Големина на текста:
Основи на управлението
1. Същност на организацията. Формални и неформални огранизации. Общи
характеристики на сложните организации.
Организация е мястото, където се организират ръководствата. Управлението е
сложна дейност. Може да бъде свързано с организация от различне тип. Тя е причи-
ната, която обуслявя съществуването на управлението и затова трябва да изясним какво
е организация. Те е група от хора и трябва да отговаря на определени изисквания:
1. Най-малко 2ма души, който считат себе си за част от тази група.
2. Наличието на най-малко на една обща цел на всички членове на групата.
3. Наличие на членове на групата, които работят съзнателно и съвместно за дос-
тигане на общата цел.
Понятието “организация”:
-организацията като система- съвкупност от взаимно свързани елементи. Всяка
система има определени граници, в зависимост от целите, в рамките на които функ-
ционира.
- “организация”-та може да означава определено равнище на организираност
вътре в една система.
- “организация”- под това понятие се разбира дейността по създаване на ред и
подреденост в една система или определяне на една от управленските функции.
Определението за организация се отнася за т. нар. формални организации, които се
създават въз основа на предварително определени и регламентирани правила (Тър-
говски закон). Освен формални организации съществуват и неформални, които въз-
никват неорганизирано в по-многолюдните формални организации. Те са типични за
по-големите фирми. Характерно е, че те имат свои правила и норми на поведение на
членовете в съответната организация и преследват специфични цели и интереси. Съз-
дава се т. нар. “групов интерес”.Процесът на ъправление се отнася до създаването и
функционирането на дадена формална организация. Формалните организации рядко
формират и изследват една- единствена цел, но е възможно. Повечето организации си
поставят повече цели и попадат в групата на “сложните организации”.
Основни характеристики на сложните организации
1. Всяка сложна организация преобразува ресурси ( пари, капитал и т.н.) за дости-
гането на определен резултат (материални ресурси- суровини, материали; информа-
ция). Преобразуването на ресурсите е най-забележим в произвоствените организации,
но той съществува и в нестопанските организации.
2. Зависимостта на организацията от външната среда- Нито една организация не
може да функционира без връзки с външната среда (доставчици, потребители, конку-
ренцията, парите и т.н.). Организацията си въздейства с външната среда ежедневно.
1
Външната среда включва всички останали организации, органи на държавното управ-
ление, които определят правилата, които се отнасят до дадената организация. Вън-
шната среда действа благоприятно и неблагоприятно на организацията.
3. Осъществяване на хоризонтално разделение на труда. Тези организации
реализират специализация на труда. Работата се разделя м/у различни .
Външният израз е свързан с появата на различните професии и специализирани звена.
Ясно изразено е в по-големите организации.
4. Сложните организации осъществяват вертикално разделение на труда. В орга-
низации, в които се задълбочава хоризонталното разпределение, се формират много
звена. Създава се т.нар. йерархия или вертикално разделение на труда. Външен израз на
вертикалното разделение на труда е свързано с появата на управлениските нива, които
формират тази йерархия.
За да може една организация да реализира своите цели и задачи, някой трябва да
координира дейността във всички подразделения и хората, коит работят в тях. Лич-
ността, която управлява е реъководителя. Всички ръководители осъществяват дейнос-
ти, които са много общи или близки по характер. Всеки зависки от опита и квалифи-
кацията си и управлява по различен начин. Успешна е, ако тя достигне своите цели, а
управлението по същество е управляването на функции за постигане на предвидените
цели.
Компоненти на бизнес успеха
1. Компонент на оцеляване на организацията чрез усъвършенстване на асорти-мента
от продукти и услуги.
2. Ефективността и резултатността от дейността- условия на дългото оцеляване на
една организация . Рeзултатността е окончателното постигане на целите. Всяка цел е
бъдещ резултат.
2. Управление – същност. Управленски функции. Нива на
управлението – характеристика. Мениджърски роли. Мениджъри и
предприемачи. Успешното управление
Използвани съкращения : О- организация, У- управление
1. Същност на управлението
Управлението се осъществява с и чрез други хора. Чрез него се осъществява раз-
пределение и интегриране на усилията на всички. Да се управлява една О означава:
I. ПЛАНИРАНЕ - Да се определят целите u и да се установят какви измене-
ния ще настъпят във външната среда на О и как те ще u повлияят.
II. КООРДИНАЦИЯ – Да се координира дейността на хората в О за постигане
на целите. Прави се избор на организационната структура.
III. МОТИВАЦИЯ –Да се реши кой при какви условия ще изпълнява
дейностите в О.
2
IV. КОНТРОЛ – Да се прецени по какъв начин ще се измерват резултатите от
работата в О.
Можем да преставим процеса на У като тези 4 последователни функции. Всяка
може да започне да действа, когато са налице резултатите от предишната функция.
Контролът дава инфо как е изпълнена задачата. Има права (1->2->3->4) и обратна
връзка (4->3->2->1). Наличието на обратна връзка определя У като цикличен процес. Ре-
ализирането на контрола изисква преценка на резултатите, което може да предизвика
вземане на коригиращи решения. Така завършва 1 цикъл в У.
В управленската литература има голямо разнообразие в дефинициите на У. Разнооб-
разието произтича от броя на функциите. Много често ПЛАНИРАНЕ се дели на Прог-
нозиране и планиране, Организация (Координиране), Мотивация ( Информиране).
Вземането на решение е тпично за 4-те функции и се разглежда като самостоятелен
процес.
Друг аспект на управлението
У може да се представи като целенасочен начин на въздействие на даден субект в/у
поведението на някаква организация за достигане на предварително формулирани
цели. За да съществува този процес, е необходимо:
1) Субект на У
2)Обект, върху който да се въздейства
3)Предварително определени цели
Тези 3 елемента определят системата на У.
Субект на управлението е всеки, който изпълнява управленски функции. Субектът
може сам да формулира целите си, но може да ги получи от друг субект., от който
зависи.
Обектът на У е в определени граници. Той е ограничен от всички останали обекти
на У и винаги има определено предназначение.
Връзките м/у субекта и обекта се регламентират от обекта. Имат информационнен
характер. Субектът регламентира връзките на обекта с външната среда , като се
съобразява в тази си дейност с действащите закони, етиката в бизнесотношенията и
решенията на централнизираните държавни органи.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност на организацията

Същност на организацията. Формални и неформални огранизации. Общи характеристики на сложните организации...
Изпратен от:
Debs
на 2007-04-25
Добавен в:
Лекции
по Мениджмънт
Статистика:
942 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
структура на организацията
добавена от beki.dimitrova 31.10.2013
2
14
Подобни материали
 

Курсова работа по проектна организация и управление

11 сеп 2010
·
369
·
6
·
1,389
·
618

Курсова работа по проектна организация и управление...
 

Проектна организация и управление

13 яну 2009
·
669
·
10
·
1,661
·
403
·
2

Проектът е кодекс от знания за управление на поставена задача с определени изходни данни и изисквани, очаквани резултати. Тези резултати определят, обуславят начините, които ще се използват за решаване на поставената задача...
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
432
·
38
·
7,289
·
391
·
1

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Лидерство в управлението

29 ное 2009
·
209
·
15
·
1,687
·
3

Ако погледнем в Оксфордския речник, ще установим, че един от синонимите, с които се определя думата „manage”, е „водя”.Разбира се, не е това причината мениджърът да бъде характеризиран като водач /лидер/ на екипа, който той ръководи.Всъщност това дори...
 

Същност на дисциплината финансов мениджмънт

07 май 2008
·
300
·
5
·
772
·
147
·
1

Финансите на фирмата могат да бъдат дефинирани като изкуство и наука за управление на парите. Теоретическите основи на финансите на фирмата имат различни измерения. Те обаче се предопределят и развиват в съответствие с 3 основни групи...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по лидерство и ръководство за 4-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса по лидерство и ръководство за студенти 4-ти курс Мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
59
1
1 мин
20.08.2014
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
30
1
4 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Същност на организацията

Материал № 26428, от 25 апр 2007
Свален: 942 пъти
Прегледан: 228 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,021
Брой символи: 6,684

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на организацията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
42

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения