Големина на текста:
ОБЩА
СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПОЛИТИКА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Финансовият пакет за България за периода 2007-2009 год. е в размер на 1 552 млн. евро.
Средствата са разпределени в три основни направления – преки плащания – 431
млн.евро, пазарна подкрепа ( интервенция и експортни субсидии ) – 388 млн.евро и
развитие на селските райони – 733 млн.евро.
През февруари 2004 г. България получи от Европейската комисия финансовата рамка за
периода 2007-2009 година. Средствата за директни плащания в размер на 431 млн.евро
са предназначени за подпомагане на производителите на полски култури, тютюн,
семена, мляко и млечни продукти, говеждо, овче и козе месо. Средствата ще бъдат
разпределяни по следния начин :
2007 г. – 25 % от равнището на преките плащания на 15-те страни-членки.
Договорено е при преговорите още през 2007 г. да се увеличат преките плащания за
страната чрез съфинансиране от Държавния бюджет (ДБ) на България.
2008 г. – 30 % от равнището на преките плащания на 15-те страни-членки. За сметка
на Държавния бюджет на България ще се предоставят 25 %.
Директните плащания в България за следващите години ще бъдат съответно 35 %
през 2009 г. и 40 % през 2010 г. До 2016 г. ще се продължи с десетпроцентно ежегодно
увеличение на директните плащания, до пълното им изравняване с ЕС-15.
При преговорния процес за присъединяване на България към ЕС е постигната
договореност за прилагане на директни плащания по две схеми :
1. Схема за плащане на единица площ.
Това е плащане на единица площ ( хектар ), което ще се прилага 3 години ( за периода
2007 – 2009 год. ). Размерът на плащането на хектар за България се изчислява, като се
раздели годишният финансов пакет, определен за страната, на използваната земеделска
площ ( ИЗП ). Размерът на използваната земеделска площ ще бъде определена през
2006 г. По дефиниция ИЗП включва обработваемата земя, постоянните пасища,
многогодишни култури/трайни насаждения и семейни градини. Тогава ще бъде
определена и минималната площ от стопанство, за която може да се предявява искане
за субсидии ( между 3 и 10 дка ). Производителите на животновъдна продукция могат
да получават директни плащания, при положение, че стопанисват земеделски площи.
2. Схема за единно плащане.
След 2009 год. България ще започне да прилага Схемите за единно плащане на
стопанство, т.е. получаване на помощи, които няма да бъдат обвързани с размера на
производството. За някои сектори директните плащания обаче остават обвързани с
размера на стопанисваната земя.
Прилагането на Схемите за единно плащане има два модела :
? Плащане на база на получаваните директни плащания в стопанството през
определен референтен период.
? Регионален модел, при който общата сума за директните плащания се разпределя
между районите въз основа на обективни критерии.
ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ
Полските култури заемат около 40 % от използваната земеделска земя на ЕС и се
отглеждат във всички страни-членки на ЕС. На този сектор се обръща голямо
внимание и по тази причина той е един от първите, в който се въвежда Обща
организация на пазара като механизъм за регулиране на пазара и за подкрепа на
земеделските производители в ЕС.
Основни елементи на Общата организация на пазара ( ООП ) в сектора са :
интервенция, директни плащания, външнотърговски режим. Елементите са взаимно
свързани : при изменение на ООП, което включва намаление на интервенционната
цена, производителите се компенсират с увеличение на директните плащания за да не
се намаляват доходите им.
ДИРЕКТНИ ( КОМПЕНСАЦИОННИ ) ПЛАЩАНИЯ
Цел : да се компенсират земеделските производители за намалението на доходите
им при намаление на интервенционната цена вследствие изменение на ООП.
Основни регламенти :
Решение на Съвета 2004/281/ЕС
Регламент на Съвета 583/2004
Регламент на Съвета 864/2004
Регламент на Комисията 2199/2003
Обхват :
- зърнени култури : твърда пшеница, обикновена пшеница, ръж, ечемик, овес,
царевица, сорго, елда, просо, канарено семе, тритикале и др.зърнени, сладка царевица
- маслодайни култури : соя, рапица, слънчоглед
- протеинови култури : грах, фасул, лупина
- лен : ленено семе и лен за влакно
- коноп : коноп за влакно
Базови площи : плащания се предоставят за площ, която е засята с полски култури
или е извадена от оборота на посевните площи, при условие, че изваждането от оборот
е било финансирано чрез схемата за финансиране с публични средства, която е била
прилагана за страните-членки в периода 1989-1991 г. Плащанията се извършват за
площи, за които са представени данни за 3-годишен предварително определен
референтен период. България получи базова площ за полски култури (зърнени,
маслодайни, протеинови) в размер на 2 625 258 ха. Референтният период по отношение
на площите е 2000, 2001, 2002 г.
Референтни добиви : за да се определят средни добиви, които да бъдат използвани
при изчисляване размера на плащанията, всяка страна-членка трябва да изготви план за
райониране, посочвайки съответните обективни критерии за определяне на отделни
производствени райони с цел да се постигне определяне на обособени хомогенни
площи. За всеки производствен район страните-членки предоставят подробна
информация за площите и добивите от зърнени култури, произведени в този район през
5-годишен референтен период. Средният добив от зърнени храни трябва да бъде
изчислен отделно за всеки район, като се изключи годината с най-висок и годината с
най-нисък добив през този период. Като аргумент за завишаване на реферетните
добиви не може да се използва производствения потенциал, а единствено
статистически данни за посочените минали периоди. За България е договорен
референтен период за добивите 1998–2002 г. В резултат на положените усилия в
преговорния процес и представените многобройни аргументи, на страната беше
признат среден добив на полски култури в размер на 2,9 тона на хектар ( при
първоначално предложение на ЕК 2,82 тона на хектар ).
Допълнително подпомагане на твърдата пшеница : добавки за твърда пшеница
по две схеми :
1. Подпомагане на традиционни производствени зони за твърда пшеница – плащат
се допълнителни суми от 291 евро/ха през 2005 г. Въпреки, че с реформата на ОСП се
предвижда постепенно намаляване на тези суми, те все пак остават значителни и към
момента на присъединяването ни през 2007 г. ще са в размер на 285 евро/ха. След 2009
г. една част от плащането ще бъде независимо от производството, но страната-членка
може да запази 40 % от плащанията обвързани с размера на производството.
2. Нова премия след 2009 год. – 40 евро/ха за твърда пшеница от определени
сортове и при използването на сертифицирани семена за посев, предназначени за
производството на висококачествени макаронени изделия и грис.
За да бъде призната дадена страна за традиционен производител, трябва да са
изпълнени три условия : 1) твърдата пшеница, която се произвежда да служи като
суровина за производството на макаронени изделия ( изисква се произвежданото зърно
да има стъкловидност поне 73 % ); 2) да е налице производство поне през последните
20 години; 3) производството на твърда пшеница да има икономическо значение за
района – производството да обхваща поне 2 % от общите площи със зърнени култури в
района.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 ное 2021 в 20:50 потребител
 
Подобни материали
 

Основно торене на почвата

15 ное 2010
·
261
·
11
·
1,383

Реферат по промишлени технологии...
 

Зърнено-житни култури

26 ное 2008
·
582
·
28
·
7,632
·
704
·
1

Към групата на зърнено-житните се отнасят: пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес, царевица, сорго, ориз и просо. Ботанически са обединени в сем. Poaceae (Gramineae)...
 

Артишок

28 ное 2008
·
44
·
12
·
1,094
·
78

Лесотехнически университет Агрономически факултет РЕФЕРАТ На тема: АРТИШОК (Cynara scolymus L) Изработил: Проверил: Теодора Александрова доц.д-р/ Шабан/ Произход Артишокът е рожба на южна Европа и най-вече на средиземноморието..
 

Ягода - биологични особености

12 дек 2008
·
89
·
6
·
1,227
·
108

Ягодата е многогодишно растение,което заема преходно положение между тревистите растения и храстовидните овощни видове. На височина растенията достигат до 25-35 см. Подземната част е коренище ( видоизменено стъбло ) и силно разклонени корени.
 

Торене на зеленчукови култури

29 дек 2008
·
169
·
7
·
1,771
·
198
·
1

Видове торове, торене, процеси настъпващи у растенията, анализ на почвата.
1 2 3 4 5 » 8
 

Обща селскостопанска политика на ЕС

Материал № 271255, от 27 яну 2009
Свален: 308 пъти
Прегледан: 265 пъти
Качен от:
Предмет: Селско стопанство
Тип: Реферат
Брой страници: 18
Брой думи: 3,753
Брой символи: 33,578

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща селскостопанска политика на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения