Големина на текста:
ГЛАВА І
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ФИРМАТА
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЗА ИНОВАЦИЯ
След усвояване на материала в тази глава Вие ще можете:
=> да дадете определение за иновация;
=> да направите разлика между изобретение и иновация;
=> да разграничите различни видове изследвания и техните резултати;
=> да посочите основните критерии за класификация на иновациите;
=> да разберете значението на иновациите за конкурентоспособността и за
развитието на международния бизнес
§ 1. Основни понятия
Иновация или нововъведение е резултатът от процеса на създаване на нов
продукт, процес, услуга или форма на организация и управление.
Преобладаващата част от изследванията и методите за изучаване на иновациите се
насочват към технологичните промени в продуктите или процесите.
Нетехнологичната или чисто организационната и управленска иновация е
сравнително по-слабо изследвана, макар че много често е тясно свързана с
промените в продуктите, услугите или процесите на тяхното създаване.
Иновацията като резултат от промени в изделията и технологичните
процеси се отличава от иновационния процес, който може да се определи като
превръщането на една идея в продаваем на пазара продукт или услуга, нов или
подобрен процес на производство и дистрибуция или нов метод за оказването на
социална услуга (OECD, Frascati Manual). Обект на разпространение са както
резултатите от иновационния процес, така също и начините на тяхното създаване.
В края на 90-те години проучванията на изследователите на технологичната
и нетехнологична иновация разкриват все по-тясното преплитане на тези видове
новъведения. Започна да се употребява понятието “иновация на ценностите”(value
innovation), която се прилага от бързорастящи фирми. Те отправят
предизвикателства към традиционните индустриални решения и правят качствен
скок в предлагането на нова изгода на своите клиенти и така се превръщат в
пазарни лидери. Изследователите Ким и Моборн дават като пример белгийска
компания, която създава Кинеполис – салон за филми. Тази компания променя
пазара на кинопосещенията като прилага нова технология за показване на филми
на голям екран (технологична иновация), предлага много филми по едно и също
време и достатъчно места за паркиране, поради разполагане на салона извън града
(нетехнологична иновация).
Иновациите възникват във всички области на живота и могат да бъдат
резултат както на приложната наука, така и на нова комбинация на познати
елементи и процеси. Често при тяхното изследване се използват и други понятия
като научни изследвания и експериментално развитие, технология, изобретение,
предприемачество.
Съгласно дефиницията на Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (Frascati Manual, 1994) научните изследвания и експерименталното
развитие
1
обхващат творческата дейност, която се извършва системно с цел да се
увеличи запаса от знания, в т.ч. знанията за човека, културата и обществото и
използването на този запас от знания за създаването на нови приложения.
Научните изследвания и експерименталното развитие обхващат три вида
дейности:
фундаментални изследвания – експериментална или теоретична
работа, която се предприема с цел да се придобие ново знание за
принципите на дадено явление и за явните, забележими факти без да се
поставя като цел конкретно приложение или използване на това знание.
1
На английски език това е понятието Research and Experimental Development (R&D). На български
език се използват съкращенията НИОКР, НИРД и НИТР.
приложни изследвания са също така оригинални научни
проучвания, които се предприемат, за да се придобие ново знание,
насочено към специфична практическа цел.
експерименталното развитие като системна дейност се основава на
знанието, придобито от изследователската дейност или на практическия
опит и си поставя като цел създаването на нови материали, продукти или
устройства, въвеждането на нови процеси, системи и услуги или
значителното усъвършенстване на вече съществуващи продукти и
услуги.
Това, което отличава научните изследвания и експерименталното развитие
от свързаните дейности, е присъствието в тях на елемента на новост и
разрешаването на научен и/или технологичен проблем, който не е могъл да бъде
разкрит със съществуващите знания и методи в съответната област. В този смисъл
от научните изследвания и експерименталното развитие се изключват
образованието и обучението, патентната и лицензионна дейност, рутинната
разработка на софтуерни продукти и проучванията в областта на политиката.
Откритието е резултат от научни изследвания. То е описание на
обективно съществуващи, но неизвестни до момента явления, закономерности и
свойства. Те са останали незабележими поради недостатъчните знания на хората.
Откривателите са тези, които първи достигат до новото знание, но монопол върху
използването на резултатите от откритието не съществува. Те се разпространяват
чрез научни публикации.
Първото българско откритие е направено през 1937 г. от акад. Георги
Наджаков - основоположник на българската физическа школа. Той открива ново
фотоелектретно състояние на веществото.
Изобретението е свързано с иновацията, но се различава от нея.
Изобретението е техническо явление и представлява "овеществено" или
практически осъществимо ново знание. По определението на Фредерик Бетц
изобретението е творческия процес, при който нови логически начини се прилагат
за преобразуване на природата с цел удовлетворяване потребностите на човека.
2
Изобретението е обект на патентоване. Патент се издава за изобретение,
което е ново, има изобретателско равнище и е промишлено приложимо. За разлика
от изобретението иновацията е икономическо явление и предполага комерсиално
използване на новия продукт или процес. Изобретението се превръща в иновация
тогава, когато има пазарна стойност, т.е. стойност, за която някой е готов да плати
определена цена. Изследователите Майкъл Бейкър и Сюзън Харт определят
основните различия между изобретението и иновацията по следния начин:
изобретението е само една, макар и твърде важна предпоставка за
иновация. Поради това управлението на иновациите предполага да се
надхвърли разкриването на нови принципи, да се излезе извън
лабораторната работа и да се осъществи процес на превръщане на
изобретението в продаваем на пазара продукт;
едно изобретение може да породи множество иновации. Това е
типично в областта на технологичните иновации. Например
изобретението на новото вещество Тефлон се превръща по различен
2
Frederick Betz,Strategic Technology Management, 1993, McGrow-Hill, 1996, р.129

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на иновационния процес във фирмата

Иновация или нововъведение е резултатът от процеса на създаване на нов продукт, процес, услуга или форма на организация и управление...
Изпратен от:
perhidrolenakukla
на 2009-01-14
Добавен в:
Общи материали
по Управление на иновациите
Статистика:
1,412 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Моделиране, конструиране и създаване на технология за изработване на официална рокля
добавена от ghost.mishkata 27.08.2019
0
3
Управление на иновациите и инвестициите
добавена от lid4eto_galena 09.06.2018
3
8
иновация, която ме разочарова
добавена от megi_67_abv_bg 12.03.2017
2
50
Подобни материали
 

Управление на иновациите

25 окт 2011
·
295
·
10
·
5,724
·
422

Степента на разпространение на дифузията е относителната скорост, с която иновацията се придвижва през отделните фази на дифузията и се измерва чрез времето, за което преминава. Дифузията поставя проблеми, свързани...
 

Зелени технологии (иновации)


Появата на "Зелената иновация" се изявява като много сериозно перо в бюджета на модерните компании, по своему това може да се изявява като различни видове нововъведения, както материален, така и нематериален способ или някаква идея...
 

Екологична иновация - вертикална гора


През 2011 година се представя идеята за Bosco Verticale - нова постройка, предназначена да блесне с първата в света вертикална гора. След приблизително 3 години вече се извисява необичайната структура на обекта в центъра на Милано, Италия...
 

Иновационен продукт


Когато искаме да постигаме все по-добри резултати, в каквото и да е отношение, когато искаме да разширим обхвата на възможностите си, ние имаме нужда от подобрения...
 

Същност на иновационния процес и иновациите

29 мар 2016
·
11
·
4
·
1,092
·
11

Иновационният процес е най-важната част от цялостната стратегия на предприятието. Изпълнява ролята на средство за постигане на целите на компанията, които включват продажба на продуктите, като извлича максимална печалба...
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Управление на иновациите
Тест по иновационен мениджмънт
тематичен тест по Управление на иновациите за Студенти от 3 курс
Проверка на знанията по дисциплината иновационен мениджмънт. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
11
46
1
1 мин
21.08.2012
Тест по управление на иновациите
изпитен тест по Управление на иновациите за Студенти от 3 курс
Тест по управление на иновациите за студенти от 2-ри курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
35
1
10 мин
11.09.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на иновациите

Управление на иновационния процес във фирмата

Материал № 255472, от 14 яну 2009
Свален: 1,412 пъти
Прегледан: 1,411 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на иновациите
Тип: Общ материал
Брой страници: 85
Брой думи: 20,238
Брой символи: 179,800

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на иновационния процес във фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения