Големина на текста:
Югоизточен регион
1.Географско положение, граници и големина
Югоизточният регион заема югоизточната част на страната и включва 13,2% или 14,6
хил. км
2
. Има благоприятно географско положение, което се определя от широкия му
излаз на Черно море. То съществено влияе върху стопанското развитие на района и в
значителна степен е определило икономическата му специализация и концентрирането
на значителна част от населението му по крайбрежието. От север на юг в него се
включват територии от Източна Стара планина , Средногорието, Сливенска ,
Карнобатска и Айтоска котловина , Бургаска низина и Ямболско и Елховско поле и
Северна Странджа.
Северната граница започва от Твърдишкия проход , след Върбишкия проход следи
най-северните разклонения на Стара планина и по поречието на р.Двойница достига
до Черно море. Поради сравнително малката надморска височина и множество проходи
тази граница е пресечена от множество пътища, включително и електрифицираната жп
линия Карнобат – Комунари – Синдел – Варна по поречието на р.Луда Камчия. През
всички проходи минават шосета , които се включват в основните направления София –
Бургас. Тези пътища осъществяват връзките на региона със съседните региони -
Североизточен приморски, Североизточен придунавски и Североизточен централен
регион. Важен международен път, който пресича източната граница, чрез която
граничи с Черно море , е при Обзор = Констанца – Варна – Бургас – Малко Търново за
Истанбул. Южната граница съвпада с държавната и следи Странджа, Дервентските
възвишения и при р.Тунджа поема на север, където минава границата с Източния
Тракийско – Родопски регион. Чрез нея регионът е широко отворен за връзка с
останалите южни райони.
2.Природни условия и ресурси
Районът включва части от различни природногеографски области и се характеризира с
разнообразен релеф. Планини – Източна Стара планина, Източна Средна Гора ,
Сакар, Северна Странджа ; низини – Бургаска низина ; котловини – Сливенска,
Карнобатска, Айтоска . Стопанската дейност почти изцяло е съсредоточена в низините
и котловинните части и поречието на р.Тунджа. Те благоприятстват механизацията на
земеделието, развитието на транспорта ,строителството и селищната мрежа.
Характерът на релефа в Източна Стара планина и Странджа не е пречка за
съобщителните и транспортните връзки. Черноморското крайбрежие със своята
конфигурация и разнообразни крайбрежни форми е създало възможности за възникване
на черноморските градове и пристанищата им. Обширните плажови ивици, пясъчните
дюни, удобните заливи, крайбрежните езера и др. са неоценими ресурси за морския
туризъм.
Полезните изкопаеми са разнообразни по вид, но не са достатъчни, за да се
окажат фактор за развитието и местоустановяването на съответстващите им отрасли.
Добитите суровини директно или във вид на концентрат след флотация се изнасят за
други райони. От горивните изкопаеми значение имат черните въглища в Балканбас. Те
са единствените добивани черни въглища у нас, залягат при неблагоприятни геоложки
условия и са на изчерпване. Кафявите въглища, които се добиват в Бургаския басейн -
„Черно море” също са с ограничено значение. Значителни са запасите на лигнитни
въглища в Елховския басейн, който не е икономически и екологично ефективен поради
недоброто качество на въглищата. От рудните изкопаеми национално значение имат
медните руди в мините край Бургас, Граматиково и Малко Търново.
Желязна руда с високо съдържание на метал, но с ограничено количество има край
с.Крумово, Ямболско. Нейният добив като икономически неизгоден е преустановен.
Оловно-цинкови находища са разкрити в Дервенските възвишения. Всички руди се
обработват във флотационни фабрики до концентрати и се изнасят извън региона.
Нерудните изкопаеми са изключително разнообразни. Със стопанско значение са
облицовъчните кариерни материали, мрамори и габро добивани при Малко Търново,
с.Мрамор и др. , андезити при Айтос, ранити при Елхово и Созопол. От другите
нерудни изкопаеми значение имат зеолити добивани при с.Еленово и българити при
гр. Българово.
Климатът чрез своето разнообразие е благоприятна предпоставка за земеделската
специализация и туристическото развитие на региона. Североизточните и средните
части на региона са в преходена, южните – в континентално-средиземноморски и
крайбрежните части – в черноморската климатична област. Климатичните условия
благоприятстват отглеждането на топлолюбиви култури. Безмразовият период е дълъг,
особено в Бургаската низина, температурната сума е голяма и след жътвения период
дава възможност за отглеждането на втори култури. При този температурен режим
земеделската специализация е в отглеждането на зърнени и технически култури,
зеленчуци, лозя и овощия. Средното валежно количество за селскостопански усвоените
земи е 500 мм годишно. Регионът в по-голямата си част попада в средно засушлив
район според условията на овлажняване. Само Тунджанското поречие е в много
засушлив район. Снежната покривка не се задържа продължително. Неблагоприятно
явление понякога са силните североизточни ветрове през зимата.
Водните ресурси в региона са ограничени. Голямата част от реките са къси и се
вливат в Черно море – р.Луда Камчия, Ропотамо, Резовска, Тунджа, Велека. Язовири
използвани за водоснабдяване, промишлени нужди и напояване са Жребчево, Камчия,
Ясна поляна , Мандра. Регионът изпитва недостиг на водни ресурси. По крайбрежието
има множество лиманни и лагунни езера – Бургаско, Атанасовско, поморийско и др. Те
се използват за солодобив и извличане на луга или калолечение. Минералните извори
при с.Кротен, гр.Стралджа, с.Стефан Караджово са центровете на
балнеолечението.Уникален ресурс са черноморските води.
Почвите са значителни по размер и плодородие.В региона преобладават канелените
горски почви и смолниците, които при допълнителната обработка са плодородни.
В котловинните полета има делувиално-ливадни почви, а по реките – алувиално-
ливадни. Във високите части на Източна Стара планина и Странджа се срещат
кафявите горски почви. Природен уникат са жълтоземните почви на р.Велека.
Горски ресурси са ограничени, представени от широколистни гори. Югоизточният
регион притежава 11% от запасите на дървесина в страната. Териториално
разпространени в северните и южните части на региона и там са местоустановени и
центровете на дърводобив. Има дивечови стопанства в Странджа и Източна Стара
планина. От важно значение за животновъдството са пасищата в района, които са
значителни. Територията на региона включва 16 резервата и 1 природен парк –
„Странджа”.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 май 2020 в 11:41 потребител на 19 години
11 май 2020 в 17:33 ученик на 19 години от Раднево - СОУ "Гео Милев", випуск 2020
30 апр 2020 в 11:43 ученичка на 23 години от Пловдив - СОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2017
29 апр 2020 в 11:40 учител
26 апр 2020 в 17:38 учител на 47 години от София
29 мар 2020 в 16:37 студент на 40 години от Шумен - шу епископ константин преславски, факулетет - факултет природно науки, випуск 2020
24 мар 2020 в 17:11 ученик на 18 години от Котел - СОУ "Георги Стойков Раковски", випуск 2021
27 яну 2020 в 18:31 ученик на 20 години от Тетевен - ПГГСД "Сава Младенов", випуск 2019
20 юни 2019 в 09:37 в момента не учи на 30 години
15 фев 2019 в 21:59 студент на 42 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Югоизточен регион на България

21 мар 2006
·
2,771
·
20
·
5,102
·
2

Югоизточен регион на България - кандидат-студентска тема.
 

Природо - географски фактори

19 ное 2006
·
1,225
·
4
·
813
·
306
·

Природни ресурси - тези елементи на природната среда, които се използват пряко в човешката дейност: енергийни, минерални, водни, поземлени, животински, растителни и климатични.
 

Южен централен район

26 дек 2008
·
375
·
10
·
1,823
·
517
·
1
·
2

Южният централен район, както и останалите райони на страната е обособен на 30.05.2008г в брой 50 на Държавен вестник с цел изпълнение на програми и стратегии, съфинансирани от Европейския съюз...
 

Растителност и животински свят в България

20 мар 2006
·
1,555
·
7
·
2,522
·
683
·
1

Растителност и животински свят в България - кандидат-студентска тема.
 

Географско положение, граници и териториален обхват на България

23 дек 2006
·
835
·
20
·
4,396
·
441

Астрономическо географско положение, природногеографско (физикогеографско), икономгеографско, политикогеографско(геополитическо)...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
СИР в Южна България
тест по География за Ученици от 10 клас
Социално-икономическите райони в Южна България. Подходящ за ученици в 10 и 12 клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
21
1
1
4 мин
31.07.2020
География на България
класно тест по География за Ученици
Тест, включващ всичко изучено в 7 клас. Въпросите са само е един верен отговор.
(Лесен)
17
8
1
4 мин
17.09.2020
» виж всички онлайн тестове по география

Югоизточен регион

Материал № 261373, от 19 яну 2009
Свален: 182 пъти
Прегледан: 212 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 566
Брой символи: 4,913

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Югоизточен регион"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
30

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
237 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения