Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДЕН УНИВЕРСИТЕТ – МОСКВА
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
РЕФЕРАТ
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ
НА ТЕМА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА
ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2001 – 2006 г.
ПРЕПОДАВАТЕЛ: СТУДЕНТ:
ДОЦ. Д-Р ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛ СТОИЛОВ
І КУРС, МЕНИДЖМЪНТ
СОФИЯ, 27.02.2004 г.
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА
ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2001 – 2006 г.
Регионалната икономика възниква и се развива като комплексна икономическа наука в
тясно взаимодействие с редица отраслови и тясно специализирани дисциплини и
клонове на научното познание. В своите изследвания регионалната икономика обхваща
широк кръг от проблеми като:
-териториалното разположение на производствените сили;
-социално-икономическото развитие на страната и териториалното планиране;
-осигуряване на оптимални пропорции на разположение на населението,
производството и потреблението;
-икономическото райониране и комплексното развитие на стопанството и т.н.
В регионалната икономика се разглеждат три основни форми на регионалните ефекти –
икономически, социален и екологичен.
Икономическият ефект се реализира чрез икономически действия на териториалната
(регионалната) система.
Екологическият ефект се разглежда при анализа на урбанистичните структури.
Социалният ефект е в основата на териториално-урбанистичните структури.
Регионалната икономическа политика се разглежда като съвкупност от икономически,
законодателни и административни мероприятия, които се осъществяват на регионално,
национално, трансгранично или глобално ниво. Те се реализират чрез специфични
механизми и система от специализирани фондове, планове и програми.
Водещо място имат икономическите дейности. Те са свързани главно с механизма на
регионалните инвестиции, с финансовия механизъм и произтичащите от него
възможности за финансови, данъчни, митнически, валутни и др. преференции.
Реализацията на регионалната икономическа политика зависи от законодателните
решения по отношение на териториалното устройство, от степента на икономическото
развитие на регионите, от административното делене на страната и т.н. Основните
регулационни механизми за развитие на регионалната икономическа политика са
системата от национални закони съгласувани със законодателството на по-големите
системи (напр. ЕС). Основа на законодателството в регионален аспект е Законът за
регионално развитие.
Националният план за икономическо развитие(НПИР) на Република България за
периода 2000 – 2006 г. се разработва в изпълнение на Националната стратегия за
присъединяване към Европейския съюз (ЕС). Правителствената програма “България
2001”, актуализираната Национална програма за приемане достиженията на правото на
Европейския съюз и “Партньорство за присъединяване” са в основата на Националния
план за икономическо и по-точно регионално развитие на Република България за 2000 –
2006 г. НПИР по своята същност определя основната визия за развитието на РБ и
основните стратегически национални приоритети и е определящ за регионалното
развитие
Национален план за регионално развитие
Основните положения на Закона за регионално развитие и проекта на Национален план
за регионално развитие (НПРР) определят водещите принципи на политиката на
регионално развитие. Политиката на регионално развитие за периода 2000 – 2006 г.,
заложени в Закона за регионално развитие цели създаването на предпоставки за
устойчиво и балансирано развитие на отделните региони, смекчаване на регионалните
различия в заетостта и доходите на населението, решаване на проблемите на
регионалното и местното развитие чрез трансгранично сътрудничество
Националният план за регионално развитие (НПРР) е главен инструмент за
осъществяване на регионалната политика. Според Закона за регионално развитие той е
съвкупност от областни планове, разработвани въз основа на зададени от национално
ниво правила, принципи, цели и приоритети. Основните принципи на регионалната
политика, залегнали в Националния план за регионално развитие, се свеждат до:
- Ограничена държавна намеса в пазарния механизъм.
- Децентрализация.
- Планирането като постоянен процес
НПРР систематизира програмите, предназначени за осигуряване на устойчиво развитие
в регионален аспект по икономически райони и териториални единици. НПРР има
тясна връзка с отрасловите стратегии, а именно:
-стратегии за развитие на секторите “транспорт” и “околна среда”;
-стратегия за развитие на земеделието и селските райони (по САПАРД);
-стратегия на сектор “Пощи и далекосъобщения”
-стратегия за развитие на сектор “Енергетика”;
-стратегия за развитието на туризма
-стратегия на Министерството на културата в областта на културния туризъм
-секторна стратегия на Министерството на образованието по ФАР 2000;
-стратегия на сектор “Здравеопазване”;
-стратегия за развитие на промишлеността на РБ;
-Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средни
предприятия;
НПРР е изготвен в координация и е съгласуван с Националния план за икономическо
развитие и с Националния план за развитието на земеделието и селските райони по
САПАРД. Двата документа обхващат седемгодишен период.
Развитие на регионалната икономика в съответствие със стратегията за присъединяване
на Република България към Европейския съюз.
А. Промишлен сектор
Развитието на промишлеността през периода 2000 – 2006 г. се характеризира с:
-нарастващи инвестиции в промишлеността, навлизане на нови технологии,
модернизация чрез внедряване на нова техника;
-предприемаческа инициатива, подкрепена от международни инвестиции;
-експортно-ориентирани производства със значителен дял на приложение на нови
технологии;
-образована и висококвалифицирана работна сила и управленски персонал;
-създаване на нови работни места
Развитието на промишлеността цели постигането на следния резултат:
-нарастване на брутния вътрешен продукт в съответствие с макроикономическата
прогноза
-увеличаване на добавената стойност
-подобряване структурата на промишленото производство
Приоритетна област 1: Укрепване на жизнеспособността на промишлените
предприятия чрез:
- промените в потребителското търсене, глобализацията на пазарите и конкуренцията,
прогресът в информационните технологии в световен мащаб налагат промяна в
поведението на дружествата.
- насърчаване на инвестициите в промишлените предприятия и трансфер на нови
технологии.
- насърчаване на качеството с прилагане на стандартите от серията ISO 9000.
Приоритетна област 2: Насърчаване на приложните изследвания и внедряване на нови
технологии.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Развитие на регионалната икономика на България за периода 2001-2006г.

Регионалната икономика възниква и се развива като комплексна икономическа наука в тясно взаимодействие с редица отраслови и тясно специализирани дисциплини и клонове на научното познание.
Изпратен от:

на 2006-04-24
Добавен в:
Реферати
по Икономика
Статистика:
1,511 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Прогнозиране и планиране

14 окт 2010
·
303
·
22
·
6,688
·
384

Теми по прогнозиране и планиране от учебника на Владимирова...
 

Продуктова политика

15 яну 2011
·
123
·
4
·
315
·
316

Казус по продуктова политика - маркетинг дистанционно обучение...
 

Обучение на персонала

10 яну 2010
·
147
·
11
·
1,221

Обучението на персонала е една от най-важните управленски функции при формирането, развитието и използването на човешките ресурси....
 

Концепция за жизнен цикъл на продукта. Анализ на фазите

22 мар 2011
·
150
·
19
·
682
·
233

Концепция “жизнен цикъл” на продукта...
 

Управление на човешките ресурси

23 окт 2011
·
82
·
4
·
1,158
·
248

Курсова работа - решен казус по управление на човешките ресурси, използвана във ВИНС Варна...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Световна икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
1
1
08.08.2019
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
12
1
15 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Развитие на регионалната икономика на България за периода 2001-2006г.

Материал № 3065, от 24 апр 2006
Свален: 1,511 пъти
Прегледан: 120 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,201
Брой символи: 11,791

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на регионалната икономика на България  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
39

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 270 66

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения