Големина на текста:
Модел за одит на текучеството на персонала
Гл.ас. д-р Мирослава Пейчева
УНСС, катедра „Труд и социална защита”, София 1000, ул. „Солунска” 36, ет.4, ап.8
Фирма „София консултинг”ООД
моб.тел. 0888661430, тел./факс 9860565; e-mail: m.peicheva@sofiaconsulting-bg.com
Резюме:
Текучеството на персонала е сред основните показатели, свързани с ефикасността на
работата в организацията. Това налага необходимостта от използването на одит на
текучеството на персонала, за да се получи независима оценка както за способността на
организацията да овладее този процес, така и да постига по-ефективни решения в
бъдеще. Предложеният модел за провеждане на одит на текучеството на персонала
включва три основни момента: определяне на взаимовръзките между текучеството и
останалите показатели в организацията, събиране на одиторски доказателства за
формиране на независимо мнение и определяне равнището на риска за организацията в
зависимост от установеното от одита състояние на текучеството на персонала.
В статията е застъпена тезата, че моделът за одит на текучеството на персонала
съдейства за определяне равнището на риска за организацията. Основните задачи, чрез
които се доказва поставената теза, са: изясняване същността на одита на текучеството на
персонала, предложение за модел на одит на текучеството на персонала и определяне на
възможностите за прилагане на представения модел в стопанската практика.
Ключови думи: одит на текучеството на персонала, текучество, абсентизъм, видове
одиторски доказателства, рискови групи, изходящи интервюта.
JEL: М51.
Одитът на текучеството на персонала е обективен процес на събиране на факти и
доказателства, за да се изрази независимо и компетентно мнение за оценка на дейността
на организацията по овладяването на този процес, в т.ч. и за измеренията на риска от
получените ефекти.
Три са основните въпроси, съобразно които се формира моделът за провеждане на
одит на текучеството на персонала, и които са обект на настоящото изследване:
1
1. Взаимовръзки на текучеството на персонала с останалите показатели в
организацията, които определят значимостта на този проблем.
2. Източници на информация за одит на текучеството на персонала, тяхната
необходимост и достатъчност за доказване на одиторските твърдения.
3. Оценка на резултатите от проведения одит.
По своята същност одитът е оценъчен процес. Оценката, получена в резултат на
проведен одит, може да се отнася както към резултатите в дадена организация, така и
към процесите, протичащи в нея. Оценяването на резултатите е свързано с ефикасността
и се основава на измерването на степента, в която са постигнати целите на
организацията. При този подход одиторът ще търси в организацията наличие на
показатели за оценка на изпълнението, свързани с целите, които организацията трябва да
постигне. Един от тези показатели е текучеството на персонала. Доказателства за
важността на този показател са изследванията на Беван и Томпсон [1, с.43] които
посочват четири основни показателя, използвани от организациите за измерване на
ефикасността. Първо място от тях заема показателят „Текучество на персонала”, следван
от „Наблюдение на отношението на служителите”, „Информация за заплащане и
производителност”.Често организациите използват текучеството на персонала и като
заместител на показателя „Удовлетвореност на служителите”, и като източник на
информация за начина на управление.
Важността на показателя „Текучество на персонала” се определя и от възможностите
за неговото използване, свързани с оценка на способността на организацията да съхрани
ключовите служители, от които има дългосрочен интерес, с оценка на загубата на
интелектуален капитал на фирмата, с оценка на привлекателността на организацията
и/или на работните места, които осигурява.
При определяне важността на показателя „Текучество на персонала” трябва да се има
предвид и съществуващата връзка между размера на изразходваните средства за
обучение и равнището на текучество
1
[2, с. 72].
Изследване на 1000 организации с 50 и повече служители показва също, че
организациите с нисък процент на текучество инвестират два пъти повече в служителите
1
Интервю с Rick Harb, президент и съдружник в Marquette Management, строителна фирма на луксозни апартаменти.
Той споделя, че при текучество в стоителния бранш около 63 %, в неговата фирма този процент е под 40 %, но за
разлика от конкурентите си той инвестира около 20 % от годишния си бюджет за обучение.
2
си, отколкото организациите с висок процент на текучество [3, с. 3]. Важна е и връзката
още между абсентизма и текучеството. Високото равнище на абсентизъм е признак за
високо равнище на текучество в близко бъдеще [4, с. 360]. Неслучайно равнището на
абсентизъм е един от ключовите показатели за изпълнение на дейността по човешките
ресурси. Наблюденията показват, че в рамките на година и половина абсентизмът, който
може да бъде определен и като потенциално текучество, се превръща в реално.
Познаването на важността на показателя „Текучество на персонала” и
взаимовръзката му с останалите показатели предизвиква потребност от събиране на
доказателства за формиране на одиторско мнение. Примерен модел за видовете
одиторски доказателства и тяхната степен на надеждност можем да предложим в
таблица 1.
Справката за абсентизъм
2
е поименна и следва да съдържа информация за всеки един
служител, регистрирал отсъствия за одитирания период. Съдържанието на
информацията е свързано със: длъжността, която заема отсъстващият служител от
работа, възрастта, броят на часовете, през които е отсъствал, работната заплата за един
час, допълнителните трудови възнаграждения за един час, бонусите за един час, броя
часове, необходими на ръководителя за преразпределение на работата, заплатата за един
час на ръководителя, размера на допълнително заплащане на заместника на
отсъстващия.
Въз основа на получената информация може да се изчисли както цената на
абсентизма, така и неговото равнище. За формиране на конкретни изводи при одита е
възможно да се използва класификацията на Беренд [5, с. 149] според която ниско е
равнището на абсентизъм, когато от 0 до 25 % от персонала са регистрирали отсъствия в
рамките на 0 до 2 работни дни, почти ниско е равнището от 3 до 8 работни дни, почти
високо е равнището на абсентизъм, когато от 50 % до 75 % от персонала са
регистрирали отсъствия в рамките от 9 до 22 работни дни и високо е равнището на
абсентизъм, когато над 75% от персонала са регистрирали отсъствия 23 и повече
работни дни.
Таблица 1. Видове доказателства за формиране на одиторско мнение
2
Aбсентизъм – отсъствие от работа. Обект на анализа на абсентизма са болнични листове, самоотлъчване
от работа.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 яну 2021 в 20:10 в момента не учи на 30 години
26 ное 2020 в 16:46 потребител
28 окт 2020 в 00:04 студент на 21 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика, випуск 2022
30 мар 2020 в 17:27 родител
07 фев 2020 в 11:06 студент на 26 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Пазар на труда

07 юни 2006
·
811
·
44
·
10,729

Трудът е един от четирите фактора на производството. Нещо повече, той е най-същественият фактор на производството, без който е немислим съвместният възпроизводствен процес. Освен това трудът съставлява главния компонент на нетъргуваемите фактори
 

Безработицата – проблем в съвременното общество

25 фев 2008
·
488
·
5
·
1,065
·
357
·
1

Безработицата – проблем в съвременното общество.Доклад по Свят и личност.
 

Анализ на стокова група

12 мар 2008
·
126
·
32
·
1,448
·
33

През анализирания период размера на СЗ на стокова група “стоки за лична хигиена “ нараства абсолютно с 5300лв, а относително – с 88%. Фирмата трябва да определи дали това увеличение на количестовото на СЗ...
 

Безопасност и охрана на труда – методика за извършване оценката на риска


Примерната методика се базира на анкетно проучване на състоянието на работното място, измерване параметрите на работната среда, цифрово изражение на елементите на риска и степенуване на риска...
 

Въведение в икономиката на труда

08 авг 2008
·
141
·
40
·
18,649
·
78

Лекция за студенти първи курс - магистратура финанси.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти първи курс в Университет за Национално и Световно Стопанство - гр. София по дисциплината ИК на труда при Мария Атанасова. Съдържа 20 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. На обозначените места на някои въпроси трябва да посочите неверните отговори.
(Лесен)
20
361
1
04.04.2014
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
29
1
4 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Одит на текучеството на персонала

Материал № 255219, от 14 яну 2009
Свален: 190 пъти
Прегледан: 239 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 12
Брой думи: 1,833
Брой символи: 17,520

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Одит на текучеството на персонала"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения