Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Въведение.....................................................................3
II. Замърсяване на почвите...........................................3
III.Опазване на почвите.................................................6
Литература.....................................................................11
1
I. Въведение
Почвата е повърхностен рохкав слой на земната кора, образуван при
непрекъсната сложна обмяна на вещества и енергия между живите организми
(растения, животни, микроорганизми) и неживата природа (скали, минерали) в
конкретните условия на климата, релефа, възрастта на територията.
В България съществува голямо почвено разнообразие. От 25 основни
почвени групи по света, у нас имаме представители на 16 от тях.
Обработваемият фонд в България е съставен главно от черноземни почви
и черноземни смолници (30 млн. дка), канелени горски почви (7 млн. дка), а
другите видове почви заемат около 5 млн. дка от общия фонд. Най-плодородни
са черноземите и черноземните смолници, следвани от канелените и сивите
горски почви. Но голяма част от тях са трудни за обработване поради
неблагоприятните им физико-механични свойства.
Условията за почвообразуване в България са разнообразни (от преходно -
средиземноморски до субалпийски климат, над 3000 вида растителност,
различни почвообразуващи скали, релеф) и са предпоставка за почвеното
разнообразие у нас.
II. Замърсяване на почвите
Почвата е най-повърхностния слой на литосферата. При неправилна
експлотация почвата безвъзвратно се унищожава. Поради фaкта, че тук
протичат най-разнообразни физични, химични и биологични процеси, всяко
едно замърсяване на почвата води до тяхното нарушаване.
Антропогенната дейност действа увреждащо върху почвите.Увредените
пови се обособяват в три класа, според типа и вида на увреждане: деградирани,
замърсени и нарушени.
Основните групи фактори,които снижават почвеното плодородие са
опустиняване, окисляване, дехумификация.
Опустиняването на земите е глобален проблем,дължащ се на
нерационалното използване на природните ресурси; превишаване на прага на
екологическа устойчивуст на природните екосистеми; използване на
природните ресурси без отчитане на необходимостта от възпроизводството им;
излишък на животни в бедни аридни пасища; нерационално ползване на водата
при напояване; ветрова ерозия и засоляване.
Окисляването на почвите в следствие от антропогенна дейност се
образува от кисели валежи,които се наблюдават около топлоелектрически
централи,химически заводи и др.Радиусът на действие на киселите валежи е
20-100км.Те имат рН 3.5-4.3.Почвите деградират поради загуба на калций,
магнезий, калий, обогатяване на алуминий, внасяне на вредни серни
2
съединения.Около 30% от естествено киселите почви са
допълнителноантропогенно окислени.
Дехумификацията е унищожаване на хумоса.Хумусът е най-важният
фактор, осигуряващ стабилността на екосистемата.Когато се унищожи
естествената растителност, рязко се изменят биогеохимичният кръговрат и
хидротермичният режим в екосистемите и се понижава количеството на
хумуса.През последните 10 000 години почвата е загубила 16% от запасите на
хумус.
Дехумификацията през последните години е много по-висока от
средноисторическата.Причините за това са увеличаването на температурата и
парниковият ефект.
Замърсяването на почвите е постъпване в тях в резултат на
антропогенната дейност на такива вещества и организми, които въздействат
отрицателно върху плодородието, продуктивността и самопречистването на
почвата, понижава технологичната, хранителната и хигиенно-санитарна
ценност на отглежданите култури и качеството на други природни обекти.
Почвеното замърсяване се изразява в изменение на дийността на
биологичните системи и в нарушаване на нормалните физични, химични и
водни свойства на почвата. Замърсяването на почвата включва всички процеси
и явления, които водят до нейната деградация. Замърсени са почвите, в които
концентрацията на замърсителите е по-голяма от пределно допустимите
концентрации.
Източниците на замърсяване могат да се разделят на три основни групи:
-отпадъчни води;
-аерозоли и димни газове (директни и чрез валежите);
-отпадъци.
Замърсяванията могат да се подразделят на физични, химични,
биологични и радиоактивни.
Физичните замърсявания са механични въздействия, процеси, при които
почвата се премества в резултат на водна и ветрова ерозия, уплътняване от
действието на земеделски и транспортни машини, натрупване на табани и
други.
Водната ерозия бива повърхностна, стучеста и рувинна. Зависи от
климата, формата на релефа, характера на почвообразуващите скали,
растителното покритие, селскостопанската дейност.
Ветровата ерозия протича под действие на вятъра.Наблюдава се предимно
в райони с недостатучна влажност, високи пролетни и летни температури,
ниска относителна влажност на въздуха.
Химичните замърсители според агрегатното им състояние и начина на
действие се класифицират по следния начин:
-замърсители от газове и аерозоли (сяросъдържащи промишлени отпадъци,
халогениди, азотни окиси, флуорни съединения, въглероден диоксид и други);
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Опазване на почвите

Отличен реферат или доклад за почвите - замърсяването и опазването им. Подходящ е за студенти и ученици.
Изпратен от:
mel_on
на 2009-02-05
Добавен в:
Реферати
по Екология
Статистика:
371 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
защо трябва да пестим водата?
добавена от svetiza_80 30.03.2012
8
44
Подобни материали
 

Екологично възпитание

28 ное 2011
·
415
·
11
·
3,213
·
731

Проблемите за близостта на детето още от раждането му с природата отдавна намира отражение в педагогическите концепции . Никога досега обаче , не са стояли толкова актуално въпросите за хармонизирането на отношенията на хората с природата и за...
 

Замърсяване на почвата с тежки метали

15 дек 2007
·
1,055
·
7
·
1,468
·
909
·
2

Замърсяване на почвата с тежки метали. Начин на замърсяване по-важните тежки метали които са опасни за здравето на човека. Кръговрата на тежките метали.
 

Биоценози - същност, състав, видове, структура и взаимодействие между популациите в биоценозата

28 фев 2006
·
2,419
·
4
·
1,461
·
566
·
4

Екологията е биологична наука,която изучава взаимоотношенията между живите орга-низми както помежду им, така и с обкръжаващата ги нежива природа. Обект на изуча-ване са системи от живи организми - популации и биоценози и системи от жива и не-жива природа
 

Замърсяване на водите

06 яну 2007
·
4,030
·
3
·
1,007
·
583
·
8

В редица държави замърсяването на водите взема застрашителни размери. Населението им ползва вода със съмнително качество.
 

Мерки за опазване на околната среда

26 мар 2007
·
2,599
·
3
·
921
·
1,259
·
1
·
1

Под замърсител следва да се разбира всеки физически агент, химично съединение или биологичен вид, попадащ в околната среда или появяващ се в нея в определено време в количества, надвишаващи естественото му колебание...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
Глобални екологични проблеми
тематичен тест по Екология за Студенти
Тест по екология. Съдържа 13 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
13
1
5 мин
15.10.2021
» виж всички онлайн тестове по екология

Опазване на почвите

Материал № 278139, от 05 фев 2009
Свален: 371 пъти
Прегледан: 246 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 1,636
Брой символи: 15,047

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Опазване на почвите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения