Големина на текста:
ГЕОСФЕРЕН СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА
СТРОЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЯТА
1. ВЪТРЕШЕН СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА.
Земята е на около 5 млрд. Години. Вътрешният и строеж е резултат на милиарди
години, проучен с помощта на т.нар. сеизмични вълни.
а/ ЗЕМНО ЯДРОразположено е в центъра на Земята. Поделя се на
ВЪТРЕШНО (ядка) и ВЪНШНО. Предполага се, че вътрешното е твърдо и
движенията на веществата тук са причина за съществуването на магнитното поле на
Земята. Външното ядро е течно, в разтопено състояние. Изградено е от желязо и
никел.
б/ МАНТИЯ тя е с дебелина около 299 км, а обемът и е около 83 % от
този на Земята. Мантията е изградена от желязо и манган. Границата между мантията
и ядрото се нарича ГРАНИЦА НА ГУТЕНБЕРГ.
Мантията се дели на ГОРНА И ДОЛНА. Горната мантия се нарича
АСТЕНОСФЕРА. Дебела е около 200-250 км. Тя е размекнат, пластичен слой,
наречен МАГМА. Тук се създават условията за земетресенията.
Границата между мантията и земната кора се нарича ГРАНИЦА НА МОХО.
в/ ЗЕМНА КОРА дебела е около 5-10 км под океаните и 30-80 км под
континентите. Изградена е от три слоя-УТАЕЧЕН, ГРАНИТЕН, БАЗАЛТОВ и от
силиций и алуминий.
В зависимост от дебелината, възрастта и плътността на скалите и скалния строеж
се обособяват 2 типа земна кора:
- океанскиизгражда океанското дъно, дебелината е около5-10 км,
изградена е от млади скали, които могат и да потъват в астеносферата. Този тип земна
кора е изграден от 2 слоя – базалтов и седиментен ( утаечен ).
- континенталенизгражда континентите, с дебелина 30-80 км, изграден е
от стари и леки скали, които не могат да потъват в астеносферата. Изграден е от 3 слоя
- базалтов, утаечен, гранитен.
АТМОСФЕРА
ВЪЗДУШНАТА ОБВИВКА НА ЗЕМЯТА
1. СЪСТАВ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.
Атмосферата е въздушната обвивка на Земята. Състои се от:
АЗОТ78 %КИСЛОРОД21 %
аргон0,93 %други газове0,07%
2. СТРОЕЖ НА АТМОСФЕРАТА.
Атмосферата има слоест строеж. Дели се на 5 слоя ( сфери )
а/ ТРОПОСФЕРАтя обхваща приземния слой на атмосферата, като над
екватора достига до 17-18 км, а над полярните области – до 7-8 км. В този слой се
намира около 80 % от атмосферния въздух. Тук се образуват облаците, валежите,
въздушните маси, ветровете, теле и радиокомуникациите..
б/СТРАТОСФЕРА тя достига до 55-60 км. Границата между нея и
тропосферата се нарича тропопауза – това е въздушен слой с постоянна температура.
1
Над 25 км височина температурата се увеличава, което се дължи на наличието на
озоновия слой, затоплящ се пряко от Слънцето. Озоновият слой предпазва живота на
планетата от измръзване през нощта и изпепеляване през деня. До 36 км е
съсредоточен около 96 % от атмосферния въздух.
в/ МЕЗОСФЕРА тя достига до 80 км височина. Температурата намалява
във височина и в най-горната граница достига до -80 .
г/ ТЕРМОСФЕРА ( ЙОНОСФЕРА ) разположена е над 80 км височина. Тук
се наблюдава повишаване на температурата, поради прякото поглъщане на
ултравиолетовите лъчи, водещо до йонизация на въздуха. Ето защо тук има и висока
електропроводимост. Появява с полярно сияние - светене на горния слой на
атмосферата, вследствие взаимодействието на заредени частици от космически
произход с атомите и молекулите на разредения въздух.
д/ ЕКЗОСФЕРАтова е преходният слой между въздушната обвивка на
Земята и Космоса. В този слой се срещат молекули на някои газове.
3. СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ.
Слънцето е единствения източник на светлина и топлина. Планетата получава само 2
милиардна част от слънчевата топлина и енергия.
а/ СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ Това е съвкупността на лъчистата енергия,
която се получава от Слънцето.
б/ ИНСОЛАЦИЯТова е количеството слънчева енергия, която Земята
получава за 1 време на 1 площ.
в/ СУМАРНА РАДИАЦИЯ43 процентен сбор от разсеяната и пряката
радиация.
4. РАДИАЦИОНЕН БАЛАНСТова е разликата между слънчевата радиация,
насочена към земната повърхност ( преход ) и излъчената от нея радиация, насочена
към атмосферата ( разход ). Радиационният баланс може да бъде положителен или
отрицателен.
Когато приходът е по-голям от разходаимаме положителен, рад. баланс.
Тогава Земята се затопля.
Когато приходът е по-малък от разходаимаме отрицателен рад. Баланс. Тогава
Земята се охлажда.
С приближаване към Екватора РАД. БАЛАНС е все по-положителен, като при 60
с.ш., този период е 7 месеца, при 50 с.ш.-9 месеца.
5. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА.
а/ ТЕМПЕРАТУРАтова е количествена характеристика, измерва топлинното
състояние на въздуха. Измерва се с термометри, изразява се в градуси по Целзий. В
САЩ температурата се измерва по ФАРЕНХАЙТ.
По Сводата замръзва при 0 , а кипи при 100 ;
По Fводата замръзва при 32 , а кипи при 212 ;
б/ ХОД НА ТЕМПЕРАТУРАТАтова е изменението на температурата
през денонощието или годината.
в/ КОНВЕКЦИЯ това е процесът, при който във височина топлият въздух
се издига чрез възходящи движения.
г/ ВЕРТИКАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ГРАДИЕНТ процес, при който във
височина температурата се изменя на всеки 100 м с по 1 ( ако въздухът е чист и без
примеси ).
д/ ИЗОТЕРМИЯ когато температурата на дадено място не се променя.
2
е/ ИНВЕРСИЯкогато във височина температурата не се понижава, а се
повишава ( наблюдава се най-вече през зимата в котловините ).
ж/ ИЗОТЕРМИкриви линии, които свързват места с еднаква
температура.
6. АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ
Това е налягането, което атмосферата оказва върху земната повърхност. Измерва
се с живачен барометър. Мерната единица е ХЕКТОПАСКАЛ.
Факторите, които влияят на атмосферното налягане са:
НАДМОРСКА ВИСОЧИНА;
АТМОСФЕРНА ЦИРКУЛАЦИЯ – на места, където има приток на въздух то
налягането се увеличава и обратно.
ПРОМЯНАТА НА ТЕМПЕРАТУРАТА – когато въздухът се затопля, атм. налягане се
понижава и обратно.
ИЗОБАРИ – криви линии, които свързват места с еднакво атмосферно налягане.
7. ДВИЖЕНИЯ В АТМОСФЕРАТА И ВЕТРОВЕ.
а/ АТМОСФЕРНА ЦИРКУЛАЦИЯ – поради различното налягане се създават
условия за хоризонтално движение на въздуха, а различното затопляне и изстиване на
въздуха над земната повърхност предизвиква възходящи и низходящи движения на
въздуха.
ДВИЖЕНИЕТО НА ВЪЗДУХА ОТ МЕСТА С ВИСОКО КЪМ МЕСТА С
НИСКО АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ СЕ НАРИЧА АТМОСФЕРНА ЦИРКУЛАЦИЯ (
ВЯТЪР )
Важни характеристика на вятъра са:ПОСОКА И СКОРОСТ;
б/ ВИДОВЕ ВЕТРОВЕ;
-ПОСТОЯННИ- това са:
ПАСАТИ, които духат в приземната част на атмосферата от тропиците към Екватора.
АНТИПАСАТИ – те духат във височина от Екватора към тропиците.
-ПЕРИОДИЧНИ – това са:
МУСОНИ те са сезонни ветрове, срещат се най-вече в Югоизточна Азия.
ЗИМНИТЕ МУСОНИ духат от сушата към водата и са сухи и хладни.
ЛЕТНИТЕ МУСОНИ духат от водата към сушата и са влажни и топли.
ПЛАНИНСКО –ДОЛИННИ те духат по склоновете на планините и се сменят
сутрин и привечер.
ДОЛНЯК – духа сутрин от ниското към високото;
ГОРНЯК – духа привечер от високото към ниското;
БРИЗИ – това са ветрове, които духат край водните басейни.
ДНЕВЕН БРИЗ – духа от морето към сушата;
НОЩЕН БРИЗ – духа от сушата към морето;
-МЕСТНИ това са:
ФЬОН – топъл, силен, сух и поривист вятър, духащ по северните склонове на Алпите,
източните склонове на Скалистите планини, по северните склонове на Стара планина,
Витоша, Беласица и др.
БОРА – силен, студен, поривист вятър, духащ в България в Сливенско.
МИСТРАЛ също като обрата студен вятър, духащ по средиземноморското
крайбрежие на Франция ( Лионския залив ).
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Геосферен строеж на Земята

Земята е на около 5 млрд. Години. Вътрешният и строеж е резултат на милиарди години, проучен с помощта на т.нар. сеизмични вълни...
Изпратен от:
qki4kiq
на 2009-01-19
Добавен в:
Реферати
по Геодезия
Статистика:
1,022 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Значение на полезните изкопаеми
добавена от ozi-bozi 27.02.2012
2
18
Подобни материали
 

Геотектоника и исторична геология

05 мар 2008
·
138
·
7
·
964
·
55

Някои термини от геотектониката. Докамбрий, Камбрий, Ордовик.
 

’’Изследване измененията на якостно - деформационните свойства на мрамор при високи температури’’

06 мар 2012
·
21
·
51
·
9,702
·
42

Камъкът винаги е бил неотменима част от материалната култура на човечеството. С необходимостта от обработка на камъка за получаване на жизнено необходими предмети, човекът се е сблъскал още в зората на своето развитие...
 

Минерали - описание

20 ное 2009
·
119
·
8
·
963

Минералите са химични елементи и съединения, които се характеризират с постоянен химичен състав, структура и физични свойства, образуват се при определени физико-химични условия в резултат на разнообразни геоложки процеси...
 

Класификация на скъпоценните камъни

24 фев 2009
·
47
·
4
·
383
·
46

Ювелирни СК – прозрачни монокристали (състоят се от отделни минерали във вид на единични кристали). Употребяват се за направата на скъпи накити със злато, платина и по-рядко сребро ...
 

Минерали

15 фев 2009
·
135
·
10
·
2,975
·
157

В този анализ са изложени някои от по важните минерали и скали, който биха послужили главно на студенти...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Геодезия
Тест по навигация и геодезия
междинен тест по Геодезия за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията по навигация за студенти от Техническия университет във Варна, специалност корабоводене. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
15
42
1
2 мин
17.07.2012
» виж всички онлайн тестове по геодезия

Геосферен строеж на Земята

Материал № 259982, от 19 яну 2009
Свален: 1,022 пъти
Прегледан: 1,568 пъти
Качен от:
Предмет: Геодезия
Автор: Елин Пелин
Тип: Реферат
Брой страници: 141
Брой думи: 28,670
Брой символи: 249,428

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Геосферен строеж на Земята"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения