Големина на текста:
П Л А Н И Р А Н Е
1.Планиране-основна функция на управлението
Планирането е първата и основна функция на управлението.Без тази
дейност управлението е немислимо, тъй като то винаги е свързано с други
бъдещи промени, бъдещи състояния или постигане на определени
цели.Чрез планирането фирмата се приспособява към очакваните или
реалните изменения на на външните и вътрешните
икономически,организационно-технически,нормативни и други
условия.Постигането на целите на фирмата е съзнателен процес и за
правилното и ефективното му протичане е необходимо да се извърши
планиране.
По своята същност планирането е определяне на предполагаемите
външни и вътрешни условия и ограничения, при които ще функционира
предприятието, за да постигне своите стопански цели.С планирането се
осигурява възможност за предварително и текущо въздействие върху
предприятието и обкръжаващата го среда.Първто е при разработване на
плановете, а второто(текущото)-при тяхното изпълнение.
Защо е важно планирането за управлението на предприятието:
а)Планирането е средство за оценяване дейността на цялото предприятие и
неговите поделения;с него се осигурява представа за тяхното
функционално състояние, очакваните действия и необходимите промени за
постигане на предвидените резултати.
б)Планирането определя насоките и приоритетите в развитието на
предприятието, тъй като в разработените планове се опреселя какво трябва
да се прави, кой трябва да го прави, какви ресурси трябва да използва, кога
да започне и кога да завърши съответната работа.
в)Планирането подпомага ръководителите и сътрудниците на
предприятието да се справят по-лесно с промените, тъй като суздава
възможности за по-доброто им запознаване с настоящето състояние и
очакваното развитие и ги мотивира за успешното изпълнение на
планираните дейности и задачи.
Основни характеристики на планирането са:
-Йерархичност-при планирането се отразяват йерархичните връзки и
взаимодействия между елементите на организацията;
-Взаимообвързаност-дейностите и задачите, изпълнявани от различни
елементи на предприятието, са съгласувани по срокове и ресурси;
-Несигурност и риск, тъй като във външната и вътрешната среда на
предприятието настъпват динамични промени;
-Гъвкавост-поради условията на несигурност и риск при разработването и
изпълненирто на планове, те трябва да могат да бъдат гъвкаво променяни.
Задачите на планирането са:
Да определи целите на организацията, като цяло, и да ги раздели по
дейности и задачи, чрез които ще бъдат постигнати;
Да предложи вариант за разпределение на ресурсите на предприятието-
финансови, материални, производствени, трудови и информационниза
изпълнение на дейностите и задачите;
Да определи срокове за изпълнение на дейностите и задачите, като се
осигури съгласуване на взаимнообвързаните, междинни и крайни срокове
за тях.
2.Целеполагане-същност и значение на успеха на предприятието
Целта предсавлява желано бъдещо състояние на фирмата, което може да
се постигне чрез определени управленски въздействия.
Определянето на главната цел и по- нататъшното и разпределяне на по-
малки и конкретни цели е основата на целеполагането.Това е процес, който
включва:
а)Определяне на дейносите, които трябва да се извършат в
организацията.Описанието на дейностите може да насочи мениджера към
допълване с нови дейности или отпадане на някои дейности, а с това и до
промяна на целите;
б)Посочване на най-важния резултат за всяка определена цел, като самият
той е количесвено изразен и качествено характеризиран;
в)Определяне на предполагаемия срок за постигане на целта;
г)Определят се необходимите разходи за осъществяване на всяка цел;
д)Определяне на критериите, по които ще се оцени постигането на всяка
цел;
е)Съгласуване на всяка цел с другите цели-целите на управленските звена
от същото или различно равнище на управление.
Целеполагането е елемент от управлението на целите което включва:
формулирането на целите, изграждане на програмна структура(съвкупност
от взаимосвързани програми) за постигане на целите, реализация на
програмите.
Пред предприятието могат да бъдат поставени различни по съдържание
цели, като най-значимите са:
-Производствени цели-чрез тях се определят крайните резултати от
функционирането на организацията.Те могат да бъдат насочени към
техническото осигуряване на производството, технологичното
осигуряване, организационнто осигуряване на материали, осигуряване с
персонал и т.н.Всяка от тези цели се декомпозира и така се осигурява
нейното изпълнение в рамките на по-ниските равнища на управление.
-Социални цели, които засягат човешкия фактор, колективите в
организацията.Те се свързват със социалното планиране, мотивирането на
персонала, движение и развитие на кадрите и други.
От друга страна, могат да се определят глобални цели, със стратегически
и технически характер и локални цели на управление, на управляващата
система, управляващата система или цели на техните подсистеми.
3.Класификация на целите, на предприятието
а)Цели по съдържание-производствено технически, социални,
икономически, научно-технически, екологични и други.
б)Цели по равнища на управление
-фирмени цели;
-цехови цели;
-цели на бригадите;
в)Цели по време
-дългосрочни цели (за 10-15 години)
-средносрочни цели (за 5 години)
-краткосрочни цели(за по-малко)
г)Цели според начина на формулирането си:
-като тенденции-повишаване производителността на труда, намаляваня на
трудоемкостта на изделието, понижаване себестойността на
продукцията.Като тенденция целите се формулират като една траектория,
имат(траекторна форма).
-като точно определени характеристики.
При този начин целите се превдставят чрез конкретни целеви нормативи,
норми и други показатели.Тези показатели на практика обвързват целите и
ресурсите на организацията.Обобщено тази форма за формулиране на
целите се определя, като „точкова”.
Траекторната форма за формулиране на целите се използва при
определяне на дългосрочни цели,а точковата при средносрочни и
краткосрочни цели.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 окт 2020 в 20:33 студент на 26 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2021
13 окт 2020 в 12:33 потребител
04 окт 2020 в 15:16 студент на 42 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
11 май 2020 в 19:02 родител на 45 години от Враца
23 апр 2020 в 16:13 в момента не учи на 50 години от Троян
21 мар 2020 в 20:27 студент на 32 години от Русе - ВУАРР, факулетет - Русе, специалност - Управление на агробизнеса, випуск 2022
27 окт 2019 в 12:22 студент на 31 години от Варна - ВИНС, факулетет - Стопански факултет, специалност - Аграрна икономика, випуск 2017
23 окт 2019 в 16:22 потребител на 20 години
19 май 2019 в 11:50 ученик на 25 години от Исперих - Гимназия "Васил Левски", випуск 2014
09 май 2019 в 10:19 ученичка на 32 години от София - 029 СОУ "Кузман Шапкарев"
 
Подобни материали
 

Лекции по планиране и прогнозиране

04 юни 2011
·
715
·
49
·
18,283
·
1,244
·
2

Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
517
·
6
·
5,419
·
914
·
1

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Планиране на продажбите


Кратко съдържание теоритична и аналитична част, задача и заключителна част...
 

Планиране и прогнозиране


Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Планиране и прогнозиране

08 яну 2012
·
206
·
48
·
11,066
·
444

Лекция по планиране и прогнозиране за Бургаски свободен университет...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
21 мин
25.10.2016
Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
7
1
11 мин
01.11.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране - основна функция на управлението

Материал № 293667, от 01 мар 2009
Свален: 222 пъти
Прегледан: 212 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,120
Брой символи: 10,281

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране - основна функция на управлението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения