Големина на текста:
]1.
История на развитието на връзките с обществеността (ПР)
Ролята но Едуард Бернайс за утвърждаването на практиката и
теорията на ПР.
Соред французите Жан Шомели и Денис Уисман за пръв път
Президентът на САЩ Томас Джеферсън през 1802 г. в послание до Конгреса
употребява новото словосъчетание "Връзки с обществеността".
Според Вердие това е станало през 1882 г. в лекция на тема"Връзките с
обществеността и служебните задължения на юриста" прочетена в Йелския
университет.
Все пак по-голяма част от историците на ПР стигат до единодушния извод,
че реалното начало на професията ПР е положено в САЩ в средата на първото
десетилетие на ХХ век.За баща на на ПР се смята Айви Ледбъртър Лий.Той
формулира "Декларация на принципите" - с лайтмотив "публиката не може да
бъде игнорирана, а трябва да бъде информирана."Той се е прочул като специалист
по ПР на семейство Рокфелер.
Другият претендент за тази титла е Едуард Бернайс - допринася освен за
възхода на професията, така също и за изграждането на основите на науката за ПР..
През 1923 г.той е първиягт, който води университетски курс по ПР в Ню
Йорк. Публикева книга , очертаваща теорията и практиката на ПР.- "Кристализация
на общественото мнение".В тази книга той поставя философските основи и
етичните правила на ПР.Според Бернайс съветникът по ПР трябва да бъде:
обективен - да погледне проблема като безпристрастен наблюдател; мъдър - да
открие решения добри и за клиента и за публиката; компетентен - да накара
пресата да отрази мнението му.
Правила на Бернайс :
1.ПР е двупосочна улица
2.ПР -менът трябва не само да притежава остър ум и интуиция, но да
разбира психологията и социологията.
3.Обществото се нуждае от някой, който да избира сред идеите и мненията,
които се конкурират за нашето внимание.(особено важно днес в глобализиращото
се общество, мрежата Интернет)
1928 г. излиза неговота книга "Пропаганда".В нея Бернайс представя
етичния кодекс на професията ПР. - ПР-менът трябва да откаже на клиент ако го
смята за мошеник или каузата му за антисоциална.не трябва да сплашва пебликата,
а да интерпретира истинно дадения бизнес.
1955 г. издава книгата "Инженеринг на съгласието"Формулира 8 стъпки за
всяка ПР кампания:
-определи цeлите си
-проведи изследване
-промени своите цели в зависимост от резултатите от изследванито
-състави стратегия
-изгради темите, символите и апелите
-създай организация, която да изпълни стратегията
-направи разчет на времето и определи тактиките
-следвай плановете си.
През 1971г. Бернайс чете лекции в университета "Колумбия".Разглежда
темата за разликата между ПР и рекламата.
Резюме на възгледите на Бернайс за ПР:
-ПР специалистът е длъжен да съветва своите клиенти как да постигнат
позитивни резултати и да ги опази от кризисни ситуации.
-Всеки ПР е локален, както всяка политика.
-"Великото мислене" на ПР - изработване на стратегии чрез нестандартно
мислене, способност да прокараш пътека към целта на клиента,
минавайки по заобиколен път.
-Поставя ПР сред социалните науки.
-Ясно разграничава ПР от рекламата - тя е само един от инстументите на
ПР
-Изисква етично поведение в професията
-Съветникът по ПР трябва да познава добре миналото, да анализира
зъдълбочено настоящето и да има ясна визия за бъдещето.
2.
Съвременни дефиниции за ПР.
Очертават се 4 големи групи от авторски колективи, даващи определения за
дейността и науката ПР.
Първата група автори - практиците по ПР - обединени в национални
професионални дружества, асоциации и организации.
Определение на Американската асоциация по ПР от 1982г. -ПР помагат по-
лесно да се предприемат решения и действия чрез постигане на взаимно
разбирателство сред групите и институциите.
Мексиканска декларация по ПР от 1978г. от 30 национални и регионални
организации:" Практиката по ПР е творчески и социално-научен подход към
анализа на :тенденциите
предсказване на техните последствия
предоставяне на консултации
изпълнение на планирани програми за действие
Всичко това служи както на интересите на организацията, така и на обществените
интереси.
Определение на Австрийската асоциация по ПР създадена през 1980г.:-
Съвременният ПР на компаниите, ПР агенциите и ПР консултантите е обширна,
стратегически планирана комуникация с всички вътрешни и външни партньори в
диалога.Професията на ПР съветника се характеризира с познания от много научни
области, свързани със специфичната област на дейност на компанията.Тя изисква
знания за човека, икономиката и за медиите.
Втора група автори на дефиниции - това са ПР практици с голям опит, които
предлагат на широката публика своя опит под формата на статии, и книги.
Харолд Оксли - практиците действат, а теоретиците се опитват да осмислят
тази дейност.Доката учените се интересуват от откриването на принципите на ПР
дейността , то практиците се насочват към прилагането на тези принципи втяхнвата
планирана дейност.
Трета група - те отразяват в документи постановките на международни
организации по ПР.(IPRA, CERP и др.)
Мнение на Ален Моду , директор на отдел "Комуникация" на ЮНЕСКО с
богат професионален опит - "ПР когато се практикува в съответствие със своя
професионален етичен кодекс допринася за:
-допринася за демократичната комуникация
-насърчава по-доброто взаимно разбиране чрез диалог и консенсус
-зачита основните свободи
-търси решения, като взема в предвид интересите на всички
заинтересовани страни.
"ПР е стратегия на съгласието чрез комуникация"
Първите три групи полагат основите на т.н. "теории на ежедневието" и
"теории за професията".
Четвърта група - съчетават практическия опит с изискванията на
теоретичното осмислане на дейността на ПР.
Дефиниция на Ботан и Хазелтън:"ПР е бързо развиваща се научна
дисциплина.Укрепването на ПР като професия зависи от теоретичното
знание"
Сам Блек - дава съществен принос за развитието на Международната
асоциация по ПР (IPRA) "ПР е изкуството и науката за поддържане на
хармония чрез разбирателство, основано на истина и пълна информация".
Мненията на Сам Блек са ползвани от първите български практици в
сферата на ПР.
Дефиниция на Кътлип, Сентър и Бруум - автори на най-популярния
американски учебник "Ефекгтевен ПР"."ПР е управленска функция, която
изгражда и поддържа ползотворни взаимоотношения между организацията и
нейните публики, от които зависи нейния успех или провал"
Предложение за дефиниция на Минка Златева - "ПР е комуникационен
мениджмънт, чрез който се изгражда и реализира комуникационната
стратегия за връзките на организацията с нейните публики с целсъздаване на
положителния й имидж в публичното пространство и постигане на консенсус
между интересите на организацията и обществото"
Гюнтер Бентле предлага дефиниция на ПР от микросоциална и
макросоциална гледна точка.
Обобщение на мненията:
-Сфера на класификациите - отнасят се към социалната област,
характеризират се и като наука и като изкуство и като делова етика, и
като комплекс от обществени връзки.
-Функции - "управленска функция на организацията" и "комуникативна
функция на управлението"

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на връзките с обществеността

Лекции при доц. Минка Златева. Включени са темите: история и развитие на ПР, функции и модели на ПР; кризисни комуникации; отношение ПР - маркетинг - реклама и др.
Изпратен от:
kcenova
на 2009-02-06
Добавен в:
Лекции
по Реклама и PR
Статистика:
637 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Фирми, агенции и консултанти по връзки с обществеността

06 фев 2008
·
199
·
5
·
1,515
·
63

Формирането на звената и структурите, които осъществяват всички дейности, свързани с връзките с обществеността следва практическото развитие на тази професия...
 

Връзки с обществеността

13 апр 2009
·
289
·
3
·
450
·
282

Връзки с обществеността е практика за управление на потока от информация между организацията и нейната общественост. Връзки с обществеността - често се наричат PR - печалби организация или отделна експозиция на техните аудитории използвате теми...
 

Връзки с обществеността на политически партии

22 авг 2008
·
257
·
21
·
2,999
·
89
·
1

Задача на курсовата работа е да представи необходимостта от връзките с обществеността на политеческите партии, както и на основните им характеристики.
 

Връзки с обществеността в социалната сфера

10 фев 2010
·
653
·
48
·
11,399
·
802
·
4

Съвременните връзки с обществеността са ключов процес с огромно значение за просперитета на организациите и гражданското общество. Специалистите по връзки с обществеността осъществяват както технически функции, така изпълняват ролята на интерпретатори...
 

Информационни технологии и възможностите за въздействие чрез връзки с обществеността

26 окт 2008
·
273
·
6
·
778
·
137

Живеем във века на метафоричното „е” – е-търговия, е-правителство, е-икономика... ”Е”-то премести през последните години центъра на осъществяването на същинската работа в комуникационната среда.
 
Онлайн тестове по Реклама и PR
Тест по PR
междинен тест по Реклама и PR за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
56
1
2 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по реклама и pr

Теория на връзките с обществеността

Материал № 278516, от 06 фев 2009
Свален: 637 пъти
Прегледан: 535 пъти
Качен от:
Предмет: Реклама и PR, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 24
Брой думи: 4,736
Брой символи: 43,701

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на връзките с обществеността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения