Големина на текста:
Пътят на един народ от робството към свободата
(„Под игото” от Иван Вазов)
Вазовият роман „Под игото” е художествен резултат на нуждата на
историческа равносметка в годините непосредствено след
Освобождението.Всенародното опиянение от толкова дълго жадуваната свобода
постепенно е затихнало, немалко от възрожденските мечти са останали
нереализирани.На следосвобожденските българи им липсва националното
единство от времето непосредствено преди Априлското въстание.Или ако
перифразираме един цитат от романа „Под игото”:липсва идеята обединител,оня
огнен серафим,който донася с крилото си цървулани и университанти,и гугли и
фесове,и калимавки и капели.Именно такава идея може да обедини „един
народ,жеден за великото слово на свободата,нетърпелив да понесе кръста си над
Голгота”.Тази идея кара един поробен народ да извърши кървавия път от
робството към свободата.
„Под игото” разказва за случващото се вътре в българското общество преди,по
време и след Априлското въстание през 1876г.Както посочва заглавието,акцентът
е поставен върху живота на българите непосредствено преди въстанието.Чрез
герои и случки,които са родени от творческото въображение на автора,е показано
духовно израстване на народа и как той узрява за идеята за свобода.Вазов
майсторски успява да представи как става това,като изобразява промените,които
настъпват в бита и живота на обикновения българин,и как той приема
новото,приобщавайки се към националнозначимата идея.Метафора на този
духовен и нравствен подем е „пиянството” на народа,узрял и готов за бунт.
Битът в романа
Много живото,свежо изображение на бита изгражда неповторимата,българска
атмосфера,в която читателят се потапя още в самото начало на
романа.Независимо от това,че чисто битовите сцени не са много(може би най-
запомнящата се е в глава XXXI от първа част-„Тлака е Алтъново”),националният
бит присъства винаги,той е основата,върху която се проектира революционният
поред,обхващащ всички социални слоеве на българския народ.
Според Вазов опазените през вековете на робството български
корени,бит,морал и традиции са благодатната почва,в която покълва идеята за
свободата.
Патриархалният бит и морал е здравата основа и на Чорбаджи-Марковото
семейство.Това е типичното българско семейство-
многобройно,здраво,сплотено,със силни духовни връзки между членовете
му.Всички те са възпитани в уважение и зачитане на християнската вяра.Тя е
едно от най-важните неща,които ни отличават от поробителя,тя съхранява
българския дух.Неразделна част от нея е милосърдието,което обществото
проявява към болните и слабите,към слепеца Колчо и лудия Мунчо.Марко
възпитава децата си с доверие и обич,но без да пренебрегва техните отговорности
пред семейството и обществото и строго следи тяхното спазване.За възрожденския
българин образованието е другия основен духовен стожер,който е особено важен за
моралното му превъзходство над поробителя.Чорбаджи Марко държи децата му да
се учат добре и да усвояват повече и повече знания.Със здравия си земен инстинкт
той осъзнава,че само интелигентният,образованият човек е достоен за по-добър
живот днес,а утре-за свободата си.
На семейството на Марко контрапунктно е противопоставено семейството на
чорбаджи Юрдан.Първото е здраво свързано с традицията,с българското,а
другото(и най-вече главата му)-в известна степен е отдалечено от
националното,със стеснен кръгозор е.Но в крайна сметка членовете и на двете
семейства се оказват съпричастни на революционния ентусиазъм и само чорбаджи
Юрдан остава настрана от всенародното дело.
Основните ценности на българщината ръководят и обществения дух в Бяла
Черква.В Ганковото кафене,този „малък парламент”,се бистри ежедневно голяма
политика и най-вече „Восточния въпрос”.Туркофили и русофили кръстосват
аргументи и симпатии,за да предвидят мястото на българската нация в
световните събития.
Добрите патриархални традиции личат ж обществени прояви като училищния
изпит по време на светия празник на Кирил и Методий или театралното
представяне.Сцената с изпита образно въплъщава идеята,че учението и
просветата за изключително ценни за възрожденските българи-за
родителите,децата и техните учители.Главата „Представлението” нагледно
представя културните потребности на българина през Възраждането.Той има
нужда от духовни и естетически изживявания,опитва се да настигне културна
Европа.Ала е наивен,непосредствен и 1ист като дете-това показва публиката на
представлението,която съпреживява,вълнува се и рони сълзи.
Но в затворения патриархален свят се усеща новото.То е в думите около
Марковата трапеза да не се прашат повече децата от турците,то идва с появата на
Огнянов.
Преломът в психиката на мирния патриархален човек
Главата „Радини вълнения” е ключова за романа.В нея за пръв път идеята за
свобода става обществено достояние.Преди това за въстание и за Русия се
говореше шепнешком в затвореното пространство на семейството и дома.Сега за
пръв път се заговаря открито.На годишния изпит се е събрал целия
град.Спонтанно изречените от Събка думи ,че руският цар ще освободи българите
от турско робство,са кулминационният момент в главата.Момичето не разбира
тишината и смущението,които предизвиква с тях.За чистата и невинна детска
душа няма нищо по-естествено от това за изрече за всеослушание онова,за което
много пъти е чувала в къщи да се говори.
Думите на Събка са като бомба.която взривява мирното,подредено и спокойно
съществуване на всички.Те водят до това,че ясно се очертават двата лагера сред
жителите-привържениците на тази идея и нейните врагове.Малко преди момичето
да всее смут,същата мисъл е скрита зад думите на чорбаджи Мичо и поп
Ставри,но не е изречена.Първа бунтарката кака Гинка се осмелява да потвърди
на глас казаното от Събка.По нататък в романа и други започват да говорят
открито за руските освободители и за въстание.В лагера на враговете на тази идея
се очертава фигурата на Кириак Стефчов.Той се възмущава на глас и напуска
годишния изпит.Последван е от Нечо Пиронков и още трима-четирима.Повечето
присъстващи остават.Те по-късно ще прегърнат идеята за въстание.
Така както изреченото от Събка разбунва духовете,в главата
„Представлението” подобна роля играе революционната песен,запята от
всички.Градусът на емоциите,родили се от представлението,е толкова висок,че
публиката забравя за робското си ежедневие и за присъствието на
бея.Чинтуловата песен „Къде си,вярна ти,любов народна”,която всички
запяват,откровено и спонтанно изразява порива на възрожденския българин към
свободата.
Постепенно всички се приобщават към децата-„черковата даваше попа
си,школото даскала си”.Ентусиазмът завладява всяко сърце.Младежите вместо
седенки организират стрелби.Възрастни матрони пеят революционни
песни.Черешовите дървета стават на топове,баби пекат сухари и пексимет,”деца
заменят топката с игра на талим”.В дома на туркофила Юрдан Диамандиев
съвсем сериозно се готвят за революция,руши се редът в изконната институция на
патриархалната власт,разместват се ценностни пластове в името на великата
цел.Дори и турският шпионин Заманов също помага на бунтовниците,прикрива
съдържанието на загубеното комитетско писмо.Слепецът Колчо жертва
спестените цял живот пари и забравя себе си,за да спаси Огнянов.Мунчо с думата
„Руссиян” свързва идеята за свободата и героичната постъпка при воденицата с
любимия си Бойчо.Саможертвена е постъпката на дякон Викентий,който е готов
да извърши кражба-грях в името на свободата.Всички започват да вярват в
пророчеството,носено от годината 1876-а – „Турция ке падне”.
Героите
Начело на обхванатите от революционен плам жители на Бяла Черква е Бойчо
Огнянов-беглец от заточение,който,представяйки се за учител,печели симпатиите
и сърцата на всички със своя интелект и образованост,с високи нравствени
качества като решителност,доброта,благородство и чувство за
справедливост.Това е човекът,който ще ги накара да прегърнат идеята за свобода
и ще ги поведе по пътя на бунта.
В образа на апостола Огнянов авторът синтезира идеала за революционер-
отдаден на делото,безумно влюбен в родината,отричащ себе си и собственото си
щастие в името на свободата.Иван Кралича сякаш идва от тъмницата,за да изведе
своите сънародници в Бяла Черква към светлината и огъня на бунта.Дългите
години заточение в тъмницата на Диарбекир не са угасили порива му към
свободата и той ще предаде този свой порив на обикновените хора.За него смъртта
е път към безсмъртието,а организирането на въстанието-смисъл на живота.
Друг светъл образ на духовен апостол е доктор Соколов-бохем,”луда глава”
обичащ другарите си,веселията и волността на духа,ала беззаветно предан на
делото.Соколов може да подели усилията си между шегите опитомената мечка
Клеопатра и „обожателя” Мервенджиев,посещенията при беювицата,симпатиите
към Лалка и усърдието към пациентите,но истинската и голяма цел на живота му
е дългът към отечеството.
Авторът вплита в хода на действието представители на различни социални
групи,за да покаже величието на делото,това „пиянство” на духа,воден от мисълта
за саможертва.Чорбаджи Марко-главата на патриархалното семейство,с
преклонение пред свободата,честността и Русия,човек на разума и трезвите
решения,изрича ”новата” молитва,с която се моли за България:”Лудите,лудите-те
да са живи!”. А „лудостта”,наред с „пиянството”,е основна метафора в романа.
Пиянството на един народ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пътят на един народ от робството към свободата ("Под игото" от Иван Вазов)

Битът в романа "Под игото", преломът в психиката на мирния патриархален човек, героите в романа и пиянството на един народ.
Изпратен от:
nelenceto1991
на 2009-02-06
Добавен в:
Доклади
по Възрожденска литература
Статистика:
490 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Възрожденска литература
Тест по литература - Иван Вазов
тематичен тест по Възрожденска литература за Ученици от 7 клас
Тест по литература върху творчеството на Иван Вазов и по-специално „Немили-недраги“.
(Лесен)
20
256
1
16.09.2011
» виж всички онлайн тестове по възрожденска литература

Пътят на един народ от робството към свободата ("Под игото" от Иван Вазов)

Материал № 278891, от 06 фев 2009
Свален: 490 пъти
Прегледан: 633 пъти
Качен от:
Предмет: Възрожденска литература, Литература
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 1,190
Брой символи: 9,737

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пътят на един народ от робството към свободата  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения