Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
Големина на текста:
КОНСПЕКТ
по История на българската музикална култура
II част
1.Развитие на българската музикална култура oт средата на 40-те до края на 80-те години.
Основни проблеми и насоки в развитието. Периодизация.
2. Масовата песен - особености. Представители. Роля и значение на масовата песен
3.Развитие на кантатно-ораториалните жанрове в етапа от средата на 40-те до средата на 50-те
години. Фактори, които определят появата, развитието и трактовката на жанра.
Тематика, стилови и драматургични особености.
4.Развитие на кантатно-ораториалните жанрове през втората половина на 50-те до края на
60-те години — интензивност на процесите. Тематични търсения, нови стилистични и
драматургични решения.
5.Развитие на кантатно-ораториалните жанрове в етапа от началото на 70-те до края на 80-те
години - прояви на стадиалност в развитието на жанра. Основни тенденции и постижения.
6.Развитие на симфоничните жанрове в етапа от средата на 40-те до средата на 50-те години.
Основни проблеми и насоки в развитието при композиторите от “второто поколение” -
основни жанрове, композиционно-структурни, стилистични и драматургични особености.
7.Симфоничното творчество на композиторите от “третото поколение” в етапа от средата на
40-те до средата на 50-те години -- основни жанрове, композиционно-структурни
особености.
8.Симфоничното творчество на българските композитори през втората половина на 50-те до
края на 60-те години - интензивност на процесите, многообразие на проявите, стилистична
промяна.
9.Камерно-симфонични произведения /камерен симфонизъм/ - жанрова специфика,
особености на инструменталното и камерно-оркестровото мислене
10.Симфоничното творчество на българските композитори в етапа от началото на 70-те до края
на 80-те години. Основни тенденции и постижения. Представители.
11.Развитие на музикално-сценичните жанрове в етапа от средата на 40-те до края на 50-те
години. Основни жанрове—особености на музикално-драматургичните решения.
Представители.
12.Развитие на музикално-сценичните жанрове през 60-те години. Динамика в развитието на
операта - особености на музикално-драматургичните решения, стилистика. Представители.
13.Развитие на музикално-сценичните жанрове в етапа от началото на 70-те до края на 80-те
години. Основни тенденции и постижения. Представители.
14.Развитие на камерната и солово-инструменталната музика в творчеството на българските
композитори в периода от средата на 40-те до края на 80-те години. Фактори, които
определят развитието на камерно-инструменталните и солово-инструменталните жанрове.
Основни насоки в развитието.
15.Развитие на вокалната музика в творчеството на българските композитори в периода от
средата на 40-те до края на 80-те години. Хоровата песен - ролята на традицията и
динамиката в развитието на жанра.
16.Детската хорова песен - феномен в развитието на българската музикална култура. Основни
тенденции и етапи в развитието на жанра.
17.Хоровите обработки на народни песни.
18.“Трето поколение” български композитори - характеристика. Особености на формирането.
19.П. Стайнов - жизнен и творчески път. Особености на развитието. Основни жанрове.
Характеристика на стила.
1
20.П. Владигеров - жизнен и творчески път. Формиране - пианистът П. Владигеров, ролята на
европейската художествена практика, претворяването на фолклора. Основни жанрове.
Особености на стила.
21.В. Стоянов – жизнен и творчески път. Особености на формирането - стремеж към
универсалност и обобщеност на изказа.
22.Д. Ненов - жизнен и творчески път. Философски и естетически пристрастия. Своеобразие на
стила.
23.Ф. Кутев - жизнен и творчески път. Своеобразие на развитието. Основни жанрове.
24.Л. Пипков - жизнен и творчески път. Роля и значение на жанровете. Особености на стила.
25.М. Големинов - жизнен и творчески път. "Своеобразие" на творческата еволюция. Основни
жанрове. Характеристика на стила.
26. Ал. Райчев - характеристика на творчеството. Роля на жанровете. Особености на стила
27. К. Илиев – характеристика на творчеството. Особености на стила.
28. Л. Николов - своеобразие на творческата еволюция. Особености на стила.
29. Ив. Спасов – жизнен и творчески път. Основни жанрове. Особености на стила.
30. В. Казанджиев - особености на формирането. Основни жанрове.
Музикална литература
1. П. ВладигеровЕврейска поема
2. Л. ПипковСимфония №4
Оратория за нашето време
Опера “Антигона 43”
3. Ф. КутевСимфония №1
4. М. ГолеминовКонцерт за струнен квартет и струнен
оркестър
5. Ал. Райчев Симфония-кантата “Той не умира”
Симфония №2 “Новият Прометей”
6. Л. Николов Концерт за струнен оркестър
Симфонии за 13 струнни инструмента
Соната за пиано №1
7. К. ИлиевСимфония №4
Хорова песен “Гласовете на равнината”
8. В. Казанджиев Картини от България
9. Кр. Кюркчийски Струнен квартет
Концерт за оркестър
10. Ив. Спасов Събор-надсвирване
Концерт за цигулка и оркестър
Соната за пиано №2
11. С. Пиронков Истинска апология на Сократ
12. Дим. ХристовКонцерт за виолончело и оркестър
13. Д. ТъпковКантата за мира
14. Г. МинчевКонцерт за пиано и оркестър
гл. ас. Мария Бояджиева-Луизова
2
№1 Българската музикална култура oт средата на 40-те
до края на 80-те години. Основни проблеми
I. Особености на културното развитие – водещи идеи
1.Революционна промяна, която противопоставя буржоазно–социалистическо.
Традицията, е свързана с предходния (буржоазен) период. Така традицията идеологически се
натоварва с отрицателен знак и се създават условия за разрушаване на културния континуитет.
Приемствеността в културното развитие става основен проблем.
2.Изграждането на нова социалистическа култура.
II. Характеристика на типа култура, наричана социалистическа
1.Изразен е само съдържателният (идеен) слой: Културата е силно идеологизирана.
Изкуството се свързва с просветителска функция, има за задача да формира, възпита
новия социалистически човек. Това е модел, който не подлежи на критика и развитие
2.Естетически идеи – марксистко-ленинската философия и естетика. Основен става
проблемът за метода – социалистическият реализъм. Днес се говори не толкова за
социалистическия реализъм, колкото за тоталния реализъм. Той включва представата за
класическото, като премерено устойчиво. Естетическа и художествена норма става разбирането
за произведенията, които трябва да бъдат класически по форма и съвременни по съдържание.
Социалистическият реализъм представя света не такъв, какъвто е, а такъв, какъвто го вижда в
мечтите си. Затова музиката не може без някаква програма. Новото изкуство е изкуство на
големите маси и големите пространства.
3.Внедрява се модела на съветската култура.
4.Съществува официален (обществено признат, значещ) и неофициален (обществено
непризнат, но значещ за “затворени” общности) слой.
III. Характеристика на културния процес
Преди всичко в институционален аспект – “новото културно строителство”, държавата –
меценат, партията – идеолог на културното строителство, количествени критерии. Създават се:
-нови симфонични оркестри - Царския симфоничен оркестър се трансформира в симфоничен
оркестър.
-оперни театри - създава се Държавния музикален театър.
-ансамбли - нова форма в музикалния живот - Ансамбъл за народни песни и танци “Ф.
Кутев”
-училища , пионерски домове, културни домове – те са субсидирани от държавата, в тях се
провеждат репетициите.
-художествената самодейност , като продължение на любителската практика, която дублира
професионалната, културните програми – хоровото пеене, любителските оркестри,
музикалния театър - оперети. Центъра за художествена самодейност дава методическите
насоки за работа. През 70-те години са създадени полупрофесионални –полусамодейни
състави (в Кърджали и Хасково), при които няма съществен резултат.
IV. Водещи идеи в българската музикална култура
Българската музикална култура продължава да се осъзнава като процес на ставане. За
това, въпросът за избора, който се прави или предстои да се направи, става необикновено важен
и се предопределя от следното противопоставяне:
Национално – европейско (западноевропейско)
Народностно - космополитично
Реалистично – абстрактно
Социалистическо - капиталистическо
Прогресивно - упадъчно
V. Периодизация
1. Средата на 40-те до средата на 50-те години. Облика на българската музика се
определя от композиторите от т. н. “второ” поколение. Те са в активна творческа възраст. При
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конспект по История на българската музикална култура II част

Развитие на българската музикална култура oт средата на 40-те до края на 80-те години. Основни проблеми и насоки в развитието. Периодизация. 2. Масовата песен - особености. Представители.
Изпратен от:
Aryan
на 2009-02-13
Добавен в:
Есета
по Други
Статистика:
290 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Есета по Други рядко сваляни с 20 - 1 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Държавна администрация

15 мар 2009
·
173
·
11
·
918
·
131
·
1

Ново развитие и нови измерения на идеята за активна и позитивна социално-либерална държава, която е създадена от и за гражданите на базата на обществен договор, обхващащ както рамките на правомощията и задълженията на държавните институции, така и на пр.
 

Моето училище

17 апр 2013
·
29
·
13
·
378
·
66

Презентация за моето училище. Надявам се да ви хареса и ако може да ви е полезна...
 

Тръбопроводи и спомагателно устройство на инженерните съоръжения

12 апр 2016
·
8
·
12
·
1,245
·
18

Хидро и пневмо задвижване. Тръбопроводи и спомагателно устройство на инженерните съоръжения...
 

Основни логистични функции

10 дек 2018
·
7
·
52
·
3,515

Същност и съдържание на военната логистика, организация на логистиката в БА. Система за логистично осигуряване в БА. Основни логистични функции...
 

Същност и видове комуникация


Определение за комуникация, същност и видове на комуникацията...
 

Конспект по История на българската музикална култура II част

Материал № 283945, от 13 фев 2009
Свален: 290 пъти
Прегледан: 842 пъти
Предмет: Други
Тип: Есе
Брой страници: 56
Брой думи: 17,679
Брой символи: 150,431

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конспект по История на българската музикална ку ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  35 години
80

Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
с опит от  2 години
218 50

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения