Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
РЕФЕРАТ ПО ПСИХОЛОГИЯ
На: Мирена Христова Христова
НАТФИЗ “Кр. Сарафов”
факултет: екранни изкуства
2-ри курс Анимация
ТЕМА: ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКА
Емоция е понятие, изразяващо психологичното състояние на индивида, повлияно
от различни субекти и обстоятелства. Това състояние може да бъде положително
(радост, възторг), отрицателно (скръб, покруса), но и състояние на безразличие
(апатия). Емоцията е вътрешно състояние на организма, винаги свързано с
физиологични промени и винаги има своя външен израз.
В ежедневието, понятието “емоция” е синоним на “чувство”, но от гледна точка на
психологията, те се различават. Емоцията е високо интензитетно състояние, на
силна краткотрайна възбуда и временно психологическо състояние.
Чувството е форма на отразяване на отношението на отделния индивид към
околната среда-обект или субект. То също може да бъде полужително (обич,
любов), отрицятелно (омраза, ненавист) или чувство на безразличие. Чувствата се
характеризират и със своята сила и слабост. Могат да протичат силно и
незабелязано. Чувствата са по-продължителни и устойчиви състояния от емоциите.
Повечето чувства са генетически заложени, но се формират в обществото и имат
огромна роля за поведението на човека.
МЕХАНИЗМИ
В най-общ аспект като механизъм на тези процеси се посочва съвместната дейност
на кората на подкорието на мозъка.
Към механизмите на чувствата спадат и безусловните стимули, които се
преобразуват от неутрални в емоционални-един много важен механизъм за
поддържането на емоционалния тонус на човека.
Социалната среда и личностните нагласи също играят голяма роля за тяхното
възникване.
Не по-малко значение за протичането на чувствата има и личното състояние на
организма и породеното самочувствие като израз на това състояние, също както и
мястото на човека в обществото.
Чувствата са израз на отношението на субекта към обекта, а също така и на нашето
собствено състояние.
Чувствата са израз на дадена потребност. Положителни емоции възникват, когато
количеството информация е по-високо от това, което човек е очаквал да получи.
Чувствата притежават сигнална функция. Човекът реагира на емоционалните
стимули с мимика и звук. Чрез възприетия, чрез емоциите сигнал, човека променя
своите мисли и действия.
Не можем да отминем и динамиката на чувствата. Те могат да протичат бавно,
могат да бъдат слаби, а после да се засилват постепенно или изведнъж.
Понякога чувствата могат да преминават едни в други, да се сливат, например
обичта преминава в ревност.
Емоциите също показват в какво състояние е личността, а върху тяхната основа се
оформят силни чувства.
Емоционалният процес се намесва в извършващите се в момента мисловни
процеси-възприемане, учене, припомняне, въображение, фантазиране, мислене.
Чувствата и емоциите притежават мотивационна сила, формират мотиви за
действия.
ПРОЦЕСУАЛНА СТРУКТУРА
Процесуалната структура на емоциите и чувствата представлява сложна,
динамична система, с постоянни параметри, които отговарят на различни центрове
за удоволствие и неудоволствие в мозъка. Те намират своя външен израз върху
човешкото лице, като изразяване на полужителни и отрицателни чувства.
Процесуалната структура на емоциите и чувствата е изследвана на няколко
равнища: нервно-мускулно, нервно-физиологично, психично.
Емоционалната система е ограничена, трудно се контролира, има натрупани следи
от миналото в паметта и те могат да предизвикат емоции. В процесуалната
структура на емоциите, протичат положителни и отрицателни връзки.
Процесуалната структура на емоциите и чувствата е синтез между вродени и
придобити механизми, протичащи в подкорието и кората на мозъка, между
психичните и физиологичните процеси, намиращи изява във външноизразните
мимически средства и поведението на човека.
ВИДОВЕ ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА
По въпроса за систематиката на чувствата има различни постановки. Най-
обективна е систематиката, която се изгражда въз основа на силата и
продължителността на чувствата.
Настроението се определя като дълготрайно, слабо чувство.
Има положителни настроения при силния тип нервна система и отрицателни – при
слабия тип нервна система.
Афектът е силно, но краткотрайно чувство. Обикновено той се предизвиква от
конфликтна ситуация-организмът се среща с някакво препятствие и при него
липсва възможност адекватно да отреагира. При състояние на афект се наблюдава
силно повишаване активността на човека и прилив на голяма сила, с цел
противопоставяне на създалата се ситуация. Афекта е присъщ за хората от силния
неуравновесен тип нервна система.
Страстта e дълбоко продължително чувство, свързано с волята и дейността на
човека. Има положителни страсти (към науката, изкуството и др.) и отрицателни
(към пари, кариеризъм и др.). има и страсти, които водят човека до отклонения от
сериозните му задължения. Това в повечето случаи са хобитата (спорт, лов, четене
на книги и др.). Страстта винаги е израз на духовни сили, а чрез задоволяването на
страстите си, човек получава приток на такива.
Стресовите състояния са плод на възникнали необичайни ситуации, които
променят поведението на човека и го поставят в непривично и нестандартно
състояние. Стресовите състояния обхващат цялата психика.
Висшите чувства са характерни само за човека и се пораждат от културата, науката,
от обществения живот. Това са моралните, интелектуалните, естетическите,
практическите чувства.
Практическите чувства произтичат от работата на човека в професионалната му
дейност.
Естетическите чувства са свързани с възприемането и преживяването на всичко
красиво (произведения на изкуството, природни забележителности, явления и т.н.).
Интелектуалните чувства се пораждат в процеса на интелектуалната дейност. Към
тези чувства спадат възхищението, любознателността, чувството за увереност.
ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЧУВСТВАТА
Експресията на чувствата представлява тяхният външен и вътрешен израз.
Във външния израз се забелязват вокални и мимически реакции, освен това, и
движенията на човека отразяват емоционалното състояние. При по-силните чувства
не е трудно да забележим изменение в цялото поведение на човека.
Вътрешният израз на чувствата се крие в промяната на пулса, изпотяването,
повишаване на обмяната на веществата.
Чувствата имат дълбоко личностен характер. Всяко едно чувство показва част от
характера и личността на човека. Начинът по който протичат чувствата и смяната
или преплитането на едни чувства с други се до голяма степен се дължи на
типологическите особености (плод да дългата еволюция) при нервната система на
човека.
Индивидуалните особености на чувствата могат да се търсят в различните видове
темперамент, както и с напредването на възрастта при хората. При различните
типове темпераменти чувства протичат по различен начин. Различни са по
динамика, по начин на протичане, по начин на изява и трайност и т.н. А с
напредването на възрастта, рационалното взима контрол над емоционалното и
следователно съзнанието все повече контролира чувствата.
ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВАТА ЗА АНИМАЦИОННОТО
КИНО
Във всяко едно изкуство емоциите и чувствата имат водеща роля. Невъзможно е
нещата от реалния живот да бъдат пресъздадени единствено по рационален път,
както е и невъзможно по този начин да се възприеме заключеният в
художественото произведение замисъл.
В съдържанието на анимацията не може да се вникне по извънемоционален начин.
Ако в анимационния филм, ако чрез музиката и персонажите не изразява емоции и
чувства, тогава този филм ще представляват просто раздвижени рисунки или
натурни снимки на хора и предмети. Емоциите са водещи в анимационния филм и
не напразно дори биват хиперболизирани в повечето случаи с цел да се постигне
още по-голямо въздействие върху зрителя.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Емоции и чувства

Емоции и чувства. Що е емоция и какво е чувство, разликите между двете и тяхната връзка. Значението им в изкуството.
Изпратен от:

на 2009-01-25
Добавен в:
Реферати
по Психология
Статистика:
465 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Времето в нас и ние сме във времето

02 ное 2010
·
54
·
5
·
1,013
·
141

Времето е всичко то е реалното в нашия свят. Времето създава и руши. То ни дава миговете за които мечтаем, а после ги изтръгва. Ние сме част от времето и то е част от нас. Всяко същество има предначертана съдба, която се повтаря до края на времето...
 

Решаване на конфликти

27 мар 2008
·
702
·
12
·
2,504
·
267
·
1

Конфликтът е вечно социално явление, което е характерно за всички общества, култури и народи.Той има универсална природа- присъщ е както на общия човешки социум, така и на всеки отделен индивид.
 

Психология на християнина в концепцията на Ницше

03 май 2006
·
522
·
11
·
3,307

Религията е една идея за света и жизненото поведение, изградени на основата на вярата в съществуването на някакво божество. Със своята доктрина, със своя език и ритуали, тя предлага своя версия за смисъла и ценностите на живота, за произхода на света
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
448
·
29
·
11,138
·
4

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Морално развитие

07 апр 2009
·
176
·
17
·
5,198
·
198

Морално развитие - стадии, хипотези за морални дилеми, алтруизъм.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
623
1
16.07.2012
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
243
1
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Емоции и чувства

Материал № 269079, от 25 яну 2009
Свален: 465 пъти
Прегледан: 440 пъти
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 4
Брой думи: 920
Брой символи: 8,158

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Емоции и чувства"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
26

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
366

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения