Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
№ 8 Разходни методи на ценообразуване
1. Същност
Разходните методи на ценообразуване са най – старите методи. Те се основават на възгледа ,
че след като пазарната цена е даденост , за да се произведе стока , разходите и трябва да са по
– ниски от цената . Ако производителя сам определя цената , чрез нея той покрива разходите
и получава печалба .
За да се прилага разходния метод на ценообразуване е необходимо да се познава съшността
и поведението на разходите във възпроизводствения процес .
2. Видове разходи
а) според времето , в което се правят
- еднократни (капиталови)
- текущи (през периода на използване на стоката)
б) според възпроизводствения процес
- разходи за предмети на труда
- разходи за уръдия на труда , които се влагат на части в стойноста на стоките
- разходи за жив труд (работни заплати и осигуровки)
в) според оборота (физически обем)
- постоянни – до определен размер на физическия обем са , не се променят (наеми и други)
- променливи – свързани са с промените във физическия обем (разходи за основни суровини и
материали) , това са преки , условно променливи разходи , променят се в зависимост от
оборота , но не пропорционално като преките
За някои от разходните методи е необходима подробна , детайлна групировка на разходите ,
това са отделни счетоводни пера на разходите (разходи за суровини , материали , работни
заплати и осигуровки , външни услуги , амуртизации , финансови разходи , управленски
разходи , транспортни разходи и извънредни разходи)
3. Основни методи на ценообразуване
А) Разходно – калкулативен метод – разходите за единица продукция се сумират
(калкулират) , последователно в обща сума , която се нарича пълна производствена
себестойност . Към нея се прибавя процент печалба и се получава производствена цена ,
върху нея се начислява ДДС и се получава продажна цена .
Примерна схема на метода
Статии на калкулацияСтойност
1.Разходи за суровини и материали
20
2.Разходи за работни заплати и осигуровки5
3.Разходи за амуртизация 2
4.Общопроизводствени разходи 2
5.Извънредни разходи 1
6.Пълна производствена себестоиност 30
7.Печалба 10
8.Производствена цена 40
9.ДДС (20%)8
10.Продажна цена48
1
На пръв поглед метода е лесен и бърз за приложение , но това не е така , има много
трудности . Лесно е да се определи първата статия на разходите за суровини и материали , но
всички други разходи се изчисляват допълнително .
Този метод има три недостатъка :
- повечето от разходите за единица продукция се определят трудно ;
- при използването му се получават почти винаги “грешката на главния счетоводител”
(винаги има стремеж отделните разходи за единица продукция да се закръгляват до по-висока
цифра , това води до изкуствено повишение на цената , което повишава цената и я прави
неконкурентноспособна ;
- калкулативната цена е разчетена на основата на определен планиран обем , но пазара може
да не приеме този обем по тази цена , логично е и друг вариант когато пазара да иска още
стоки , а ние не можем да ги произведем .
Посочеите недостатъци на метода се избягват частично и дори почти напълно от другите
методи на ценообразуване .
Б) Метод на пълните разходи – при този метод не се прави предварителен разчет за
разходите за единица продукция . Използват се окрупнени суми на преките разходи ,
частично променливите разходи , постоянните разходи и печалбата . За разработване на
метода се изхожда от непълно натоварване на производствените мощности (80 %)
Примерна схема на метода
Статии на калкулацияСтойност (лв.)
1.Преки разходи100000
2.Частичнопроменливи разходи50000
3.Постоянни разходи50000
4.Печалба50000
5.ДДС (20 %)50000
6.Приходи-общо300000
7.Физически обем продажби 1000000
8.Продажна цена за единица продукция0,3
В) Метод на преките разходи – при него също се работи с окрупнени групи
Примерна схема на метода
Статии на калкулацияСтойност (лв.)
1.Преки разходи100000
2.Маржинална печалба (добавена) 100000
5.ДДС (20 %)40000
6.Приходи 240000
7.Обем на производствто (бр.)
1000000
8.Продажна цена 0,24
При метода основна статия е сумата на преките разходи за суровини и материали . Към нея се
прибавя маржиналната печалба . Това е сума , чрез която целим да покрием всички разходи и
да си осигурим печалба . Най-близко до пазарните изисквания е разходния метод .
2
Г) Метод на контролната точка
Това е графично изображение на метода . Контролна точка е пресечна между линията на
пълните разходи и приходите . Над контролната точка има зона на печалба , а над нея зона на
загуба . Този разходен метод може да реши следните проблеми :
? Чрез него се определя по каква цена да продадем определено количество стоки , за да
покрием всички разходи .
Например имаме постоянни разходи 10000 лева , променливи разходи 500 лева . По каква
цена ще продадем 100 броя , за да ппокрием разходите ?
Нека цената е х , приходите = разходите , приходи = 100 х , разходите = 1000 + 100 . 50 ,
100 х = 1000 + 100 .50 = 60 ; х = 60 лева (цена , за която трябва да се продаде , за да се покрият
разходите)
? С този метод при дадена пазарна цена се определя колко бройки минимум трябва да
произведем , за да покрием напълно разходите .
Например имаме постоянни разходи 1000 лева , променливи разходи 50 лева , пазарна цена 70
лева . Колко броя трябва да се произведат , за да се покрият разходите ?
Нека бройките да означим с х , приходите = разходите , приходите = 70 х , 70 х = 1000 + 50 х ;
20 х = 1000 , х = 50 бройки (трябва да се произведат , за да се покрият разходите)
? Чрез него се определя по каква цена да продадем определено количество стоки , за да
получим желан обем печалба .
Например имаме постоянни разходи 1000 лева , променливи разходи 50 лева . По каква цена
да продадем 100 броя , за да получим 1000 лева печалба ?
Нека цената е х , приходите = разходите + печалбата ; приходите = 100 х , разходите = 1000 +
100 . 50 + 1000 = 70 лева ; х = 70 лева
? С метода можем да определим колко броя трябва да продадем при дадена пазарна цена , за
да получим желан обем печалба .
Например имаме постоянни разходи 1000 лева , променливи разходи 50 лева . По каква цина
да продадем 100 броя , за да получим 50 % рентабилност на разходите ?
Цената е х
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 яну 2021 в 14:35 в момента не учи на 30 години от София
25 окт 2020 в 22:42 в момента не учи на 37 години
14 апр 2020 в 14:52 студентка на 33 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финанси, випуск 2011
14 яну 2020 в 20:34 ученик на 26 години от Варна - Професионална гимназия по електротехника, випуск 2013
13 дек 2019 в 11:37 учител на 47 години от Пловдив - СОУ "Черноризец Храбър", випуск 2013
21 мар 2019 в 11:44 студент на 29 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Туризъм, випуск 2016
30 юли 2018 в 15:38 в момента не учи на 42 години
21 юни 2018 в 15:00 в момента не учи на 33 години
23 мар 2018 в 14:52 студентка на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2019
20 мар 2018 в 11:23 потребител
 
Подобни материали
 

Същност и класификация на разходите

30 мар 2009
·
231
·
4
·
527
·
231
·
2

Класификация на разходите, в зависимост от състава и икономическата еднородност на разходите, от гледна точка на значението и ролята на разходите в производствения процес...
 

Парична политика

15 ное 2008
·
83
·
3
·
334
·
45
·
1

В икономическата политика се възприема като аксиома, че повишаването на общественото благосъстояние, което се проявява в ръста на заетостта и на жизнения стандарт, е основна цел на политиката...
 

Управление на разходите

28 дек 2008
·
290
·
9
·
1,361
·
169

Добрият мениджър гледа много по далеч от обозримия хоризонт на днешния ден.Той се опитва да си представи във вид на пари, които даден дапълнителен разход ще му донесе в бъдеще...
 

Концепция за жизнен цикъл на продукта. Анализ на фазите

22 мар 2011
·
172
·
19
·
682
·
267

Концепция “жизнен цикъл” на продукта...
 

Управление на разходите

29 май 2011
·
106
·
12
·
2,304
·
170
·
2

Глобализацията и все по- динамичният пазар, в които функционират съвременните организации, както и растящата роля на иновациите в управлението на бизнеса, засилват ролята на управленските функции...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика на обществения сектор за 4-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 4 курс
Тестът е изпитен и съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Икономика.
(Труден)
24
5
1
9 мин
28.08.2018
Световна икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
5
1
9 мин
08.08.2019
» виж всички онлайн тестове по икономика

Разходни методи на ценообразуване

Материал № 27439, от 01 май 2007
Свален: 693 пъти
Прегледан: 235 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,001
Брой символи: 5,661

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разходни методи на ценообразуване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
64

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
65

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения