Големина на текста:
1.Въведение
За да навлезем в проблема на дисциплината “разузнавателна защита на
конституционния ред”,е необходимо да изясним какво означават понятията
“конституционен ред” ,”заплахите за конституционния ред” и “разузнавателна защита”.
Понятието конституционен ред означава съвкупността от регулирани и защитавани с
нормите на правото обществени отношения, посредством които конституцията на
страната осъществява своето действие. От тук би следвало да се отбележи, че основен
предмет на защита са обществените отношения, понеже те са израз на
конституционните ни права и интересите на държавата.
2.Форми на непосредствено посегателство срещу
конституционния ред
Заплахите за конституцията са различните видове посегателства, които по
някакъв начин нарушават обществените отношения или оказват негативно влияние за
сигурността и целостта на държавата. Такива например са:
- заговор;
- нелегална противоконституционна дейност;
- тероризъм;
- отвличане на заложници;
- бандитско-възстаническа дейност и т. н.
Всяко едно от посочените престъпления не само вреди на обществените отношения и
застрашава сигурността на страната, а и благоприятства за посегателства върху
конституционния ред.
Прилагането на Конституцията означава и необходимост от нейното спазване. Когато
се говори или пише за спазването й, не трябва да се разбира, че това означава само тя
да не се нарушава, в смисъл да не се действа в разрез с разпоредбите, принципите,
идеите и духа на Конституцията. Именно незачитането на конституцията може да
доведе до различни прояви на противоконституционна дейност. Престъпленията, които
се включват в състава на организираната престъпност са следните:
-тероризъм;
-контрабанда на оръжия;
-отвличане на заложници и т.н.
Тоест това са все престъпления застрашаващи сигурността на страната, което от своя
страна ги превръща в престъпления, които се явяват израз за неспазването на
конституцията.
3.История на Тайните операции
Тайната операция , като човешка дейност съществува от наи-дълбока древност.
Това е така, защото нейните прийоми са присъщи за човека ,племето,народа,държавата
в тяхната борба за надмощие или оцеляване.Да измамиш противника ,да му окажеш
изгодно влияние , да убиеш тайно неприятеля , това са способи , използвани с
оформянето на човешкото общество.
По време на Средновековието , когато в обществения живот на Европа се налага т.нар.
дворцов шпионаж и в борбата за надмощие между различните династии разузнаването
става важен инструмент ,използването на заговори ,убийства , покушения , провокации
е нещо естествено.С появата на нациите и оформянето на буржоазните държави
техните разузнавателни служби веднага приемат на оръжие извършването на тайни
операции.Така например след Великата френска революция двете сили на
противопоставянето – на революцията и контрареволюцията ,използват разузнаването
не само да събират информация за противника , но и за извършване на специални
операции , като подготовка на въстания, бунтове и преврати ,опити за подронване на
икономиката , пропагадни акции, осъществяване не терористични актове ,отвличания
на политически противници и пр.
По време на Първата световна война извършването на тайните операции е насочено
основно към стратегически дезинформационни операции за заблуждаването на
противника , към оказване на негативно въздействие върху вражеските въоръжени
сили, към предизвикване на бунтове ,брожения и недоволства в тила на войската и
сред населението.
Появяването на историческата сцена на първата социалистическа държава – Съветски
съюз, внася нови моменти в използването на тайните операции.
Истинската епоха на тайните операции настъпва обаче по време на Студената война.
До голяма степен това е така поради засилената конфронтация между двете системи и
непримиримата борба между тях за надмощие в света.
Водеща роля в света на тайните операции започва да играе най-младото ,но и най-
напористо разузнаване – американското ЦРУ.Една година след неговото създаване през
1947г. на дирекция ”Операция “ , известна още с наименованието ”Тайни служби“ , е
възложена като задача да осъществява тайни операции в света , защитаващи интересите
на САЩ.
Тайните операции са една от разновидностите на разузнавателната дейност. В закона
за национална сигурност на САЩ те са определени като скрита намеса във вътрешните
работи на друга д-ва с цел подпомагане , постигането на целите на външната
политика на САЩ. Тайни операции в последните 10 г. освен разузнавателните служби
на някой държави, аналогични тайни операции провеждат и транснационалните
терористични и др. престъпни групировки.
Обща характеристика на тайните операции:
1. Подготвителен стадий (перманентен , постоянно се осъществява).Тук се
изгражда и поддържа разузнавателната инфраструктура предназначена за
провеждането на активни мероприятия , операции за намеса във вътрешните работи на
конкретната д-ва.
Подготвителната дейност включва: изграждането на система от разузнавателни
позиции (легални – изградени в съответствие на законите; агентурни разузнавателни
позиции - влиза се в противоречие със законите на чуждата държавава ).
За нуждите на тайните разузнавателни операции се заемат агентурни и легални
разузнавателни позиции, които в зависимост от вида на тайната операция
(пропагандна, организационна) се заемат в - организации, учреждения , институции:
- заемане на разузнавателни позиции които да позволяват използването на
официалните , легални канали за международен обмен (икономически,
търговски , туристически , научен и т.н.). Като канали за трансфер на
информация , парични средства , материални средства хора и оръжие
(учреждения които ръководят , контролират - гранични пунктове)
- разузнавателната инфраструктура включително и надеждна система за
комуникация между разузнавателния център и системата от разузнавателни
позиции.Тази изградената инфраструктура има универсален характер, а не
само разузнавателен .
2.Същински стадии , които се реализира чрез задействане на системата от
разузнавателни позиции за изпълнение на програма предназначена за постигане на
конкретна политическа цел.(всичко което е свързано с проблема за властта - вземане ,
упражняване , запазване на властта). Обикновено тайните операции са насочени към
указване на съдействие, създаване на благоприятни условия , за реализация на целите
на определена политическа сила.
Друга насока на тайната операция може да бъде оказването на подривно въздействие
върху конкретна политическа сила (компрометирането и). Обикновено двете
направления се реализират едновременно, но акцента пада върху едно от двете .
4.Същност на тайните операции
Тайната операция представлява система от действия на дадено разузнаване за
оказване на въздеиствие върху чужди правителства, фирми, организации и лица с оглед
вземане на политически, икономически, военни и оперативни решения и провеждане на
дейност, изгодни за разузнаващата държава.
Тайната операция непосредствено въздейства върху суверенитета на разузнаваната
държава.За разлика от събирането на информация, където вредата за разузнаваната
държава е косвена и често пъти почти незабележима, при операцията вредата е
непосредствена и води до идеологически,политически,военни и научно-технически
промени,които са преследвани от разузнаването и са благоприятни за нейната
държава,но неблагоприятни за разузнаваната държава.В резултат на тяхното
провеждане настъпват промени в суверенитета на разузнаваната държава.Тези промени
може да настъпят веднага и да бъдат очевидни ,но може да се проявят постепенно –
като процес , като тенденция ,като еволюция ,и те да станат видими след известно
време.
Тайната операция се характеризира със своята активност.При нея разузнаването не се
стреми само пасивно да събира информация за обстановката в разузнаваната страна ,но
и да я промени.
Тайните операции се класифицират на четири нива:
- Рутинни разузнавателни операции-проверка на посолствата за евентуално
подслушване, събиране на информация по време на приеми и коктейли,обмен на
информация със слуйители на други разузнавателни служби, контакти със
служители на други разузнавания,защита на чуждестранни лидери на
съюзнически страни.
- Скромни намеси – финансиране на приятелски групировки,пропаганда в
демократични и авторитарни режими, техническо разузнаване от разстояние,
вербовка на агенти – чужденци.
- Високорискови операции – малки операции за спасяване на заложници, бойно
обучение на чужди военни сили, ограничени доставки на оръжие, икономически
поражения без човешки жертви, голямо финансиране в демократични и
авторитарни режими, проникване в чужди посолства, внедряване или вербуване
на агенти на високо правителствено ниво, дезинформация в демократични и
авторитарни режими.
- Екстремни действия - използване на химически, биологически или други
смъртоносни вещества, големи тайни войни, заговори за убийства, заговори за
преврат, сериозни икономически поражения,екологични промени, изтезания,
актове за отмъщение срещу цивилни граждани, вземане на заложници, големи
операции за спасяване на заложници, кражба на вискотехнологични оръжия или
материали за производството им, доставка на високотехнологични оръжия.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 мар 2020 в 18:32 ученик на 24 години от Варна - МГ "Д-р Петър Берон", випуск 2015
01 дек 2019 в 10:04 потребител
14 апр 2019 в 23:04 студент на 27 години от София - Нов български университет, факулетет - Национална и международна сигурнот, специалност - Гражданска и корпоративна сигурност, випуск 2020
05 фев 2018 в 13:38 студент на 50 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - ЗНС, специалност - ЗНС, випуск 2015
01 окт 2016 в 01:19 студент на 25 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
противодействие на тероризма ....трябва да опиша някоя организация от коя година е терористичният акт и така след това има ли още тероризми и през колко време са
добавена от vavka1111 16.10.2012
1
30
Подобни материали
 

Теми за държавем изпит по Национална Сигурност


Всички теми за държавен изпит общо са около 70 - сбито разработени материали по кризи и конфликти мвждународни отношения гражданска защита управление на сложни системи и др....
 

Теория на разузнаването и контраразузнаването


Това са разработки на въпросите от конспекта по Теория на разузнаването и контраразузнаването по специалността. Защита на националната сигурност от ВСУ "Черноризец Храбър", Варна Предмета е от 3 курс на проф.Бончо Асенов.
 

Национална сигурност


През 1925 г. обстановката в страната налага създаването на специална Дирекция на полицията. Приет е специален Закон за администрацията и полицията на МВРНЗ (1925)...
 

Неправителствени организации в системата за национална сигурност


Пищов за семестриален изпит по Основи на националната сигурност....
 

Сигурност на обществената система


Обществена система, компоненти, структуриране. Система за сигурност....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
190
1
28.11.2011
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
27
1
2 мин
03.11.2016
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Разузнавателна защита на конституационния ред

Материал № 268820, от 25 яну 2009
Свален: 175 пъти
Прегледан: 100 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,652
Брой символи: 15,188

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разузнавателна защита на конституационния ред"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения