тонопластът образува 
неговата обвивкаВсяка малка вакуола се превръща в алейроново зърно
Когато семената покълват клетките поемат водаВсяко алейронова зърно се 
превръща в малка вакуола с концентриран клетъчен сокТака получените вакуоли се 
сливатнарастват и се образува една централна вакуола.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Паренхимни тъкани. Видове, разположение,структура и функции.

Тъканите с паренхимен характер са еволюционно наи-старите тъкани в растенията. Доказателство за това е факта, че тялото на най – примитивните многоклетъчни растения е било изградено само от паренхимни клетки...
Изпратен от:
tertermix
на 2009-03-25
Добавен в:
Курсови работи
по Биология
Статистика:
140 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Покривна , проводяща и механична система
добавена от meglena.todorova 12.11.2013
0
15
Биология АНИБУС 7ми клас
добавена от d0lli 17.02.2014
1
7
Подобни материали
 

Разред амеби

04 фев 2008
·
91
·
2
·
459
·
84
·
2

Тук пренадлежат голи кореноножки без постоянна форма на тялото като амеба протеус. Те имат широки псевдоподи, нямат черупки, нито скелет. Някои от тях имат повече от едно ядро.
 

Бактерии (доклад)

11 дек 2007
·
315
·
5
·
953
·
251

Бактериите са само едноклетъчни, по-малки са от еукариотните клетки и значително по-просто устроени. Бактерийната клетка /от гръцки бактерион – пръчица/ е стотици пъти по-малка от еукариотната /0,2-2mm/...
 

Тип Ресничести

21 окт 2008
·
106
·
1
·
334
·
356

Това е урок по Биология за 7 клас на тема Тип Ресничести едноклетъчни организми.
 

Белтъци

03 дек 2011
·
554
·
12
·
660
·
891
·
15

Основният компонент на всички белтъци са аминокиселини, подредени последователно в дълги полимерни вериги. Броя на аминокиселините в живата природа е 20...
 

Гръбначен мозък - същност и функции

13 мар 2006
·
998
·
2
·
332
·
320
·
5

Гръбначен мозък - същност и функции на гръбначния мозък при човека, гръбначномозъчни нерви.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Царство Растения
тематичен тест по Биология за Ученици от 7 клас
Тест върху раздела по биология за проверка на усвоените знания от учениците в 7.клас. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
8
1
4 мин
28.02.2020
Тест по биология и здравно образование - 9 клас
изходен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тест за проверка на знанията на деветокласници в края на учебната година по предмета. Може да се ползва и като изходно ниво или входно за 10-ти клас. Въпросите са смесени - има затворен тип, с един верен отговор и въпроси с множествен отговор.
(Много лесен)
14
12
2
2 мин
02.08.2019
» виж всички онлайн тестове по биология

Паренхимни тъкани. Видове, разположение,структура и функции.

Материал № 310358, от 25 мар 2009
Свален: 140 пъти
Прегледан: 308 пъти
Качен от:
Предмет: Биология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,872
Брой символи: 16,222

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Паренхимни тъкани. Видове, разположение,структу ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Живка Сагрева
преподава по Биология
в град Разлог
с опит от  39 години
8

Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
15

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения