Eли Христова
преподава по Реклама и PR
в град Пловдив
Големина на текста:
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Доц. Саваш Йозиолдаш
1 Въведение във връзки с обществеността
Връзки с обществеността е една от най-новите теории и практики
в света и в България. Връзки с обществеността като наука има едно
универсално възприето съкращение – PR. То има голяма оперативна
стойност, т.е. улеснява преподавателската дейност. PR е комуникационна
теория и практика, т.е. PR е свързана с комуникацията като цяло и
маркетинговите комуникации в частност. Ето защо PR се счита като
неразделна съставна част от класическия и модерния маркетинг,
маркетингов мениджмънт и комуникационен мениджмънт. Хората,
бизнесът, фирмите, организациите, учрежденията са се нуждаели в
миналото и сега от комуникации. Тази жизнена, вечна и велика нужда и
потребност от комуникации за всички физически и юридически лица е
възникнала в най-дълбоката древност от историята на човечеството.
Жизнената необходимост, нужда и потребност от маркетингови
комуникации е възникнала в периода на разложението на първобитния
общински строй. В този период са възникнали следните най-необходими
предпоставки за бизнес, фирми, организации и др. Макар в примитивния,
спонтанния смисъл на думата първата предпоставка е възникването на
индивидуалното, семейното и общественото разделение на труда.
Втората е възникването на частната собственост върху продуктите,
включително и факторите на производството. Третата е възникването
на конкуренцията между отделните индивиди, семейство, фирми, бизнеси,
макар в примитивния, стихийния и спонтанния смисъл на думата.
Процесът на еволюцията на комуникациите е направил определен скок към
края на третото и началото на четвъртото столетие след Христа. Тъй като
тогава и дотогава са били наблюдавани такива еволюции в тези
предпоставки. Един от впечатляващите факти от тази еволюция на
комуникациите е било мнението на един неизвестен автор от онова време.
Това мнение, което е съвършено съществено и днес, гласи: „Хората са
обективен и закономерен продукт на комуникациите”. Казаното се
отнася също и до организациите, фирмите, учрежденията и др. Това
мнение има и една друга страна, която гласи: Да, хората и
организациите са закономерният продукт на комуникациите, но и
комуникациите са закономерен продукт на организациите и др.Тази
връзка е неизбежна и вечна. Никой не е в състояние да разкъсва тази връзка.
Развитието на тази връзка е направило още по-значителен скок към края
на ХІІІ век и началото на ХІV век, т.е. тогава, когато значителните форми
и структури на класическата пазарна икономика са се оформили
окончателно. Това е било в крайбрежните градове на Италия и Холандия,
от където са се разпростирали към други държави. Преломният момент в
развитието на комуникацията е настъпил след победата на
индустриалната революция през 1648г. от англичаните. Тя е била следвана
и в други държави – Франция, Италия, Белгия, Русия и в САЩ през 1863г.
Американската революция е била най-завършената. Тази държава е
направила феноменален растеж в икономиката и бизнеса си. Тя се е
превърнала в първостепенна сила в световния бизнес и икономиката.
Всички индустриални революции и особено американската са довели до
следните последствия: Първо – те са ликвидирали всички
производствени, пласьорски, комуникационни структури и форми. Второ
са създали съвсем нови производствени, продуктови и комуникативни
структури и форми. Трето възникнали и бързо са се укрупявали
многобройни фирми и корпорации. Четвърто – всички тези фирми са
започнали да бълват ежедневно и ежечасно продукти от всякакъв род за
лична, семейна, търговска и производствена консумация. Пето – всички
тези продукти трябва да бъдат пласирани незабавно. Шесто – за да бъдат
продавани, трябва да бъдат намерени, създавани, привличани, задържани
клиенти и особено клиентки. Седмо – за да бъдат осигурени клиенти, са
жизнено необходими перфектни комуникации между фирмите и
корпорациите и хората и потребителите. Всички тези и редица други
неизброени тук резултати и последствия са обосновали още по-голяма
нужда и потребност от перфектни комуникации, включително и PR-ви
комуникации особено в САЩ. Ето защо към края на ХІХ век и началото на
ХХ век в САЩ са били оформени две нови науки: маркетинг и
мениджмънт, включително стратегически маркетинг и комуникационен
мениджмънт. PR като комуникационна наука, е неразделна част от
тези две нови науки. Комуникационният мениджмънт е още
комуникационна политика или маркетингови комуникации. PR-вите
комуникации са част от маркетинговата комуникация. Изводът от
тази тема е, че САЩ са люлката и родината на класическия и
модерния PR и че PR се разпростирал от тази държава към другите
държави.
2 PR в широкия смисъл на думата.
PR означава онзи велик и вечен процес на обмен на вербална и
невербална, но взаимноизгодна и взаимообосновена информация между
маркетинговата макрообкръжаваща среда и нейните елементи и
поделементи /МАМОС/ от първата страна и фирмите, бизнесите,
организациите, учрежденията, институциите, обществата от
другата /Б, Ф, О, У, И/. Казаното може да бъда илюстрирано с:
МОС
МАМОС МИМОС
PR в широкия PR в тесния
смисъл на думата 2 1 2 смисъл на думата
2
Б, Ф, О, У, И 1
МАМОС – първата и най-голяма съставна част от маркетинговата
обкръжаваща среда /МОС/, а МОС = бизнес среда = пазарна среда. МОС е
велика съвкупност от всички сили, фактори, обекти, субекти, органи,
организации, институции, структури, и явления, процеси и феномени,
които като цяло съществуват и функционират извън фирмите,
организациите, бизнесите и които оказват малко или голямо, но
неизбежно и закономерно влияние и въздействие върху Б, И, Ф, О, У. МОС е
изключително динамична. Тя има два големи резултата и последствия.
Първо: тя създава големи възможности за продажби и печалби за
съответните физически и юридически лица. Второ: тя може да създава
опасни заплахи и несигурности за физически и юридически лица, ако те не
се съобразяват с нейната динамика и структура. Ето защо всички Б, И, Ф,
О, У трябва да изграждат и поддържат перфектни комуникации с МОС.
Към такива комуникации се причисляват и PR комуникации. МОС оказва
влиянието си по два начина. Първият се нарича индиректен начин, а
вторият – директен. В зависимост от тях ние различаваме двете части на
МОС. Първата част е МАМОС, нейното влияние върху Б, И,Ф, О, У, Х е
индиректно, а директното влияние на МОС определя МИМОС
/маркетингова микрообкръжаваща среда/, следователно МАМОС = МАБИС
= МАГАС и МИМОС = МИБИС = МИПАС. Елементите на МАМОС са
икономическа среда, т.е. първият от тях. Тя е вечна съвкупност от всички
икономически сили, фактори, обекти, субекти, органи и др. С тази среда
трябва да имаме добри PR-ви комуникации. Вторият елемент
демографска среда /ДЕС/ - съвкупност от демографски сили, фактори и др.
С нея също трябва да имаме перфектна комуникация. Други елементи са:
ПОС /политическа среда/ - съвкупност от всички политически случки
и други, с които също трябва да имаме перфектни комуникации.
ЮС - Правна среда или юридическа среда
НТТС – научна техническа и технологична среда
ПКС – природна и климатична среда
ЕС – екологична среда
СОК – социална и културна среда.
МОС
МАМОС МИМОС
Фирми и организации
МАМОС=МАБИС=МАПАС
? ? ? ? ? ? ? ?
ИС ДЕС ПС ПЮС НТТС ПКС ЕС СОК
3 PR в тесния смисъл на думата
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Връзки с обществеността

Връзки с обществеността е една от най-новите теории и практики в света и в България. Връзки с обществеността като наука има едно универсално възприето съкращение – PR. То има голяма оперативна стойност, т.е. улеснява преподавателската дейност...
Изпратен от:
Анелия Митева
на 2009-03-11
Добавен в:
Лекции
по Реклама и PR
Статистика:
747 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
организационна структура на pr
добавена от maimuna78 07.05.2012
2
40
Подобни материали
 

Връзки с обществеността

13 ное 2009
·
329
·
8
·
1,087
·
366

Връзки с обществеността в кризисна ситуация.става въпрос за кризата и неините последици...
 

Връзки с обществеността

12 апр 2007
·
1,843
·
6
·
585
·
554

Пъблик рилейшънс е дискусионна категория по много причини, но най-вече поради своя интердисциплинарен характер.
 

ПР-обслужване

26 фев 2006
·
1,289
·
20
·
3,094
·
214

Не може да се влиза в преговори или да се договарят условия с клиенти на основата на заплащане в зависимост от конкретни бъдещи резултати! ЗАЩОТО: ПР не може да се оценява според резултати за даден период от време.
 

Казус по Връзки с обществеността

18 фев 2008
·
344
·
8
·
356
·
292
·
1

В този казус става въпрос за две реклами, в които е допустата грешка както от страна на организацията възложител така и на рекламната агенция реализирала рекламният клип, а също така и телевизиите излъчили тези рекламни клипове...
 

Въведение във връзки с обществеността

11 апр 2011
·
93
·
2
·
736
·
190

Връзки с обществеността - история, етапи на развитие, характеристики...
 
Онлайн тестове по Реклама и PR
Тест по PR
междинен тест по Реклама и PR за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
54
1
2 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по реклама и pr

Връзки с обществеността

Материал № 300224, от 11 мар 2009
Свален: 747 пъти
Прегледан: 535 пъти
Предмет: Реклама и PR, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 4,147
Брой символи: 36,532

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Връзки с обществеността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Великова
преподава по Реклама и PR
в град Русе
с опит от  3 години
77

Eли Христова
преподава по Реклама и PR
в град Пловдив
с опит от  18 години
1 321

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения