Големина на текста:
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
доц. д-р Георги Павлов, УНСС, катедра „Национална и регионална сигурност”,
тел: 6252688, email: gpavlov@unwe.acad.bg
Резюме: В статията се анализират съществени проблеми от управлението при
кризи. Разгледани са компонентите, принципите, целите и задачите, които следва да се
решават и които оказват съществено влияние на цялостния процес. По-подробно са
изяснени технологиите и инструментите за подпомагане на управленския процес и
ролята на лидерите в него. На тази база са изведени някои перспективни алтернативи за
създаване на национална система за гражданска сигурност в институционален и
организационен план.
Ключови думи: управление при кризи, защита на критичната инфраструктура,
превенция, идентификация, мониторинг и информационни технологии.
JEL: H19, Z00.
Увод
Кризите като обществено явление повече или по-малко, пряко или косвено са
свързани с необходимост от защита на стабилността и сигурността на държавата или на
отделни области на обществения живот. Те биват природни, екологични, технологични,
икономически, социално-политически, военни и др. По своя обхват се делят на
локални, областни, национални, регионални или международни.
Кризите се предизвикат от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи
и опасни замърсявания, епидемии, етнорелигиозни противоречия. гражданско
неподчинение с масови прояви на насилие, засилена дейност на местни и
транснационални престъпни структури, терористични организации, агресивни военни
действия на друга страна, масови бежански потоци и др. Като правило кризите
съчетават различни видове кризисни ситуации, но с един определен централен елемент.
Управлението при кризи е съвкупност от принципни решения и мероприятия от
различен характер, които се свеждат до следното
1
:
- наблюдение на рискови фактори за сигурността;
- анализ и ранно предупреждение за възможни кризи;
- определяне на целите на управлението в конкретна кризисна ситуация;
- разработване на планиращи документи за използване на националните сили
и средства и за взаимодействие с международните институции;
1
Бахчеванов, Г., и кол., Управление при кризи и конфликти, изд. „Софтрейд”, С., 2005, стр. 13.
1
- подготовка на решения в хода на кризата, организиране и ръководство на
действия и контрол върху резултатите от управлението на кризата;
- подготовка и осъществяване на следкризисна стратегия (програма);
- анализ на кризата и ефективността на мерките, предприети от институциите
и органите;
- планиране на националната система за управление при кризи и
предприемане на мерки за подобряването й и др.
Националната система за управление при кризи (НСУК) следва да гарантира
подготовката на страната, населението и националното стопанство за защита при
възникване на кризи, запазване и оптимизиране на съществуващите елементи на
системата за управление при кризи, разработване на органи и механизми за дейност и в
интегралната система за управление и осигуряване на съвместимост с механизмите за
управление при кризи в НАТО и ЕС [8].
Управлението при кризи в страната е способността на правителството,
държавната и местната администрация чрез създадената ефективна управленска
структура за планиране и координиране да изпълняват функционалните си задължения,
като ръководят дейността на държавните органи и средства за управление при кризи и
насочват и координират действията на неправителствените органи и организации в
сферата на управление при кризи.
Във всяко ведомство се формира административно звено от ръководни и
експертни кадри, за които подготовката и участието в управлението при кризи е
основно функционално (щатно) задължение. Подготовката на органите за управление
при кризи се извършва по единен замисъл от национални, ведомствени, областни,
общински и обектни планове [3].
Основните цели на управлението при кризи са следните:
- допринасяне към усилията на международната общност за премахване на
рисковите фактори за сигурността и стабилността, за блокиране и разрешаване на
действащи кризи и конфликти и за трайно премахване на предпоставките за възникване
на такива в бъдеще;
- предотвратяване развитието на рискови фактори от различен характер в
непреки и преки заплахи за сигурността на българските граждани, обществото,
държавата и нацията;
2
- поддържане в готовност за действие на институционализирана система от
органи, сили и средства за незабавно реагиране при кризи с различен характер в
страната и в чужбина в съответствие с националните интереси и цели;
- управление на възникнали кризи, блокиране и предотвратяване на
ескалирането им във въоръжени или военни конфликти.
Тези цели се постигат чрез създаване на система от органи, механизми, сили и
средства, насочени към решаването на следните задачи:
- предварителна подготовка на държавата и системата за действие в кризисна
обстановки, т.е. „превенция”;
- неутрализиране или намаляване на рисковите фактори, т.е. „корекция”;
- овладяване на ескалацията и разпространението на кризата, т.е.
противодействие”;
- намаляване на интензивността на кризите, т.е. „редукция”;
- ликвидиране на последствията, планиране и провеждане на мероприятия за
предотвратяване на нови кризи, т.е. „реконструкция”.
Принципите за изграждане на системата за управление при кризи са следните:
- единна система за разрешаване при кризисни ситуации;
- съчетаване на ведомствените системи от органи, сили и средства с
териториалния принцип на планиране и управление при кризи;
- отговорност на длъжностните лица за разработване на планове за управление
при кризи и за готовността на подчинените им органи, сили и средства;
- смесен способ за комплектуване на органите за управление и силите при
ликвидиране на последствията от кризи,
- финансиране от държавния бюджет на дейностите по изграждането и
функционирането на системата за управление при кризи.
Прилаганите процедури
2
, материална, комуникационна, информационна база и
органите, които ги осигуряват и използват, както и силите и ресурсите, формират
механизъм за разрешаване при кризи. Ефективността на механизма зависи от
организацията за провеждане на незабавен и непрекъснат процес на координиране
както между компетентните държавни ведомства и органи, така и с НАТО, ЕС, ООН и
нейните агенции, ОССЕ и с отделни държави.
Проблемът за ефективността на механизма може да се реши, ако се намери
отговор на следните въпроси:
2
Манев, М., Процедури за управление на кризи, Военен журнал, кн. 5, С., 2001.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление при кризи

В статията се анализират съществени проблеми от управлението при кризи. Разгледани са компонентите, принципите, целите и задачите, които следва да се решават и които оказват съществено влияние на цялостния процес....
Изпратен от:
yaniii2003
на 2009-02-22
Добавен в:
Общи материали
по Реклама и PR
Статистика:
980 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Черният PR

27 май 2008
·
162
·
9
·
2,254
·
42
·
1

Корпоративният имидж се гради трудно и продължително време и в основата му лежат ценности, уважението към които корпорацията следва да демонстрира непрекъснато. Компромиси тук са недопустими.
 

Кризисен PR

20 окт 2008
·
134
·
4
·
905
·
66

Най-голямата заплаха за устойчивостта на всяка организация е възникването на криза в нейния живот. Тя нарушава нормалната й работа и съсредоточава ресурсите към преодоляване на щетите и възстановяване на имиджа й. При подобна ситуация рязко нараства....
 

Рекламата на Кока-Кола

17 сеп 2008
·
1,225
·
6
·
921
·
579
·
1
·
1

От важно значение за всяка една голяма фирма е изграждането на позитивна реклама, лоялността към марката, която е пряко следствие от нейната продуктова, производствена, маркетингова и като цяло фирмена политика...
 

Същност на убеждаващата комуникация в PR

23 авг 2008
·
260
·
9
·
1,683
·
167

От иманентно присъщите черти на убеждаващата комуникация в ПР можем да обозначим пет основни правила за успешна реализация...
 

Понятието комуникация. Комуникацията като социално действие и символна интеракция

23 авг 2008
·
523
·
6
·
1,530
·
375
·
3

Понятието комуникация. Комуникацията като социално действие и символна интеракция. Комуникация и общество, личност, култура. Комуникация и език.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Реклама и PR
Тест по PR
междинен тест по Реклама и PR за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
58
1
2 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по реклама и pr

Управление при кризи

Материал № 289744, от 22 фев 2009
Свален: 980 пъти
Прегледан: 942 пъти
Качен от:
Предмет: Реклама и PR, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 41
Брой думи: 9,098
Брой символи: 88,547

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление при кризи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения