Големина на текста:
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА БОЛНИЯ.СЕСТРИНСКА
ДИАГНОЗА
Когато споменем понятието СД веднага възникват два въпроса"защо е
необходимо да се говори за СД? и "Защо е необходимо да се поставя тя?
Отговорите на тези въпроси произтичат от:
1.Нарастващото разнообразие в лечебната дейност.
2.Рационализирането на разходите в здравеопазването.
3.Нарастването на изискванията на клиентите към мед.персонал.
Всички тези елементи изискват от мед.сестра да оптимизира и усъвършенства
ежедневната си дейност, да подобрява качеството на СГ ,като това се превръща в
нейно професионално задължение .Използването на СД е важен етап от процеса на
професионализацията на сестринската практика. Тя е необходима за да бъдат
осигурени автономните функции на мед.сестра.Тъй като без тях не може да се
покаже и да се подчертае присъщата специфична роля на м.с
СД се опира на клинична преценка т.е на становището на м.с
позволяващо й да си зададе няколко въпроса преди да премине към действие.
1.Какъв е проблемът?
2.Защо това е така?
3.Мога ли да го назова с точното му име ?
4.Зная ли ,умея ли да окажа въздействие?
5.Какво да направя и как да го направя?
Или поставянето на СД е извършването на всички разсъждения за
осъществяването на качествени грижи за болния. СД е самата същност на
професията тъй като според законовите разпоредби и нейните компетенции тя има
право да я поставя и да я прилага.
Дефиницията на СД е приета на 9-та конференция на Североамериканската
асоциация за СГ проведена през месец март 1990 година и гласи следното:
"ФОРМУЛИРАНЕТО НА КЛИНИЧНА ПРЕЦЕНКА ОТ
МЕД.СЕСТРА ,КАСАЕЩО РЕАКЦИИТЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ
ПОТЕНЦИАЛНИ И МАНИФЕСТИРАНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕСИТЕ В
ЖИВОТА НА ОПРЕДЕЛЕН ЧОВЕК,СЕМЕЙСТВО,КОЛЕКТИВ.СД СЛУЖИ
ЗА ОСНОВА ПРИ ИЗБОРА НА СЕСТРИНСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРИЖИ ,
ЦЕЛЯЩИ ПОСТИГАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИ ,ЗА КОИТО МЕД.СЕСТРА Е
ОТГОВОРНА "
В тази дефиниция има три ключови думи,които определят съдържанието на
СД.
1.Преценка-това е становището ,мнението на мед.сестра което тя дава
след събирането на данни и установяването на някаква зависимост между тях.
За да събере и анализира тези Ёанни обаче, тя трябва да има теоретични
знания, умения и опит, достатъчно информация, защото човек разпознава само
онова което познава.
2.Реакции - това са реакциите спрямо здравословните проблеми, спрямо
жизнените процеси. МС диагностицира отговора на пациента на дадена
ситуация, а не самата ситуация. Практически сестринските грижи се
съсредоточават върху самият отговор, а не върху причините които го
пораждат.
3. Отговорност - за резултатите. МС преценява зоната на своите
компетенции, определя сестринските грижи и отговорност за тях.
Всяка СД има 3 елементи:
1.Проблем- описание на действителното състояние на болния.
Отразява изменението в здравния статус, но не обозначава степента
на изменение. Наличието на проблема трябва да се потвърди от самия
пациент, ако състоянието му позволява. Проблемът трябва да е
достатъчно конкретен, за да породи специфична цел т.е. да породи
план за грижи към пациента.
2.Етиология / благоприятстващи фактори/ това са онези ситуационни
фактори, които могат да причинят даден проблем или да повлияят
неговото развитие. Етиологията, както и проблема търпят
промяна.СГ които ще променят етиологията, трябва да се вписват в
рамките на независимите функции на сестрата т.е. тя да има
законовото и морално право да решава този проблем.
Медицинската диагноза и лечението не са благоприятстващи
фактори.
3.Признаци - белези, симптоми наблюдаващи се в дадена личност , в
даден проблем. Те изчезват или се подобряват в дадена личност
когато сестринските грижи са съответни на нуждата.
Етапи на диагностичният процес - този мисловен процес преминава
през 5 етапа.
І етап - системно събиране на данни. Това е най- важният етап, върху
него се базира СД. Той има 2 аспекта:
а/ събиране на данни от всички био- медицински данни, лекарска
диагноза, анамнеза, резултати от лабораторни изследвания,
медикаментозно лечение, диетичен режим и др.
б/ събиране на данни от гледна точка на мс, т.е. от гледна точка на
задоволяване на 14 - те жизнени потребности според концептуалният
модел на В.Хендерсън. При събирането на данни се съобразяваме със
състоянието на болния, лекарските назначения, медицинското досие,
данни от близките на пациента и от самият пациент.Тези данни мс
събира чрез - наблюдение и разговори, като се осланя на сетивата си/ да
чуе, да пипне, да усети, да види /
ІІ етап - събиране на данни на база знания, умения, опит и интуиция. На
този етап се откриват показателите на проблемите.Когато има добро
взаимодействие между знанията и опита , тогава може да се посочи
признака за наличието на проблема.
ІІІ етап - откриване и групиране на признаци .
ІV етап - изработване на хипотези. Те могат да бъдат една или няколко
и се наричат възможни диагнози.
V етап - Валидиране / утвърждаване /на резултатите. Тава се прави
когато е налице проблема. Прави се обсъждане с останалите колеги и ако
е необходимо се задават допълнителни въпроси на пациента за
потвърждаване на проблема. Пациента сам изразява проблема . При
разговора с пациента се установява най-точната хипотеза.
4.Типове сестринска диагноза
Ітип -реална /действителна/ при нея проблемът е налице. Тя има реални
прояви, които могат да се видят.
Ітип - опасност /риск/ това е СД , при която проблемът може да
възникне, ако не се положат достатъчно СГ. За да постави тази диагноза
мс трябва да има много познания. Всеки проблем в списъка на СД, може
да се използва като рисков проблем.
ІІІ тип - възможна /евентуална/ Възможно е проблемът да съществува.
При тази диагноза мс няма достатъчно данни за момента, за
съществуването на проблема, но са налице признаци, които предполагат
наличието на проблема.
5.АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМИТЕ
Проблемите които възникват при поставяне на СД са:
А. Съвместно третиран проблем - проблем третиран с някого
/лекар/ по отношение на сътрудничеството мс има 2 пътя:
_ наблюдение на болния за да открие проблема и съобщи на лекаря
-изпълнение на лекарските назначения
МС определя в кой момент , кои признаци са критични и трябва да
извика лекаря
Б. Проблеми възникващи от автономната функция на мс наречени
СД. Чрез съда мс трябва да докаже в какво се състои специалната услуга,
която тя оказва на хората и обществото
Съда е белег на един процес , които идентифицира сестринството като
професия. Тя свидетелства за автономната професионална мисъл. Нейното
използване носи повече творчество при намиране на верните отговори, при
грижите и помага да се излезе от сянката на лекаря. За поставяне на СД мс не

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сестринска диагноза

Материалът разглежда термините "сестринска диагноза", "изроботване на план за сестрински грижи" и "сестрниско досие" като нов вид документация в България.
Изпратен от:
Galia Yankova
на 2009-01-20
Добавен в:
Лекции
по Медицина
Статистика:
704 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Психосоциални комуникации с психично болен
добавена от petya.uzunova 12.05.2013
0
48
Подобни материали
 

Информирано съгласие-структура, видове, предпоставки

15 май 2009
·
301
·
18
·
2,057
·
305
·
2

Информираното съгласие представлява писмено съгласие на пациента, давано след предварително получена достатъчна информация относно осъществяването на диагностична ...
 

Информирано съгласие

13 май 2010
·
274
·
8
·
2,015
·
507
·
4

Информираното съгласие представлява писмено съгласие на пациента, давано след предварително получена достатъчна информация относно осъществяването на диагностична или терапевтична процедура, която засяга личността...
 

Сестрински грижи при болни с бронхиална астма в домовете и в болничните отделения

23 ное 2006
·
901
·
7
·
1,134
·
813

Бронхиалната астма е заболяване, което протича с пристъп на задух в следствие обратимо генерализирано стеснение на бронхите с алергична етиология...
 

Кръвни групи, кръвопреливане

19 юни 2008
·
397
·
16
·
3,264
·
437
·
1

Уточнени са възможните грешки, усложнения и реакции по време на преливането и след него. Отразени са видовете документи необходими за извършване на манипулацията.
 

Информирано съгласие

30 дек 2008
·
611
·
11
·
2,485
·
494
·
4
·
1

Пациентът, като консуматор на здравни грижи, има фундаментално право да определя какво да се извършва с неговото тяло и да му бъде предоставяна подходяща информация, на която да се опират неговите решения...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Медицина
Тест по долекарска помощ за 1-ви курс
изпитен тест по Медицина за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от МК "Йорданка Филаретова", специалност "Инспектор по обществено здраве", 1-ви курс. Съдържа 20 базисни въпроса за долекарската помощ, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
58
1
1 мин
02.09.2014
Долекарска помощ
изпитен тест по Медицина за Студенти от 1 курс
Тест за специалност "Рехабилитация". Съдържа въпроси от целия материал за изпита. Въпросите са смесени - има само с един верен, но и такива с множество верни отговори.
(Лесен)
80
3
1
18 мин
26.09.2019
» виж всички онлайн тестове по медицина

Сестринска диагноза

Материал № 262042, от 20 яну 2009
Свален: 704 пъти
Прегледан: 942 пъти
Качен от:
Предмет: Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 1,451
Брой символи: 12,654

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сестринска диагноза"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения