Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
 Мелани Клайн
Мелани Клайн е родена 1882 г във ВиенаБаща илекар по професия на 44 г се жени 
за 25 г млада женаКогато била на 5 г починала сестра и`, а на 20 г починал брат и`, 
страдащ от заболяване на сърцетоСмъртта на тези членове на семейството и 
докарали много депресивни състояниякоито останали като част от личността на 
МеланиСНа 15 г Мелани била решила да посвети живота си на медицинатаНа 17 г 
среща химика Артур Клайн и когато навършва 21 се омъжва за негоОтказва се от 
медицината и започва да се занимава с история и история на изкустватано това 
обучение не го завършваПреди началото на 1­та световна семейството исе 
преселва в Будапещакъдето Мелани за първи път узнава за психоанализата
запознавайки се с работите на ФройдМинава курс по психоанализа при знаменития 
унгарски психоаналитик Шандор Ференци по времетона който се интересува от дете 
на родниникоето било с емоционално разстройство.
 1919 чете първия си доклад за развитието на детето на Международен 
психоаналитически   конгрес  в   Будапеща   и   есента   на   същата   година   става 
пълноправен член на Международното психоаналитическо обществоСлед което 
получава покана за работа от Карл Абрахам (впечатлен от възгледите и`),  който я 
кани да замине за Берлин и да започне психоаналитична практикаСлед развода си 
1923 г Мелани заедно с децата се преселва в Берлинкъдето става първия детски 
психоаналитик в новооткрития Берлински психоаналитичен институт.
 След смъртта на Абрахам в 1924 г Мелани е поканена в Лондон от известния 
психоаналитик Ернст Джоунс за серия докладиВ същото време в Берлин се 
обострили антисемитските настроения и участващите нападали МК и нейната научна 
деятелностВпоследствие  Клайн  заминава   за  Лондон и  влиза  в  Британското 
психоаналитично обществоПрез 1930 г започва да работи с възрастни невротици
При това нееднократно отбелязва колко силно ипомага опита ис лечение на деца 
страдащи от  емоционални р­ва В Британското психоаналитично  общество се 
сформира опозиция на  представителите на класическата психоанализа  групата 
клайнианциВъпреки бурните спорове след Втората световна тези две групировки 
проявили търпимост един към другкоято с времето прераства в сътрудничество
След 2­та световна К работи като обучаващ аналитик и супервайзорне взимайки 
активно участие в работата на Британското психоаналистическо обществоПрез 1960 
претърпява операция и умира същата година от емболия в Лондон.
Концепцията   и`   за   ранното   психично   развитие   довежда   до   конфликт   с 
психоаналитиците   ортодоксанти.   Някои   психоаналитици,   принадлежащи   към 
класическата психоанализа даже започнали да смятат Клайн и възгледите иза 
опасни за психоанализатаПрез това време емиграцията в Лондон на немски и 
австрийски психоаналитицибягащи от фашизма достигнала соя пикРаботата на 
Британското психоаналитично общество се концентрирала ву его­психологията и 
произлизащите от нея техники и много британски психоаналитици под влияние на 
своите по­консервативни немски и австрийски колеги се оттеглили от идеите на 
Клайн.
Психичното развитие според  Клайн е развитие на отношенията към обектите и на 
свързаните с тях афекти и защитиВъвежда понятието вътрешен обект и то става 
централно в теориите на обектните отношенияЗа Фройд новороденото психически 
не се свързва с външни обектиСпоред Клайн детето веднага след раждането е 
непосредствено свързано с реалносттаПсихичният живот не може да съществува 
без обектни отношения и от самото начало детето чувства  всяко свое телесно 
преживяване като  резултат от действието  на обекти,  състоянието първичен 
нарцисизъм не съществуваКлайн стига до заключениеточе обектът е неотделим от 
нагона ; нагоните винаги са насочени към обектиДетето от раждането си се намира 
в отношение с майкатапритежаващо всички елементи на едно обектно отношение – 
любовомраза фантазиизащитиНесъзнаваното за Клайн се състои от отношения 
му   вътрешни   обекти   и   фантазиите   за   тях.  Вродените  фантазии   са   не   само 
заместител на действителното задоволяванено и го съпътстватЗа нея основен 
елемент на психичните процеси е не енергията а отношениетоЗа Клайн нагоните 
представляват не физическиа  психически силикоито  използват  тялото като 
средство за изразяване.  Чувствата се пораждат в отношението на детето към 
майката като реакция на нейните чувстваа тялото му служи като средство да 
изразява  любовта  и   омразата  си.   Нагонът  не  включва   само  редуцирането   на 
телесното напрежениено и пълна чувствена връзка с друг човек ; детето очаква от 
майката не само хранано и любов и разбиране.
 Основният психичен конфликт се разглежда като конфликт му любовта и омразата
а не му психичните структуриКлайн смятаче обектните отношения – както с 
вътрешнитака и с външни обекти са до голяма степен под влиянието на фантазии
за  чийто произход тя   предлага различни обяснения.Тя  предполага  че всички 
фрустрации на телесни потребности се изживяват от детето като атаки на външни 
телаа приятните се преписват на добри силиВсички усещания се преписват на 
добри или лоши обектиРазвитието на обектните отношения е продукт на проекцията 
на психично съдържание ву обектите и интроекция на определени представи.
Един от най­оспорваните нейни постулати ече психичното развитиекулминиращо в 
едипов комплекссе извършва през първата година от живота.Смятаче инстанцията 
Его е налице още при раждането и още тогава е в състояние да изпълнява защитни 
функции.
МКлайн разграничава два момента през първата година от живота на дететовсеки 
от които се характеризира със специфично за него „отношение към обекта" (те
начин за възприемане на „обекта", на разполагане спрямо него). Използва понятието 
позициит.еобстоятелствоточе детето вижда майка си по нов начинот различна 
позиция.
Първият от тези  моментинаречен „параноидно­шизоидна  позиция",  обхваща 
първите три­четири месеца от животаПрез този период кърмачето установява 
отношения с „частичен обект", главно майчината гръдвърху която са проецирани 
нагоните на либидото (инстинкт към животаисадистично­оралнитеагресивни 
нагоникоито тогава са особено силниПо силата на това майчината гръд се разделя 
на „добъри „лошобектКогато доставя удоволствиетя е „добратаобичана гръди 
насочва   нагона   към   живота   навън;   когато   не  носи удовлетворение,   когато   е 
фрустриращатя става „лошаомразна гръд", опора на агресивния нагонСъответно 
на разцепването на обекта се извършва разцепване на Аза (на един „добър Ази 
един „лош Аз") по такъв начинче аспектите „добъри „лошда останат разделени и 
да не може да бъде унищожен „добрият обект". Веднага след раждането 
новороденото е недоразвито психически и физическипроцесите са в много ранна 
фаза на развитието си и още не може да разграничава добре какво е реалност и 
какво е фантазия ; преобладаващите тревожности са предимноче то е застрашено и 
то се справя с различни защитни механизмиОсновният е разцепване да дели света 
на добър и лош и когато има лоши преживявания като това да е гладно или го боли 
нещо си мисличе това езащото околният свят му причинява това нещоосновно 
майка му и това са много силни чувства и тогава то изпитва ужас и  така плаче,  че 
всички около него изпитват ужас
Ако по някаква причина детето не успее да преработи параноидно­шизоидната 
позицияпреработването на депресивната се забавя и затрудняваТози провал води 
до регресивно засилване на страховете от преследване и води до тежки психози
Тези децакоито по­късно развиват шизофрения или детска психозане надрастват 
тази позицияв която преобладават агресивните фантазии и този вид преживявания 
за застрашеностче си атакуван от враждебни сили.  Хората с психоза  говорят за 
тези преживяванияте  халюцинират подобен вид нещаче има хора които ги 
преследватче има хоракоито искат да ги убият.
След този периодкъм края на четвъртия месец и до края на първата година, една 
по­съвършена перцептивна организация позволява на бебето по­добре да определи 
своето мястоТо възприема своята майка в цялост като отделна от него личност
която  ту   присъства ту  отсъства,   общувайки  с други  хораТъкмо  тогава се 
затвърждава депресивната позициякоято достига кулминацията си към шестия 
месецДепресивната тревожност се поражда от фантазиятаче деструктивните 
импулси нанасят вреда на вътрешните и външни обичани обекти.
„.......  Обичаната и  мразената част  от майката  вече  не се  възприемат като 
безвъзвратно разделени и различниРезултатът от това ново усещане е чувството на 
страх от загубасъстояние близко до това на трауракакто и силно чувство на вина
породено от фактаче агресивните импулси са насочени към обичания обект.......” 
Самото изживяване на депресивни чувства има стимулиращ ефект ву процесите на 
интегриране на Аза и изостря усещането за външна реалностОт този момент 
нататък нагоните на либидото и разрушителните нагони се насочват към „цялостния 
обект". Същият „обект", майкатае вече едновременно обичана и мразенаДетето 
опознава амбивалентносттакоято поражда чувството за винаОт тук и желанието 
за възстановяване на щетитекоито въображаемо й нанася
”.....В несъзнаваното на дететокакто и на възрастния редом с разрушителните мисли 
се таи дълбок подтик за саможертвастремеж да се възстановят любимите хора
които във фантазиите са били наранени или разрушени......” 
Механизмите на проекция отслабвата на интроекция се засилватСъщевременно 
Азъткойто престава да бъде раздробяван на „добраи „лошасъставкасе стреми 
към по­голяма цялостностДепресивната позиция е преодолянакогато „добрият 
обекте интроектиран стабилно и трайноПораждането  на  чувството за вина и 
печалв следствие обединяването на обичаните и мразените аспекти на цялостния 
обект предполага жизнено важен напредък в развитието на дететоЧовек може да 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 ное 2018 в 15:42 студентка на 113 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
25 окт 2018 в 00:08 студент на 19 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2019
09 май 2018 в 12:03 учител на 39 години от Варна - ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", випуск 2017
27 апр 2018 в 00:30 в момента не учи на 40 години
 
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
99
1
2 мин
13.03.2015
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
2
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Мелани Клайн

Материал № 291359, от 25 фев 2009
Свален: 129 пъти
Прегледан: 133 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Биография
Брой страници: 6
Брой думи: 1,738
Брой символи: 14,682

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мелани Клайн"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения