Големина на текста:
11. Местни финанси. Характеристика и особености. Автономия на местните
бюджети и механизми за нейното реализиране.
1. Местно държавно управление – свойства на местните бюджети – територията на
държавата се обособява и подразделя на отделни териториално-административни единици,
начело на които се назначават или избират местни органи на власт и управление. Териториално-
административното деление на всяка страна обикновено се регламентира от Конституцията
(чл.2 ал.1; чл.135 ал.1 – територията на Р България се дели на общини и области). Съществуват
закони за конкретиране на териториалното деление и за регламентиране на пълномощията на
териториално-администр. единици – това е Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА). Съгласно него територията на страната се обособява на:
- области,
- околии,
- общини (с и без кметства).
Следователно съществува асинхрон между Конституцията и Закона за местното
самоуправление и местната администрация – Конституцията не предвижда околии. Този
асинхрон бе преодолян с приемането на Закон за администрационното и териториалното
устройство на Р България, в който се казва, че административно-териториалните единици са
областите и общините, а техни съставни единици са кметствата и районите.
Териториалните единици се дефинират като:
?Населени места – градове и села;
?Жилищни образувания – вилни зони, промичлени зони, курортни комплекси и курортни
местности.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за
администрационното и териториалното устройство на Р България, освен в София и в градовете с
население над 300 хиляди души, се създават административно-териториални райони; на които
се избират пайонни съвети за осъществяване на ръководството им.
Администр.-терит. единици следва да имат свои бюджети, които да осигурят необходимите
им финансови средства за функционирането им. Местните бюджети се свеждат до:
?Области бюджети
?Общински бюджети – в това число бюджетите на кметствата и на районите.
2.Крайна характеристика на административно-териториалните райони
Общината – жителите на общината осъществяват местното самоуправление:
?Пряко – като участват в ОС, референдуми и др.
?Непряко – на представителна основа – чрез избрани от тях органи. Тези органи са
общинския съвет (орган на местната закоодателна власт) и кметът (на местната изпълнителна
власт). Функциите и задачите изпълнявани от кмета се определят от общинския съвет.
Кметовете назначават служителите на общинската администрация, които имат статус на
държавни служители.
Кметството – създава се на територията на общината: състои се от една или повече съседни
населени места, които формират неговата територия. Кметските и районни бюджети се съставна
част от бюджета на общината.
Областта – административно-териториална единица, чрез която се децентрализира централната
държавна власт и се улеснява провеждането на регионалната политика. Министерският съвет
назначава областен управител. Той осигурява провеждането на държавната политика; отговаря
за защитата на националните интереси и осъществява административния контрол в рамките на
областта. Областта (областният бюджет) няма собствени приходоизточници, тя е
представител на централната власт. Следователно разходите за издръжка на областните
управители и техните администрации и осигуряват от републиканския бюджет. Собствени
1
приходи са предоставени само за общините – това са местните данъци и такси плюс своите
приходи ( от общинска собственост и правото им на сомостоятелна стопанска дейност или на
съучастие в държавната дейност).
3. Приходи, разходи и имуществото на общините – ЗМСМА дава право на общините на
общинска собственост (земя, имущество, имоти).
а) Приходите в общинските бюджети се формират за сметка на:
? собствени приходоизточници:
- собствени данъци и такси;
- разпределяеми приходи в частта им за общината;
- наеми и други приходи от собственото имущество + приход от съучастия;
? средства, получени от републиканския бюджет:
- субсидии и други целеви средства;
- безлихвени заеми;
? кредити:
- банкови;
- облигационни ( емитиране на общински облигации);
? други източници – определяни със закон или актове на Министерския Съвет, включващи
приходи от приватизация на общинска собственост
б) Приходите се използват за финасиране на:
- разходите, включващи заплатите и осигурителните вноски на здравните, социалните,
образователните и културните дейности на общината
- комунална дейност, строителство, ремонт, разходи за придобиване на общинска собственост и
т.н.
- съвместни мероприятия с други общини;
- изплащане на кредити;
- дейност по опазване на околната среда;
- други.
Съществува възможност за финансиране от централния бюджет , когато изпълнява функции и
задачи на държавната власт.
4.Особености при съставянето и изпълнението на общинските бюджети – общинския
бюджет е самостоятелен и автономен; тези му качества се изразява в следното:
?съставя се извън и независимо от републиканския бюджет
?изгражда се на базата на собствени приходоизточници
?субсидиите, предоставяни от републиканския бюджет, се определят на основата на обективни
критерии или показатели или за изпълнението на конкретни държавни функции и задачи.
Следователно автономността не трябва да се абсолютизира.
Проектобюджет на общините се изготвя от общиската администрация в лицето на кмета и се
предоставя за обсъждане и приемане от Общинския съвет.
Бюджетният период на общинските бюджети съвпада с бюджетния период на
републиканския бюджет. Ако до настъпването на новата финансова година бюджета на
общината все още не е приет, приходите се събират и разходите се извършват съгласно бюджета
за съответния период от предходната бюджетна година.
5.Автономия на местните бюджети и механизмите за нейото реализиране- изграждане и
изпълнението на бюджета се осъществява в/у 2 класически принципа:
?единство на бюджета
?автономия на бюджета
Неприемливо обаче е нито абсолютното единство, нито абсолютната автономия, защото :
2
-Абсолютизираното единство елиминира стимулите към увеличаване на собствените
приходи и за рационалното и ефективно насочване и използване на разходите.
-Абсолютизирането на автономията води до задълбочаване на социално-икономическото
напрежение между общините
-Принципът за единство на бюджета подхожда на силно централизирана система на
държавно управление, а този за автоомията му е адекватен за децентрализирана система на
държавно управление.
?Принципът на автономност на местните бюджети доведен до крайност означава, че:
- автономното бюджетно звено разполага само със собствените си приходи;
- бюджетните звена могат да правят разходи само в рамките на получените приходи;
- трансферът на финанси м/у бюджетните звена по вертикала е сведен до крайност.
Изоставащите е икономическо отношение общини и региони се подпомагат на основата на
т.нар. регионални планове за развитие. Подпомагането най-често става чрез предоставяне на
налични пари, а чрез съвместно изграждане от централните местни органи на управление, но
при решаващо участие на първите, на конкретни обекти от икономическа и социална
инфраструктура.
В целия свят съществува тенденция към:
- децентрализация на управлението въобще и на държавното управление в частност;
- повишаване на самостоятелността на местните органи, както и автономията на техните
бюджети. Най-важното е да се осигури реална връзка и зависимост между степента на развитие
на икономиката на общината, от една страна и нейните бюджетни приходи от друга страна.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Местни финанси - характеристика и особености

1. Местно държавно управление 2. Крайна характеристика на административно-териториалните райони 3. Приходи, разходи и имуществото на общините 4. Особености при съставянето и изпълнението на общинските бюджети...
Изпратен от:
mariya.laud
на 2007-05-01
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
1,176 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Въпроси и отговори по теория на финансите

27 фев 2011
·
273
·
10
·
2,260
·
441
·
1

Това са въпроси отговори на важните понятия по теория на финансите...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,617
·
1
·
1,184
·
375
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Данък добавена стойност

06 яну 2009
·
117
·
2
·
275
·
103

Данък добавена стойност е косвен данък и се включва в цените на стоките и услугите. От неговото въвеждане 1994 г. до наши дни настъпиха редица...........
 

Теория на финансите

18 ное 2009
·
339
·
24
·
4,034
·
252
·
1

През първата година от членството в ЕС икономическата политика на правителството продължи да осигурява висок и устойчив икономически растеж (от над 6%), високи чуждестранни и местни инвестиции, ускоряване нарастването на заетостта...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
184
·
33
·
1,960
·
323
·
1

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
23
1
1 мин
08.08.2018
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
9
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Местни финанси - характеристика и особености

Материал № 27235, от 01 май 2007
Свален: 1,176 пъти
Прегледан: 154 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 901
Брой символи: 6,188

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Местни финанси - характеристика и особености"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения