Големина на текста:
ВТУ “Тодор Каблешков”
гр.София
ИЗРАБОТИЛ: ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
СПЕЦИАЛНОСТ: ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА
ГРОФИЯ, Ф.Н. 071281
1
“ СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ”
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е дейност по: набирането на
осигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в
доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни доброволни пенсии при
настъпване на осигурителните случаи, предвидени в Закона за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване и осигурителните договори.
Този закон урежда обществените отношения, свързани с допълнителното доброволно
пенсионно осигуряване, учредяването, лицензирането, преобразуването, прекратяването и
ликвидацията на пенсионно- осигурителните дружества, учредяването, управлението и
прекратяването на доброволните пенсионни фондове, държавния осигурителен надзор върху
дейността по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, защитата на осигурените
лица.
Основната цел на Закона е да създаде условия за развитието на допълнителното
доброволно пенсионно осигуряване като една от възможностите за получаване на
допълнителна пенсия от българските граждани и законно живеещите в България чужди
граждани.
От началото на 2000 година в България действа нов пенсионен модел, чрез който се
създаде т.н. 3-стълбова система за пенсионно осигуряване, която включва:
Първи стълб – ДОО обхваща цялото работещо население на страната.
Функционира на разходо-покривен принцип. Осъществява се от НОИ.
Втори стълб – ДЗПО- работи на капиталов принцип. Осигурява пенсия за ранно
пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд и / или
допълнителна пенсия за старост за родените след 31.12.1959 година. Осъществява се
от частни пенсионни фондове.
Трети стълб- ДДПО – има доброволен характер. Работи на капиталов принцип.
Позволява получаването на пенсии за старост, инвалидност и наследствени пенсии.
Осъществява се от частни пенсионни фондове.
Причини за въвеждането на новия пенсионен модел:
Основна причина за въвеждане на новия пенсионен модел са ниските доходи на
населението както в трудоспособна, така и в нетрудоспособна възраст и демографският
проблем, пред който е изправена страната, чието измерение в областта на пенсионното
осигуряване се изразява в невъзможността на старата пенсионна система, основана само на
разходо - покривен принцип, да функционира нормално и да осигурява необходимия
заместващ пенсионен доход на населението в пенсионна възраст.
Цели:
Повишаване на пенсионните доходи чрез въвеждане на капиталови схеми за
осигуряване, в които пряко да участват отделните лица в трудоспособна възраст, както и
техните работодатели. Чрез новия пенсионен модел отговорността за размера на пенсионния
доход на хората, които работят сега, е разпределена между държавата, работодателите и
осигурените лица.
2
Краен резултат:
Сумата от трите вида пенсии да осигури пенсионен доход в размер на 70-75 % от
последното възнаграждение преди пенсиониране, което е международно признатия стандарт,
гарантиращ запазване на стандарта на живот в нетрудоспособна възраст.
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие в
доброволни пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани
пенсионноосигурителни дружества. Пенсионноосигурителното дружество и доброволният
пенсионен фонд са отделни юридически лица. Доброволният пенсионен фонд е юридическо
лице с променлив брой осигурени лица. Активите на доброволния пенсионен фонд се
състоят от паричните вноски на осигурените лица и дохода, реализиран от тях, намалени с
таксите и удръжките, предвидени в този закон. Доброволният пенсионен фонд не носи
отговорност за задълженията на пенсионноосигурителното дружество. Натрупаните суми по
индивидуалната партида в доброволния пенсионен фонд не подлежат на запор и
принудително изпълнение. Реализираният от доброволния пенсионен фонд доход се
разпределя между осигурените лица пропорционално на техния дял от масата на активите на
фонда.
Фондове за допълнително пенсионно осигуряване:
УПФ – фонд за ДЗПО, в който задължително участват
всички родени след 31.12.1959 г, които получават доходи от трудова дейност. Обезпечава
втора допълнителна пожизнена пенсия за старост.
ППФ – фонд за ДЗПО , в който задължително участват
всички лица ,които работят при вредни условия на труд. Обезпечава срочна пенсия за ранно
пенсиониране, която се получава до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст.
ДПФ – фонд за ДДПО, в който доброволно могат да се осигуряват всички лица,
навършили 16 години – самостоятелно, за сметка на работодател, на друг осигурител или
комбинирано. Обезпечава получаването на трета доброволна пенсия за старост, инвалидна и
наследствена пенсия.
Всяко физическо лице, навършило 18 години, може доброволно да се осигурява или
да бъде осигурявано в доброволен пенсионен фонд чрез пенсионно осигурително дружество,
при условията и реда на Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява на принципа на
предварително определени в договора с пенсионно- осигурителното дружество осигурителни
вноски. Натрупаните средства на осигуреното лице се капитализират в индивидуална
партида в доброволния пенсионен фонд. Не се допуска преразпределение на средства между
индивидуалните партиди. Пенсиите се определят на основата на натрупаната сума в
индивидуалната партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране,
намалени с таксите и удръжките, предвидени в закона.
Какви са възможностите на допълнителното пенсионно осигуряване
Преди 13 години у нас заработиха доброволните пенсионни фондове. За първото
полугодие на 2007 година са платени допълнителни пенсии на 1900 души в общ размер на
11млн.лв.
Съгласно КСО всички лица, които са родени слез 31.12.1959 година и се осигуряват в
ДОО, трябва да се осигуряват и в УПФ, като част от общата им вноска за пенсии- за тази
година това са 5 процента, се превеждат към избрания от тях УПФ, но не е дадена
възможност за избор на лицата, които са родени по-рано да изберат да се осигуряват в УПФ.
По това нашата реформа се различава в някаква степен от подобни реформи, проведени в
други страни.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 мар 2021 в 13:28 потребител
13 ное 2020 в 10:46 студент на 40 години от Пловдив - Висше училище по сигурност и икономика, випуск 2017
25 апр 2020 в 13:33 ученик на 25 години от Русе - НУИ "Проф. Веселин Стоянов", випуск 2013
11 юни 2019 в 00:06 в момента не учи на 33 години от София
02 юни 2019 в 21:26 ученик на 20 години от София - 036 СОУ "Максим Горки", випуск 2020
09 май 2019 в 22:08 потребител на 23 години
 
Подобни материали
 

Социални услуги

12 май 2008
·
542
·
22
·
4,059
·
406
·
1

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе...
 

Новият модел на социално осигуряване в България

25 яну 2009
·
688
·
14
·
1,809
·
525
·

Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица възниква и бива узаконено най-напред в Германия. През периода 1883-1839 година там се приемат първите закони по социално осигуряване.
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
472
·
6
·
627
·
536

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
361

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Интеграцията на малцинствата- вечната цел на българското общество


За толерантността на българина, психология на ромското малцинство в пределите на България- исторически анализ на съжителството между етносите през годините и днес.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
10
1
11 мин
15.08.2018
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Доброволно пенсионно осигуряване

Материал № 260212, от 19 яну 2009
Свален: 345 пъти
Прегледан: 219 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 999
Брой символи: 9,188

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Доброволно пенсионно осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения