Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ТРУД И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Характеристика на електронната търговияСравнение с 
традиционната търговия – силни и слаби страни
Интернет електронна търговия – състояние и 
перспективи.
Ръководител: ГласСТерезова 
ИзготвилМихаела Павлова Аспарухова
ф.2611164група 1246
Гр.София
Март 2008г.
Определение за електронна търговия
Според Закона за електронната търговия, в сила от 24 Декември 2006 г.,
Обн. ДВ. бр. 51 от 23 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм.
ДВ. бр. 41 от 22 Май 2007г. Глава Първа чл. 1 (2) Електронна търговия по
смисъла на този закон е предоставянето на услуги на информационното
общество. (3) Услуги на информационното общество са такива услуги, които
обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на
електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на
услугата.
В Националната стратегия за Електронна търговия, одобрена от
Министерския съвет на Република България през 2000 г., е формулирано
следното определение: “Електронната търговия е непрекъснат цикъл от
обработка и обмен на данни, чрез които се осъществява унифицирано и
интегрирано информационно осигуряване на участниците в цялостната
търговска транзакция, независимо от сферата на дейност, отрасъла, държавата
и пр.”
Терминът електронна търговия има широко приложение, като в него се
включват виртуалното разглеждане на стоки, избирането на стоки за покупка и
методите за разплащане. При електронната търговия няма предварителна
уговорка между страните клиент и продавач. Електронната търговия не
познава нито граници, нито време, нито място. Тя се осъществява през
Интернет чрез използването на всички технологии или комбинация от тях,
създадени за размяна на данни (EDI – electronic data interchange размяна на
данни по електронен път или e-mail), достъп до данни (чрез обществени бази
данни или електронни бюлетини) и запис на информация (чрез използване на
различни машини).
Електронната търговия включва три типа интеграция:
- вертикална интеграция на крайната (ориентирана към потребителите)
уеб-страница към съществуващите системи за транзакции
- между бизнес интеграция на компанията с уеб-страници на клиенти,
доставчици и посредници, каквато и на виртуалните пазари
- интеграция на технологиите с частично изменените процеси по
обслужване на поръчки, снабдяване и услуги за потребителите.
Развитие на електронната търговия
В днешно време, в следствие на бързото навлизане на Интернет в
ежедневните дейности на населението, е от съществено значение компаниите
да имат разработена стратегия за развитие на електронна търговия. Също така
правителствата трябва да подготвят стратегия за предоставяне на електронно-
обществени услуги. А електронната търговия като понятие най-общо казано
представлява всяка услуга, която може да бъде предоставена по електронен
път.
Чрез навлизането и разрастването на електронната търговия постепенно
ще се разреше проблема с разстоянието между продавача на дадена стока и
нейният потребител. Глобалната мрежа ще премахне пространствените
бариери и вече няма да е необходимо за една компания да присъства
физически в даден географски район, за да осъществява бизнеса си там.
Вместо това фирмата ще използва виртуалното си присъствие за транзакциите
си с клиентите, като разчита на куриерски услуги за доставка на продукта.
Понякога обаче конкурентните предимства на виртуалните магазини може да
бъдат неутрализирани от конкретните нужди на клиентите. Такава ситуация
има в случая, когато потребителят желае незабавното придобиване на стоката,
което е невъзможно през мрежата.
Едни от последните проучвания за Интернет като пазарна платформа и
за развитието на електронната търговия изказват доста критични становища
относно твърдението, че виртуалните пазари ще изместят традиционните и ще
обезсмислят различията в географското положение. Все по-голяма подкрепа
среща мнението, че хибридният подход дава най-големи предимства за
успешно развитие на компаниите. Хибридният подход представлява
комбинация между виртуален и физически.
Хибридната електронна търговия включва едновременно виртуално и
физическо присъствие за удовлетворяване нуждите на потребителя.
Физическото присъствие означава личен контакт с клиента, т.е. без да се
използва Интернет. То може да представлява и взаимодействие с помощта на
каталози или търговски представители, които не са локализирани в дадения
географски район.
Стратегии за развитие на фирмите в областта на електронната 
търговия
Има четири стратегии, които стоят пред фирмите, желаещи да станат
активни участници в електронната търговия:
- Стратегии за намаляване на разходите – Тези стратегии се
характеризират с ефективно хармонизиране на виртуалните и физическите
канали и в следствие на това се създава възможност за спестяване на
средства, особено тези свързани със заплащането на човешкия труд. Голяма
част от дейностите по осъществяване на сделката, които преди това са се
извършвали от специално назначени за целта хора, може да се прехвърлят
чрез Интернет върху потребителите. Тези дейности включват търсенето на
информация, попълването на форми и т.н. Потребителите са съгласни да
изпълняват сами тези задачи заради по-голямото удобство и контрол, който
предлагат виртуалните канали за дистрибуция.
Интернет е особено полезен за фирмите, които се занимават с
каталожна търговия, тъй като той дава възможност за евтино разпространение
на въпросната информация.
- Стратегии за изграждане на рейтинг – Фирмите, които осъществяват
едновременно електронна и физическа търговия успяват да изградят доверие
към себе си благодарение на физическото си присъствие на пазарите, на които
оперират. А с изграденото вече доверие от страна на клиентите, тези фирми
увеличават своя рейтинг. Най-често споменаваната пречка за пазаруването
през Интернет е свързана с липсата на доверие относно легитимността на
Интернет базирания магазин. Фактът, че съществува и физически аналог на
виртуалния магазин, определено повишава вероятността хората да пазаруват
чрез мрежата.
- Стратегии за увеличаване на добавената стойност Съвкупното
действие на физическите и виртуалните канали може да се използва по
различни начини за постигане на разнообразие на продуктовата гама и за
добавяне на стойност, без при това да се увеличават разходите. Крайната цел
при изпълнението на тези стратегии е да се спечелват и задържат клиентите и
да се увеличи печалбата. Използването на виртуалните канали помага много за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 мар 2023 в 19:31 студент на 26 години от София - Технически университет- София, факулетет - ФТК,ФЕТТ,ФКСУ, специалност - КСИ, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Борси и борсови операции


Темата включва - Борсови стратегии и финансово осигуряване на борсовата търговия
 

Работна заплата – управление, системи, мотивация, диференциация, премии

15 яну 2008
·
570
·
5
·
379
·
112
·
2

Фирма "Х" се занимава с внос и дистрибуция на високоалкохолни напитки. Фирмата няма изградена собствена логистична структура и за това наема специализирана фирма за доставка, която поема цялата отговорност от натоварването на стоката до доставката.
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тест по Икономика на труда за студенти от 1-ви курс при Лалко Дулевски. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
648
1
1 мин
13.03.2014
Тест по икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тест по икономика на труда за студенти. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
198
1
01.11.2013
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Характеристика на електронната търговия. Сравнение с традиционната търговия – силни и слаби страни. Интернет електронна търговия – състояние и перспективи.

Материал № 289146, от 22 фев 2009
Свален: 577 пъти
Прегледан: 196 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 9
Брой думи: 1,744
Брой символи: 15,653

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристика на електронната търговия. Сравне ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения