Големина на текста:
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КУРСОВА РАБОТА
ПО
БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ
Тема: "Цветът като стимул на емоции -положителен
или отрицателен, при потребителско поведение"
На Елица Радкова , ф. № 189,
ІІ
-ри
курс, задочна форма на обучение
Специалност: “Информационни технологии”
гр. СОФИЯ 2009 г.
Когато говорим за потребителско поведение, говорим за причината за
възникването му, за активизирането и дори манипулирането на такова поведение.
Тъй като потребителят купува, за да удовлетвори определена потребност, акцентът
при избора пада обикновено върху разкриването на онези качества и достойнства на
предлаганата стока, които задоволяват неговата потребност.
В пазарната икономика, присъствието на рекламата, е част от развитието на
пазара на продуктите и потреблението. Задачата на рекламата е да въздейства върху
поведението на рекламополучателя. Това въздействие е по линия на повлияването
чрез използване на различни средства, техники, поощрителни средства. Рекламата
информира за съществуването на множество алтернативи за задоволяване на
потребностите, облекчава процеса на избор и решение за покупка, освен това тя
стимулира и появата на по-високи потребности, като по този начин изпълнява и
възпитателни функции. Тя представя определени модели на живот, на задоволяване
на потребности и дори стимулира появата на нови, рекламната дейност активира
личността за постигане на по-високи цели. С други думи, тя помага за промяна на
ценностната система на обществото.
Рекламата има за задача да представи стоката така, че тя да бъде възприета
като желана и способна да удовлетвори потребностите и изискванията на
потребителите. Това може да се постигне не само чрез обективна промяна на самата
стока, а и чрез съответно представяне.
Потребителското поведение се формира и развива в жизнения път на
личността постепенно под въздействие на редица фактори. Възпитанието, духовните
интереси, професионалната насоченост и др. допринасят за формирането на
потребителско поведение.
Потребителят е не само икономически партньор, той е и личност. Проявлението на
личността е многостранно и многослойно, затова повлияването което целим чрез
рекламата например трябва да бъде на база многостранни и многослойни
проучвания на пазара.
Основните специализирани изследвания на рекламата са свързани с
разкриване възможностите на подсъзнанието, като привличат чрез по-силни
визуални дразнители вниманието за оказване на въздействие върху потребителите.
Поради това привличането на вниманието се свързва тясно с крайния успех на
рекламното въздействие. Важно за рекламната практика е и да се знае, че посоката на
вниманието се мени от 2 до 16 пъти в секунда, а обхватът му е най-много до 7-9
информационни единици. Тези факти са важни при телевизионни реклами или
афиши, които въздействат за кратко време върху зрителните органи.
Привличането на вниманието се разглежда като съставен, но много важен
начален етап на процеса на рекламно повлияване. Изградено е т.нар. Правило – AIDA
(attention, interest, desire, action). За привличане на вниманието главна роля оказват
големината, цвета и разположението на рекламните съобщения. Обективно
съществуващи и въздействащи върху субекта предмети могат да бъдат видяни, или да
бъдат изтласкани назад, да останат като фон, също така се наблюдава промяна във
възприятието в зависимост от включването на цветен компонент. Изследвания
показват снижаване интензитета на възприятието при двуцветно изпълнение в
сравнение с черно-бялата реализация. Това се обяснява с факта, че при черно-бялата
реклама контрастът е най-голям в сравнение с която и да е друга двуцветна
комбинация.
Емоцията е важна подбудителна сила на потребителското поведение, а при
определени социални групи (жени, деца) значението им е по-голямо, отколкото на
рационалните основания. Предизвикването на положителни емоции в процеса на
възприемане на стоката или рекламата за нея създава асоциация между тях и
продукта. Това допринася за по-добро позициониране на стоката на пазара,
подпомага създаването на “емоционален профил” на продукта. Не без известно е, че
еротичните чувства, чувството на свобода, на удоволствие и жизнерадост са най-често
експлоатираните при рекламирането на стоки. Емоциите могат да се разглеждат като
важен фактор на всички етапи от процеса на рекламно въздействие и повлияване -
като се започне от привличане на вниманието и се стигне до акта на покупка, където
подходящият емоционален фон може не само да окаже последния “тласък” за
закупуване на стоката, но и да повиши степента на задоволство от осъществената
покупка, така че купувачът да изпита удовлетворение от това, че не само ще задоволи
своята водеща потребност, но ще задоволи и потребността си от приятни
преживявания.
За целите на търговията и рекламата значение имат освен чувствата, които
поначало в тази сфера са умерени, още и настроенията. Те са най-слабите, но и най-
продължителни емоции. Техният дифузен характер и продължителност е фонът, на
който се осъществява цялостната дейност на личността. Настроенията не могат
самостоятелно да предизвикат желание за покупка, но влияят на оценката за
продукта, подпомагат мисловните процеси. Доброто настроение не само повишава
готовността за комуникация, но създава и добри предпоставки за формиране на
положителна нагласа към предлагания продукт. Това кара маркетинговите
специалисти да търсят начини и средства за стимулиране на чувства и настроения,
които ще подпомогнат рекламното въздействие. Особено внимание заслужава
използването на различни цветове в рекламата. Тяхното влияние е особено силно
при възприятието, но имат важно значение и за индуциране на определени емоции.
Въпреки индивидуалния характер на въздействие на цветовете върху личността
много автори са на мнение, че т.нар. топли цветове (червено, жълто, оранжево) имат
възбуждащо действие, подтикват към действие, а други (напр. синият) успокояват.
Най – общо за избора на цвят за например за рекламиране на детски стоки се
използват предимно “веселите”, топли и ярки цветове, а за рекламиране на
престижни стоки за потребители с висок естетически вкус - пастелните цветове.
Ярките цветове са предпочитани от потребители с по-ниски естетически критерии и
с по-примитивни вкусове. Свързаността на цветовете с определени емоции е причина
да се правят проверки на цветовото въздействие при възприемане на определени
стоки.
Разликата между мъжете и жените по отношение на влиянието на цветовете е
доста съществена. Във фигура № 1 са представени възприятието на цветовете от
отделните полове.
Въздействието на отделните цветове върху определени емоции е свързано и с
национално – специфичната им символика. Доброто познаване на традициите би
спомогнало за привеждане на стоковото предлагане в хармония със спецификата на
възприемане и тълкуване на отделните цветове и по този начин да се постигне
засилване на тяхното въздействие.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 май 2019 в 22:54 родител
17 мар 2019 в 11:41 учител на 43 години от София - Професионална гимназия по машиностроене, випуск 2016
03 мар 2019 в 12:40 студент на 35 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2020
10 фев 2018 в 23:10 студент на 30 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2012
21 яну 2018 в 16:03 студент на 46 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", випуск 2008
01 яну 2018 в 19:56 студентка на 35 години от София - УНСС, факулетет - Икономика, специалност - Счетоводство, випуск 2011
10 дек 2017 в 13:23 ученичка на 23 години от София - 023 СОУ "Фредерик Ж. Кюри", випуск 2012
22 мар 2017 в 12:33 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2013
09 мар 2017 в 11:56 студент на 26 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Факултет по изобразително изкуство, специалност - Педагогика на обучението по изобразително изкуство, випуск 2017
03 фев 2017 в 22:32 потребител
 
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,110
·
18
·
4,816
·
2,770
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Емоционално развитие на деца от 6 до 12 години

26 яну 2011
·
76
·
11
·
2,923

Трансформациите в интелектуален и социален план са възможни единствено с оглед на резорбцията на едиповия комплекс. Цялата енергия на детето, до момента концентрирана в единствената цел да си осигури сигурност и любов, сега вече е свободна и позволява...
 

Емоции

20 сеп 2010
·
203
·
15
·
2,828
·
268
·
2

В основата на всяка емоция стои душевно вълнение, осъзнато или неосъзнато, но винаги изпъква като субективно преживяване. Емоционалното вълнение има свое качество – индивидът винаги преживява точно определена емоция или съвкупност от емоции...
 

Стрес

13 апр 2010
·
255
·
28
·
5,630
·
292
·
1

Нагледен модел на стреса. Онова, което става в нас при стрес. Съвременни модели на стреса...
 

Стресът и неговите проявления

05 мар 2008
·
487
·
10
·
1,607
·
256

Стресът е физиологичен и психологичен отговор на различни събития, които разстройват личния ни баланс по някакъв начин. Тези събития са известни като стресови фактори и общоприетото мнение е, че те са само негативни, например натоварване...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
1
20.07.2012
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Цветът като стимул на емоции - положителен или отрицателен, при потребителско поведение

Материал № 302155, от 14 мар 2009
Свален: 195 пъти
Прегледан: 117 пъти
Предмет: Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,529
Брой символи: 13,003

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цветът като стимул на емоции - положителен или  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,931 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения