Големина на текста:
Съвременни изпитания пред сигурността на ХХI век
Идеята и проблемите на сигурността съпровождат човечеството и
отделните обществени групи от началото на тяхното съществуване. През
различните фази на развитие различни аспекти на сигурността привличат
общественото внимание. В опитите да се повлияе позитивно върху нея във
фокуса на обществения интерес попадат различни влияещи фактори,
разнообразни инструменти за контрол и свързаните с тях ефекти.
Привличаща вниманието особеност на понятието „сигурност” е
неговия прекалено широк обхват, позволяващ различни интерпретации в
зависимост от схващанията и интересите на засегнатите участници. Това
придава мултидисциплинарна на теория и политическа на практика
окраска на разбирането за сигурност. Широкият обхват на понятието е
резултат от това, че идеята за сигурността стои в основата на
политическата мисъл през целия период на човешко развитие. Заедно с
идеите на политическото мислене се променят и схващанията за
сигурността. Особено ярки са тези промени в периодите на големи
обществени кризи и конфликти. Най-често проблематиката на сигурността
се свързва със състоянието на кризи и конфликти и нейното поддържане
изисква защита от създадените при ситуацията заплахи и произтичащите
от тях рисковете за ценностите и интересите , както и на свободата на
действие на институционалните фактори и лични субекти срещу
недоброжелателни противници или смущаващи фактори. Без излишен
фатализъм можем да кажем,че тероризмът е една от най-големите заплахи
за човечеството,с която тепърва то трябва да се бори.Специфичен е
случаят на отношенията с природата, която не може да бъде определена
като недоброжелателна, а като безразлична към човека и обществото. Тъй
като природните сили са това, към което човекът трябва да се
приспособява, най-често недалновидната човешка дейност и нейните
несъвършени продукти са действителните заплашващи фактори за
обществото.
Главните проблеми на сигурността на отделните държави през XXI
век ще
бъдат обусловени от регионална нестабилност и неустойчиво развитие,
появата и изострянето на конфликти с етнически и религиозен генезис и
свързаните с това форми на тероризъм, както и глобализацията на
организираната престъпност.
Един от най-сериозните нерешени проблеми, свързани с
безопасността, с които човечеството навлезе в XXI век се оказа
тероризмът. След трагичните събития от 11 септември 2001 г. светът вече
не е същият. Терористичната атака в сърцето на Америка и последвалите я
атентати в Испания, Англия, Беслан и много други места по света
показаха, че заплахите и рисковете пред международната сигурност в
началото на новото хилядолетие са разнообразни и нетрадиционни, че
заплахите са глобални и имат трансграничен характер. Нито една страна не
е застрахована от тях, нито една държава не може да се справи сама с тези
заплахи и рискове. В годините от 2001 до днес терористичните действия се
активираха до степен на терористична война. Борбата срещу тероризма
придоби първостепенно значение в цял свят.Какво представлява
международният тероризъм?Коя е силата,която раздели света на
религии,цивилизации и идеологии?Самият ”тероризъм” като термин
означава използването на насилие за постигане на определени политически
цели.В някои случаи обаче насилието се използва и за постигане не само
на политически,а и на идеологически цели. За удовлетворяване на болни
амбиции и интереси,като се отнемат човешки животи в името на нещо
нереално и необяснимо.Тероризмът е явление което все повече придобива
характеристиките на широко разпространено , често господстващо
въздействие върху живота на съвременното общество. Оказва влияние
върху водената от правителства външна политика и извършвания от
корпорациите бизнес. Днес на планетата няма континент на който
тероризма през последните 50 години да не се е проявил .
Международният тероризъм като социално явление е продукт на
съвременното общество и неговата най-нова история. Първоначално
тероризмът като средство за постигане на определени политически,
идеологически, етнически, религиозни и други цели е бил използван в
рамките на отделни държави. Постепенно явлението излиза от тези рамки,
за да обхване цели региони, превръщайки се в транснационален,
международен,глобален проблем към настоящия момент. Съвременният
тероризъм се очертава като силен негативен фактор с отрицателни
последици не само за отделния индивид, но и за цели социални групи,
политически режими и в определена степен за системата на
международните отношения. Това насилие има за цел физическо
унищожаване или увреждане на хора и имущество , а не оказване на
влияние над волята на обществото с цел изява на протест и борба с
неправда . Тероризмът е действие , изигравано пред публика ,
предназначено да привлече вниманието на милиони , посредством шок ,
пораждащ оскърбление и потрес, причиняващи нещо невъобразимо – без
извинение или угризение. Тероризмът е едно ужасно явление на нашето
съвремие което води до разпадане на обществено – политическите
структури , всява страх и ужас , които от своя страна са пречка за
социалния прогрес , и внася нови разслоения в съвременния свят. Не е
тайна че при сегашната глобална икономическа интеграция едно крупно
терористично нападение , извършено в отделно развита страна ще има
катастрофални последствия за милиони хора. Днес светът е подчинен на
нов икономически ред, белязан със знака на глобализацията. Той се
характеризира с възникването и функционирането на единен световен
пазар, изграждането на световна финансова система, а границите между
държавите все повече губят значение.. Новият световен ред обуславя обаче
и нов вид престъпност – глобалната във всичките й форми.Отмина
времето, когато тероризмът е локално явление, т.е. обхваща отделни
региони от света. Днес той все по-отчетливо придобива глобални
измерения. Глобализацията и все по-задълбочаващата се
интернационализация на тероризма са неоспорим факт на нашето
съвремие, обусловен от разширяването на международните връзки и
взаимодействие в различните области. Терористичната дейност днес е
широко мащабна и се провежда независимо от държавните граници.. Като
метод на политическа борба терорът е специфичен път за постигане на
политически цели със собствен механизъм за използване на насилието.
Неговата специфика е в оказването на заплашващо физическо и
психическо въздействие върху хората с цел обезпечаване на желани
изменения в политическите отношения и организации. Като метод на
политическа борба терорът предполага дестабилизация, дезорганизация
или ликвидация по насилствен начин на определен политически
противник, на способностите му за ефективно функциониране, създаване
на предпоставки за неговото падане. Всичко това промени схващанията за
сигурността изобщо, за ролята и отговорностите на системите и
институциите за сигурност. Най-важният извод от случващото се през
последните години е, че срещу глобалния тероризъм следва да се действа
глобално, че той може да бъде спрян само със съвместните действия на
целия демократичен свят. Днес главното предизвикателство пред
човечеството е да не допусне превръщането на тероризма в "хронична
болест" на новия век, както и неутрализирането на асиметричните заплахи
за всяка една страна, за нейните граждани, обекти и интереси.Общата
позиция на международната общност, съвместните действия и операции
срещу терористичните групи са единственият начин за постигането на
успех в борбата срещу международния тероризъм . Вероятно винаги ще
съществува опасност от терористични нападения и дори от използването
на оръжия за масово поразяване от терористите, но координираните
действия на международната общност, сътрудничеството между
специалните служби на различните страни, значително биха намалили
риска от повтаряне на трагедията от 11-и септември 2001 г.
Великият древногръцки учен Хипократ е казвал, че здравето е най-
голямото богатство на човека. Обаче развитието на цивилизацията,
насочено към повишаване на жизнения стандарт способства за
неизбежното увеличаване на вредните фактори на околната
среда.Глобалните климатични изменения , природните бедствия и
катастрофи са нарастваща заплаха както за глобалната , така и за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 фев 2019 в 11:34 ученичка на 26 години от Враца - СОУ "Никола Войводов", випуск 2012
14 мар 2018 в 10:57 студент на 30 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2011
05 дек 2017 в 10:05 студент на 44 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2015
17 ное 2017 в 22:07 студент на 36 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет полиция, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2018
30 апр 2017 в 13:21 студент на 45 години от София - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2015
01 мар 2017 в 14:50 ученик на 25 години от София - 007 СОУ "Свети Седмочисленици", випуск 2012
28 май 2015 в 17:59 студент на 30 години от София - Нов български университет, факулетет - Факултет за базово обучение, специалност - Администрация и управление, випуск 2012
03 фев 2015 в 20:12 студентка на 27 години от София - botevgrad, факулетет - ikonomicheski, випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...
(Лесен)
24
615
3
13.10.2011
Подбор на кадри в охранителната дейност - тест
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 12 курс
Тестът е финален по дисциплината "Подбор на кадри и действия в кризисни ситуации" за Частен професионален колеж "Св. Георги Победоносец"...
(Труден)
14
74
1
09.02.2012
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Съвременни иэпитания пред сигурността на XXI век

Материал № 309257, от 24 мар 2009
Свален: 78 пъти
Прегледан: 72 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Есе
Брой страници: 5
Брой думи: 747
Брой символи: 6,810

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съвременни иэпитания пред сигурността на XXI век"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
121 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения