Големина на текста:
№ 3 Финансови пазари и финансови институции
Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на
икономическите субекти с финансови ресурси) . Това става като субектите , които се нуждаят от
парични средстава емитират ценни книжа и предлагат активи , в които могат да се инвестира , а
субектите с временно свободни парични средства купуват ценните книжа (инвестират в тях) .
Финансовите пазари са съвкупност от отношения във връзка с покупко – продажба на ценни книжа .
Има няколко вида финансови пазари . Те се класифицират според следните критерии :
1) според поредноста на сделките с ценни книжа
– първични пазари – съвкупност от всички първи сделки с ценни книжа (емитентите се
снабдяват с парични средства) ;
– втрорични пазари – съвкупност от всички следващи сделки с ценни книжа след първата,
сделките могат да бъдат неограничен брой , възможно е ценните книжа да се препродават
до изтичане на срока им , при акционерните дружества съществуват докато съществуват те ;
2) според продължителността от време , за което набраните финансови ресурси остават в
разпореждане на продавача на ценни книжа
– паричен пазар – пазар, на който се търгуват краткотрайни ценни книжа със срок до една
година , при изтичане на срока емитента (издателя) изкупува обратно ценните книжа , на
паричния пазар се търгуват дългови ценни книжа (всички парични ресурси , набирани с
продажба на краткосрочни ценни книжа са вид заем) ;
– капиталов пазар – търгуват се дългосрочни или безсрочни ценни книжа , те остават в
разпораждане за срок по – голям от 1 година или неограничен период от време
3) според степента на институционализация
– борсови пазари – фондовите борси се занимават с организация на търговията ;
– извънборсови пазари – лицата , които не отговарят на условията за допускане на
фондовата борса търгуват помежду си ;
Финансовите инструменти са различните видове ценни книжа . Като такива се определят
документи с форма и съдържатие посочени от закона . Ценните книжа се използват от емитентите
(издателите) за набавяне на финансови ресурси . За инвеститорите ценните книжа са инвестиционен
носител (актив , в който може да се инвестира) . Съществуват две групи ценни книжа :
? ценни книжа , търгувани на паричния пазар
? краткосрочни държавни ценни книжа (ДЦК) ;
1
? краткосрочни търговски полици ;
? негоцируеми депозитни сертификати – депизитните сертификати са удостоверения за
голяма кръгла сума , която е кратна на 10 , 10 или 1000 депозирана за дълъг период над една
година в дадена банка ;
Негоцируемите депозити са търгуват на паричния пазар , лихвения процент по тези депозити се
договаря индивидуално и е доста по – висок от лихвения процент по влоголе на масови клиенти .
Такива депозити правят банки в други банки и банки в други небанкови финансови институции .
? договори за репо – сделки – репо – сделката е сделка за продажба на ценни книжа с
договореност за обратно изкупуване след кратък период от време по цена по – висока от
продажната , сделките стават между финансови институции , търгува се договора за тази
операция ;
? ценни книжа , търгувани на капиталовия пазар
? акции – ценна книга , документираща участие в капитала на дружество , издателя на акцията
(фирамата) гарантира правото на собсктвеност върху част от активите на фирамата , акцията
осигурявя следните права на собственика и :
? право на участие в разпределянето на печалбата на акционерното дружество – реализира
се чрез получаване на дивидент ;
? право на участие във вземането на решения за развитие и управление на дружеството –
участие в общото събрание на акционерите и чрез право на глас съобразно принципа една
акция – един глас ;
? право на ликвизационна квота – право на част от ликвидационното имущество на
дружеството ако има такова ;
Има различни видове акции , ние ще разгледаме двата основни вида – обикновенните и
привилигированите акции .
1) обикновенни акции
? получаването на дивидент не е гарантирано , а зависи от наличието на печалба и от решението
на общото събрание за разпределянето на печалбата ;
? винаги осигуряват право на глас ;
2) привилигировани акции
? осигуряват гарантиран дивидент , това са ценни книжа с фиксиран доход , защото
дивидента е определен ;
2
? принципно не осигуряват право на глас , но в някои страни има хибридна форма , която
осигурява право на глас и гарантиран дивидент ;
Акциите и другите ценни книжа имат еднакви видове стойности :
? номинална стойност – тя е записана на лицевата страна на ценната книга , получава се като
необходимия капитал се дели на броя на ценните книги в обръщение ;
? пазарна стойност – цена , по която се търгуват на капиталовите пазари , тя може да е под
или над номиналната стойност и се определя от търсенето и предлагането на акциите на пазара ;
? счетоводна стойност – получава се като стойноста на активите се раздели на броя акции в
обръщение ;
? облигации (корпоративни или фирмени) – документ , удостоверяващ ,че емитента на
ценната книга е получел заем от субект , облигацията както всички заеми има определен
срок и лихвен процент , за срока на живот на облигацията притежателя и получава годишна
лихва , а при изтичане на срока на облигацията емитента (издателя) я изкупува обратно по
номинална стойност , така погасява дълга си , при облигацията лихвата е с постоянна
величина :
l = N . I
Облигацията има два вида стойност :
? номинална стойност – сумата на необходимите заемни средства се дели на броя на емисията
облигации ;
? пазарна стойност – цена , по която се търгуват на капиталовите пазари ;
На капиталовите пазари курса на облигациите се обявява като процент от номиналната стойност .
Например ако на фондовата борса се търгуват облигации на фирма Х с 100 лева номинал , лихвен
процент 10 % и пазарен курс 110 % за пет години .
l = 1000 . 0 ,1 = 100 лева ;
Р
о
= N . % = 1000 . 1,1 = 1100 лева
където : l – лихва
Р
о
– пазарен курс
За облигациите е характерно зависимоста на курса им от равнището на лихвения процент . Когато
пазарния лихвен процент се покачва , курса на облигацията пада и при спадане на лихвения процент ,
курса на облигацията се покачва .
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
sisovec написа на 19 дек 2007 ОТГОВОРИ
студент на 26 години
защо не мога да се регистрирам в деск.бг
patinka11 написа на 08 дек 2007 ОТГОВОРИ
студент на 25 години
Защо не мога да тегля дадена информация? Благодаря
 
Подобни материали
 

Същност и цели на стратегията за управление на риска

20 яну 2011
·
108
·
7
·
1,946
·
418

Настоящата Стратегията за управление на риска в Община .................. (организацията) е изготвена в изпълнение на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
172
·
33
·
1,960
·
300

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
306
·
7
·
1,202
·
322
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Лекции по публични финанси

06 апр 2009
·
631
·
20
·
3,378
·
593
·
1

Лекции по публични финанси от университета в Ботевград - МВБУ...
 

Източници на капитала на фирмата. Среднопретеглена цена на капитала

11 апр 2010
·
111
·
2
·
466
·
191

Финансирането за сметка на вътрешни източници има значителни предимства пред външното финансиране. Развитието на една фирма за сметка на вътрешни източници е в истински смисъл растеж на тази фирма...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
4
1
4 мин
03.09.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансови пазари и финансови институции

Материал № 27470, от 01 май 2007
Свален: 1,828 пъти
Прегледан: 467 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 924
Брой символи: 5,542

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансови пазари и финансови институции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения