Големина на текста:
Курсова работа
на тема: Проблеми при финансирането на малките и средни
предприятия
по Малкият бизнес в Европейския съюз
Увод:
Развитието на малките и средни предприятия в страните от
Европейския съюз е важен фактор за подържане на икономическото
равновесие поради големия дял на МСП от всички предприятия в Европа –
99%
1
, които предприятия от своя страна осигуряват 2/3 от работните места
в частния сектор в Европа и дават своя важен принос за постигането на
целта на Европейския съюз за растеж и повече и по-добри работни места.
Сред основните проблеми на малките фирми е проблемът за
финансирането, които обаче неминуемо засяга и други проблеми в дребния
бизнес, като например осигуряване на качествени работни места и
набиране на квалифицирана работна ръка, повишаване на
продуктивността, консултиране за развитие на бизнеса.
В този смисъл осигуряването на благоприятна среда за развитие на
малките и средни предприятия е необходимо за подържане и подобряване
стандарта на живот на клиентите и служителите на МСП и за подържане
на стабилен икономически растеж.
Финансирането на МСП е основна необходимост и проблем във всеки
етап на развитието на МСП. В разработката са разгледани механизмите и
политиката на финансиране на МСП в Европейския съюз като цяло, на
Италия (като предтавител на развитите страни в съюза), и на България
( като все още развиваща се, новоприсъединена страна-членка), след което
са откроени основните проблеми при финансирането на МСП.
I. Политика и механизми на финансиране:
? Политика на Европейския съюз:
Политиката на ЕС за насърчаване на МСП се развива най-вече под
управлението на Европейската комисия. Преобладаващата част на
финансовите инструменти на ЕС се управляват от Европейския
1
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/facts_figures.htm
1
инвестиционен фонд (от името на ЕК). Фондовете се разпределят чрез
финансови институции (например банки и други учреждения). Дейността
на ЕИФ се базира на два инструмента:
- инструментите за рисков капитал на ЕИФ – капиталови инвестиции
във фондове за рисков капитал и бизнес инкубатори, които подкрепят
дейността на МСП и по-специално тази на новосъздадените и
технологично ориентираните МСП;
- гаранционните инструменти – предоставяне на гаранции в полза на
финансови институции по кредити, отпуснати на МСП
2
.
Средствата на ЕИФ за периода 2007 – 2013г. се отпускат на
предприятия по линия на рамковата програма „Конкурентноспособност и
иновации”, чрез която ще бъдат разпределени €1130 млн.. Ключов
инструмент при осъществаването на програмата е т. нар. Enterprise Europe
Network. Дейностите по рамковата програма се осъществяват на
национално и регионално равнище, непряко чрез «посредници» на
мрежата Еnterprise Europe Network (национални организации за МСП,
търговско-промишлени камари, др.).
Като цяло политиката на ЕС за подобряване на финасовата среда на
малкия и средния бизнес се осъществява със съдействието на
националните власти. Именно затова е съществена ролята на националните
организации и институции на местно равнище, като свързващо звено
между възможностите за развитие, предоставени от ЕК, и МСП в
съответната страна. ЕК подпомага правителствата чрез организиране и
споделяне на опита на „най-добрите практики”; ЕК полага усилия за
сближаване, насърчаване преговорите между местните финансиращи
организации и МСП, идентифициране и намаляване на бариерите при
преговарянето. Набляга се на възможностите за финансиране на
иновациите чрез рисков капитал, като се счита че именно иновирането на
дейността на предприятията е основа за повишаване на
конкурентноспособността.
Възможности за финансиране се предоставят и чрез тематични
направления – околна среда, научни изследвания, образование; или чрез
отпускане на средства от структурните фондове на съюза. Управлението на
програмите и селекцията на проектите и в този случай се осъществяват на
национално и регионално равнище.
? Държавна политика на Италия и България:
В Италия главната организация, която е отговорна за държавната
политика за МПС е Институтът за индустриално развитие (ИИТ – Institute
for Industrial Promotion), чиято дейност се осъществява „под покрива” на
Министерството на икономическото развитие. Целта е да се подобрят
условията за предприемачество в страната, чрез повишаване на
2
http://eif.org/
2
конкурентноспособността чрез различни подходи. Това е от съществена
важност за италианската политика, имайки предвид, че МСП в Италия
осигуряват 47% от работните места в частния сектор.
3
Действията на ИИТ са свързани и с планирането и реализирането на
стратегията за индустриално развитие на Министерството на
икономическото развитие. ИИТ е отговорна за това как да се планира
институционалната, регулаторната и оперативната рамка на новата
стратегия, която вече е схематично планирана. Стратегията е с по-
конкретна насоченост към иновативни проекти в промишлеността,
изследванията и конкурентноспособността, фондовете за финансиране на
бизнеса. Партньори на ИИТ са :
- ABI – Италианска асоциация на банкерите
- CNA – Национална конфедерация на дребния частен бизнес
- Confapi – Национална конфедерация на занаятчийския сектор
и дребния частен бизнес
- Confartigianato – Съюз на занаятчиите и МСП
- Confcommercio – Генерална конфедерация за търговия,
туризъм, услуги, професии и МСП
- Confesercenti - Италианска конфедерация за търговия,
туризъм, услуги и МСП
- Confindustria – Генерална конфедерация на инталианската
индустрия
- Unioncamere – Съюз на камарите за търговия, промишленост,
земеделие и занаятчийство
- регионални търговско–промишлени камари.
Италианските институционални и регулаторни структури за
управление и контрол на МСП, са сходни, имайки предвид, изискванията
за съвместяване на законодателството на всяка държава членка с
изискванията на ЕС. В България водещата институция свързана с
управлението на МСП е Изпълнителна агенция за насърчаване на малките
и средни предприятия, кореспондираща по своята дейност на италианския
ИИТ. Също така има и множество други организации, които спомагат за
развитието на малкия бизнес в България (включително и регионалните
търговско – промишлените камари).
Прави впечатление обаче че поставените цели и приоритети за
реализиране, са много по-точно формулирани и съответно реализирани в
Италия, отколкото в България. Например приоритетите посочени в
стратегията за развитие на МСП в България (2002 – 2006) са насочени за
изпълнение от опредени институции. Откъде обаче ще бъдат получени
финансовите ресурси за тяхното осъществяване не е изяснено.
Италианската политика за подпомагане на МСП е много по-конкретно
насочена и по отношение изследване и анализитане на тенденциите и
3
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/facts_figures.htm
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проблеми при финансирането на МСП

Развитието на малките и средни предприятия в страните от Европейския съюз е важен фактор за подържане на икономическото равновесие поради големия дял на МСП от всички предприятия в Европа...
Изпратен от:
borrislava
на 2009-02-15
Добавен в:
Курсови работи
по Финанси
Статистика:
179 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Оценяване на финансовия лизинг.

26 мар 2008
·
292
·
6
·
825
·
58

Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на актива. Той е основен източник на дългосрочно финансиране...
 

Банково счетоводство

31 май 2006
·
2,723
·
5
·
682
·
76
·
6

Банковият кредит е технико – организационна форма за осъществяване на сделки, чрез които се разпределят, предоставят и използват свободните капитали на банките.
 

Кредитиране на малки и средни предприятия

13 май 2010
·
208
·
10
·
2,580
·
260
·
1

Банки и кредит. Същност на Търговската банка, кредитна политика Обезпечение по кредита. Условията на който трябва да отговарят обезпечените. Кредитиране на малки и средни предприятия. Учредяване на ипотека. Върху недвижимо имущество...
 

Структура, цена, кръгообрат, възвращаемост и нарастване на капитала

05 яну 2007
·
656
·
3
·
722
·
32

Както всички останали ресурси, така и финансовите ресурси или капитали имат своя цена и струват пари.
 

Пари и кредит, банкови операции....

05 ное 2006
·
2,212
·
6
·
1,243
·
225

Пари, функция на парите, цена и стойност на парите, банкови операции, финансови пазари.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.
(Труден)
15
5
1
5 мин
01.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Проблеми при финансирането на МСП

Материал № 284775, от 15 фев 2009
Свален: 179 пъти
Прегледан: 114 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,272
Брой символи: 12,027

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проблеми при финансирането на МСП"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения