Големина на текста:
I.Увод
1. Основни понятия
1.1. Семейство- В България използваната дефиниция за семейство е съобразена
с препоръките на Статистическата комисия на ООН и Европейската икономическа
комисия за наблюдение на семейното ядро. Според нея семейство са две или повече
лица, които са свързани помежду си с определена стeпен на родство както по кръвна
линия, така и в резултат на брак, съжителство без брак или осиновяване.
Семейство образуват:
Двама съпрузи ( в юридически брак или съжителство без брак);
Двама съпрузи с едно или няколко никога не стъпили в брак деца
независимо от възрастта им;
Един родител с едно или повече никога не стъпили в брак деца
независимо от възрастта им;
1.2. Домакинство- за домакинство обикновено се приема:
едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой
отделен бюджет;
две или повече лица, които живеят в едно жилище, хранят се заедно и
имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднинска връзка помежду си;
за членове на домакинството се считат и лицата, които временно
отсъстват- деца, учащи се, лица на лечение в болници и т.н.
1.3. Брак- той се определя като сключване на съюз между мъж и жена във
формите, предвидени в закона или обичая. Браковете биват юридически и фактически.
юридически- този брак се оформя в общината, като се съставя акт или се
издава свидетелство.
фактически- това е започване на съвместно трайно (постоянно)
съжителство за двама на съпружески начала, което може и да не е оформено чрез
юридически брак.
1.4. Коефициент за брачност- той показва броя на сключените бракове на 1000
души от населението. Изчислява се като съотношение на броя на сключените бракове и
средногодишния брой на населението през съответния период.
1.5. Коефициент на бракоразводност- той показва броя на разводите на 1000
души от населението.
1
1.6. Живо раждане- това е завършване на браменност, вследствие на което
плодът е дал признаци на живот независимо от продължителността на бременността.
1.7. Мъртво раждане- това е завършване на бременност с продължителност не
по-малко от 28 седмици, ако плодът не е дал признаци на живот.
1.8. Коефициент на извънбрачни раждания- относителен дял на
извънбрачните живородени спрямо всички живородени деца.
II. Изложение
1.Основни тенденции в развитието на семействата в България
1.1. Намаляване на раждаемостта
Съвременната демографска ситуация се характеризира с продължаващата през
последните 10 години тенденция на намаляване броя на населението. Продължава
неблагоприятната тенденция на абсолютно и относително намаляване на детското
население в Република България, което показва трайно наложил се процес на
застаряване на нацията. Докато през 1989 г. относителният дял на детското население е
25 %, през 2006 г. този дял намалява на 18,5 %.От 2001 до 2006 г. се установява
постоянен темп на намаляване на детското население. Основните причини за това са
ниската раждаемост, значителна емиграция на деца, заминаващи за чужбина със своите
родители, и запазващата се относително висока детска смъртност. България е сред
европейските страни, чието население чувствително застарява.
Едва през последните 3-4 години има тенденция за увеличение, което се дължи
предимно на повишаване на плодовитостта на родилните контингенти, измерена чрез
тоталния коефициент на плодовитост. Докато през 2002 г. средният брой живородени
от една жена е бил 1.21 деца, то през 2006 г. той достига 1.38, а през 2007 г. е 1.42 деца.
Това е най-високата стойност на плодовитостта след 1993 г., когато коефициентът на
плодовитост е бил 1.45 деца.
Като се има предвид, че броят на жените във фертилна възраст намалява и се
увеличава тоталният коефициент на плодовитост може да се констатира, че
увеличеният брой на ражданията се дължи основно на ражданията в семейството на
второ дете.
1.2. Намаляване размера на домакинствата
2
След 1956г. в България започва да се утвърждава малодетния модел на семейството
(с 1-2 деца). За периода 1965-2001г. се наблюдава слабо намаляване в средната
численост на семействата от 3.0 (1965г.) на 2.8 през 2001г. За този период могат да се
откроят главно два етапа в динамиката на броя и структурата на семействата в
България под влиянието на редица демографски и социално-икономически фактори.
Първият етап (1965-1985г.) се характеризира с нарастване на броя на семействта и
лицата, живеещи в тях, за страната общо и в градовете и намаляване на семействата в
селата.
Вторият етап (1985-2001г.) се отличава с общо намаление на броя на семействата и
на лицата в тях. Средногодишния темп на намаление е 0,8% за страната.
Измененията в броя и вида на семействата са съпроводени с промени в структурата
им по брой на членовете. В България преобладават дву- и тричленните семейства.
1.3. Нови форми на семейства и увеличаване дела на извънбрачните раждания
През 2007 г. намалява броя на сключените бракове. През миналата годината са
регистрирани 29 640 юридически брака, които са с 3 хил. по-малко от предходната
година и достигат броя на браковете през 2002 година.
В днешно време 65, 7 % от българите приемат съжителството без брак, младите
възприемат брака като отживяла институция. През 2006 година 50, 8 % от родените
деца са извънбрачни, а през 2007 г. броят на живородените извънбрачни деца е 37 825,
или 50.2%. Рушат се семейни ценности и вековни български традиции, предавани от
поколение на поколение. За 62.4% от извънбрачните раждания има данни за бащата, а
за 18.9% от всички живородени деца бащата е "неизвестен".
Сключени бракове и живородени деца (брой), коефициент на плодовитост (‰)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 апр 2021 в 18:10 потребител на 28 години
 
Домашни по темата на материала
Реферат върху безработицата
добавена от p_amsterdam 30.11.2014
1
13
Подобни материали
 

Длъжностни характеристики на социалния работник

18 фев 2008
·
994
·
7
·
644
·
802

Длъжностни характеристики на социалния работник. Видове, стандарти, класификации.
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
362

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Новият модел на социално осигуряване в България

25 яну 2009
·
688
·
14
·
1,809
·

Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица възниква и бива узаконено най-напред в Германия. През периода 1883-1839 година там се приемат първите закони по социално осигуряване.
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
472
·
6
·
627
·
536

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
514
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
66
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Развитие на семействата в България

Материал № 301654, от 13 мар 2009
Свален: 156 пъти
Прегледан: 125 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 3,239
Брой символи: 28,304

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на семействата в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения