Големина на текста:
Лекция на тема:
Що е социология?
Доц. д-р Румяна Куртева
План:
1.Генезис и развитие на социологическото познание
2. Социологията като самостоятелна наука: обект и предмет; определение; основни
понятия и категории; цели и задачи
3.Социологията в условията на съвременната социалнополитическа и философска
ситуация в обществото – предизвикателства и тенденции
Социологията е сравнително млада наука. Тя възниква през втората
половина на ХІХ век. Дотогава социалното мислене и обществените възгледи са в
първите трактати за властта, за държавата, за човека, за неговите общности и са част
от философската система на всеки древен мислител. Ролята на силен тласък за нейното
създаване изиграва новата социалност в Европа през 12 и 13 век с характерните за нея
факти, които историците не пропускат – свободните граждани в Болоня и Флоренция
след отменянето на крепостното право през 1256 и 1289 година; първият университет в
Болоня, открит през 1158 година, както и първата академия на науките във Флоренция.
Генезисът на социологията се свързва с времето на Великата френска буржоазна
революция от 1789 година и на разгрома на Наполеон през 1814 година - сложно,
противоречиво и драматично. То е време на нови измерения в развитието на
промишлената революция. Раждат се и нови идеи за модерно общество, които се
противопоставят на традиционния ред в обществото. Техни носители са умовете на
самото общество. Историята на социологията като самостоятелна наука започва с
осъзнаване на разминаването между съществуващото познание и реалните
потребности на човека и обществото. Тя е опит да се осмислят дълбоките промени в
човешките общества след Великата френска революция. Очакванията са по пътя на
познанието да се преодолее антагонизмът между човека на века, обособен със своите
потребности, интереси, нови идеи и търсения, и обществото като нещо цялостно. Той е
в основата на разминаването на техните гледни точки. Закономерната връзка между
състоянието на обществото и интелектуалната сила на обществото ражда очакването
за преодоляване на социалния хаос и конфликтите. Търси се друга, нова, непозната
1
гледна точка за обществото, съответстваща и на променената представа за науката.
Насочването на изследователския интерес към социалния живот се превръща в
критерий за науката.
Основният мотив за раждането на новата наука според изследователите на
генезиса и развитието на социологията е потребността от “въвеждане на ред сред
временния хаос”. По-точно става дума за рационализиране на обществения живот, т. е.
чрез волева интервенция на някакъв субект да се въведе нов ред. Създателите на
социологическата традиция възприемат социологическото знание не като самоцел, а
като необходимо средство за хармонизация на социалния живот, за обслужване на
социалния ред.
Кой е създал социологията? Много са претендентите – учени и държави - за
място сред имената на създателите. Според съвременния египетски автор Шараф - ад-
Дин социологията е основана от Ибн Халдун – арабски ислямски мислител на ХІV век /
роден през 1332 год. в Тунис, умира през 1406 г. в Кайро/. Основанието за това
твърдение е произведението на Халдун “Голяма история” /станало известно много по-
късно/ и най-вече “Встъплението”, в което обосновава своята “нова наука”. Според
италианците е Джанбатиста Вико / 1668 – 1744/, който във време на залез на Ренесанса,
на дълбок упадък в Италия ражда идеята за “нова наука” за обществото и хората. В
спора се включват и белгийците с аргументи, потърсени в теоретичния труд на
белгийския учен Адолф Кетле / 1796 – 1874 / “Социална физика”, станал известен през
1869 година. Става дума за неговите разработки със силно изразено социално
светоусещане по най-общите въпроси на структурата на обществото, за трудовата и
професионална реализация на хората в областта на промишлеността и търговията, за
образованието, свързано с подготовката на хората, за бедността и социалната
диференциация.
За начало на науката “Социология” се възприемат приносите на френския учен
Огюст Конт /1798 – 1857/. Той използва за първи път думата “социология” през 1824
година в кореспонденцията си със Сен Симон. През 1842 година в четвъртия том на
мащабния си научен труд “Курс по позитивна философия”, на който отделя 15 години
от творческото си развитие / 1830 – 1845 година /, определя и целта на науката
социология – да изследва цялостния строеж, функциониране и развитие на обществото.
Негово е и едно от първите определения за социологията, за нейните задачи, обект и
предмет.
Възникнала през последните десетилетия на първата половина на 19 век,
2
социологията се развива с бързи темпове. В годините на нашето Освобождение тя се
преподава в 13 университета на САЩ. Извървявайки пътя от еволюционната до
революционната теория, в края на 60-те години на ХХ век социологията преживява и
краха на революционните илюзии, за да се зареди с поредното ново виждане за
отношението знание - власт. Променящият се свят на човека и на обществото е
източникът на нови предизвикателства, идеи и теории за обществото и човешките
взаимоотношения, за развитието на социологията.
От края на 18 век до днес се води дискусия за социологията. В началото спорът
е за субекта, който да осъществи хармонизацията на социалното цяло, който да
управлява бъдещото общество - промишленици и учени / според Сен Симон и
неговите последователи, сред които са Огюст Конт и Хърбърт Спенсър/;
пролетариатът / според Карл Маркс/; маргиналните обществени групи и най- вече
младежта / според Х. Маркузе /. По- късно се спори за социологическата структура
на обществото, за видовете социологическо познание, обсъждат се обектът и
задачите, съдържанието и методите на социологията, стиловете на
социологическото мислене.
Много и разнообразни са вижданията за съдържанието и методите на
социологията, различни са стиловете на социологическото мислене. Доминиращите
стилове правят възможно разграничаването на различни социологии по национален
признак - френска, германска, английска, руска, българска и др. или по хронологичен
признак - протосоциология, социология на ХІХ век, теоретична социология от
началото на ХХ век и др. Търсейки различията в избора на теми и проблеми, в
подходите за тяхното разрешаване, в същността на анализа на социалните факти и
явления, изследователите и теоретиците в науките за обществото откриват и други
основания за задълбочаване на класификацията на социологическото познание за
обществото. От гледна точка на методологическата база я разглеждат като
позитивистка и критическа, символна и структуралистка, формална и
феноменологическа; според насочеността и предметната област на социологическите
изследвания: икономическа социология, социология на семейството, социология на
науката, социология на политиката, социология на управлението, социология на града
и селото и др.
В началото на 50-те години на ХХ -я век в дискусията се включват и български
учени от екипа на професор Живко Ошавков - Величко Добриянов, Стоян Михайлов и
др. с разработения модел на социологическа структура на обществото. По-късно Стоян
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Що е социология?

Социологията е сравнително млада наука. Тя възниква през втората половина на ХІХ век...
Изпратен от:
couper
на 2007-05-09
Добавен в:
Лекции
по Социология
Статистика:
1,228 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
технология за развиване на социални умения/спазване на правила/в подготвителна група в училище
добавена от vanina1213 02.08.2017
2
12
Отношение към труда - фактори и показатели
добавена от e.vutova 17.05.2017
1
7
Подобни материали
 

Термини по социология

14 апр 2010
·
93
·
2
·
1,487

Анализ на съдържанието (контент-анализ) - конкретен метод на регистрация, при който се извлича информация от писмени документи, от магнетофонни записи на текст, от отговори на открити въпроси при интервюта, от преки анкети и др....
 

Историческа социология на модерните институции

21 апр 2009
·
45
·
2
·
486
·
66

Социологията е наука за обществото. Тя изучава социалните правила и процеси, които свързват и разделят хората не само като индивиди, но и като членове на асоциации, групи и институции...
 

Същност на социалната комуникация

03 фев 2010
·
148
·
16
·
6,558
·
150

Социална група. Символът. Социализацията. Определение на комуникацията. Елементи на комуникацията. Вмешателство. Обратна връзка. Посредникът. Стереотипи и митове. Тълпа, публика и аудитория...
 

„Варненци за себе си, за своя град и за властта”


Проведохме анкета, включваща микросоциологическо изследване в район Приморски на град Варна през периода Март-Април 2009г. с четирима типични представители на следните възрастови групи...
 

Kратко експозе на курса по демография

16 юли 2008
·
302
·
34
·
6,630
·
180

Курсът “Демография” за дистанционно обучение по магистърската програма обхваща девет базисни теми посветени на теорията и моделите на демографските процеси и регионалните аспекти на възпроизводсводството на населението в България.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Що е социология?

Материал № 29501, от 09 май 2007
Свален: 1,228 пъти
Прегледан: 519 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Лекция
Брой страници: 66
Брой думи: 19,440
Брой символи: 127,537

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Що е социология?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения