Големина на текста:
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Катедра “Икономика,индустриален инженеринг и мениджмънт”
       
                       
                       ПАнализ на стопанската дейност
на студента:Юлиана Иванова Илиева
форма на обучение:редовно курс:4 гр.85
факултетен номер:БРС087603 специалност:ИМ
Дата: Проверил:
1. Тема: Анализ на динамиката на обращаемостта на паричния поток на
предприятие за производство на облекло “Лина”.
2. Съдържание на курсовата работа:
2.1. Теоретико- методическа част
За анализирането на динамиката на обращаемостта на паричния поток се правят
анализи на разходите и приходите на предприятието.
Осъществяването на производствено – стопанска дейност с минимални разходи и
максимална печалба е основна цел на всяка бизнес организация. Цел на анализа на
разходите – да се разкрият съществуващите резерви и на тази основа да се разработят
стратегия и тактика за максимално използване на тези резерви.
Разходи :Най – обща представа за разходите на БО може да се получи от “Отчета за
приходите и разходите” , който е представен по долу за разглежданото предприятие.
По данните се установяват измененията в абсолютните суми на отделните групи
разходи – за обичайна дейност (I+ II+ III), извънредните разходи, разходи за данъци,
както и на отделните видове разходи в състава на всяка от посочените групи разходи.
Паралелно с това се установяват и промените в структурата на разходите. Всяка група
разходи е представена със съставящите я елементи, което задълбочава анализа.
Анализът продължава продължава с установяване на измененията настъпили в
структурата на отделните групи разходи.
Основни направления за анализ на разходите са:
1. Обща оценка на разходите и тяхното изменение.
А) определят се абсолютно и относително изменение на общите разходи за отчетен и
планов (текущ и предходен) период, положителните и отрицателните промени и
причините за тях. Оценява се структурата и нейното съответствие на основния предмет
на дейност на организацията.
Б) оценка на разходите на 100 лв приходи.
Р
пр.
100
= Разходи на организацията 100
Приходи на организацията
Анализира се общото изменение и изменението под влиянието на двата фактора.
В) установяват се тенденциите за изменение на горния показател за 4-5 години.
2. Анализ на разходите по икономически елементи. Определят абсолютните и
относителни изменения на разходите общо и за всеки икономически елемент.
Съпоставят се данни за отчетен и планов период. Оценява се наличието икономия или
преразход по всеки елемент. Оценява се и се анализира структурата на разходите.
3. Оценка на влиянието на промените в някои фактори
А) икономия поради промени в разходните норми на материали N – норма на разход
И
материал
= (N
0
Ц
0
- N
1
Ц
1
)Q
1
Б) икономия на постоянни разходи (Р
пост
)
И
пост. разх.
= С
баз.
К
пост.
(I
Q
– I
р пост.
)
където: С
баз.
– себестойност от базисния период;
К
пост
– относителен дял на постоянните разходи в общите разходи;
I
Q
и I
р пост.
– индекси за изменение на количеството продукция и постоянните
разходи през отчетния спрямо базисния период.
В) икономия на амортизационни отчисления
И
аморт.
= (а
ед0
- а
ед1
) Q
1
където: а
ед0
и а
ед1
– разходи за амортизационни отчисления за единица продукция през
базисния период и отчетния период, лв.
Приходи: Приходите на БО имат изключително важно значение за цялостното
производствено – стопанска дейност и нормалното и функциониране. Те са основа за
възстановяване и нарастване на дълготрайните активи, източник на закупуване на нови
материални запаси и изплащане на работна заплата и осигуровки, за образуване на
печалбата и използването и за развитието на предприятието.
Анализът на структурата на приходите ще покаже до каква степен последната
съответства на предмета на дейност на организацията – производство и реализация,
търговска дейност, финансова дейност; до каква степен дейността на организацията се
подпомага чрез външни източници и чрез финансирания. Анализът на динамиката ще
позволи да се оцени изменението на приходите за текущата година спрямо
предшестващата или за отчетния период спрямо плановите плановите значения, на
какво се дължи преобладаващата част от промените и т.н.
Направления на анализа:
1. Предварителна оценка на приходите. Анализът се извършва по данни от Отчета на
приходите и разходите. Определят се абсолютното изменение на приходите и
изменението по всеки вид. Анализира се структурата на приходите, нейното изменение
и съответствие с предмета на дейност на БО. За установяването на наличието на
тенденции в изменението на приходите се използват показателите среден темп на ръст
и среден темп на прираст.
2. Анализ на приходите от дейността.
А) установяват се абсолютните и относителните изменения на приходите от
обичайните дейност – общо и за:
- нетните приходи от продажби, в т.ч. на продукция, стоки, услуги и др.;
- приходите от финансирания;
- финансовите приходи от лихви, положителна разлики от операции с финансови
активи и инструменти и други финансови операции.
Б) приходите от продажби се анализират за да се установи влиянието на:
- промени в количеството на продадената продукция:
рQ
= ? Q
1
Ц
0
- ? Q
0
Ц
0
-промени в цените

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на стопанската дейност

Анализ на динамиката на обращаемостта на паричния поток на предприятие за производство на облекло “Лина”.
Изпратен от:
yuletobg
на 2009-02-11
Добавен в:
Курсови работи
по Стопанска дейност на фирмата
Статистика:
129 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Икономически анализ на стопанската дейност
добавена от Lazaroti 01.03.2016
4
7
Подобни материали
 

Анализ на стопанската дайност

29 мар 2008
·
334
·
25
·
7,848
·
114
·
1

За да се осъществи успешно финансово-икономическия анализ трябва да се създаде система за извършване на анализа. Най-общите характеристики за ефективността на икономическата дейност са рентабилността на инвестициите и нормата на печалбата...
 

Бизнес план на ресторант


"Емоции" е нов средно голям ресторант, разположен в широкия център на София с капацитет 60 места. “Емоции” предлага национална кухня, приготвена от качествени продукти...
 

Отчет за управлението на „ СОФРЕМОНТ” ООД за 2006 година


Първоначално се представя дейността на фирмата или предприятието, следва преглед на дейността, извършвана през изтеклата година-показват се приходи, разходи, постижения.
 

Защита и охрана на малката фирма (МФ)


Организация на защитата на малката фирма – всеки собственик на малък бизнес трябва да отговори на няколко въпроса: Първи въпрос – какво трябва да знае собственика за да осигури сигурност на фирмата...
 

Формиране и данъчно облагане печалбата на търговците


Разглежда видове дружества и изискванията за сформирането им. Третира проблемите при формиране и данъчно облагане печалбата на търговците...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Стопанска дейност на фирмата
Тест по управление на конкурентоспособността за 5-ти курс
междинен тест по Стопанска дейност на фирмата за Студенти от 5 курс
Тест за текущ контрол при доц. Ненов по предмета Управление на конкурентоспособността. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
1
1
8 мин
20.08.2014
Анализ на стопанската дейност
изпитен тест по Стопанска дейност на фирмата за Студенти от 4 курс
Примерен изпитен тест по Анализ на стопанската дейност. Въпросите са съставени по лекциите на доц. д-р Николай Тенев, ПУ "Паисий Хилендарски", всеки от тях изисква един верен отговор.
(Лесен)
18
63
3
1 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по стопанска дейност на фирмата

Анализ на стопанската дейност

Материал № 282363, от 11 фев 2009
Свален: 129 пъти
Прегледан: 142 пъти
Качен от:
Предмет: Стопанска дейност на фирмата, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 13
Брой думи: 1,110
Брой символи: 10,647

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на стопанската дейност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения