Големина на текста:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Философско – исторически факултет
Катедра Социология
РЕФЕРАТ
ПУХН
Производство. Размяна. Методът на политическата икономия
Пловдив
2008
1
ПРОИЗВОДСВТВО.РАЗМЯНА.
МЕТОДЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА
ИКОНОМИЯ
Карл Маркс е влиятелен немски философ, политикономист и политически деец,
известен е като критик на капитализма. Той смята, че в капиталистическото общество
се осъществяват процеси, които се управляват от закони, от реални тенденции, които
съществуват благодарение на социалните отношения, характерни за капитализма.
Капитализмът, според него, умира заради собствените си противоречия, а
пролетариатът извършва революционна смяна на обществения строй. Коренът на
капиталистическата система е частната собственост върху имуществото. Капиталът е
богатство от всякакъв вид. Той се основава на производство, размяна, потребление,
които зависят от множество фактори, както природни, така и социални.
1.Производство
Материалното производство е в основата на изследване, което прави Маркс. За
изходна точка служат индивидите, произвеждащи в обществото, а следователно
обществено определеното производство на индивидите. Смит и Рикардо обособяват
отделния ловец и рибар,които обаче спадат към лишените от фантазия измислици на
XVIII в. Те не изразяват само реакция срещу прекалената изтънченост и връщане към
криворазбран природен начин на живот.Той почива малко и върху натурализъм и
contract social на Русо, който установява независимите по природа субекти. По–скоро
обаче това е предугаждане на „буржоазното общество ” , което през XVIII в. прави
огромни крачки към своята зрелост. В това общество на свободна конкуренция
отделният човек се явява освободен от природните връзки, които в по–ранните
исторически епохи го правят принадлежност към определена човешка общност. Сега
индивидите започват да се чувстват свободни от ограниченията,налагани от
обществото през вековете. Смит и Рикардо си представят този индивид от XVIII в. от
една страна като продукт на разпадането на феодалните обществени форми, а от друга
на развилите се от XVII в. насам производителни сили - като идела, чието
съществуване се отнася към миналото. Те го виждат не като резултат на историческо
развитие, а като изходна точка на историята, представяйки си го като
природосъобразен индивид. За тях той не възниква исторически, а е даден от
природата.
Връщайки се назад в историята може да се установи, че произвеждащият
индивид е несамостоятелен, а принадлежащ към отделното цяло. Това не му дава право
да изрази собствените си желания, намерения, интереси, нужди, искания и претенции.
Едва през XIX в. различните форми на обществени връзки в буржоазното общество се
явяват за отделната личност просто като средство за постигане на нейните цели,а не
като ограничение. Буржоазната епоха е епохата на най-развитите обществени
2
отношения. Човекът се приема в буквалния смисъл на думата zoon politicon
( обществено животно ) . Производството на обособения индивид е безсмислица, както
и развитието на езика без съвместно живущи и разговарящи помежду си индивиди.
Когато става дума за производство, винаги се говори за производство на
определено стъпало на обществено развитие за производство на обществени
индивиди. Всички епохи на производството имат известни общи признаци, общи
определения. Производството изобщо ми могло да се разглежда като абстракция, която
подчертава и фиксира общото, с което би могла да спести повтарянето, но това
всеобщо всъщност е многократно разчленено, изразяващо се в различни определения.
Част от него се отнася за всички епохи, друга е обща само за някои. Онези определения,
които важат за производството изобщо трябва да се отделят, за да не би покрай
единството, което произлиза от това, че субектът, човечеството и обектът, природата са
едни и същи да бъде забравено същественото различие. В това забравяне например
лежи мъдростта на съвременните икономисти, които доказват вечността и хармонията
на съществуващите социални отношения. Например не би било възможно никакво
производство без производствен инструмент, без минал, натрупан опит. Капиталът е
между другото и производствен инструмент и минал, обективиран труд. Следователно
капиталът е всеобщо,вечно природно отношение.
Ако няма производство изобщо, няма да има и всеобщо производство.
Производството винаги е отделен клон от производството - напр. земеделие,
скотовъдство, манифактура или т. н., или тяхната съвкупност. При все това
политическата икономия не е технология.
Въпреки това производството не е и само отделно производство.Винаги само
известен обществен организъм, обществен субект действа сред по-голяма или по-
малка съвкупност от отрасли на производството. В политическата икономия се започва
с общата част и се разглеждат общите условия на всяко производство. Тя се състои от:
1)От условията, без които производството е невъзможно. Излагат се само
съществените моменти на всяко производство.
2)От условията, които повече или по- малко съдействат за производството.
Според Адам Смит би било необходимо да се изследват степените
на
производителността в развитието на отделните народи. Отговорът се свежда до
общото положение, че един промишлен народ достига най- високото равнище на своето
производство в момента, в който намира най- високата точка на своето развитие. Това
състояние се оказва възможно тогава, когато главното за един народ още не е
печалбата, а добиването. Друг важен фактор за производството се оказват известни
расови особености, климат, природни условия и др., които са по- благоприятни
отколкото други. Следователно богатството се създава по- лесно, когато в по- висока
степен са на лице неговите субективни и обективни елементи.
Според Мил производството трябва да бъде представено в рамките на независими
от историята вечни природни закони, по- който случай буржоазните отношения се
промъкват като природни закони на обществото, което се нуждае от тях. При
разпределението хората са си позволявали всякакъв произвол. Те са имали правото да
правят каквото си искат, което неминуемо е довеждало в известна степен до анархия,
която на определено ниво става неконтролируема. Абстрахирайки се от грубото
разкъсване на производството и разпределението трябва да е ясно поне това, че колкото
и различно да е разпределението на различните стъпала на обществено развитие, трябва
да е възможно също както и при производството, да бъдат изтъкнати общи определения
и всички исторически различия да бъдат смесени или заличени в общочовешки закони.
Например крепостният или наемният работник получават определено количество
храна, което им дава възможност да живеят като крепостен или наемен работник.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 окт 2021 в 19:20 потребител на 56 години
 
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тестът е на тема Лозанската школа и приноса а Парето, Курно, Валра и Джевънс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, Икономически теории.
(Труден)
20
210
1
09.04.2014
Тест икономически теории за студенти
изходен тест по Икономически теории за Студенти от 4 курс
Тест по икономически теории, необходим за редовен изпит. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
30
866
1
03.07.2012
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Разпределние, Размяна. методът на политическата икономия

Материал № 302140, от 14 мар 2009
Свален: 24 пъти
Прегледан: 18 пъти
Качен от:
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,722
Брой символи: 14,994

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разпределние, Размяна. методът на политическата ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения