Големина на текста:
по
Търговско право
Дружество с ограничена отговорност. Учредяване.
Права и задължения на съдружниците. Понятие за
капитал. Управление.
Дружеството с ограничена отговорност е създадено за първи път през
1892 г. със специален закон в Германия. У нас е уредено със специален
закон през 1924г. В чл.113 от ТЗ се съдържа пълното определение за ООД:
“Дружеството с ограничена отговорност може да се образува от едно или
повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата
си вноска в капитала на дружеството.”То е комбинация между личен и
капиталов тип търговски дружества с преобладаване на капиталовия
момент и е универсална структурна форма за извършването на стопанска
дейност. По своята правна същност ООД е корпоративно юридическо
лице, създадено с търговска цел.То е самостоятелен вид търговец и като
такова отговаря на всички предявявани от правото нормативни изисквания,
включително и по отношение на самостоятелната имуществена
отговорност.Основните характеристики,които отличават ООД от
останалите търговски дружества са:броя на учредителите – съдружници,
характера на тяхната отговорност. За разлика от СД и КД, ООД може да
бъде учредено от един или повече души като,когато е учредено от едно
лице съществува като еднолично търговско дружество –ЕООД, по това
прилича на АД.По принцип няма горна граница на броя на лицата
участващи в дружеството. Но поради особената форма на управление,
оптималния брой не е особено голям. Дори в много законодателства са
предвидени ограничения за брой на съдружниците. Най- често срещаният
максимум е 20 лица, но на практика рядко броя на съдружниците
надхвърля 5-6 души. Съдружниците в ООД не отговарят пряко към
кредиторите за задължението на дружеството.Въпреки че съдружниците
формират капитала на дружеството, който според ТЗ е с минимален
размер 5000лв.,те отговарят до размера на дяловото си участие в него.
Ако
дружеството е обявено в несъстоятелност съдружниците само ще загубят
вноските си, т.е. те отговарят само с вноските си и то към самото ООД
(ако не са направили вноски те не отговарят). Разликата с КТД е че, между
съдружниците съществува относително пряка връзка, те имат задължения
типични за персоналните дружества.В сравнение с акционерното
дружество, при ООД членовете не са притежатели на акции, а участват в
дружеството подредством дялова вноска, която може да бъде както
парична, така и предметна.Дялът изразява размера на участие в уставния
капитал на дружеството и определя рамките на имуществената
отговорност.Освен това дяловото участие на съдружниците им предоставя
непосредствено участие в търговската дейност.То се осъществява по
формата на общо събрание на съдружниците.
Учредяването е смесен фактически състав . ООД се учредява по
нормативната система. Фактическият състав има 4 елемента:
?Образуването му става с учредителен акт в писмена форма, актът е
във формата на дружествен договор. Този договор има две функции:
1) Той е проявление на съгласието на учредителите за учредяване на
дружеството.
2) С него се установява статуса на юридическото лице (органи, процедури
и т.н.)
В чл. 115 са посочени елементите на съдържанието на дружествения
договор. В точка 1-6 са задължителните елементи: 1. фирмата,
седалището и адреса на управление на дружеството; 2. предмета на
дейност и срока на договора; 3. името, съответно фирмата на
съдружниците; 4. размера на капитала. Когато при учредяването не е
внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и
условията за внасянето му. Срокът за довнасяне на целия размер на
капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на
дружеството, съответно от увеличаване на капитала; 5. размера на
дяловете, с които съдружникът участвува в капитала; 6. управлението и
начина на представителство; а в 7 и 8 – факултативните: 7. предимствата
на съдружниците, ако са уговорени; 8. други права и задължения на
съдружниците. Изброяването не е изчерпателно. Законодателят предвижда
и форма за действителност на дружествения договор – проста писмена. Но
ако при подписването на учредителния договор или в учредителното
събрание някои от учредителите е представляван, то трябва да е
представляван от пълномощник с пълномощно с нотариално заверен
подпис на учредителя. Разликата във формата е недоразумение, защото
първоначално идеята е и в двата случая формата да е нотариална заверка,
но за договора това отпада, а остава квалифицираната форма на
упълномощаване. Запазването на тази форма и
до днес говори, че тя е в
интерес на правната сигурност.
?Изплащане на поетите дялове (изпълнение на задължението за
вноска). Не е необходимо да е изпълнено цялото задължение – всеки
съдружник трябва да е внесъл поне 1/3 от дяла си, но не по-малко от 10
лв., но така че да е внесен 70% от капитала (т.е. 1/3 от вноските на всеки
съдружник не е достатъчна). Тук важат всички правила за вноските при
капиталовите дружества.
?ООД трябва да има управител (1 или повече). Капиталовите
дружества трябва да имат органи. Изискването за управител съществува,
защото ако няма управител дружеството е недееспособно. Управителят е
органът, чрез който дружеството влиза в отношение с 3ти лица.
Управителят може да е определен със самия дружествен договор или с
решение на учредителите (на Учредителното събрание) прибавено към
него.
?Вписване в търговския регистър. Легитимиран да иска вписване е
управителят, той има и задължението да го иска. Вписването се извършва
с представяне на: 1) дружествения договор; 2) нотариално заверен образец
от подписа на управителя; 3) протокол от учредителното събрание; 4)
удостоверение за обстоятелствата по чл. 142, ал. 1; 5) квитанция за
платена ДТ за обнародване в ДВ.
Според чл.116 фирмата на дружеството трябва да съдържа означението
“Дружество с ограничена отговорност”, или съкратено “ООД”. Когато
капиталът принадлежи на едно лице, фирамата съдържа
означението”Еднолично ООД”
Относно капитала и имуществото на дружеството има също определени
изисквания и особености при тяхното формиране. Капиталът е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Курсова работа по търговско право

Дружество с ограничена отговорност. Учредяване. Права и задължения на съдружниците. Понятие за капитал. Управление....
Изпратен от:
djuvka
на 2009-02-16
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
220 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Понятие за търговско право. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли

29 май 2006
·
795
·
3
·
910
·
101
·
1

Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правот
 

Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност

31 май 2006
·
562
·
2
·
363
·
91

Идеята за несъстоятелността възниква в Италия. Във феодална Франция се създава първата кодификация на материята през ХVІІ в. В по нови времена първата съвременна кодификация е във френския Code Commerce
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,032
·
1
·
153
·
415
·
1

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Актове за държавни и общински имоти

06 юли 2007
·
195
·
3
·
582
·
55

Собствеността върху недвижимите имоти у нас принадлежи на граждани, на юридически лица, на държавата и на общините...
 

Понятия за търговско право

13 дек 2007
·
579
·
6
·
2,316
·
243

Понятия за търговско право. Търговско качество. Понятие за търговец. Видове търговци. Едноличен търговец. Търговци –юридически лица...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
86
1
09.11.2016
Тест по Право за кандидат-студенти по магистърска програма в УНСС
ЕПИ тест по Право за Студенти от 5 курс
Въпроси по Право за кандидат-студенти за магистърска програма в УНСС, 29 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
29
15
1
6 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Курсова работа по търговско право

Материал № 285517, от 16 фев 2009
Свален: 220 пъти
Прегледан: 390 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,055
Брой символи: 9,845

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсова работа по търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения