Големина на текста:
Създаването на условия, гарантиращи благосъстоянието и
развитието на детето в съответствие с неговите права и
потребности и с ценностите на хуманното и социално отговорното
демократично общество, е проблем, който в началото на двадесет и
първи век се откроява с особеното си значение и актуалност в
национален и глобален аспект. В тази насока социалните дейности
(социалнопедагогическата дейност и социалната работа) са важен
елемент от системата за закрила на детето.
Понятието „дете в неравностойно социално положение” се
разглежда в контекста на семейната и извънсемейната среда, в
която е отглеждано и възпитавано детето. Общността на тези деца
се подразделя на три основни групи.
Първата група включва деца, които живеят и са възпитавани в
естествена семейна среда и причините за възникване на
неравностойно социално положение се намира вътре в
семейството.
Децата от първа група са членове на семейства, които могат да се
определят като „семейства със спецефични проблеми” Към тях се
причисляват и децата от семейства, намиращи се в развод, за които
съществува висок потенциален и реален риск от изпадане в
неравностойно социално положение.
Визират се следните подгрупи от деца в неравностойно социално
положение: деца-сираци, които са без майка и баща; деца с един
родител. В тези подгрупи се включват и децата от малцинствените
етнически общности.
Във втората група се включват децата, които са отглеждани и
възпитавани в извънсемейна , т.е. институционална среда. В нея се
открояват две основни подгрупи: деца сираци; деца, чиито
родители са се отказали от родителските си права, разпоредени са
ограничения за тези им права или са лишени от тях с решение на
съответния компетентен орган.
Третата група от деца в неравностойно социално положение
обхваща децата с увреждания.
Социалната работа с деца в риск има за обект възникналите
трудности и проблеми при децата, постави в определени по вид и
степен на риска условия. В общ план целта на социалната работа с
деца от различните по вид и степен на риска групи и общности е
посредством специфични техники, методи, форми, средства,
дейности и организация, за създаване на необходимите личностни и
обществени предпоставки и условия за преодоляване на
възникналите трудности проблеми и за постигане и поддържане на
устойчиво социално функциониране и благополучие на всяко дете.
Да се окаже помощ на детето да разгърне пълния си потенциал и в
зависимост от възрастта , развитието и компетентостта да
обогатява и усъвършенства позитивния си социален опит. Помощта
може да се изразява с консултиране, социализация,
ресоциализация, терапия, рехабилитация, адаптация, интеграция,
възстановяване на предишно загубено равнище и съхраняването на
поддържаното му и т.н. Заедно с това помощта е и функционално –
ролево взаимодействие, да има субект – субектна насоченост и
постигане на добра взаимна връзка, доверие, уважение е
партниране; социалният работник заедно с детето-клиент търси
възможности за промяна и развитие, за да постигне равновесие и
благосъстояние на качествено по-високо равнище.
Визираните особености на социалната работа с деца от
различните по вид и степен на риска групи и общности позволяват
тя да се разглежда ката „носител на промяната” в личностен и
социален план.
Социалната работа с деца в риск е ангажирана с реализиране на
следните основни задачи:
1.Правна и социалана закрила на детето;
2. Осигуряване на система от медико социални грижи с
превантивна профилактична насоченост за детето и семейството,
в която чрез подходящи форми и методи на работа се създават
условия и възможности за формиране на нагласи, мотивация и
умения за водене на здравословно и социално приемлив начин на
живот и поведение;за сексуално възпитание на подрастващите; за
медико социално консултиране на децата с увреждания, с
хронични и тежки заболявания; за превенция и профилактика на
наркоманиите, семейното и детското насилие, безнадзорността,
проституирането в детската възраст и търгувията с момичета;
3.Реализиране на психосоциална помощ за детето и
семейството;
4.Оказване на помощ за компенсиране на социализационни
дефицити и за формиране на подходящ стил на възпитание в
семейството и в заведенията със социално-помощтни функции;
5.Осъществяване на социална рехабилитация, интеграция и
реинтеграция, отговарящи на специфичните потребности, права,
проблеми и интереси на децата от различни по вид и степен на
риска групи и общности.
Социалната работа с деца в риск поставя в основата на своята
философия виждането за детето като способно да се променя и
развива, да опознава непрекъснато себе си и заобикалящия го свят
и да управлява в конструктивна и позитивна насока поведението си,
в което безусловно трябва да се вярва. Развитиено на детето в
психо социален план преминава през определени етапи и
кризисни моменти и когато това движение е в норма и с присъщите
му характеристики, то достига до по-високо ниво на зрелост.
Помагащия специалист трябва да проявявя „необикновено търпение
и непоколебима вяра в способността на детето да намери своя път
и да се справи с трудностите в живота, вяря в силата на детето,
даваща му възможност да се вслуша в своя вътрешен глас и да
направи онзи избор, който допринася за укрипването на
собственото Аз”. Водеща характериктика на детската дейност и
живот е активността. От позицията на социалната работа тя се
разглежда като проявяваща се не само във всекидневието на
детето, но и в ситуациите на затруднение и фрустрация, когато то
използва всички свои знания, умения, способности и усвоен опит и
овладявайки възникналите проблеми постига ново равнище,
даващо му възможност да осъществи напредък и развитие. Този
процес не е плавен и проволинеен и в ситуациите на нормативни и
ненормативни кризи и проблеми от друго естество се налага детето
да бъде подпомагано то социален работник и други помагащи
специалисти.
Социалната работа с деца от различни по вид и степен на риска
групи има и възпитателни аспекти, които представят една от
значимите й функционално ролеви страни хуманистичната й
насоченост, изпобзвани за създаването на услония за формиране,
развитие и стимулиране у детето такива качества като:
1. настойчивост и вяра в собствените сили и възможности да се
справи с възникналите трудности и проблеми и стремеж да
усвояване на позитивен социален опит за преодоляване на
недостатъците и пропуските;
2. отгоровност, която се свързва в способността за приемане на
грешките и неуспехите и използването на това като отправна точка
движеща сила както за предприемане на стъпки за постигане на
промяна, растеж развитие, така и за осъзнавене на положението,
че направеният избор и извършените действия се отразяват на
живота не само в настоящето, но и в бъдещето;
3. позитивно ориентирано взаймодействие и конструктивно
сътрудничество с важни за живота и развитието му системи от
близкото и по-широко социално обкръжение при възникването на
проблемни ситуации като върху основата на постигнато взаимно
съгласие търси ефективни пътища за преодоляване на трудностите;
4. разбиране на собстветите чувства и мисли и безусловното им
приемане като заедно с това се зачита и уважава онова, което
отличава от околните и различното от другите,т.е развитие на
себеуважение, на чувството за собствено достойнство и на
човеколюбието;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 3)
maja84 написа на 16 май 2009 ОТГОВОРИ
потребител
и аз не мога да теглязасто?засто ?
bebka007 написа на 07 фев 2009 ОТГОВОРИ
студент на 22 години от Пловдив , ПУ "Паисий Хилендарски"
и аз не мога да тегля
gan4eva написа на 02 ное 2008 ОТГОВОРИ
студент
за6то не мога да тегля
 
Подобни материали
 

Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите

26 ное 2007
·
262
·
7
·
1,697
·
158

Изследването “образование и пазар на труда – изискванията на работодателите” е проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 8 – 18 януари по поръчка на Министерството на труда и социалната политика
 

Емпирично социологическо изследване

13 ное 2008
·
249
·
4
·
377
·
308

Тема на емпиричното социологическо изследване: Стойността на завършване на средно образование в културен, финнасов и ценностен аспект...
 

Социално положение

29 апр 2009
·
19
·
3
·
357

Във всекидневието на всеки се случва да употреби словосъчетанието "социално положение". Всеки влага определен смисъл в това понятиe....
 

ЕСИ по Икономическа социология

17 апр 2010
·
281
·
6
·
897
·
373

Емпирично социологическо изследване на тема "Отношението на българина към собственото му здраве"; използвано през 2009г. по Икономическа социология...
 

Проект за бездомните кучета (курсова работа)

02 мар 2007
·
2,448
·
10
·
1,282
·
691
·
2

Този проект е създаден по инициативата на Павел Чанов, Петър Лозанов, Николай Ноев, Димитър Митев, Найден Боримечков и Стефан Кръстев, ученици в 12г клас на Национална тъговско-банкова гимназия, гр. София.
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Социална работа с деца в риск

Материал № 27772, от 03 май 2007
Свален: 2,089 пъти
Прегледан: 924 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,783
Брой символи: 16,560

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална работа с деца в риск"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения