Големина на текста:
ПО
ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ
Тема: „Анализът в системата на икономическите науки”
Изготвил:
Специалност:
Факултетен №
Свищов,
ИЗГОТВИЛ:
………………..
Анализът представлява абстрактна и субективна човешка дейност,
чието поведение е заложено в характера на мисловната дейност. Понятието
анализ означава разчленяване, разлагане. Прилага се за изследване и
изучаване на съставните елементи на всеки обект като част от цялото.
Същността на анализа може да се определи като метод за изучаване и
опознаване на природата и обществото чрез разчленяване на цялото на
съставните му части с цел разкриване на вътрешния му строеж, структура и
свойства, настъпилите изменения и причините, които са ги породили.
Световната практика познава и прилага икономическия анализ още
през първата половина на миналото столетие. Той се е появил в следствие на
развитието на пазарната икономика. У нас той се появявява като
самостоятелен клон на икономическата наука почти век по-късно, когато в
гидините след Първата световна война назря нуждата от научен подход при
управлението на стопанските дейности.
Същността и съдържанието на икономическия анализ се определят от
неговата функция и задачи. Основните функции могат да се формулират по
няколко начина:
1.Информационно-познавателна – свързана е с изучавне и
опознаване на икономическите явления и процеси.В изпълнение
на тази функция се набира и обработва разнообразна информация
за състоянието и динамиката на икономически резултати и
влиянието на обусловилите ги фактори и насоки.
2.Контролно-регулираща функция –тя отразява възможностите за
разкриване на допуснати слабости и грешки за нерационално
използване на разполагаемите ресурси , за съществуващи резерви
в организацията и използването на производствените мощности.
3.Планово-стимулираща функция –тя характеризира способността
на анализа да оказва влияние върху разработването на основни
планове и стратегически рещения за развитието на стопанската
дейност .
Икономическият анализ представлява комплексно и системно
отразяване и изследване на стопанската дейност за получаване на обективна
оценка за нейното състояние , резултати и проблеми с цел разкриване на
дейността в перспектива Същността и функциите на анализа определят
основните задачи : оценка на състоянието и степента на използване на
входящите в стопанската дейност ресурси., разкриване на тенденциите и
закономерността в развитието ,установяване на факторите и степента на
тяхното влияние върху постигнатите резултати.
Икономическият анализ се прилага в управлението на стопанските
предприятия и фирми, независимо от техните размери и форма на
собственост, в следните насоки:
1.При прогнозирането и стратегическото фирмено планиране.
Без задълбочено изучаване на тенденциите в развитието на
фирмата и обкръжаващата я среда през изминалия период и
настоящето, не е възможно да се предвидят реалните
възможности на предстоящото развитие.
2.При оперативното календарно планиране. Необходимо е с
помощта на икономическия анализ, да се осигури необходимата
научна обосновка на конкретните задачи, за да се предотврати
възможността за приемане на неизпълними задачи, несъобразени
с реалните възможности за повишаване на стопанската изгода.
3.При орагнизирането и осъществяването на действено
ръководство за изпълнение на набелязаните цели. С помощта
на икономическия анализ в хода на изпълнението на поставените
цели трябва системнода се откриват отклоненията, всоевременно
да се разкриват причините, които ги обуславят, да се набелязват и
привеждат конкретни мероприятия за регулиране на дейността на
фирмата.
4.При осъществяването на външния, финансово-данъчния,
финансово-ревизионен и митнически контрол. Методическите
подходи на анализа са средство, което външните контролни
органи успешно използват за разкриване на незаконосъобразни и
нецелесъобразни управленски действия от страна на
ръководството.
От казаното до тук можем да си направим извода, че икономическият
анализ на дейността на фирмите е същесвен елемент на стопанското
управление; важно условие за изработване и провеждане на
научнообосновани управленски решения; средство за осъществяване на
външнофирмен и външен контрол и за своевременно отстраняване на
недостатъците и слабостите; метод за разкриване на резерввите за
повишаване на икономическата стабилност на фирмата.
За предмет на икономическия анализ се приема стопанската дейност. А
в условията на пазарно стопанство предмета се свежда до: изучаването на
движението на капиталите през всички фази на техния кръгооборот в
различните звена на стопанството.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализът в системата на икономическите науки

Анализът представлява абстрактна и субективна човешка дейност, чието поведение е заложено в характера на мисловната дейност. Понятието анализ означава разчленяване, разлагане.
Изпратен от:
marulllka
на 2009-01-23
Добавен в:
Курсови работи
по Икономически теории
Статистика:
31 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории на тема: физиократи
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тест по икономически теории на тема: Физиократи. Включва проверка на знанията върху материала по методология и основни концепции в теоретичната система на Кене. Учение за чистия продукт, класите и капитала. „Икономическа таблица” на Кене. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
338
1
08.11.2012
Тест по икономически теории за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тестът е на тема Лозанската школа и приноса а Парето, Курно, Валра и Джевънс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, Икономически теории.
(Труден)
20
210
1
09.04.2014
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Анализът в системата на икономическите науки

Материал № 267213, от 23 яну 2009
Свален: 31 пъти
Прегледан: 14 пъти
Качен от:
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 722
Брой символи: 6,852

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализът в системата на икономическите науки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала